Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Скачати 304.4 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови
Дата конвертації05.01.2013
Розмір304.4 Kb.
ТипРозпорядження

Краснокутська районна державна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Краснокутськ
від

"

30

"

березня

2012 року111Про розподіл обов’язків

Відповідно до статті 10, 40 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1.Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови райдержадміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації (додаються).

2.Затвердити розподіл обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації (додаються).

3.Затвердити закріплення заступників голови райдержадміністрації за селищними та сільськими радами району (додаються).

4.Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року № 407 „Про розподіл обов’язків” (зі змінами).


Голова районної державної

адміністрації В.М.ЕЧКЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації 30.03.2012 № 111 (зі змінами

внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 30.05.2012 року

№ 179)


^ ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

першого заступника, заступників голови та керівника апарату

районної державної адміністрації

Перший заступник, кожен із заступників голови, керівник апарату районної державної адміністрації:

1.Забезпечує виконання положень Конституції і законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, постанов Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, реалізацію повноважень районної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовує, координує та контролює діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, а також державних підприємств, установ і організацій щодо:

1.1.Реалізації програм діяльності Кабінету Міністрів України та відповідних заходів районної державної адміністрації на їх виконання.

1.2.Формування та виконання районного бюджету.

1.3.Визначення пріоритетних напрямків розвитку економіки району, розроблення та реалізації довгострокових галузевих, міжгалузевих та міжнародних програм і угод стосовно економічного, соціального та культурного розвитку району, організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних реформ, зовнішньоекономічних зв’язків.

1.4.Здійснення контролю, аналізу й оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах, процесу приватизації майна державних підприємств, її соціально-економічних наслідків, діяльності приватизованих підприємств з метою усунення негативних явищ в цьому процесі. Сприяє створенню конкурентного середовища в економіці району.

1.5.Розвитку конкуренції на внутрішніх товарних ринках і ринках послуг, демонополізації, приватизації, макроекономічних процесів і явищ, оплати праці, реформування системи соціального захисту населення, розвитку підприємницької активності у виробничій та фінансових сферах.

1.6.Вивчення та розв’язання проблем державного регулювання ринкових відносин.

1.7.Організації роботи з додержання законодавства України, виконання заходів щодо посилення захисту прав споживачів.

1.8.Виконання доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, голови обласної та районної державних адміністрацій, власних доручень.

1.9.Вирішення інших питань діяльності місцевих державних органів виконавчої влади відповідно до розподілу обов’язків.


2.Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань:

-що належать до компетенції районної державної адміністрації;

-ініційованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, районною радою ( з питань, що входять до її компетенції), місцевими органами виконавчої влади для розгляду райдержадміністрацією.

3.Забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з вищими органами виконавчої влади, облдержадміністрацією, районною радою, органами місцевого самоврядування в процесі поточної діяльності районної державної адміністрації.

4.Відповідає за підготовку матеріалів на засідання колегії райдержадміністрації, розпоряджень голови районної державної адміністрації, вживає заходи для остаточного врегулювання розбіжностей між розробниками проектів документів, розглядає та візує доопрацьовані в апараті райдержадміністрації проекти рішень колегії, розпоряджень голови райдержадміністрації, забезпечує контроль і організує їх виконання.

5.Дає доручення управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад із делегованих повноважень.

6.Бере участь у роботі районної ради та її постійних комісій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до сфери його відання, а також у роботі відповідних управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів місцевих рад.

7.Сприяє в межах своєї компетенції інститутам громадянського суспільства у проведенні громадської експертизи в разі надходження письмового запиту з відповідним пакетом документів згідно чинного законодавства. Забезпечує надання матеріалів або копій документів у встановлені терміни.

8.Здійснює контроль у межах своєї компетенції за наданням відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації якісних адміністративних послуг споживачам.

9.Згідно з чинним законодавством контролює у відповідних сферах здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

10.Сприяє відродженню духовності, створенню нормального морально-психологічного клімату у трудових колективах, обстановки злагоди і взаєморозуміння в суспільстві.

11.Сприяє роботі громадських організацій.

12.Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо призначення на посади і звільнення з посад керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, згідно з розподілом обов’язків, а також про притягнення їх до відповідальності за порушення та невиконання службових обов’язків.

13.Готують (відповідно до розподілу обов’язків) у встановленому порядку висновки і пропозиції голові райдержадміністрації щодо погодження, укладення або розриву контрактів із керівниками підприємств, організацій та установ.

14.Згідно з розподілом обов’язків вивчає, аналізує роботу керівних кадрів підприємств, організацій та установ недержавного сектора щодо дотримання ними у процесі поточної діяльності чинного законодавства України. В разі необхідності вносить голові райдержадміністрації відповідні пропозиції і рекомендації.

15.Відповідають (відповідно з розподілом обов’язків) за кваліфіковане та своєчасне виконання підрозділами райдержадміністрації актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, голови районної державної адміністрації, а також інших обов’язків, що передбачені відповідними положеннями про управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації.

16.Координують в межах своєї компетенції діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів самоврядування, взаємодіє з територіальними органами міністерств, відомств та інших центральних органів виконавчої влади.

17.Залучає до розроблення окремих програм, згідно з напрямами роботи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації.

18.Спирається у своїй діяльності на відповідні підрозділи апарату райдержадміністрації, її структурні підрозділи, інші структурні підрозділи районної державної адміністрації, відповідно до розподілу повноважень, взаємодіє у вирішенні питань з іншими заступниками голови райдержадміністрації.

19.Спрямовує, координує і контролює, згідно з розподілом обов’язків, діяльність управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації щодо відомостей за окремими показниками про потребу, плани асигнувань, фактичні витрати на мобілізаційну підготовку в цілому щодо районної державної адміністрації.

20.Здійснює керівництво відповідними дорадчими органами ( комісіями, радами тощо).

21.Здійснює зв’язки з постійними комісіями районної ради.

22.Забезпечує виконання виборчого законодавства в частині сприяння виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень.

23.Сприяє створенню на об'єктах, що перебувають у державній власності та передані до сфери її управління екологічного управління, інших систем управління відповідно до національних або міжнародних стандартів.

24.Розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали, внесені в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах райдержадміністрації, виконкомах районних та місцевих рад. Веде особистий прийом громадян.

25.Вирішує інші питання, передбачені законодавством, виконує розпорядження та доручення голови районної державної адміністрації.


Керівник апарату райдержадміністрації С.В.Назарова


Ніколаєнко О.Д,


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації 30.03.2012 № 111 (зі змінами

внесеними розпорядженнями голови районної державної адміністрації від 30.05.2012 року

№ 179)


^ РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ

між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату

1. Голова районної державної адміністрації

^ ЕЧКЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ


1.1.Очолює районну державну адміністрацію і здійснює керівництво її діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій.

1.2.Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами і органами місцевого самоврядування, політичними партіями, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами.

1.3.Організує роботу районної державної адміністрації, визначає її структуру та затверджує штатний розпис, спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

1.4.Організує контроль у відповідних сферах за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

1.5.Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації.

1.6.Координує роботу щодо своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів.

1.7.Організує складення проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з урахуванням загальнодержавних інтересів і регіональних потреб, подає їх на розгляд районній раді, організує та координує виконання бюджету та схвалених районною радою економічних, соціальних і культурних програм, надає до районної ради звіти про їх виконання.

1.8.Вирішує питання реформування і демонополізації економіки та господарства, сприяння створенню конкурентного середовища, регіонального управління, міжнародних і зовнішньоекономічних зв’язків.

1.9.Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною та територіальною обороною.

1.10.У межах своїх повноважень визначає та проводить в районі кадрову політику.

1.11.Утворює, реорганізує, ліквідує відповідно до законодавства структурні підрозділи апарату, управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, призначає на посади та звільняє з посад у встановленому порядку першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, працівників апарату, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, працівників відділів та інших структурних підрозділів (які не є юридичними особами) райдержадміністрації.

1.12.Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та затверджує їх персональний склад.

1.13.Організує контроль за виконанням Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної та районної державних адміністрацій, в місцевих органах виконавчої влади району.

1.14.На виконання власних і делегованих повноважень одноособово видає розпорядження голови районної державної адміністрації.

1.15.Регулярно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

1.16.Організує взаємодію райдержадміністрації з районною радою та іншими місцевими радами.

1.17.Організує технічний захист інформації та створює належні умови для контролю за його забезпеченням в райдержадміністрації.

1.18.Забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням її охорони в райдержадміністрації.

1.19.Координує, у межах своїх повноважень, діяльність управління Державної казначейської служби у Краснокутському районі в Харківській області.

1.20.Сприяє діяльності Краснокутського районного відділу Головного управління внутрішніх справ України в Харківській області, Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області, державної податкової інспекції у Краснокутському районі Харківської області Державної податкової служби, прокуратури в Краснокутському районі та Краснокутського районного суду Харківської області.

1.21.Реалізації державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю, розробки цільових та комплексних програм протидії злочинності та корупції.

1.22.Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

1.23.Спрямовує та контролює діяльність:

 • фінансового управління райдержадміністрації;

 • сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації,

 • юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

 • відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,

 • державного реєстратора апарату райдержадміністрації;

 • державного адміністратора апарату райдержадміністрації.

1.24. Очолює колегію районної державної адміністрації та відповідні консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи при районній державній адміністрації.

1.25. У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження виконує перший заступник голови, а в разі відсутності останнього - один із заступників голови райдержадміністрації.


2. Перший заступник голови районної державної адміністрації

^ ЯРЕМЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

2.1.Вирішує питання:

2.1.1.Забезпечення реалізації державної політики соціально-економічного розвитку території району.

2.1.2.З аналізу макроекономічних процесів і явищ.

2.1.3.Організації роботи з реалізації законодавства про захист прав споживачів.

2.1.4.Забезпечення захисту економічних прав вітчизняних суб’єктів господарювання.

2.1.5.Реалізації державної політики у сфері внутрішнього та зовнішнього ринків товарів, послуг, капіталів, роботи бірж, закупівель за рахунок державних коштів.

2.1.6.Організації роботи з реалізації законодавства щодо обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, розвитку споживчого ринку, у тому числі торгівлі та побутового обслуговування населення.

2.1.7.Реалізації кредитної, валютної, інвестиційної, інноваційної політики.

2.1.8.Розвитку малого та середнього бізнесу.

2.1.9.Проведення регуляторної політики держави.

2.1.10.Організації роботи з розроблення та здійснення заходів щодо розвитку економічних і ринкових реформ в усіх галузях економіки району.

2.1.11.Корпоратизації та приватизації підприємств державної власності.

2.1.12.Економічної безпеки та детінізації економіки.

2.1.13.Реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів (крім тарифів на житлово-комунальні послуги).

2.1.14.Зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної діяльності.

2.1.15.Забезпечення планування, організації та контролю мобілізаційної підготовки економіки району.

2.1.16.Організації разом із відповідними органами матеріально-технічного і сервісного забезпечення товаровиробників.

2.1.17.Забезпечення якості продукції та послуг.

2.1.18.Стандартизації, метрології та сертифікації.

2.1.19.Здійснення санації та реалізації законодавства з питань банкрутства підприємств.

2.1.20.Демонополізації виробництва і розвитку конкуренції.

2.1.21.Забезпечення реалізації державної політики в галузях легкої, харчової промисловості.

2.1.22.Забезпечення роботи галузей промисловості, розроблення пропозицій щодо науково-технічної та промислово-структурної політики розвитку галузей промисловості; організації та контролю за підготовкою і реалізацією заходів щодо реформування економічної структури промислового виробництва, санації, цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної форми власності; розроблення та здійснення заходів щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання випуску імпортозамінної продукції, розвитку внутрішньої виробничої кооперації різних галузей; здійснення заходів щодо освоєння і нарощування на промислових підприємствах виробництва товарів народного споживання.

2.1.23.Здійснення державної політики щодо розвитку нафтогазодобувних; транспортних і переробних підприємств; розробки та використання газових та нафтових родовищ, пошуку і використання природних ресурсів, проведення геологорозвідувальних робіт в районі.

2.1.24.Розвитку транспортного комплексу, телерадіокомунікацій та інших засобів зв’язку, сприяння створенню конкурентного середовища в цих галузях, організації будівництва та експлуатації об’єктів зв’язку.

2.1.25.Загальної координації в районі комплексу заходів щодо енергозбереження.

2.1.26.Впровадження у виробництво досягнень науки і передових технологій.

2.1.27.Реалізації державної політики у сфері ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки.

2.1.28.Реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва у підвідомчих галузях.

2.1.29.Забезпечення взаємодії райдержадміністрації з інститутом громадського суспільства під час проведення експертизи діяльності райдержадміністрації.

2.1.30.Контролює за дотриманням кошторисної, розрахунково-платіжної, фінансової дисципліни в райдержадміністрації. Має право підпису фінансових документів, договорів, платіжних документів, накладних на приймання, передачу товарно-матерІальних цінностей, тощо.

2.1.31.Реалізації заходів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою та проведення адміністративно-територіальної реформи.

2.1.32.Забезпечення реалізації державної політики в політично-ідеологічній сфері, налагодження та ефективного здійснення політичної роботи, взаємодії з політичними партіями, вирішення інших питань суспільно-політичного життя району.

2.1.33.З аналізу суспільно-політичної обстановки в районі, готує пропозиції та рекомендації щодо вирішення питань державотворення, проведення політики, спрямованої на консолідацію політичних сил і соціальних верств населення, запобігання негативним явищам у політичному житті району.

2.1.34.Реалізації державної політики щодо релігії і церкви.

2.1.35.Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності, взаємодії з громадськими організаціями, у тому числі з профспілками.

2.1.36.Розвитку освітнього, наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей району.

2.1.37.Контролю за виконанням навчальними закладами всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, середньої, професійно-технічної освіти, контролю за роботою з атестації педагогічних кадрів, міжнародних інституцій у відповідній сфері.

2.1.38.Подальшого впровадження державної мови в усі сфери суспільного життя району.

2.1.39.Реалізації державної політики у сфері національностей.

2.1.40.Взаємодії, у межах своїх повноважень, з редакціями газет, радіо, телебачення, іншими засобами масової інформації з метою регулярного та об’єктивного висвітлення роботи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації державної політики в галузі поліграфічної промисловості, видавничої справи.

2.1.41.Розвитку інформаційного суспільства.

2.1.42.Організації контролю за додержанням підприємствами, організаціями та установами, незалежно від форм власності, Конституції України, актів законодавства щодо захисту прав, свобод і законних інтересів громадян.

2.1.43.Організації розробки та реалізації заходів із питань запровадження, роз’яснення серед широких верств населення положень Конституції України, політики Президента України, Уряду, щодо розв’язання невідкладних проблем життя суспільства.

2.1.44.Координації та методичного забезпечення правової освіти населення.

2.1.45.Підготовка питань і надання пропозицій щодо включення до проекту роботи районної ради на рік.

2.1.46.Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.

2.1.47.Контролює укладення та розірвання договорів, контрактів та угод з суб’єктами господарювання різних форм власності у сфері земельних відносин.


2.2. Спрямовує та контролює діяльність:

 • управління економіки райдержадміністрації;

 • відділу з питань надзвичайних ситуацій;

 • сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації;

 • відділу освіти райдержадміністрації.


2.3. Координує діяльність:

 • підприємств, організацій та установ міністерств України: промислової політики; транспорту та зв’язку; з питань надзвичайних ситуацій, палива та енергетики;

 • підприємств харчової промисловості державної форми власності ( Державне підприємство Дублянський спиртовий завод);

 • відділу статистики у Краснокутському районі Головного управління статистики у Харківській області,


2.4. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • відповідними постійними комісіями районної ради;

 • територіальними органами міністерств та інших органів виконавчої влади;

 • навчальними закладами системи цивільного захисту населення;

 • комерційними банками, страховими компаніями, аудиторськими службами, інвестиційними фондами, фондами підтримки підприємництва, фінансово-кредитними спілками, підприємствами малого та середнього бізнесу;

 • підприємствами роздрібної торгівлі всіх форм власності, у тому числі на підприємстві Харківської облспоживспілки „Краснокутський ринок” та ринках району, підприємствами громадського харчування району, служби побуту, незалежно від форм власності;

 • Краснокутською „Райспоживспілкою”, споживчими товариствами району;

 • уповноваженим по захисту прав підприємців Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва по м. Харкову і області;

 • вищими навчальними закладами, науково-дослідними, проектними та іншими установами відповідного профілю;

 • Краснокутським районним відділом ГУ МНС України в Харківській області;

 • автобусної станції;

 • цеху телекомунікаційних послуг № 18 (смт. Краснокутськ) Харківської філії ВАТ ” Укртелеком ”;

 • об’єднаннями освітян;

 • громадськими організаціями педагогів та учнів;

 • центром поштового зв’язку № 2 Харківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”;

 • районної пошуково-видавничої наукової редакції Книги Пам’яті України;

 • Краснокутською радіокомпанією;

 • Редакцією Краснокутської районної газети „Промінь”;

 • Краснокутською районною друкарнею;

 • загальноосвітніми, професійними та іншими установами освіти.


2.5. Очолює районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


^ 3.Заступник голови районної державної адміністрації

КУПІН ВіКТОР ІВАНОВИЧ


3.1.Вирішує питання :

3.1.1.Забезпечення реалізації державної політики у сфері розвитку економіки агропромислового комплексу району, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку внутрішніх товарних ринків сільськогосподарської продукції.

3.1.2.Реформування аграрних та земельних відносин в районі.

3.1.3.Організації роботи разом з відповідними органами стосовно реалізації програм розвитку агропромислового комплексу.

3.1.4.Підготовки пропозицій щодо регіонального розвитку сільськогосподарського виробництва, лісового та водного господарства.

3.1.5.Забезпечення реалізації державної політики в галузі переробки сільськогосподарської продукції.

3.1.6.Спрямування діяльності районних організацій та установ агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків сільськогосподарських товаровиробників із переробними, сервісними та іншими підприємствами і організаціями.

3.1.7.Сприяння місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформи.

3.1.8.Внесення пропозицій щодо реформ у галузях агропромислового комплексу району та розроблення механізму управління в аграрному секторі.

3.1.9.Організації роботи з реалізації законодавства України щодо ринку зерна та цукру.

3.1.10. Забезпечення реалізації державної політики в харчовій промисловості.

3.1.11.Організації роботи щодо виконання державного та регіонального контрактів, створення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва.

3.1.12.Сприяння діяльності громадських об’єднань агропромислового комплексу.

3.1.13.Реформування власності, реструктуризації, приватизації, розвитку підприємництва в аграрному секторі.

3.1.14.Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямків діяльності, регіональних і галузевих програм.


3.2.Спрямовує та контролює діяльність :

 • управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.


3.3.Координує діяльність :

 • Краснокутської районної державної насіннєвої інспекції Харківської обласної державної насіннєвої інспекції;

 • Відділу Держкомзему у Краснокутському районі Харківської області;

 • Товариства з додатковою відповідальністю „Райагропостач”;

 • СТОВ „Краснокутське підприємтсово по птахівництву та інкубації”;

 • ТОВ „Водянське хлібоприймальне підприємство” ;

 • Товариства з додатковою відповідальністю „Краснокутськагрохім ;

 • ТОВ „Краснокутський агроснаб”;

 • Управління державної ветеринарної медицини в Краснокутському районі Харківської області;

 • Районної державної лікарні ветеринарної медицини Краснокутського району;

 • Інспекції захисту рослин державної інспекції захисту рослин в Харківській області;

 • Інспекції з карантину рослин державної інспекції з карантину рослин в Харківській області;

 • Національного природного парку „Слобожанський”;

 • Краснокутського міжрайонного управління водного господарства;

 • лісового господарства;

 • державного мисливського господарства “Володимирівське”;

 • представника в Краснокутському районі Державної інспекції сільського господарства в Харківській області.


3.4.У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • Державного підприємства дослідного господарства „Пархомівське” Інституту картоплярства УААН;

 • Краснокутського науково-дослідного центру садівництва інституту садівництва Української академії аграрних наук;

 • Краснокутської дослідної станції Інституту садівництва УААН;

 • відповідними постійними комісіями районної ради;

 • сільськогосподарськими підприємствами району різної форми власності;

 • районною радою сільгосптоваровиробників Краснокутського району Харківської області;

 • районною асоціацією фермерів;

 • товариством мисливців та рибалок;

 • товариства кролівників та звіроводів;

 • організацієюУкраїнського товариства охорони природи;

 • районною громадською організацією „Гільдії пасічників Краснокутчини” Харківської області;

 • Краснокутським районним відділом Харківської регіональної філії Державного підприємства „Центр державного земельного кадастру”;

 • Асоціацією „Харківське обласне об’єднання підприємств сільського комунального господарства „Облсількомунгосп” .


3.5.Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


4.Заступник голови районної державної адміністрації

^ КУЗУБ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ


4.1.Вирішує питання :

4.1.1.Забезпечення реалізації державної політики в галузі житлово-комунального господарства, розвитку інженерної інфраструктури, забезпечення споживачів житлово-комунальними послугами, містобудування та архітектури, охорони пам’яток архітектури, виробництва будівельних матеріалів.

4.1.2.Контролює стан розрахунків за споживання тепла, газу та інших ресурсів.

4.1.3.Утримання у належному стані мережі тепло- і газопостачання.

4.1.4.Реалізації державної політики ціноутворення і формування тарифів на житлово-комунальні послуги.

4.1.5.Розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища, реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, роботи підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, організації будівництва та експлуатації доріг.

4.1.6.Енергозбереження в підвідомчих галузях.

4.1.7.Реалізації державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів.

4.1.8.У сфері поводження з твердими побутовими відходами.

4.1.9.Забезпечення реалізації державної політики в галузі виробництва будматеріалів.

4.1.10.Забезпечення роботи паливно-енергетичного комплексу району; організації і контролю за реалізацією заходів з реформування структури енергетичного комплексу; здійснення державної політики щодо розвитку електроенергетики; розроблення пропозицій щодо розвитку виробництва електроенергії, залучення інвестицій для відтворення енергетичних ресурсів, їх раціонального використання; організації виробництва на підприємствах району обладнання для забезпечення роботи підприємств енергетичного комплексу; організації будівництва та утримання в належному стані мережі електропостачання.

4.1.11.Здійснення державної політики щодо розвитку теплоенергетики, Забезпечення потреб економіки в енергетичних ресурсах; залучення інвестицій для відтворення паливних ресурсів, їх раціонального використання; зовнішньоекономічної діяльності у сфері забезпечення енергоносіями, сировинними ресурсами вуглеводневого походження, організації виробництва на підприємствах району обладнання для забезпечення роботи підприємств паливного комплексу.

4.1.12.Розвитку і реалізації в районі державної політики у сфері містобудування та архітектури, розвитку будівельного комплексу, сприяння створенню в ньому конкурентного середовища; реалізації державної політики у сфері житлового, промислового та цивільного будівництва, роботи підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів.

4.1.13.Роботи з дітьми, соціального захисту неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніми.

4.1.14.Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, туризму, спорту. з питань сім’ї, молоді, жінок їх соціального та правового захисту, запобігання насильству в сім’ї, молодіжного житлового будівництва.

4.1.15.Сприяння розвитку гендерної політики, рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у політичному і культурному житті.

4.1.16.Фізичної культури та спорту.

4.1.17.Розвитку спортивної інфраструктури району.

4.1.18.Соціальної політики і реформування системи соціального захисту населення, у тому числі від наслідків Чорнобильської катастрофи, трудових відносин, зайнятості населення, координації роботи з питань соціального партнерства, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.

4.1.19.Здійснення заходів щодо соціального забезпечення та соціального захисту незахищених верств населення, сприяє розвитку їх соціального забезпечення, своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій, наданню адресної соціальної допомоги і підтримки.

4.1.20.Розробки і забезпечення виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги, регіональних програм із питань охорони здоров’я.

4.1.21.Збереження мережі закладів охорони здоров’я, соціальних закладів, організовує розробку відповідних розділів програм соціально-економічного розвитку району та контролює їх виконання.

4.1.22.Охорони здоров’я, роботи з переселенцями, координації вирішення проблем гуманітарної допомоги, соціального захисту військовослужбовців і працівників правоохоронних органів.

4.1.23.Забезпечення реалізації державної політики у сфері фармацевтичної діяльності та забезпечення населення ліками.

4.1.24.Припинення нелегальної міграції та порушень іноземцями правил перебування в Україні.

4.1.25.Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних і галузевих програм.


4.2. Спрямовує та контролює діяльність:

 • відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації;

 • управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

 • відділу культури і туризму райдержадміністрації;

 • відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

 • служби у справах дітей райдержадміністрації.


4.3. Координує діяльність:

 • філії „Краснокутський райавтодор” Дочірного підприємства „Харківський облавтодор” ВАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України” ;

 • Краснокутської дільниці Нововодолажської філії ПАТ „Харківгаз”;

 • Краснокутського районного відділення енергозбут АК „Харківобленерго”;

 • Краснокутського району електричних мереж АК „Харківобленерго”;

 • Краснокутського підприємства теплових мереж;

 • ТОВ „Котельні лікарняного комплексу”;

 • Краснокутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 • закладів культури ;

 • Краснокутського районного центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської ради Харківської області;

 • Управління Пенсійного фонду України в Краснокутському районі Харківської області;

 • виконавчої дирекції Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

 • виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 • Краснокутського районного центру зайнятості;

 • районної санітарно-епідеміологічної станції;

 • комунального закладу охорони здоров’я „Краснокутська центральна районна лікарня”;

 • Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Краснокутської райдержадміністрації.


4.4.У межах своїх повноважень взаємодіє з

 • районним комунальним підприємством „Краснокутське бюро технічної інвентаризації”;

 • комунальним підприємством „Архітектурне бюро Краснокутського району”;

 • колективним підприємством „Краснокутський райагробуд”;

 • ^ ТОВ „АГРОБУД”;

 • ТОВ „Краснокутський агрошляхбуд”;

 • виробничим управлінням житлово-комунального господарства;

 • КП з водопостачання та водовідведення „Джерело”;

 • КП „Турінфоцентр” Краснокутського району;

 • благодійною організацією „Краснокутська лікарняна каса”

 • відповідними постійними комісіями районної ради;

 • комунальним підприємством охорони здоров’я „Центральна районна аптека № 131”, аптеками району;

 • Краснокутською дитячою музичною школою;

 • громадською районною організацією ветеранів Афганістану та іншими громадськими організаціями ;

 • громадською районною організацією у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Союзом «Чорнобиль»;

 • об’єднаннями та організаціями роботодавців району, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, громадськими організаціями інвалідів, ветеранів війни та праці;

 • громадськими організаціями жінок, молоді, спортивними громадськими організаціями;

 • районною організацією Червоного Хреста України.


4.5.Очолює відповідні консультативно-дорадчі органи при районній державній адміністрації.


5.Керівник апарату районної державної адміністрації

^ НАЗАРОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА


5.1.Вирішує питання :

5.1.1.Організації роботи апарату райдержадміністрації щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, добору, розстановки і навчання кадрів.

5.1.2.Організації та здійснення загального керівництва діяльністю апарату райдержадміністрації, подає голові райдержадміністрації на погодження матеріали щодо структури і штатної чисельності працівників районної державної адміністрації, пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад працівників апарату райдержадміністрації, замовлення на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, повертає управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, районним службам проекти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені і внесені до райдержадміністрації з порушенням установленого порядку.

5.1.3.Організації виконання перспективних і поточних планів роботи райдержадміністрації з відповідних напрямів діяльності, регіональних програм.

5.1.4.Підготовки та узгодження пропозицій щодо розподілу обов’язків між головою райдержадміністрації та його заступниками.

5.1.5.Підготовки та узгодження проекту Регламенту районної державної адміністрації, Положення про апарат районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації, складу колегії районної державної адміністрації та проектів відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до них.

5.1.6.Забезпечення підготовки розпорядчих документів райдержадміністрації щодо проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації та заходів, пов’язаних з підготовкою відповідних матеріалів.

5.1.7.Реалізації заходів щодо вдосконалення організаційних структур місцевих органів виконавчої влади; контролює додержання вимог Закону України “Про державну службу”; забезпечує формування кадрового резерву

5.1.8.Реалізація державної політики в боротьбі з корупцією та злочинністю, розробки цільових та комплексних програм протидії злочинності та корупції.

5.1.9.Забезпечення контролю за виконанням перспективних і поточних планів роботи апарату райдержадміністрації.

5.1.10.Забезпечення підготовки звітів про виконання планів роботи райдержадміністрації та доведення його до громадськості.

5.1.11.Забезпечення контролю за виконанням управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та райдержадміністрації; має право отримувати від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій необхідні для райдержадміністрації матеріали і звіти про виконання її рішень.

5.1.12.Забезпечення в межах своїх повноважень взаємодії райдержадміністрації із облдержадміністрацією та районною радою у процесі поточної діяльності.

5.1.13.Забезпечення щоденного інформування обласної державної адміністрації про стан справ в районі за добу та основні заходи на наступний день.

5.1.14.Координації роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації та погодження її порядку денного з головою райдержадміністрації.

5.1.15.Вивчення, добору і розстановки кадрів апарату райдержадміністрації, здійснення заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу державних службовців.

5.1.16.Підготовка питань і надання пропозицій щодо включення до проекту роботи районної ради на рік.

5.1.17.Матеріально-технічного, господарського, інформаційно-комп’ютерного забезпечення діяльності апарату районної державної адміністрації, адміністрування комунікаційного зв’язку та локальної комп’ютерної мережі, розроблення та супроводження прикладного програмного забезпечення, технічного захисту інформації.

5.1.18.Контролю роботи відділів апарату райдержадміністрації щодо забезпечення відкритості влади, покращення надання адміністративних послуг населенню.

5.1.19.Організаційної підтримки, забезпечення взаємодії райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій з питань створення та ведення Державного реєстру виборців.

5.1.20.Здійснення загального керівництва за веденням централізованого діловодства в райдержадміністрації, у тому числі документів з грифом "Для службового користування".

5.1.21.Підписує, при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, додатки, які є невід'ємною їх частиною.

5.1.22.Реалізації заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення в частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій.

5.1.23.Забезпечення підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, що стосуються діяльності апарату райдержадміністрації.

5.1.24.Надання методичної та іншої практичної допомоги управлінням райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування.

5.1.25.Забезпечення систематичних перевірок виконання актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації.

5.1.26.Здійснення підготовки робочих візитів керівництва облдержадміністрації до району.

5.1.27.Забезпечення організації особистих прийомів голови райдержадміністрації.

5.1.28.Підготовки матеріалів щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України та райдержадміністрації.

5.1.29. Забезпечує організацію виконання районною державною адміністрацією вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”.


5.2. Спрямовує та контролює діяльність:

 • відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації,

 • відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації,

 • загального відділу апарату райдержадміністрації,

 • відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації,

 • сектору контролю апарату райдержадміністрації,

 • сектору по роботі зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації,

 • архівного відділу райдержадміністрації,

 • відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,

 • сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації,

 • юридичного сектору апарату райдержадміністрації,

 • сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації,

 • державного реєстратора апарату райдержадміністрації;

 • державного адміністратора апарату райдержадміністрації.


5.3. У межах своїх повноважень взаємодіє з:

 • виконавчим апаратом районної ради;

 • вищими та іншими навчальними закладами з питань підготовки магістрів державного управління, державної служби та підвищення кваліфікації державних службовців;

 • управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Харківській області.


^ 7. Порядок взаємозамінності на період відсутності :


Ечкенко Віктор Михайлович - Яременко Володимир Володимирович

Яременко Володимир Володимирович - Купін Віктор Іванович

Купін Віктор Іванович - Кузуб Юрій Григорович

Кузуб Юрій Григорович - Назарова Світлана Володимирівна

Назарова Світлана Володимирівна - Моцик Ірина Іванівна


Керівник апарату райдержадміністрації С.В.Назарова


Ніколаєнко О.Д.


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

“ ___ ” __________ 2012 р.

№ ____


ЗАКРІПЛЕННЯ

заступників голови районної державної адміністрації

за селищними та сільськими радами району.П.І.Б.

Назва посади

Назва селищної, сільської ради

Яременко Володимир Володимирович

перший заступник голови райдержадміністрації

-Краснокутська селищна рада,

-Пархомівська сільська рада,

-Козіївська сільська рада,

-Каплунівська сільська рада


Купін Віктор Іванович

заступник голови райдержадміністрації

-Любівська сільська рада,

-Колонтаївська сільська рада,

-В”язівська сільська рада,

-Рябоконівська сільська рада,

-Костянтинівська селищна рада


Кузуб Юрій Григорович

заступник голови райдержадміністрації

-Мурафська сільська рада,

-Качалівська сільська рада,

-Китченківська сільська рада,

-Олексіївська сільська рада.
Керівник апарату райдержадміністрації С.В.Назарова


Ніколаєнко О.Д.


Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 01 листопада 2013 року №400 «Про розподіл обов’язків»
Відповідно до статей 9, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», внести зміни до розпорядження голови районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження краснокутськ від " 01 " листопада 2013 року №400 Про розподіл обов'язків Відповідно до статті 10, 40 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Затвердити загальні функціональні обов’язки першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації та керівника...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2011 року На підставі статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації», розпорядження голови...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження краснокутськ від " 19 " лютого 2014 року №30-к
Керуючись статтями 6,10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 11 червня 2013 року №168 «Про розподіл обов’язків» Відповідно до статей 10, 40 Закону України «Про
Про внесення змін в розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 червня 2013 року №168 «Про розподіл обов’язків»
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconПро доповнення до плану роботи районної державної адміністрації
«Про виконання обов’язків голови райдержадміністрації», розділу 3 регламенту Волочиської районної державної адміністрації, затвердженого...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження 03 березня 2012 року №187 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 липня 2010 року №424
Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2011...
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 листопада 2010 року №407 „Про розподіл обов’язків (зі змінами). Голова районної державної адміністрації В. М. Ечкенко затверджено розпорядженням голови iconРозпорядження краснокутськ від " 11 " лютого 2014 року №22-к
Керуючись статтями 6,10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядженням голови районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи