Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» icon

Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»
Скачати 98.38 Kb.
НазваРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»
Дата конвертації13.01.2013
Розмір98.38 Kb.
ТипРішення

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про

порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна».


1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу», Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.06.2006 №208 "Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги з перевезення тіла померлого" (зі змінами), Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99).

З метою врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та функціонування міських кладовищ, відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, порядку організації поховань і ритуального обслуговування населення, пропонується затвердити рішенням Кремінської міської ради Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна».


^ 2. Обґрунтування прийняття Проекту регуляторного акта


Враховуючи те, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» організацію діяльності в галузі поховання на місцевому рівні здійснюють органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції, зазначена проблема може бути розв’язана за допомогою прийняття відповідного регуляторного акта - «Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна».

Ці проблеми не вирішуються ринковими механізмами, а вирішуються тільки шляхом прийняття зазначеного регуляторного акта.

Ринковий механізм не повністю визначає сферу дії ритуальної служби та суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а прийняття цього акта дозволить упорядкувати відносини між ритуальною службою та суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладання відповідних договорів. Також затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна визначить порядок організації поховання та надання послуг, чітко зазначить обов'язки надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг, допоможе покращити обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг. Прийняття запропонованого регуляторного акта надасть можливість затвердити порядок розміщення, облаштування, утримання та охорону місць поховань а забезпечить виконання на території громади вимог чинного законодавства


3. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні результати:


- чітке визначення сфери дії ритуальної служби та суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;


- упорядкування відносини між ритуальною службою та суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;


- визначання порядку організації поховання та надання зв'язаних з ним ритуальних послуг;


- зазначення обов'язків надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг;


- затвердження порядку розміщення, облаштування та утримання місць поховань;


- підвищення якості похоронного обслуговування

Прийняття зазначеного рішення дозволить упередити можливість виникнення непрозорих ситуацій між суб’єктами господарювання, територіальною громадою та органами місцевого самоврядування при наданні ритуальних послуг.


^ Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Влада

Відповідність нормативного акта до вимог чинного законодавства. Зменшення тіньового сектора при впровадженні діяльності в галузі поховання, створення стимулів для розвитку підприємництва, врегулювання відносин між органами місцевої влади, суб'єктами господарювання та територіальною громадою щодо організації та здійснення поховань на території міста


процедура прийняття регуляторного акта, витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

^ Прозорість упровадження регуляторного акта,чітке зазначення прав та обов'язків надавачів ритуальних послуг, та механізм взаємодії з ритуальною службою міста

^ Витрат не передбачається

Громадяни

Можливо прогнозувати, що внаслідок дії регуляторного акта підвищиться впевненість споживачів отримати якісні ритуальні послуги, покращиться обслуговування населення в галузі похоронної діяльності шляхом інформування про суб'єктів господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг


Витрат не передбачається


^ 4. Цілі державного регулювання


Цілями державного регулювання є: врегулювання правових відносин, між органами місцевої влади та ритуальною службою, суб’єктами господарювання у сфері надання ритуальних послуг.


^ 5. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначення цілей доцільно розглянути такі можливості:

не затверджувати Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна, залишити все без змін:

- урегулювання відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами, безпосередньо учасниками цих відносин;

- затвердження положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна нормативним актом іншого органу.

Відмова від уведення в дію запропонованого акта призведе до негативних наслідків, а саме:

- неврегульованості правових відносин у галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

- невпевненості споживачів в отриманні ритуальних послуг;

- відсутності прозорості у правових відносинах між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

Друга альтернатива може призвести до непрозорості у правових відносинах та неузгодженості дій між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами.

Здійснення регулювання (затвердження положення) нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» вирішення зазначених питань належать до повноважень органів місцевого самоврядування.


^ 6. Переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Запропонований спосіб для вирішення проблем очевидний, так як він :

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- розв'язує проблему в цілому;

- забезпечує покращення обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.

Запровадження в дію запропонованого регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» є єдиним шляхом досягнення визначеної мети.

Лише у такий спосіб, відповідно до вимог чинного законодавства, можливо вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси всіх учасників відносин у сфері надання ритуальних послуг.

^ 7. Механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.


Механізмом розв'язання проблем, визначених у п.1 цього аналізу регуляторного впливу, є запровадження єдиних вимог до порядку організації поховання та надання пов'язаних з ним ритуальних послуг, а також до порядку розміщення, облаштування та утримання та місць поховань, внаслідок чого можливе упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг у відповідності до вимог чинного законодавства.

Ефективне впровадження методології проекту рішення забезпечить встановлення чіткого механізму відносин між ритуальною службою та суб'єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, шляхом укладання відповідних договорів, визначить порядок організації поховання та надання послуг, чітко зазначить обов'язки надавачів ритуальних послуг та прав замовника цих послуг, допоможе покращити обслуговування населення в галузі похоронної діяльності.


^ 8. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта


Обставиною, що негативно впливає на досягнення визначеної цілі, є відсутність затвердженого Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»

Зазначених цілей можливо буде досягти, затвердивши цей регуляторний акт, а реальною можливістю вирішення зазначених проблем, буде обов’язкове виконання цього регуляторного акта.


9. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Досягнення встановлених цілей шляхом прийняття цього рішення щодо затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна є можливим без найменших витрат як для суб'єктів господарювання, громадян, так і для органів місцевого самоврядування, негативний вплив від введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається. При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, територіальна громада, органи місцевого самоврядування не несуть додаткових витрат.


^ 10. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта


Зміни в чинному законодавстві є підставою для внесення змін до цього регуляторного акта або його припинення.


11. Обґрунтування, що вигоди, які виникають внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдують витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначенні.

Унаслідок прийняття цього регуляторного акта витрати та вигоди не змінюються. У той же час підвищується рівень відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних послуг та впевненість населення в отриманні цих послуг шляхом дотримання вимог Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути визначені кількісно, серед них є якісні:

- покращання обслуговування населення у галузі поховання;

- проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій сумісної роботи в галузі поховання між суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;

- урегулювання правових відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, а також громадянами, які користуються ритуальними послугами;

- дотримання принципу верховенства закону.


^ 12. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.


Строк чинності цього регуляторного акта планується не обмежувати, тобто постійний. Потреби визначити строк дії цього акта не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.


^ 13. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.


Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є :

- кількість укладених договорів між ритуальною службою та суб’єктами господарювання про надання ритуальних послуг;

- кількість суб’єктів господарювання та громадян, на яких поширюватиметься дія регуляторного акту;

- кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо їхніх прав, які передбачені чинним законодавством та цим регуляторним актом;

- розмір коштів та час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаних з виконанням регуляторного акта;

- обсяги виконаного благоустрою кладовищ;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень регуляторного акта.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта будуть проводитись КП «Кремінна-Комунсервіс». Базове відстеження цього регуляторного акта проведено до набрання ним чинності.

Повторне відстеження буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься 1 раз на кожні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу звернень громадян і юридичних осіб, статистичних даних та інших облікових документів.


Кремінський міський голова В.І.ГриценкоСхожі:

Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»
Нна-Комунсервіс, основною метою проекту є врегулювання відносин при наданні ритуальних послуг та функціонування міських кладовищ,...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на території міста Кремінна»
Проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів на території міста...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення № " " 2012 р м. Кремінна Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення №26/14 " 06 " червня 2012 р м. Кремінна Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення № проект " " 2012 р м. Кремінна Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області»
Проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області» розроблений...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна»
Проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста Кремінна»...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Кремінна»
Проект рішення сесії Кремінської міської ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста Кремінна» розроблений з метою організації...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення Кремінської міської ради шостого скликання від 2013 р. № Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна м. Кремінна
Торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України...
Рішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна» iconРішення сесії Чернівецької міської ради "Про затвердження Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівців та визнання таким, що втратило чинність рішення 16 сесії міської ради V скликання від 27. 04. 2007 року №300"
Чернівецької міської ради “Про затвердження Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівців...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи