Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Скачати 111.1 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Дата конвертації02.08.2013
Розмір111.1 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації

19.02.2013 № 57


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор містобудування та архітектури

районної державної адміністрації


1.Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі-сектор) є правонаступником всіх прав та обов`язків відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Краснокутської райдержадміністрації в частині повноважень в галузі містобудування та архітектури.

2.Сектор містобудування та архітектури Краснокутської райдержадміністрації реорганізовано з відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації від 26 вересня 2012 року № 317 «Про структуру районної державної адміністрації».

3.Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4.Основними завданнями сектору у сфері містобудування та архітектури є:

-підготовка рішень щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях (стаття 13 Закону України «про основи містобудування» (2780-12), стаття 7 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (3038-17) ;

-аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

-координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

-забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;


-забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

5.Сектор містобудування та архітектури відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній державній адміністрації пропозиції з цих питань;

2) готує пропозиції до Програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до районної державної адміністрації;

3) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

4) веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

6) розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних рад пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

7) координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

8) організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань; проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг;

9) надає містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорта на забудову садиби, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;


10) погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

11) здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

12) надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

13) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

14) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

15) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

16) створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

17) інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об'єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

18) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

19) контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

20) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

21) сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

22) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних


даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

23) виконує інші функції відповідно до законодавства.

6. Сектор має право:

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

Подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

7.Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.

8.Сектор очолює завідувач.

Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.

9.Завідувач сектору здійснює керівництво діяльністю сектором, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на сектор завдань.

Начальник відділу підпорядковується заступнику голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) та голові районної державної адміністрації.

Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням заступника голови районної державної адміністрації (згідно з розподілом обов’язків) і погодженням з начальником управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

Завідувач сектору у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», іншими актами законодавства про державну службу, Положенням про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації, нормативними актами, рішеннями, розпорядженнями, наказами центральних органів виконавчої влади, голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції сектору.

На посаду завідувача сектору призначається особа, з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем


магістра, спеціаліста. Зі стажем роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Післядипломною освітою у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Завідувач сектору повинен вміти працювати на комп’ютері та знати програмні засоби, знати законодавство, що належать до компетенції сектору, законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці.

Завідувач сектору заміщає головного спеціаліста сектору в разі його відсутності (перебування у відпустках, відрядженнях, перебування на лікарняному листку та інше).

^ Завдання, обов'язки та повноваження.

Завідувач сектору:

-здійснює керівництво діяльністю сектора, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

-забезпечує виконання покладених на сектор завдань щодо реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури;

-подає у порядку, передбаченому законодавством, пропозиції щодо призначення на посади головного спеціаліста сектору. Визначає ступінь відповідальності головного спеціаліста сектору;

-подає згідно з чинним законодавством пропозиції керівництву районної державної адміністрації про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників сектору, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

-розробляє посадові інструкції працівників сектору;

-видає у межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

-керує розробкою проектів складних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління на відповідній території тощо;

-забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності сектору, вживає необхідних заходів щодо їх поліпшення;

-вживає заходів щодо вдосконалення співпраці сектору з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, державного нагляду та контролю, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

-контролює дотримання термінів виконання документів, конкретних завдань;

-організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством;


-забезпечує роботу з ведення діловодства в секторі. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в секторі;

-дотримується Правил внутрішнього трудового розпорядку;

-виконує інші завдання та доручення керівництва районної державної адміністрації.

Права.

Завідувач сектору має право:

-за дорученням керівництва представляти районну державну адміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції;

-видавати у межах своєї компетенції накази, організовувати та контролювати їх виконання;

-у встановленому порядку запитувати та отримувати від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій різних форм власності, політичних партій, громадських та релігійних організацій необхідні статистичні та оперативні дані, звіти з питань, що стосуються сектору;

-здійснювати перевірки стану дотримання Конституції України, актів законодавства України органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філій та відділів, незалежно від форм власності згідно з чинним законодавством;

-вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи сектору та державної служби в цілому;

-здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності сектору та вживати заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

-залучати фахівців інших структурних підрозділів виконавчого органу, підвідомчих підприємств та організацій за згодою їх керівників для розгляду питань, що належать до його компетенції.

-проводити особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору містобудування та архітектури;

Відповідальність.

Завідувач сектору містобудування та архітектури несе, згідно з чинним законодавством, відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань, обов’язків, нормативно-правових актів, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.


^ Взаємовідносини за посадами.

Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувача сектору взаємодіє:

З державними органами влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями різних форм


власності, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підрозділами районної державної адміністрації з метою:


Отримання:

необхідних статистичних та оперативних даних, інформації, звітів з питань, що стосуються сектору та інше.


Надання:

необхідної інформації з питань, що стосуються сектору та інше.

З юридичним сектором апарату районної державної адміністрації з питань:

Отримання:

інформації про зміни в нормативно – правових актах;

роз’яснень щодо чинного законодавства у порядку його застосування та інше.

Надання:

заявок на пошук необхідних нормативно – правових актів.

10.Накази завідувача сектору, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані головою районної держадміністрації, начальником управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації.

11.Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при секторі утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.

Склад ради та положення про неї затверджується головою районної державної адміністрації за поданням завідувача сектором.

14.Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектора в межах виділених асигнувань визначає голова районної державної адміністрації.

15.Сектор має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Начальник відділу організаційної роботи

апарату районної державної адміністрації І.І. Моцик


/Панченко І.М./
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №278 положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації icon54 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 березня 2013 року №73
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 03. 2013...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconПоложення про архівний сектор Білозерської районної державної адміністрації (нова редакція) Загальні положення
Архівний сектор районної державної адміністрації /далі-сектор/ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації «11» червня 2013 р. №323 положення про відділ містобудування, архітектури, житлово комунального господарства та цивільного захисту
Відділ є правонаступником відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства та відділу з питань надзвичайних...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації «18» березня 2013 р. №114 Графік
Відділ містобудування, архітектури, житлово-ко-мунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconПро затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
«Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року №317 «Про структуру...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 2013 №46 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Валківської районної державної адміністрації
Валківської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи