Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності icon

Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Скачати 148.33 Kb.
НазваРішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Дата конвертації05.01.2013
Розмір148.33 Kb.
ТипРішення

П Р О Е К Т
Краснокутська районна рада

Харківської області

________сесія ______ скликання

Рішеннявід ________2011 року смт. Краснокутськ


Про затвердження положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності


Відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", а також відповідно до наказу Фонду державного майна України від 25.11.2003р. №2100 " Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності", зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 19.12.2003р. № 1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності до проведення незалежної оцінки майна та до ст.ст. 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" районна рада вирішила:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку та підприємництва.

3. Це рішення набирає чинності в порядку, встановленому діючим законодавством України.


Голова районної ради В.БУТЕНКО


Додаток

до Положення про конкурсний відбір

суб'єктів оціночної діяльності


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності


Загальні положення

1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності.

2. Суб'єкти оціночної діяльності - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Основні терміни, які використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:

 • претендент - суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в засобах масової інформації або обумовлені в запрошенні до участі в конкурсі;

 • учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності, документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі у конкурсі;

 • конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи;

 • конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

 • підтверджуючі документи - документи, які визначають юридичний статус претендента, а також містять інформацію про склад оцінювачів, які будуть безпосередньо виконувати роботи з оцінки, їх практичний досвід, та відповідні документи, що підтверджують право на проведення робіт з оцінки майна, перелік яких визначений цим Положенням.

3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), утвореною органом приватизації або іншою юридичною особою, уповноваженою виступати продавцем об’єктів приватизації за рішенням сесії Краснокутської районної ради.

Конкурсна комісія утворюється у складі не менше 5 осіб.

Конкурсна комісія створюється з числа фахівців районної державної адміністрації, районної ради, депутатів районної ради та представників балансоутримувача об’єкту.

4.Очолює комісію голова комісії. Голова комісії у межах наданих повноважень:

 • скликає засідання комісії;

 • головує на засіданнях комісії;

 • видає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії;

 • організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

 • представляє комісію у відносинах з установами та організаціями;

 • забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень.

5.Секретар комісії:

 • забезпечує виконання доручень голови комісії;

 • готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

 • оформляє протоколи засідань комісії.

6. На період відсутності голови його повноваження виконує заступник голови комісії. За відсутності секретаря комісії його повноваження надаються будь-якому члену комісії.

7. До повноважень конкурсної комісії належать:

- підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу, відправка запрошень претендентам конкурсу;

- підготовка для розгляду комісією пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

- розгляд поданих претендентами підтверджуючих документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності;

- повідомлення претендента про відмову в участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

8. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

9. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема, подібного майна;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності, до виконання робіт з оцінки майна.


^ Підготовка до проведення конкурсу оцінювачів

10. Інформація про проведення конкурсу має містити: дату, час і місце проведення конкурсу; відомості про об'єкт оцінки; кінцевий термін подання документів; термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби); перелік підтверджуючих документів, які подаються на розгляд комісії; кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема, подібного майна); місцезнаходження комісії, контактні телефони.

11. Інформація про проведення конкурсу публікується за 14 - 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано через районну газету "Промінь”, сайт районної державної адміністрації (www.krda.at.ua), або в інший спосіб, що не заборонено законом. Претендентам конкурсу можуть бути направлені запрошення.

12. Претенденти подають відповідно конкурсну документацію. До підтверджуючих документів належать:

1) заява на участь у конкурсі;

2) копія установчого документа претендента;

3) копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

4) письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

5) копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України;

6) інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті, має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

13. Конкурсну документацію слід подавати в конкурсну комісію за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

14. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.


^ Порядок проведення конкурсу

15. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників. У разі наявності одного учасника конкурсу комісія може прийняти рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

16. На засіданні комісія аналізує підтверджуючі документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розкриваються на засіданні комісії.

17. Під час вибору переможця конкурсу враховуються:

1) кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

2) досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

3) кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, у тому числі подібного майна;

5) запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт;

6) кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах;

7) кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна, укладених з іншими замовниками за підсумками попередніх конкурсів;

8) наявність зауважень з боку Фонду державного майна України, його регіональних відділень або до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за результатами їх рецензування, а також професійність та ефективність діяльності претендента відповідно до даних Державного реєстру суб'єктів оціночної діяльності (визначається за результатами рецензування звітів; даними тестування оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання, після проходження ними підвищення кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит щодо кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб'єкта оціночної діяльності, тощо).

18. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному цим Положенням - таємного голосування.

Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки і їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено "за" або "проти". Кожний присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт та надає його секретарю комісії.

Секретар комісії на засіданні комісії розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування, за більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс.

Секретар комісії на засіданні комісії окремо веде відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки.

19. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова комісії.

20. У разі не укладання договору на проведення оцінки майна з переможцем конкурсу, або його відмови від виконання робіт за договором комісія за результатами рейтингового або таємного голосування також визначає учасника конкурсу з яким може бути укладено договір стосовно кожного об’єкту оцінки.


Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

21. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

22. У триденний строк після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

23. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надавалася у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.

24. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті "Промінь” та / або на сайті районної державної адміністрації (www.krda.at.ua).

25. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності у разі згоди комісії із запропонованими умовами. Звичайна ціна послуг регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу інфляції, визначеного за відповідний період поточного року.


Перший заступник голови

районної державної адміністрації В.В. ЯРЕМЕНКО


Заступник начальника - начальник відділу

аналізу та прогнозів соціально – економічного

розвитку району управління економіки

районної державної адміністрації В.Б. БАРАНОВА


^ АНАЛІЗ регуляторного впливу проекту

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект рішення "Про затвердження Положения про коннкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності” віднесено до регуляторного акту.

За вимогами ст. 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та постанови Кабінету Mіністрів України вщ 11.03.04 № 308 "Про затвердження методик проведения аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" було розроблено аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта "Про затвердження Положения про комісію з вибору суб'єктів оціночної діяльності”.

^ 1. Визначення проблеми, яку пропонуеться розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Затвердження Положения про комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності з врахуванням вимог чинного законодавства.

^ 2. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Положения про комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності (далі -Положения) визначае діяльність комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності уповноваженого органу, який виступає замовником незалежної оцінки майна та здійснює конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, у випадках, визначених законодавством.

^ 3. Оцінка важливості проблеми

Потреба у визначенні порядку підготовки та проведения конкурсу та порядку роботи комiciї з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

4^ . Обгрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розгляд можливості внесения змін до них

Діючі регуляторні акти, що визначають порядок оцінки майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району, суб”єктами оціночної діяльності - відсутні, тому для вирішення питань про управління майном, а саме здійснення приватизації (відчуження) комунального майна необхідно прийняти рішення про затвердження даного положення.

В проекті регуляторного акта не визначено строк його дії, але після прийняття його може бути доповнено або відмінено за рішенням сесії районної ради.

^ 5. Визначення результативності регуляторного акта

Затвердження Положения про комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності, забезпечує порядок регулювання відносин між уповноваженим органом i суб'єктами оціночноі діяльності, а також визначає порядок підготовки конкурсу та порядок роботи комicii з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

^ 6. Визначення цілей регулювання

Головною метою є розробка i прийняття Положения про комісію з відбору суб'єктів оціночної діяльності, де сформульовано порядок підготовки конкурсу та порядок роботи комiciї з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

7. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі таких, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

Проводити вищезазначену оцінку не має сенсу, серед альтернативних cnoco6iв досягнення встановлених цілей лише один - обраний.

^ 8. Аргументи переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Процедура підготовки, проведения конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності та визначення переможця конкурсу на даний час потребує чіткого врегулювання, тому обраний cnoci6 досягнення встановлених цілей є доцільним.

^ 9. Опис механізмів i заход1в для розв'язання проблеми

Прийняття Положения про комiciю з відбору суб'ектів оціночної діяльності, забезпечує реалізацію процедури підготовки конкурсу його проведения, роботи комісії по визначенню переможця.

Контроль за виконанням цього Положения здійснює уповноважений орган у взаємодії з відповідними органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, територіальними громадами сіл, селищ району, юридичними особами (незалежно від форм влacнocтi та напрямку діяльності), фізичними особами, трудовими колективами підприємств, установ, організації Краснокутського району.

^ 10. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у paзi прийняття запропонованого регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого проекту регуляторного акта буде врегульовано процедуру визначення переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Краснокутського району та підлягає приватизації.

^ 11.Обгрунтоване доведения, що встановлені цілі можуть бути досягнені з найменшими витратами для суб'ект1в господарювання, громадян та держави

У paзi прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, буде сформульовано порядок підготовки конкурсу та порядок роботи комicii з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

^ 12.Обгрунтування доведення доцільності i понесених витрат
Головною метою прийняття Положения про конкурсну комiciю з відбору суб'єкта оціночної діяльності, є встановлення порядку підготовки конкурсу та порядку роботи комiciї з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

^ 13. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
В проекті регуляторного акта не визначено строк його дії, але після прийняття його може бути доповнено або відмінено рішенням Краснокутської районної ради.

^ 14. Визначення показників результативності регуляторного акта

У paзi виконання вимог, передбачених даним регуляторним актом, буде забезпечено визначення переможців конкурсу з відбору суб'ектів оціночної діяльності у відповідності до чинного законодавства.

^ 15. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в paзi його прийняття
У paзi прийняття запропонованого проекту регуляторного акта уповноважений орган буде проводити ефективний контроль з метою відстеження дотримання вимог Положения про комiciю з відбору суб'єктів оціночної діяльності.


Заступник начальника - начальник відділу

аналізу та прогнозів соціально – економічного

розвитку району управління економіки

районної державної адміністрації В.Б. БАРАНОВАСхожі:

Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Міністерстві юстиції України від 19. 12. 2003р. №1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності...
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення 2012 № Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconПоложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconЗвіт оприлюднено 15. 07. 2012 про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення Чернігівської районної ради "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"
Чернігівської районної ради Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності”
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення від грудня 2012 року № Про утворення конкурсної комісії по конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна
Україні ”, ст ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної...
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconПоложення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconРішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення
Кремінна, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, Закону України “Про приватизацію майна невеликих державних...
Рішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності iconПовідомлення Миколаївської райдержадміністрації
Відповідно до ст ст. 9,13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики” райдержадміністрація повідомляє про оприлюднення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи