Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища icon

Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища
Скачати 121.64 Kb.
НазваРішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища
Дата конвертації14.01.2013
Розмір121.64 Kb.
ТипРішенняУКРАЇНА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ДЕВ»ЯТА СЕСІЯ


РІШЕННЯ № проект

04 травня 2011 р.


Про затвердження Положення

про міський Фонд охорони

навколишнього природного

середовища


На виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», рішень сесії Кремінської міської ради від 30.03.2011 № 7/3 «Про внесення змін та доповнень до Переліку регуляторних актів, які підлягають розгляду та затвердженню у 2011 році» та № 7/2 «Про скасування регуляторних актів, що втратили чинність», з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних заходів та покращення існуючого стану навколишнього природного середовища, відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», керуючись ст.ст. 15.19.47.48 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 69 Бюджетного кодексу України, п.25 ч.1 ст.26 , ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада


ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища.

Додаток 1 на 4 арк.


 1. Затвердити бланк запиту на виділення коштів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення природоохоронних заходів .

Додаток 2 на 2 арк. 1. Секретарю міської ради Колесніченко Л.В. оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційній сторінці міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством. 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію з питань землекористування, архітектури, будівництва та екології.^ Кремінський міський голова В.І. Гриценко


Додаток 1

до проекту рішення сесії

Кремінської міської ради

Положення

про міський Фонд охорони

навколишнього природного середовища


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Положення встановлює єдині правила планування природоохоронних заходів та здійснення видатків з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища та поширюється на підприємства, установи, організації усіх форм власності (далі – заявники), які планують здійснювати природоохоронні заходи за рахунок коштів фонду.

1.1. Міський Фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Фонд ) створюється відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» зі змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України», Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у складі спеціального фонду міського бюджету з метою концентрації коштів для фінансування природоохоронних, ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього природного середовища на території Кремінської міської громади, а також заходів по зниженню впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

1.2. Кошти Фонду використовуються в рамках цільових міських природоохоронних програм, прийнятих Кремінською міською радою, спрямованих на фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що відповідають основним напрямкам екологічної політики. 1. ^ ФОРМУВАННЯ ФОНДУ


2.1 Фонд формується за рахунок:

  • частини екологічного податку згідно із законом;

  • частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

  • цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян;

  • інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.^ 3.ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ФОНДУ


3.1. Кошти Фонду мають цільове призначення та розподіляються і використовуються згідно з чинним законодавством для фінансування природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, спрямованих на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі наукових досліджень з цих питань, а також заходів щодо зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров’я населення.

3.2. Кошти Фонду напрявляються на фінансування приро-доохоронних заходів, передбачених Постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» зі змінами та доповненнями.

Приоритетні напрямки спрямування коштів Фонду визначаються Програмою соціально – економічного та культурного розвитку міста Кремінна на відповідний рік та міською Програмою охорони навколишнього природного середовища, що відповідає основним напрямкам екологічної політики.

  1. Кошти Фонду спрямовуються на фінансування Переліку

природоохоронних заходів (далі – Перелік).

  1. Для внесення об’єктів до Переліку Заявники подають:

3.4.1. звернення на ім’я заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів з аргументацією екологічних проблем, характеру природоохоронних робіт, кошторисною вартістю, можливими джерелами фінансування, включаючи кошти фонду( термін подачі звернення до 01 серпня року, що передує року здійснення заходів);

3.4.2. запити встановленої форми на виділення коштів з міського Фонду охорони навколишнього природного середовища для здійснення відповідних природоохоронних заходів;

3.4.3. проектно-кошторисну документацію, що пройшла комплексну державну експертизу, на роботи, які планується виконати з визначенням їх екологічно-економічної ефективності;

3.5. Відбір природоохоронних заходів здійснюється відділом розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Кремінської міської ради на підставі документів визначених у пункті 3.4 цього Положення за такими критеріями:

 • відповідність загальній меті, завданням програм та напрямкам діяльності, які забезпечують реалізацію програм;

 • природоохоронний ефект;

 • економічна ефективність (термін окупності);

 • ступінь масштабності екологічного впливу;

 • наявність показників ресурсо- та енергозбереження;

 • використання апробованих приладів, обладнання, технологій;

 • наявність власних коштів, як джерела фінансування;

 • наявність гарантованого фінансування з інших джерел;

 • термін реалізації заходу;

 • сплата екологічного податку підприємством (установою, організацією) на об’єктах якого заплановано здійснення природоохоронного заходу.

3.6. Перелік затверджується заступником Кремінського міського голови з питань діяльності виконавчого органу ради, до посадових обов’язків якого належать питання пов’язані з охороною навколишнього природного середовища, та подається на розгляд постійно діючих комісій міської ради.

3.7. Безпосередній розподіл коштів Фонду, внесення змін до нього здійснюється за рекомендаціями постійно діючих комісій міської ради з послідуючим затвердженням призначень на сесії Кремінської міської ради.

3.8. Рекомендації постійно діючої комісії з питань бюджету ------

є підставою для взяття зобов’язань та проведення видатків за рахунок коштів Фонду.

3.9. Резерв коштів Фонду для здійснення непередбачених видатків, пов’язаних з природоохоронною діяльністю, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні та затвердженні міського бюджету, становить 10%.

3.10. При перевищенні фактичних надходжень до Фонду над плановими, упродовж бюджетного року можуть бути внесені зміни та доповнення до Переліку проведення природоохоронних заходів, з подальшим внесенням відповідних змін до міського бюджету.

3.11. Невикористані у звітному році кошти Фонду, вилученню не підлягають і переходять на наступний рік та використовуються виключно на реалізацію заходів, передбачених цим Положенням.


^ 4.ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ФОНДУ


4.1. Видатки за рахунок коштів Фонду проводяться в межах надходження коштів до нього у встановленому законодавством порядку у розрізі головних розпорядників коштів місцевого бюджету по коду 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища».

4.2. Виконавці проридоохоронних заходів зобов’язані надавати фінансово-господарському відділу апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради необхідну фінансово та іншу документацію для здійснення внутрішнього контролю по цільовому використанню.

4.3. Перевірка використання коштів Фонду проводиться фінансово-господарським відділом апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради , іншими уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства.

4.4. Перевірка фактичного виконання заходів здійснюється начальником відділу розвитку інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

4.5. Моніторинг надходжень та використання коштів Фонду здійснює фінансово-господарський відділ апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради.

4.6. Контроль за своєчасним і повним надходженням коштів на рахунок Фонду здійснюється Рубіжанською об’єднаною державною податковою інспекцією Луганської області.

4.7. За нецільове використання коштів Фонду і перевищення кошторисних витрат виконавці природоохоронних заходів несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства.


 1. ^ ПОРЯДОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ


5.1. Проект рішення Кремінської міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища», а також зміни і доповнення до нього, підлягають громадському обговоренню через опублікування у газеті “Кремінщина” або розміщення на офіційному сайті Кремінської міської ради у мережі Інтернет.

5.2. Підприємства, установи та організації, усіх форм власності, які планують здійснювати природоохоронні заходи за рахунок коштів фонду мають подавати власні зауваження та пропозиції у письмовому вигляді протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до виконавчого комітету Кремінської міської ради за адресою: 92900, Луганська обл. м. Кремінна, просп. Леніна, 13.


 1. ^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


6.1. Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, а також зміни і доповнення до нього, затверджуються виключно Кремінською міською радою.

6.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів, а також прийняття нових нормативно-правових актів, відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

6.3. Платники екологічного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати, а також за правильність складання і подання розрахунків до податкової інспекції.


^ Секретар міської ради Л.В.Колесніченко


Додаток 2

до проекту рішення сесії

Кремінської міської ради


ЗАПИТ

на виділення коштів з міського Фонду охорони

навколишнього природного середовища для здійснення

природоохоронних заходів у ______ році.


 1. Назва запиту

____________________________________________________________

 1. Відомості про Заявника:

  1. Повна назва _____________________________________________

  2. Адреса __________________________________________________

  3. Телефон,факс ____________________________________________

  4. Форма власності (державна, приватна,інша) __________________

 2. Відомості про підприємство (установу, організацію), на об’єктах якого здійснюється природоохоронний захід (заповнюється у разі, якщо підприємство не є Заявником)

  1. Повна назва _____________________________________________

  2. Адреса __________________________________________________

  3. Телефон,факс ____________________________________________

  4. Форма власності (державна, приватна,інша) __________________

 3. Інформація щодо дотримання природоохоронного законодавства отримувачем коштів фонду:

  1. Нарахована та сплачена сума екологічного податку ( до 2011 року збору за забруднення навколишнього природного середовища) за два попередні роки:

   1. нараховано в 20___ році ________ тис.грн.,

фактично сплачено _________ тис.грн.

   1. нараховано в 20___ році ________ тис.грн.,

фактично сплачено _________ тис.грн.

  1. Сума штрафів та компенсацій шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства за попередні два роки:

   1. нараховано в 20___ році ________ тис.грн.,

фактично сплачено _________ тис.грн.

   1. нараховано в 20___ році ________ тис.грн.,

фактично сплачено _________ тис.грн.

 1. Місце (адреса) реалізації заходу ________________________________

 2. Характеристика заходу :

  1. Ступінь масштабності екологічного впливу __________________

________________________________________________________

  1. Підстава для виконання (вказати нормативно-правові акти, якими передбачено фінансування заходу з міського бюджету, бюджетні програми або інші підстави) _______________________________

________________________________________________________

  1. Мета та головні завдання (перелік екологічних проблем, які будуть вирішені та короткий зміст заходу) ___________________

________________________________________________________

  1. Природоохоронний ефект (вказати всі види природоохоронного ефекту та навести якісні та/ або кількісні характеристики) ______

________________________________________________________

  1. Комплексність вирішення екологічних проблем (вказати якісні та/або кількісні характеристики щодо енерго- та ресурсозбереження) ______________________________________

________________________________________________________

 1. Проектна документація (вказати розробника, наявність комплексної державної експертизи, ким і коли затверджена) ____________________

_____________________________________________________________

 1. Впроваджені технології (вказати: вітчизняна чи зарубіжна технологія, перебуває в стадії розробки, пілотного проекту ти апробована) _______

_____________________________________________________________

 1. Фінансування заходу (в цінах на момент подання запиту):

  1. Загальна вартість ______________________ тис.грн.;

  2. Готовність заходу на момент подання запиту _____ % від загальної вартості проекту ;

  3. Видатки з міського Фонду (за кодами економічної класифікації бюджету (КВЕД))

Всього ______________ тис.грн., у тому числі

в 20___ році (рік, на який подається запит) ______________ тис.грн. за КЕКВ ________

фактичні видатки за попередній період _______________ тис.грн. за КЕКВ ________

  1. Фінансування за рахунок власних коштів:

Всього ______________ тис.грн., у тому числі в 20___ році (рік,

на який подається запит) ______________ тис.грн.

фактичні видатки за попередній період ____________ тис.грн.

  1. Інші джерела фінансування:

Джерело _____________________________________________

Обсяг фінансування ___________ тис.грн., у тому числі в 20___

році (рік, на який подається запит) ______________ тис.грн.

 1. Термін реалізації заходу (вказати дати його початку, закінчення, тривалість згідно з проектом) __________________________________

____________________________________________________________

 1. Термін окупності заходу ______________________________________


М.П.

Керівник

Головний бухгалтер


Секретар міської ради Л.В.КолесніченкоСхожі:

Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення №5 «06» липня 2011 року VIII сесія 6 скликання Про затвердження Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища та Порядку
Затвердити Положення про міський цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища (далі – Положення), що додається
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення сесії Кремінськоі міської ради «Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища»
Аних на запобігання, зменшення і усунення забруднення навколишнього природного середовища, покращення існуючого стану навколишнього...
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення 11. 0 2012 №586/18 м. Чернівці Про виділення коштів з цільового фонду соціально-економічного розвитку міста та міського Фонду охорони навколишнього природного середовища
Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням міської ради ІІІ скликання від 17....
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconПоложення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з постійною комісією природокористування, охорони довкілля та благоустрою від 26. 06. 2008 №01-1241, міська рада ухвалила
Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища“, за погодженням з постійною комісією природокористування,...
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення №2012 р м. Чернівці Про затвердження в новій редакції Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища
Відповідно до Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” із змінами і доповненнями, статті 43 Закону України...
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення від 25 липня 2011 року №307 м. Знам`янка Про внесення змін до рішення міської ради від 10. 10. 2008 р. №739 «Про затвердження Положення про міський фонд охорони навколишнього природного середовища»»
...
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconПро затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Наказ, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconРішення від 26 січня 2011 року №44 смт Олександрівка Про затвердження Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Олександрівському районі на 2011 2015 роки
Про затвердження Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища у Олександрівському районі на 2011 – 2015 роки
Рішення № проект 04 травня 2011 р. Про затвердження Положення про міський Фонд охорони навколишнього природного середовища iconВідповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", ст
Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи