Про затвердження Положення про сектор у справах сім\

Про затвердження Положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Скачати 104.41 Kb.
НазваПро затвердження Положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Дата конвертації02.08.2013
Розмір104.41 Kb.
ТипРозпорядження


  1. 3КРАСНОКУТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

04

"

грудня

2012 року412


Про затвердження Положення про сектор

у справах сім'ї, молоді та спорту

^ Краснокутської районної державної адміністрації
На виконання статей 6, 22, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.09.2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації» (зі змінами), Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 06.03.2012 року № 87 (зі змінами), з метою визначення основних завдань і функцій сектора у справах сім'ї, молоді та спорту районній державній адміністрації:

1. Затвердити положення про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 січня 2012 року № 15 «Про затвердження Положення про відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації».


^ Перший заступник голови

районної державної адміністрації В.В. ЯРЕМЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

04.12.2012 № 412


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор у справах сім'ї, молоді та спорту

Краснокутської районної державної

адміністрації


1. Сектор у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної, державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється відповідно головою районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові державної адміністрації та Департаменту у справах сім'ї , молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації.

У своїй діяльності сектор безпосередньо підпорядковується заступнику голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків).

Координацію заходів щодо забезпечення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та методичне керівництво діяльності сектору здійснює Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, молоді і спорту, розпорядженнями голови Харківської обласної держадміністрації, наказами начальника Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Краснокутської районної державної адміністрації, рішеннями Краснокутської районної ради, а також положенням про сектор.

3. Сектор провадить свою діяльність на основі перспективних і поточних планів (на виконання програм з довгостроковим періодом виконання, а також інших програм), планів, що затверджуються заступником голови місцевої районної державної адміністрації.

4. Основними завданнями сектору є:

- забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

- сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;

- організація і проведення фізкультурно – спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

5. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

- готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;

- розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально – технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

- готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

- залучає громадські організації фізкультурно – оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;

- сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

- здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім'ї;

- сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально – технічної бази;

- удосконалює, в межах своїх повноважень, систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;

- організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно – спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно – освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;

- координує діяльність районного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді;

- забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно – оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально – побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;

- вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально – небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;

- проводить інформаційно–роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, "гарячі лінії", семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;

- здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;

- вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що - порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;

- комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;

- здійснює контроль за діяльністю дитячо – юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;

- сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно – спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально – технічної бази;

- здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління райдержадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

- надає суб'єктам господарювання консультаційно – методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності;

- сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;

- виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

6. Сектор має право:

- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);

- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради, конференції і семінари з питань, що належать до його компетенції.

7. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

8. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

9. Сектор очолює завідувач.

9.1.Загальні положення.

Завідувач призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та погодженням з директором Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської облдержадміністрації.

Завідувач сектору безпосередньо підпорядковується заступнику голови районної державної адміністрації (згідно розподілу обов’язків).

Завідувач сектору в процесі роботи керується: Конституцією України (254к/96-ВР); актами законодавства та нормативними документами, що стосуються діяльності районної державної адміністрації та питань державної служби; Указами Президента України; постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо регулювання регіональної політики; Регламентом районної державної адміністрації; основами державного управління, економіки, організації праці; правилами ділового етикету; правилами охорони праці та протипожежного захисту; основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами; діловою мовою.

Завідувач сектору повинен мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах і інших сферах економіки не менше 5 років.

9.2 Завдання та обов'язки. Завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю сектору. Забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять до районної державної адміністрації в межах визначеної компетенції. Здійснює підготовку разом із спеціалістами відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації проектів поточних та перспективних планів роботи, а також відповідних пропозицій щодо виконання Указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, їх доручень у межах компетенції сектору. Проводить аналіз та узагальнення матеріалів про хід виконання нормативно – правових і організаційно – розпорядчих документів для керівництва районної державної адміністрації. Розглядає пропозиції, звернення, заяви, скарги, що надходять від органів державної влади, громадян, громадських об’єднань, підприємств та організацій незалежно від форм власності, готує відповідні матеріали та подає їх керівництву адміністрації. Сприяє налагодженню між структурними підрозділами та іншими органами виконавчої влади стосовно реалізації завдань, які входять до сфери відання сектору, забезпечує додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку, визначає права та обов’язки працівників сектору, виконує інші обов’язки, покладені головою районної державної адміністрації або заступником голови районної державної адміністрації.

9.3. Права. За дорученням керівництва представляє райдержадміністрацію в структурних підрозділах інших органів виконавчої влади та на підвідомчих установах, організаціях в межах своєї компетенції. Взаємодіє з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у межах своїх повноважень, при розгляді питань, які стосуються роботи сектору ( згідно розподілу обов’язків).

9.4. Відповідальність. Завідувач сектору несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень передбачених Законами України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією».

9.5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою. Завідувач сектору у справах сім'ї, молоді та спорту взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації – службою у справах дітей, районним центром соціальних служб для дітей, сімей та молоді, відділом управлінням соціального захисту населення, відділом фінансово – господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації, також з кримінальною міліцією у справах дітей, дільничними інспекторами з питань:

Отримання:

- матеріали щодо підтримки дітей, сімей, жінок та молоді.

Надання:

- інформації, що стосується державної політики стосовно дітей, сімей, жінок та молоді.

З службою у справах дітей районної державної адміністрації:

Отримання:

- інформація про дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Надання:

- інформації стосовно оздоровлення дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

З управлінням соціального захисту населення районної державної адміністрації:

Отримання:

- відомості про кількість дітей в багатодітних сім’ях;

- про надання допомоги багатодітним сім’ям;

- про виплату одноразової допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня».

Надання:

- списків багатодітних сімей в районі.

З відділом фінансово – господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації:

Отримання:

- бюджетних коштів на проведення молодіжних та спортивних заходів згідно календарного плану.

Надання:

- фінансових звітів про проведені заходи.

З районним центром соціальних служб для дітей, сімей та молоді:

Отримання:

- інформація щодо сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Надання:

- інформація про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї.

З кримінальною міліцією та з дільничними інспекторами:

Отримання:

- інформація про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї.

Надання:

- відомості про виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції сектору, може утворюватися дорадчий орган у складі завідувача сектору, начальника служби у справах дітей, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації, директора центра соціальних служб для сімей, дітей та молоді.

До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.

Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням завідувача сектору.

11. Сектор утримується за рахунок бюджетних коштів.

Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах виділених коштів.


Начальник відділу організаційної роботи

апарату районної державної адміністрації І.І.Моцик


(Дмитрюк В.А.)
Схожі:

Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Про затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
В зв’язку з перейменуванням сектору у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації, згідно розпорядження...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації №278 положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
Нету Міністрів України від 01. 02. 2006 року №78 «Про затвердження типових положень про управління у справах сім'ї, молоді та спорту...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Валківської районної державної адміністрації
Головному управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення про Департамент освіти І науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
Севастопольської міської державної адміністрації, про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м. Севастополі...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації №560 28. 12. 2012 положення про відділ освіти, молоді та спорту Гребінківської районної державної адміністрації 1
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню з питань фізичної культури і спорту та відділу у справах...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Про затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
«Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року №317 «Про структуру...
Про затвердження Положення про сектор у справах сім\Розпорядження 02 січня 2013 року смт Близнюки №01 Про затвердження Положення відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Близнюківської районної державної адміністрації
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року (зі змінами)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи