Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення icon

Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення
Скачати 268.51 Kb.
НазваРішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення
Дата конвертації15.04.2013
Розмір268.51 Kb.
ТипРішення

УКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ


РІШЕННЯ


__ ___________ 2011 р. № ____

м. Кремінна


Про затвердження Положення

про конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності та Положення

про конкурсний відбір учасників аукціону


З метою прозорого, неупередженого здійснення процедур приватизації нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Кремінна, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, Закону України “Про приватизацію майна невеликих державних підприємств (малу приватизацію), керуючись ст.26, 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


В И Р І Ш И Л А:


 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності при здійсненні процедури приватизації комунального майна територіальної громади міста Кремінна та Положення про конкурсний відбір аукціонерів для проведення аукціону з продажу нерухомого майна територіальної громади міста Кремінна (додаються).
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансівМІСЬКИЙ ГОЛОВА В.І. ГРИЦЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кремінської

міської ради

від “__”______2011 р. №__

^

П О Л О Ж Е Н Н Я


про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

при здійсненні процедури приватизації майна спільної власності

територіальної громади міста Кремінна

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності і мають право оцінювати майно при здійсненні процедури приватизації майна.

Ця процедура застосовується Кремінською міською радою у разі, якщо вартість виконання послуг з оцінки майна менша 100 тис.грн.

1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності — суб’єкти господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства України;

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Кремінської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу.

учасник конкурсу - суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтверджуючі документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;

підтверджуючі документи - документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо будуть надавати послуги з оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт.

1.3. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - Комісія), утвореною розпорядженням Кремінського міського голови.

1.4. Конкурсна комісія Кремінської міської ради утворюється у складі 5 осіб з числа депутатів Кремінської міської ради, посадових осіб виконавчого апарату Кремінської міської ради та представників балансоутримувача. Зі складу членів конкурсної комісії обираються голова комісії та секретар комісії.

1.5. Очолює конкурсну комісію голова, який у межах наданих повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання всіма членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

представляє конкурсну комісію у відносинах з установами та організаціями.

1.6. Секретар конкурсної комісії:

забезпечує здійснення конкурсною комісією наданих їй повноважень;

забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;

готує матеріали для розгляду на засіданні конкурсної комісії;

оформляє протоколи засідань конкурсної комісії.

1.7. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря конкурсної комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо), їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів конкурсної комісії за розпорядженням Кремінського міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

1.8. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до чинного законодавства України, якими передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

1.9. Вимогами до претендентів для участі у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна та подібного майна;

- переліку працівників оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт та підписання звітів про оцінку майна, та їх досвіду у проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди працівників оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна; у разі необхідності — спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.
^

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу


2.1.Балансоутримувачі майна надають інформацію про об’єкти оцінки згідно встановленої форми, наведеної у додатку 1 до Положення, конкурсній комісії, з метою опублікування умов конкурсу, .

2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності має містити:

дату, час і місце проведення конкурсу;

відомості про об’єкт оцінки, його місцезнаходження та балансоутримувач;

кінцевий термін подання конкурсної документації ;

термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

місцезнаходження конкурсної комісії, контактні телефони;

додаткова необхідна інформація.

2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевій пресі не пізніше ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або розміщено на сайті INTERNET Кремінської міської ради.

2.4. Претенденти подають до Комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.

До підтверджуючих документів, поданих до конкурсної комісії із відбору суб’єктів оціночної діяльності, належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);

копія свідоцтва про державну реєстрацію;

довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

довідка про взяття на облік платника податків;

для юридичної особи: копія статутного документу, копія свідоцтва про право сплати податку суб’єктом малого підприємництва-юридичною особою;

для фізичної особи: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, декларація про доходи;

копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;

інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендентів також має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.5. Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар конкурсної комісії. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем конкурсної комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії.

2.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову конкурсної комісії.
^

ІІІ. Порядок проведення конкурсу


3.1. Засідання конкурсної комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності конкурсна комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктами 1.8, 2.4. цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує звичайну ціну відповідно до чинного законодавства України.

3.3. На засіданні конкурсна комісія аналізує підтверджуючі документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності враховуються:

кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна;

запропонована учасником конкурсу нижча вартість виконання робіт порівняно зі звичайною ціною;

кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь та кількість перемог у цих конкурсах;

кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна із зазначеним учасником конкурсу та причини такого невиконання;

кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) претендентом на виконання договорів на проведення оцінки майна;

3.5. Рішення конкурсної комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного голосування.

Члени конкурсної комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки їх вартості, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів конкурсної комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено “за” або “проти”. Кожний присутній на засіданні член конкурсної комісії надає секретарю відповідний бюлетень. Секретар комісії повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів “за” (але не менше половини голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування, за більшості голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія може перенести прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначити повторний конкурс. Секретар комісії на засіданні заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 3 до цього Положення.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість (відомості) підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени конкурсної комісії.

3.7. У разі не укладання такого договору з переможцем конкурсу у випадку, визначеному пунктом 4.4. цього Положення, або його відмови від виконання робіт за договором, конкурсна комісія за результатами рейтингового або таємного голосування визначає переможця, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна.
^

ІV. Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами


4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова конкурсної комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

4.2. У триденний строк після проведення конкурсу конкурсна комісія інформує переможців конкурсу про своє рішення.

4.3. Якщо Кремінська міська рада не є замовником оцінки майна, вона письмово інформує відповідних замовників про результати конкурсу, зокрема зазначається вартість та термін виконання робіт, установлені комісією для переможця конкурсу.

4.4. До проекту договору на проведення оцінки майна, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, письмова згода яких надавалася у конкурсній документації, і які додатково залучаються ним до виконання робіт за договором, зокрема до складання та підписання звіту про оцінку майна та висновку про вартість майна. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин з оцінювачем, письмова згода якого подавалася у конкурсній документації, договір на проведення оцінки майна не укладається.

4.5. У разі потреби у повторному проведенні оцінки об’єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб’єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, або виявлення суб’єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає ці питання на своєму засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності або залучення суб’єкта оціночної діяльності, який вже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб’єктом оціночної діяльності у разі згоди конкурсної комісії з такими умовами.

Додаток 1

До Положення про

конкурсний відбір суб’єктів

оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ


про об'єкт оцінки для визначення вартості необоротних активів,

цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), що підлягають приватизації


Назва об’єкта оцінки ________________________________________________________________

(найменування юридичної оцінки)

Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського товариства)

__________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження)

Мета проведення незалежної оцінки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основні види продукції (послуг), що виробляються __________________________________________________________________

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства __________________________________________________________________

(заповнюється в разі оцінки цілісних майнових комплексів)

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів____________

__________________________________________________________________

за станом на __________________________________________________________________

(за останній звітній період)

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні) __________________________________________________________________

Дата оцінки (дата¸ на яку проводиться оцінка майна) __________________________________________________________________

Відповідальна особа за подання інформації


_________________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2

До Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної

діяльності

Реєстраційний № _____

“___”________ 20____ р.


Голові конкурсної комісії з проведення

конкурсу з відбору суб’єкта оціночної

діяльності на право проведення

незалежної оцінки майна

_____________________________

^ ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності


Заявник __________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)

__________________________________________________________________

Місце знаходження _________________________________________________________________

__________________________________________________________________


Телефон Телефакс Телекс

__________________ __________________ ________________


Просимо дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


“_____”______________ 20____ р. _____________________ _______________________

(підпис керівника)

М.П.

Додаток 3

До Положення про конкурсний

відбір суб’єктів оціночної діяльності


В І Д О М І С Т Ь

п і д с у м к і в г о л о с у в а н н я


Об’єкт оцінки __________________________________________________________________

(назва об’єкта оцінки)

__________________________________________________________________№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

Підсумки таємного голосування

«за»

«проти»

«за»

«проти»


1.2.3.4.5.
Секретар комісії __________ ____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кремінської

міської ради

від “__”_______2011 р. №__


П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурсний відбір аукціонерів для проведення аукціону

з продажу нерухомого комунального майна територіальної

громади міста Кремінна


^

І. Загальні положення


  1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору аукціонерів для проведення аукціону з продажу нерухомого комунального майна територіальної громади міста Кремінна.

  2. У цьому Положенні нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:

аукціонер - суб’єкт господарювання, що отримав сертифікат на право проведення аукціонів з продажу майна відповідно до чинного законодавства України;

претендент - аукціонер, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Кремінської міської ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу.

учасник конкурсу - аукціонер, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація - конкурсна пропозиція та необхідні підтверджуючі документи;

конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт за надання послуг з проведення аукціонів з продажу майна;

підтверджуючі документи - документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад спеціалістів, які безпосередньо будуть надавати послуги з проведення аукціону з продажу майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на надання таких послуг.

1.3. Конкурсний відбір аукціонерів здійснюється конкурсною комісією (далі - Комісія), утвореною розпорядженням Кремінського міського голови.

1.4. Комісія Кремінської міської ради утворюється у складі 5 осіб з числа депутатів Кремінської міської ради та посадових осіб виконавчого апарату Кремінської міської ради. Зі складу членів комісії обираються голова Комісії та секретар Комісії.

1.5. Очолює комісію голова Комісії, який у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів Комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії;

- представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.

1.6. Секретар Комісії:

- забезпечує здійснення нею наданих їй повноважень;

- забезпечує виконання доручень голови Комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

- оформляє протоколи засідань Комісії.

1.7. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря Комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо), їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. На період довготривалої відпустки інших членів Комісії за розпорядженням Кремінського міського голови відбувається заміна тимчасово відсутніх членів Комісії.
^

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу


2.1. З метою опублікування умов конкурсу, балансоутримувачі майна подають до Комісії інформацію про проведення аукціону за встановленими формами, наведеними у додатку 1.

2.2. Інформація про проведення конкурсу з відбору аукціонерів для проведення аукціону має містити:

 • дату, час і місце проведення конкурсу;

 • відомості про об’єкт продажу;

 • кінцевий термін подання конкурсної документації;

 • термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

 • додаткова необхідна інформація;

 • місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

2.3. Інформація про проведення конкурсу публікується в місцевій пресі не пізніше ніж за 14 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформацію може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації або розміщено на сайті INTERNET Кремінської райдержадміністрації.

2.4. Претенденти подають на Комісію конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтверджуючих документів, що містяться в конверті.

До підтверджуючих документів, поданих на конкурс із відбору аукціонерів належать:

 • заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2);

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію;

 • довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

 • довідка про взяття на облік платника податків;

 • для юридичної особи: копія статутного документу, копія свідоцтва про право сплати податку суб’єктом малого підприємництва-юридичною особою;

 • для фізичної особи: копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, декларація про доходи.

 • копії кваліфікаційних документів спеціалістів, які працюють у штатному складі аукціонера та яких буде залучено до проведення аукціону;

 • договір про організацію продажу майна, що перебуває у комунальній власності;

 • інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи спеціалістів, які беруть участь в проведенні процедури продажу майна).

Конкурсна пропозиція претендентів також має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.5. Конкурсну документацію слід подавати до Комісії за чотири календарні дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар Комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, що не допущені до участі у конкурсі, повертаються секретарем Комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

2.6. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову Комісії.
^

ІІІ. Порядок проведення конкурсу


3.1. Засідання Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

3.2. У випадку наявності одного учасника конкурсу з відбору аукціонерів Комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктами 2.4. цього Положення, та запропонована ним вартість виконання робіт не перевищує звичайну ціну відповідно до чинного законодавства України.

3.3. На засіданні Комісія аналізує підтверджуючі документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні Комісії.

3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору аукціонерів враховуються:

 • кількість та кваліфікація спеціалістів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення процедури аукціону;

 • кількість проведених учасником конкурсу аукціонів;

 • досвід учасника конкурсу в проведенні аукціонів з продажу подібного майна;

 • кількість аукціонів на яких продане майно та укладено договори купівлі-продажу;

 • запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно зі звичайною ціною.

3.5. Рішення Комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному цим Положенням, - таємного голосування.

Члени Комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу “за” чи “проти”. Учасник конкурсу, пропозиції якого найбільш повно відповідають умовам конкурсу, та який отримав найбільшу кількість голосів “за” присутніх на засіданні членів Комісії (але не менше половини голосів членів Комісії, присутніх на засіданні), визнається його переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова кількість голосів “за”, отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, то призначається таємне голосування.

Таємне голосування відбувається по кожному учаснику конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, у яких зазначено “за” або “проти”. Кожний присутній на засіданні член Комісії надає секретарю відповідний бюлетень. Секретар Комісії повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів “за” (але не менше половини голосів членів Комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування, за більшості голосів членів Комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках Комісія може перенести прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на наступне засідання та запропонувати всім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з проведення аукціону або призначити повторний конкурс.

Секретар Комісії на засіданні заповнює відомість підсумків голосування відповідно до додатку 3 до цього Положення.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують всі присутні на засіданні члени Комісії.

3.7. У триденний строк після проведення конкурсу Комісія інформує переможців конкурсу про прийняття рішення.

3.8. У разі не укладання договору з переможцем конкурсу за різними обставинами, або його відмови від виконання робіт за договором, Комісія за результатами рейтингового або таємного голосування також визначає іншого учасника конкурсу з яким може бути укладено договір на проведення аукціону.

3.9. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу.

3.10. У разі потреби у повторному проведенні конкурсу, комісією приймається рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору аукціонерів.


Додаток 1
^

До Положення про конкурсний відбір аукціонерів
ІНФОРМАЦІЯ


про об’єкт продажу – комунальне майно територіальної громади міста Кремінна, що приватизується через проведення аукціону


Назва об’єкту продажу ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Найменування юридичної особи – балансоутримувача об’єкту продажу

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження об’єкту продажу_________________________________________

_____________________________________________________________________________

(поштовий індекс, місцезнаходження)

Балансова залишкова вартість об’єкту продажу _____________________________

_____________________________________________________________________________

за станом на ________________________________________________________________

(за останній звітній період)

Інформація про незалежне оцінювання об’єкту продажу _____________________

_____________________________________________________________________________

(зі звіту про незалежну оцінку майна)

Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт продажу ______

_____________________________________________________________________________

(з державного акту на право постійного користування земельною ділянкою)


^

Відповідальна особа за подання інформації_____________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)


Додаток 2

До Положення про конкурсний відбір аукціонерів


Реєстраційний № _____

“___”________ 20____ р.

Голові конкурсної комісії з

проведення конкурсу на право

проведення аукціону з продажу

об’єкту: ______________________

_____________________________

_____________________________


^ ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору аукціонерів


Заявник _____________________________________________________________________

(назва заявника)

Керівник____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)

__________________________________________________________________

Місце знаходження: ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Телефон Телефакс Телекс

__________________ __________________ ________________


Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору аукціонерів для здійснення процедури продажу комунального майна територіальної громади міста Кремінна:_____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


“_____”___________ 20____ р. _____________________

(дата заповнення заяви) (підпис керівника)

М.П.

Додаток 3

До Положення про конкурсний відбір аукціонерів


В І Д О М І С Т Ь

п і д с у м к і в г о л о с у в а н н я


Об’єкт продажу ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів

Підсумки таємного голосування

«за»

«проти»

«за»

«проти»


1.2.3.

4.5.
Секретар комісії ___________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)Схожі:

Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconПоложення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення 17. 08. 2012 №15 Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення 2012 № Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності
Україні", "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", Наказом Фонду Державного Майна від 29. 08....
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconЗвіт оприлюднено 15. 07. 2012 про базове відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення Чернігівської районної ради "Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності"
Чернігівської районної ради Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності”
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Міністерстві юстиції України від 19. 12. 2003р. №1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності...
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення від 2011 року смт. Краснокутськ Про затвердження положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності
Міністерстві юстиції України від 19. 12. 2003р. №1194/8515, з метою вдосконалення процесу залучення суб’єктів оціночної діяльності...
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconРішення від грудня 2012 року № Про утворення конкурсної комісії по конкурсному відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна
Україні ”, ст ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної...
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconПоложення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Про внесення доповнень до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
Рішення 2011 р. № м. Кремінна Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та Положення iconПоложенн я
Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи