Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради icon

Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради
Скачати 58.92 Kb.
НазваПоложення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради
Дата конвертації13.01.2013
Розмір58.92 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 23 сесії Кремінської

міської ради шостого скликання

від 28 березня 2012 року № 23/13


ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників міської ради (далі – Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року №77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року №212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» зі змінами та доповненнями до колективного договору, з метою заохочення працівників міської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників міської ради.

1.3. Преміювання працівників міської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи, або з нагоди ювілейних та святкових дат, за розпорядженням міського голови, з урахуванням особистого внеску працівників, може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Працівникам, які на дату нарахування премії є звільненими незважаючи на те, що вони у місяці, за результатами якого проводиться преміювання, працювали, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію або звільнилися за станом здоров’я, або згідно з п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП, або перейшли на іншу роботу в порядку переведення.

1.6. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.7. Фонд преміювання працівників міської ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.8. На створення місячного фонду преміювання спрямовуються кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного місяця.

1.9. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі міської ради.


^ 2. Показники преміювання та визначення розміру премії

2.1. Преміювання працівників міської ради здійснюється за розпорядженням міського голови, а у разі відсутності – заступника міського голови, який виконує його обов’язки, на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання працівниками посадових обов’язків і завдань.

2.2. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць має здійснюватись, як в абсолютній сумі так і у відсотках до посадового окладу.

2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом завдань і доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

- дотримання виконавської і трудової дисципліни;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.4. Розмір премії залежить від стану виконання показників, зазначених в п. 2.3 цього Положення, та особистого вкладу працівника в загальні результати роботи, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

2.5.Преміювання міського голови , його заступників, керуючого справами та секретаря ради здійснюється за якісне , своєчасне і в повному обсязі виконання функцій міської ради , а також за особистий внесок в загальні результати роботи .

При преміюванні міського голови його заступників, керуючого справами та секретаря ради відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи враховуються такі показники:

- відсутність просроченої кредитирської заборгованості з оплати праці працівників підпорядкованих установ з нарахуванням на неї ;

- зменшення на звітну дату порівняно з попереднім періодом просроченої дебіторської заборгованості за загальним фондом бюджету ;

- стан виконання доходів загального фонду міського бюджету ;

- своечасне подання на розгляд міської ради проекту міського бюджету та внесення змін до нього ;

- дотримання виконавської дисципліни ;

- дотримання трудової дисципліни

2.6. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

- несвоєчасного або неякісного виконання своїх посадових обов’язків;

- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва міської ради;

- порушення строків розгляду документів;

- недобросовісного виконання посадових обов’язків і завдань;

- порушення правил внутрішнього трудового розпорядку.


^ 3. Порядок преміювання

3.1. Головний бухгалтер міської ради щомісяця до 25 числа визначає загальну суму коштів, яка може бути спрямована на преміювання в даному місяці та вносить пропозиції голові міської ради.

3.2. Преміювання працівників апарату виконавчого комітету міської ради здійснюється на підставі розпорядження міського голови .

3.3. Преміювання міського голови , його заступників , керуючого справами та секретаря ради здійснюється за рішенням ради .

3.4. Виплата премії проводиться у межах затвердженого фонду оплати праці.

^ 4. Встановлення надбавок

4.1. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років відповідно до розпорядження міського голови.

4.2. Надбавка керівним працівникам, спеціалістам апарату виконкому міської ради, які безпосередньо займаються розробленням нормативно - правових актів, проводять експертизу таких актів, встановлюється у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років.

4.3. Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи встановлюється працівникам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

4.4. Надбавки міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами апарату виконкому міської ради встановлюються рішенням сесії міської ради .

4.5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.


^ 5. Надання матеріальної допомоги

5.1. Матеріальна допомога на оздоровлення відповідно до підпункту 3 п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.06 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» надається і виплачується в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати при наданні щорічних відпусток або за заявою працівника, в інший час – з дозволу керівника.

5.2. Матеріальна допомога працівникам для вирішення соціально-побутових питань надається за заявою працівника та розпорядженням міського голови в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

5.3. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, керуючому справами апарату виконкому міської ради надається за їх заявою та рішенням сесії міської ради в розмірі, що не перевищує розмір середньомісячної заробітної плати.

5.4. Матеріальна допомога, зазначена в п.5.1-5.3 надається в межах затвердженого фонду оплати праці.


Секретар міської ради Л.В.КолесніченкоСхожі:

Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconПоложення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради
Преміювання працівників міської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення №29/ 11 17 жовтня 2012 р. Про преміювання міського голови, секретаря ради, заступників голови та керуючого справами виконкому
«Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради», затвердженого...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconПоложення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова
Про внесення змін до ухвали міської ради від 15. 03. 2007р. №676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 21. 05. 2013 №255/9 м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги
Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради спрямувати кошти для надання матеріальної допомоги ( ) на...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 09. 07. 2013 № м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги
Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради спрямувати кошти в сумі 3568,82 грн для надання матеріальної...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 25. 06. 2013 № м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги
Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради спрямувати кошти в сумі 6206,46 грн для надання матеріальної...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 13. 08. 2013 № м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги
Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради спрямувати кошти в сумі 3568,82 грн для надання матеріальної...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 11. 06. 2013 № м. Чернівці Про спрямування коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста для надання матеріальної допомоги
Дозволити управлінню праці та соціального захисту населення міської ради спрямувати кошти в сумі 4137,64 грн для надання матеріальної...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 23. 10. 2012 №691/21 м. Чернівці Про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста
Виділити з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста управлінню праці та соціального захисту населення міської ради –...
Положення про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам Кремінської міської ради iconРішення 13. 11. 2012 №736/22 м. Чернівці Про надання матеріальної допомоги за рахунок коштів цільового фонду соціально-економічного розвитку міста
Виділити з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста управлінню праці та соціального захисту населення міської ради,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи