Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Скачати 106.64 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Дата конвертації02.08.2013
Розмір106.64 Kb.
ТипРозпорядження


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

25.02.2013 № 62


Положення

про сектор цивільного захисту

Краснокутської районної державної адміністраціїI. Загальні положення

1. Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації (далі -сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації та Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації.

2. Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.09.2012 № 317 «Про структуру районної державної адміністрації».

3. Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації є правонаступником відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

4. Сектор є органом управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій (далі районна ланка територіальної підсистеми цивільного захисту ЄДС ЦЗ).

5. Сектор підпорядковується першому заступнику голови районної державної адміністрації, здійснює свої повноваження та функції під його безпосереднім керівництвом.

6. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби з надзвичайних ситуацій України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрації, вказівками Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

7. Діяльність сектору здійснюється на основі річних, щоквартальних, щомісячних та щотижневих планів роботи, затверджених першим заступником голови районної державної адміністрації.

8. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації, у межах законодавства, на території району державної політики у сфері цивільного захисту.

9. Сектор відповідно до повноважень у сфері цивільного захисту виконує такі завдання:


1) здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення готовності пункту управління начальника цивільної оборони району;

2) забезпечує створення, накопичення, збереження, розподіл матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

3) здійснює планування, організацію та проведення відселення і евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи евакуаційної комісії в районі;

4) здійснює контроль за проведенням навчань, тренувань із цивільного захисту населення і цивільної оборони в районі, населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;

5) здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку і аналіз інформації про стан техногенної та природної безпеки та забезпечує оперативне інформування голови райдержадміністрації, Департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації;

6) визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування органів управління районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій щодо загрози її виникнення або про її виникнення та хід ліквідації;

7) здійснює роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх технічного стан;

8) організовує та забезпечує роботу розрахунково-аналітичної групи з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайної ситуації;

9) організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

10) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

11) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності;

12) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках-проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень з цивільного захисту;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;


14) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та здійснює контроль за її збереженням;

15) розглядає в установленому порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити та звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує населення про стан здійснення, визначених законом, повноважень з питань цивільного захисту населення;

19) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) забезпечує захист персональних даних;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

25) бере участь в:

організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту району;

реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно-небезпечних об’єктів у частині додержання вимог пожежної та техногенної безпеки;

прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійсненні районування території за наявністю потенційно-небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки, до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

впровадженні в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації;

у межах своїх повноважень у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності;


у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

у розроблені проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи райдержадміністрації;

26) підготовку голові райдержадміністрації пропозицій щодо:

включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

віднесення населених пунктів району до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб'єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

включення до проектів державного і місцевих бюджетів витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

10. Сектор для здійснення повноважень у сфері цивільного захисту має право:

1) порушувати клопотання перед головою місцевої райдержадміністрації щодо залучення до здійснення заходів, пов'язаних з запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ згідно з відповідними планами взаємодії, а також окремих спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

2) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам місцевої держадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, їх особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

3) брати участь у розгляді районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ:

4) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуванння, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань;


5) заслуховувати інформацію посадових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому порядку давати їм обов’язкові для виконання рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, про усунення порушень вимог цивільного захисту;

6) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» (зі змінами), проводити перевірки стану цивільної оборони і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях органів управління сил і засобів органів місцевого самоврядування району;

7) вносити у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у сфері цивільного захисту населення;

8) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

9) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

11.Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

12. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом цивільного захисту облдержадміністрації в установленому законодавством порядку.

13. Завідувач сектору:

1) здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;

2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор;

3) затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;


6) звітує перед першим заступником голови райдержадміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів виконавчої влади;

10) представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

11) здійснює добір кадрів;

12) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців сектору, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників сектору, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору;

14) забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом;

16) на час відсутності завідувача сектору (перебування у відпустках, відрядженнях, перебування на лікарняному та інше) його обов’язки виконує завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації;

17) на час відсутності завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації (перебування на лікарняному та інше) згідно

із ст. 21 Закону України «Про державну таємницю» його обов’язки виконує завідувач сектору цивільного захисту районної державної адміністрації, який працює з документами з ступенем секретності «таємно».

14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної1адміністрації 16. 01. 2014 №11 положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації ( далі сектор) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №278 положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
Сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації (далі сектор) утворюється головою районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 положення про фінансове управління Краснокутської районної державної адміністрації
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 19. 02. 2013 №57 положення про сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації
Сектор містобудування та архітектури районної державної адміністрації (далі-сектор) є правонаступником всіх прав та обов`язків відділу...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 12. 09. 2013 №319 положення про управління соціального захисту населення Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області
Краснокутської районної державної адміністрації Харківської області ( скорочене найменування – усзн краснокутської рда) (далі- управління)...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconПро затвердження Положення про сектор у справах молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації
В зв’язку з перейменуванням сектору у справах сім'ї, молоді та спорту Краснокутської районної державної адміністрації, згідно розпорядження...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconПро затвердження Положення про сектор масових комунікацій апарату Краснокутської районної державної адміністрації
«Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 вересня 2012 року №317 «Про структуру...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 09. 08. 2013 №259 положення про відділ організаційної роботи апарату Краснокутської районної державної адміністрації Загальні засади
Краснокутської районної державної адміністрації, вивчення стану організаційної роботи в структурних підрозділах Краснокутської районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I icon54 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07 березня 2013 року №73
Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 03. 2013...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи