Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах icon

Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах
Скачати 260.86 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах
Дата конвертації27.12.2012
Розмір260.86 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпродзержинський індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ


Матеріали

на допомогу кураторам груп

«Концептуальні засади планування

виховної роботи»


Підготувала

методист з виховної роботи

Крамаренко Т.Б.


2011 р.


Методичні рекомендації для кураторів

щодо планування виховної роботи в групах

Планування виховної роботи в групах здійснюється на підставі комплексного плану виховної роботи коледжу на 2010-2011 н. р. ^ NB ! Копія плану є на кожному відділенні, а також в методкабінеті, в каб. 210.

Завдання виховної роботи серед студентів на 2010-2011 н.р. визначені в комплексному плані ВР ДІК (для всіх курсів загалом і для кожного курсу окремо).

«На протязі усього навчання завданнями для кураторів всіх курсів є:

 1. Виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів та глибокої громадянської відповідальності за долю українського народу і держави, підготовка молодого покоління до військової служби.

 2. Виховання загальнолюдських моральних цінностей, усвідомлення гуманних принципів, лояльного і водночас вимогливого ставлення до влади, усвідомлення абсолютної цінності прав людини, свободи особистості, почуття власної гідності, толерантності, плюралізму, впевненості у своїй спроможності впливати на життя суспільства, поваги до ідейних та релігійних переконань інших, сприйняття і усвідомлення національних та сімейних традицій, звичаїв тощо.

 3. Формування у студентів екологічної культури, залучення їх до практичної природоохоронної роботи, діяльності із збереження навколишнього середовища.

 4. Організація культурного дозвілля студентів, поліпшення їх психологічного здоров’я.І курс

 1. Адаптація студентів до умов навчання в коледжі, формування їх особистості як громадян незалежної України.

 2. Ознайомлення студентів з обраною спеціальністю, традиціями коледжу, правами і обов’язками студентів, вивчення „Правил внутрішнього розпорядку” та «Єдиних педагогічних вимог до студентів».

 3. Вивчення домашніх побутових умов студентів, їх індивідуальних особливостей, оточення.

 4. Створення згуртованого колективу групи, виявлення лідерів та формування активу.

 5. Прищеплення інтересу до виконання громадської роботи та навичок студентського самоврядування.

 6. Виховання у студентів дбайливого ставлення до громадської власності.

 7. Виховання у студентів національної свідомості: патріотизму, любові до України, рідної мови і культури.

 8. Створення системи пошуку, розвитку і підтримки талантів і обдарувань, творчого активу у коледжі.

 9. Формування у молодих людей потреби у здоровому способі життя.


ІІ курс

 1. Продовжувати роботу з розвитку студентського самоврядування, свідомого ставлення до навчання та праці, прищеплення любові до обраної професії.

 2. Виховання і зміцнення громадської активності та громадянської свідомості студентів.

 3. Роз’яснення студентам правових норм та законів, навчання їх вмінню поводити себе згідно з нормами моралі та права.

4. Виховання студентів в процесі суспільно-корисної праці (участь в днях чистоти, в ремонті аудиторій, чергування в гуртожитку, в навчальному корпусі та їдальні).


ІІІ курс

 1. Формування особистості студентів, їх наукового світогляду, політичної активності.

 2. Розвиток студентського самоврядування.

 3. Формування у студентів навичок поведінки в колективі, підготовка учнів до виробничої практики в трудових колективах.

 4. Прищеплення студентам навичок та вміння організаторської, пропагандистської і громадсько-політичної роботи в коледжі та у виробничих колективах.

 5. Правова освіта та виховання студентів шляхом впровадження нових форм та методів роботи, пропаганда здорового способу життя і неприпустимості паління і вживання наркотиків.


ІV курс

 1. Формування навичок виробничих стосунків, вивчення прав та обов’язків молодих спеціалістів.

 2. Завершення формування навичок громадсько-політичної діяльності в трудовому колективі.

 3. Формування самосвідомості, культурної поведінки і готовності виконувати громадські обов’язки.

 4. Виховання культури сімейних стосунків.»Основні напрями виховної роботи в групі також подані в комплексному плані ВР ДІК:

«Тематика виховних заходів повинна враховувати :

 1. Виховання активної життєвої позиції, прагнення до успішності в сучасному світі.

 2. Виховання свідомого ставлення до навчання та професійної зацікавленості.

 3. Громадянське та національно-патріотичне виховання.

 4. Соціально-економічне та політичне виховання.

 5. Трудове виховання.

 6. Морально-естетичне виховання.

 7. Фізичне виховання, формування здорового способу життя.

 8. Гендерне виховання.

 9. Правове і превентивне виховання.

 10. Екологічне виховання.


Окремо необхідно запланувати:

  • роботу з активом;

  • роботу з батьками;

  • індивідуальну роботу зі студентами, схильними до правопорушень».


Основні принципи здійснення виховної роботи :

 • Деполітизація виховного процесу.

 • Диференціація в організації виховних заходів зі студентами окремих груп, відділень.

 • Співдружність, співробітництво між викладачами, кураторами груп, адміністрацією та студентами.

 • Розвиток зацікавленості, ініціативи студентів в організації цікавих, корисних справ.

 • Індивідуальний підхід в роботі зі студентами.

Види класних годин:

 • робочі збори групи за підсумками місяця, атестації, семестру (як правило, у перший понеділок або в п’ятий);

 • інформаційна година (другий понеділок), не тільки на теми політики, але й про досягнення в науці і техніці, економіці, спорті; проводиться у різних формах:

- тематичний огляд;

- бесіда;

- лекція;

- «круглий стіл»;

- конференція;

- брифінг;

- прес-конференція;

- ток-шоу;

- вечір запитань і відповідей;

- зустріч з фахівцями певної галузі тощо.

 • тематична виховна година (третій понеділок) може проводитися у таких формах:

- бесіда;

- усний журнал;

- тематичний вечір;

- ділова гра;

- брейн-ринг;

- вечір запитань і відповідей;

- зустріч з цікавими людьми;

- вечір - концерт;

- літературно - музична вітальня;

- заочна мандрівка;

- «круглий стіл»;

- уроки народознавства і краєзнавства, громадянськості;

- уроки мужності,

- вечір портрету;

- дискусія, диспут;

- аукціон /ярмарок ідей (соціальних, правових…);

- презентація творчих проектів;

- мозковий штурм;

- конкурсна програма;

- розважальне шоу і т.і.


 • четвертий – п’ятий понеділок – день вільного спілкування, вихід за межі технікуму для відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій на виробництво, відвідування ветеранів, участі в змаганнях та для проведення інших позааудиторних заходів (дні іменинника, дискотека тощо).^ План ВР куратора - обов’язковий для виконання документ!

 • Форми і види виховної роботи повинні бути різноманітними! Виховні заходи повинні бути також різними за тематикою і спрямованістю.

 • Тематика заходів повинна бути конкретна, а не загальна (див. додатки з темами).

 • При плануванні слід орієнтуватися на календарі знаменних дат і подій, професійних свят, але не треба намагатися охопити всі дати. Враховуйте вікові

особливості студентів групи, їх професійну спрямованість, рівень інтелек-туального та культурного розвитку, вік, стать тощо.

 • План складається на семестр і обов’язково повинен до початку семестру подаватися на відділення, а після перевірки методистом - для затвердження заступником директора з ВР.

 • Облік проведеної роботи (з групою в цілому і з окремими студентами індивідуально) ведеться у відповідних розділах журналу куратора. Це також є обов’язковим.

 • В журналі куратора також (обов’язково) заповнюються характеристики-спостереження на студентів, їх анкетні дані, дані на студентів пільгових категорій, активістів (у відповідних розділах).

 • Для володіння інформацією про успішність групи та відвідування занять за семестр куратор повинен вести такий облік в своєму журналі.

 • Куратор повинен адекватно реагувати на зауваження зав.відділенням, заступника директора та інших представників адміністрації, методиста, контролюючих та перевіряючих інстанцій і своєчасно усувати недоліки в змісті і оформленні планів роботи і журналів кураторів.

 • Граматичні помилки, неохайність - не можуть бути «окрасою» плану куратора!


Рекомендована література з планування:

 1. Виховна робота в технікумах, коледжах.- Вип.1 (5).- К., 2005. (к.210, методкаб.)

 2. На допомогу куратору групи: Метод. Посібник.- К., 2004 (каб. 210).

 3. Робоча книга вихователя.- Тернопіль, 2000 ( каб. 210).Орієнтовна тематика виховних заходів в групах

(Додаток до комплексного плану виховної роботи ДІК)


1. Тематика заходів з національно-громадянського виховання

 1. Моя земля-земля моїх батьків.

 2. Який ідеал сучасної молодої людини - громадянина України ?

 3. В тобі зростає громадянин.

 4. Ти - громадянин України.

 5. Символи моєї держави.

 6. Жити за законами держави.

 7. Конституція - Основний Закон України.

 8. Глобальні проблеми сучасності і Україна.

 9. Європейський вибір України.

 10. Що ти зробив для України ?

 11. Олімпійська слава України.

 12. Мікротопоніми України.

 13. Краса і біль України.

 14. Сто чудес України.

 15. Любіть Україну вишневу свою і мову її солов'їну.

 16. О слово рідне, України слава !

 17. Мова наша рідна.

 18. Слово, пісне, душа Кобзарева, ви - окраса й суть мого життя.

 19. Мій рідний край-моя історія жива.

 20. Роде наш красний.

 21. Моя родина - вся Україна.

 22. «Судьба и Родина едины».

 23. Мій родовід як відбиток історії Батьківщини.

 24. Українська минувшина.

 25. Без минулого немає майбутнього.

 26. Трагічні та героїчні сторінки нашої історії.

 27. Козацька слава України.

 28. Козаччина-синонім свободи.

 29. Імена і символи козацтва.

 30. Козацькими шляхами ріднокраю.

 31. Славні сини України.

 32. Мистецтво жити в мирі і злагоді.

 1. Дзвони Чорнобиля.

 2. Люблю тебе, мій рідний краю !

 3. Барви рідного краю.

 4. Уголок Отчизны, отчий дом.

 5. Міцній і квітни, місто Прометея!

 6. Дніпродзержинськ на карті світу.

 7. Історія моя жива.

 8. Студент - твої права і обовязки.

 9. Традиції наших батьків.

 10. Обряди і традиції рідної землі.

 11. Осінні хліборобські обряди.

 12. Українські традиції, звичаї, обряди,

 13. Різдвяний стіл.

 14. Українська поезія.

2. Тематика заходів з правового виховання.

1. Конституція України - Основний Закон нашої держави..

 1. Конституція України в сучасному житті.

 2. З історії державних символів України.

 3. Правова подорож Україною.

 4. Ти - громадянин України.

 5. Громадянином бути зобов'язаний.

 6. Людина і закон.

 7. Ми і закон.

 8. Закон і молодь.

 1. Демократія - це ...

 2. Що таке правова держава?

 3. Нехай панують на землі добро, закон і справедливість.

 4. „Сенс закону - людинолюбство" (В.Шекспір).

 5. Бережи мене, мій Законе!

 6. Закон про тебе і для тебе.

 7. Що означає бути законослухняним?

 8. Права і обов'язки студента, людини і громадянина України.

 9. Мій обов'язок перед рідними, сім'єю, колективом, суспільством.

 10. Права і обов'язки першокурсника.

 11. Я, час, право.

 12. Правове коло першокурсника.

 13. Хто твої друзі?

23.„Алкоголь - постачальник людей для тюрем" (А.Бодріраллар).

 1. „Редкий вор и убийца совершает своє дело трезвым" (Л.Н.Толстой)

 2. „Може бути насильство без алкоголізму, але не може бути алкоголізму без насильства"
  (нар. мудрість).

 3. Від чарки до злочину - один крок.

 4. Алкоголь та закон.

 5. Відповідальність за себе й інших.

 6. 10 грудня - День прав людини.

 7. Філософські та духовні проблеми прав і свобод людини і громадянина.

 8. Моральні та духовні аспекти прав людини.

 9. Ти маєш право...

 10. Як користуватись своїми правами?

 11. Права дітей і підлітків.

 12. Право на освіту та отримання професії

 13. Права громадян на участь у виборах.

 14. Що таке злочин?

 15. Злочин і покарання.

 16. Проблеми смертної кари в Україні.

 17. Боротьба зі злочинністю - наша спільна справа.

 18. Відповідальність підлітків за скоєний злочин.

 19. Шлях до злочину.

 20. З чого починається злочин.

 21. Як людина йде до злочину.

 22. Правопорушення і юридична відповідальність.

 23. Кримінальний кодекс - нова сторінка правового поля держави.

 1. Відповідальність за крадіжку майна.

 2. Молодь та міліція: що потрібно знати?

 3. Злочини проти життя і здоров'я громадян.

 4. Життя на продаж.

51. Закони нашої совісті.

 1. Шлюб, сім'я, закон.

 2. Право та безпечне довкілля.

 3. Наше право на вибір.


3. Тематика заходів з гендерного, родинного і статевого виховання.

 1. З родини йде життя людини.

 2. Без сім'ї нема щастя на землі.

 3. Родительский дом - начало начал.

 4. Про матерів можна говорити безкінечно.

 5. Любіть ваших матерів.

 6. Рідна мати моя.

 7. Как дорог дом родной, как дорога мне мама.

 8. Образ матері в творчості (поета, художника...)

 9. Материнські уроки.

 10. Ода жінці.

 11. Жіноча доля в творчості...

 12. Жінка - одвічна загадка природи.

 13. Сучасні сімейні традиції.

 1. Весільні обряди: сватання.

 2. На крилах любові.

 3. Як зберегти кохання.

 4. У щастя важкі дороги.

 5. Дівоча краса - дівоча гордість.

 6. Дівчина - наречена.

 7. Таїнство шлюбу.

 8. Чи особиста це справа - сімейне життя?

 9. У чому суть сімейного життя?

 10. Майбутнім подружжям.

 11. Кохання і шлюб.

 12. Будь сім'янином!

 13. Ви - майбутні батьки.

 14. Від доброго дерева - добрий пагінець, від добрих батьків - добра дитина.

 15. Про шлюб і сім'ю в Україні.

 16. Любов і поняття свободи.

 17. Життя - на продаж.

 18. Венеричні захворювання та гігієна статевого життя.

 19. Алкоголь і сім'я.

 20. Етика сімейного життя.

 21. Сім'я-це сім „Я".

 1. Ти - майбутня мати/ батько.

 2. Коротко про інтимне.

 1. Планування вагітності.

 2. Не вбивайте ненароджених! :

 3. Гендерна рівність жінки і чоловіка. :

36. Про попередження насильства проти жінок та дітей.

 1. Проституція як соціальна проблема.

 2. Таємниця ідеального подружжя.

 3. Як планувати сімейний бюджет.

 4. Сім'я та ринок.

 5. Як швидко та смачно приготувати сніданок.

 6. Сім’я і держава.

 7. І знову про кохання.

 8. Сім’я – основа виховання.


4. Тематика з превентивного виховання, пропаганди здорового способу життя.

 1. Здоров'я молоді - здоров'я нації.

 2. Гармонія тіла і духу - основа фізичного виховання

 3. Бережи здоров'я замолоду.

 4. Бережи своє здоров'я.

 5. Як організувати свій день. Режим праці і відпочинку студента.

 6. Розпорядок дня та режим харчування в період екзаменаційної сесії.

 7. Про фізичне гартування.

 8. Обери життя і здоров'я.

 9. Здоровий побут - здоровий спосіб життя.

 10. «Якщо хочеш бути здоровим...»

 11. Чистота - запорука здоров'я.

 12. Особиста гігієна.

 13. Життя - це рух, здоров'я і краса.

 14. Раціональне харчування - запорука здорового способу життя.

 15. Здоровий побут.

 16. Сповідаймо здоровий спосіб життя.

 17. Наш вільний час і здоровий спосіб життя.

 18. Чи модно бути здоровим?

 1. Студенти - за здоровий спосіб життя.

 2. Молодь, рух, здоров'я.

 3. Твоє життя і здоров'я - в твоїх руках.

 4. Твій вибір - здоровий спосіб життя.

 5. Чого не варто робити?

 6. Знай, що робиш!

 7. Дзвони тривоги: СНІД, наркоманія, алкоголізм.

 8. Це небезпечно! Чому?

 9. Шлях у прірву.

 10. Шкідливі звички та їх наслідки.

 11. Вороги нашого здоров'я.

 12. Круті забави із жахливим кінцем.

 13. Ні!" - наркоманії, алкоголізму, СНІДу.

 14. Просто скажи Ні!".

 15. Чи варто пробувати?

 16. Що посієш - те й пожнеш.

 17. Серцем торкнутися болю.

 18. Спокуса та здоров'я. !

 19. Група ризику: як вирішити проблему?

 20. Невже ти живеш заради цього?

 21. Тверезість - норма життя.

 22. Алкоголь - ворог здоров'я.

 23. Алкоголь - знак біди.

41.Мотиви і причини виникнення звички до вживання спиртного.

42. З історії алкоголізму.

43. Алкоголізм - шлях у темряву.

44. Вплив алкоголю на сімейне життя.

 1. Вплив алкоголю на жіночий організм

 2. Алкоголь та майбутнє.

 3. Алкоголь і потомство.
  48. Хочеш жити - кидай пити.

 1. Вплив алкоголю на нервову систему і психіку людини.

 2. Про проблеми алкоголізму.

 3. Алкоголь і студент - поняття несумісні.

 4. Люди бояться холери, та вино небезпечніше за неї" (О.Бальзак).

53. «Все стали бы мудрей вдвойне, будь капля мудрости в вине» (С.Брант)

54. Горілка біла, але фарбує ніс і чорнить репутацію" (А.П.Чехов)

 1. В пияцтві немає ані розуму, ані доброчинності"

 2. Алкоголь превращает человека в убийцу и вора.

 3. Пьянство - мать всех пороков" (Абу-аль-Фарадж)

 4. Пияцтво є вправляння у безумстві" (Піфагор)

 1. Людство могло б досягти неймовірних успіхів, якби воно було більш тверезим" (Й.Гете)

 2. Хто вино любить, той себе губить" (нар. мудрість)

 3. Алкоголь та закон.

 4. Батьки - п'яниці, діти - інваліди.

 5. Алкоголь - ворог сімейного життя.

 6. Що таке наркотики і наркотична залежність?

 7. Зупинись: наркотики!

 8. Біла смерть - наркоманія.

 9. Білий дурман.

 10. Наркоманія як об'єкт соціологічного аналізу.

 11. Наркоманія: міфи і реальність.

 12. Наркоманія в молодіжному середовищі України.

 13. Наркотики - фатальний вибір.

 14. Наркоманія - соціальне зло.

 15. Батькам про наркотики.

 16. Превенція наркоманії серед підлітків і молоді.

 17. Наркотики: чи так це круто?

 18. Про причини і умови, які сприяють наркоманії.

 19. Особливості поведінки наркоманів.

 20. За життя без наркотиків!

 21. Наркотики проти людства.

 22. Наркоманія - добровільне божевілля.
  81. Зілля ганьби і смерті (наркотики)

 1. Наркоманія - дорога в нікуди.

 2. Наркоманія - шлях у безодню.

 3. Наркотики - крок у прірву.

 4. Батьки - Діти - Наркотики.

 5. Наркоманія - шлях до злочину.

 6. Молодь і наркотики.

 7. Вплив наркотиків на розумові здібності.

 8. Наркотики, алкоголь - добровільне самогубство.

 9. Смертоносний союз" алкоголю й тютюну.
  91. Кинь палити!

 1. Про шкідливість нікотину.

 2. Зло паління: історія і сучасність.

 3. Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум, затуплює цілі нації" (О.Бальзак)

 1. Паління чи здоров'я - вибирайте самі.

 2. Цигарка - ворог, зброя проти неї - наша воля.

 3. Тютюновий дим - отрута.

 4. Жінка: наслідки паління та алкоголізму.

 5. Інфекційні (венеричні) захворювання та їх профілактика.

 1. Чума нашого століття - СНІД.

 2. Обережно: СНІД!

 3. Що ти знаєш про СНІД?

 4. СНІД - рана людства.

 5. Обережно: туберкульоз!

 6. Профілактика туберкульозу.

 7. Народна медицина лікує.


5. Тематика заходів з морального виховання

Моральні принципи, цінності

 1. Наші моральні ідеали.

 2. Моральні цінності в сучасному житті.

 3. Моральні принципи людини: твій погляд.

 4. Хрестоматія моральних цінностей людства.

 5. Шануй хліб святий.

 6. Благослови той хліб, що на столі.

 7. Розумове і моральне завжди збігається.

 8. Найбільшу цінність має те, що не має ціни.


Турбота, доброта

 1. Ти живеш серед людей.

 2. Добротою вимірюють усе.

 3. Добротой себя измерь.

 4. Пусть добрым будет ум у вас, а серце умным будет.

 5. Чию старість ти втішив?

 6. Розділи печаль і радість іншого.

 7. Умій бути вдячним .

 8. Свято вдячності.

 9. Бережи усе живе.

 10. Розкажи мені про себе.

 11. В дела ты добрые вложи все лучшее своей души.

 12. Подивись уважно навкруги.

 13. Доброта і доброзичливість.

 14. Поговори зі мною, мамо!

 15. Почуття причетності.

 16. Добродетель требует усилий.

 17. Добро і добротворчість.

 18. Нам жизнь дана на добрые дела.

 19. Чого не любиш в іншому, того і сам не роби.

 20. Ціну довіру інших.

 21. Будемо берегти один одного.

 22. Не соромся доброти своєї.

 23. Шануймо старших.

 24. Твоє ставлення до людей.

 25. Скільки нас серед добрих людей.

 26. Не будь байдужим!

 27. Рятуймося у пізнім каятті.

 28. Душі людської доброта.

 29. Будьте милосердними!

 30. Добре слово про себе та інших.

 31. Добре слово, наче ясний день.

 32. Нам счастье не сулит обида чья-то.Людяність, самовиховання

 1. «При мысли великой, что я человек, всегда возвышаюсь душою» (В.А.Жуковский).

 2. Утверджуй в собі людину.

 3. Уміння бути собою.

 4. «Храни достоинство повсюду, человек!»

 5. «А растет человек до самой смерти» (М.Шагинян).

 6. Створи себе сам.

 7. Пізнай себе.

 8. Людина - вимір усіх речей.

 9. Не забудь: треба людиною буть!

 10. Про тих, хто серце віддав людям.

 11. Чтобы быть понятым.

 12. Придивіться один до одного.

 13. Умій зрозуміти іншого.

 14. Про порядність.

 15. Наодинці із собою.

 16. Когда помыслы чисты.

 17. Если слышать голос совести.

 18. «Открой свое, небывалое» (М.Пришвин)

 19. Посмотри в лицо своему состоянию.

 20. А каков же я?

 21. Душа - це наше творіння.

 22. Кожна доля - єдина, єдина...

 23. Поговорив би хто зі мною

 24. Допоможи зрозуміти себе.

 25. "Формула щастя".

 26. Що зберігає твоя пам’ять?

 27. Добре слово про себе та інших.

 28. За що мене поважають?

 29. Хто є хто?

 30. Яка людина вважається інтелігентною?

 31. «Інтелігентус» - той що розуміє.

 32. Чого б ви хотіли досягти в житті?

 33. Твоє покликання.

 34. Формула виховання успішної людини.

 35. Як стати лідером ?

 36. Зроби установку на успішність.

 37. Бережіть собори ваших душ.

 38. Що означає бути мудрим?

 39. Один із смертних гріхів.

 40. Що я знаю про себе?

 41. Діалог із дзеркалом.

 42. Пізнай самого себе.

 43. Як позбутися недоліків?

 44. Чи завжди ти правий?

 45. Як удосконалити самого себе? Діалоги з Д.Карнегі.

 46. Хочеш бути щасливим - будь!

 47. Бути сучасним, що це означає.

 48. Скука есть пустота души.

 49. Старайся дать уму как можно больше пищи.

 50. Живая душа о жизни думает.

 51. Из чаши мудрости испей.

Дружба, колективізм

 1. Ти живеш не один.

 2. «Вітаємо друзів».

 3. Дружба начинается с улыбки.

 4. От чего бывает одиноко?

 5. Без друзей меня чуть-чуть…

 6. До дружбы надо дорасти.

 7. Шукай і шануй друзів.

 8. З ким поведешся, від того й наберешся.

 9. Моя група - мої друзі.

 10. Однокурсник, товариш, друг.

 11. Що таке колектив?

 12. Колектив у твоєму житті.

 13. Мої обов'язки перед сім'єю, колективом, країною.

 14. Заради друга, заради колективу.

 15. Подарунок колективу.

 16. Колектив починається з мене.

 17. Взаємовідносини в колективі (групи, кімнати гуртожитку).

 18. Відповідальність за себе й інших.

 19. Моє місце в групі

 20. Я і моя група.

 21. Моя група на шляху до колективу.


Культура почуттів

 1. Гумор - справа серйозна.

 2. Бути гідним почуття.

 3. Мальчик с девочкой дружил…

 4. Любовью дорожить умейте.

 5. Як зберегти кохання?

 6. Віра. Надія. Любов.

 7. Коли в світі тільки двоє.

 8. Як берегти і захищати честь коханої людини.

 9. Бережи своє кохання ти, дівчино, від корисливих очей.

 10. Там де двоє, там весілля, а де троє - чорні ягоди журби.

 11. Про сокровенне.

 12. Любов і поняття свободи.Працелюбність

1. «Не сладок плод бездельного досуга».

 1. «Где нет труда, сады там не цветут».


НОП

 1. Як організувати свій день.

 2. Бережіть час.

 3. Наш вільний час.Вихованість, етикет.

 1. Ввівчливість - основа вихованості.

 2. Точність, обов’язковість, охайність.

 3. Зовнішня і внутрішня вихованість людини.

 4. Етичні норми етикету.

 5. «Вот это стол - за ним сидят…»

 6. Дома и в гостях.

 7. У коледжіі ти господар і гість.

 8. Правила етики на кожний день.

 9. Правила поведінки на кожний день.

 10. Запрошення до дзеркала.

 11. «Обычай - деспот средь людей» (А.С.Пушкин).

 12. Твій стиль поведінки.

 13. «Когда какое слово молвить.»

 14. За спільним столом.

 15. Бути вихованим- що це означає?

 16. Мова та етикет.

 17. Основні вимоги етикету.

 18. Щоб бути привабливим.

 19. Діалоги з Д.Карнегі.

 20. Ази етикету.

 21. Народний етикет.

 22. «Что посеяно - то будет сжато».

 23. Етикет на кожний день.

 24. Дружимо з добрими словами.

 25. Чистий струмочок нашої мови.

 26. «По улице мостовой…» Як поводити себе на вулиці.


6. Естетичне виховання

 1. Бути красивим, але як?

 2. Енциклопедія краси.

 3. Культура одягу.

 4. В людині все повинно бути прекрасним...

 5. Про зовнішність і духовну культуру.

 6. Сучасний український живопис.

 7. Про культуру мови.

 8. Мова і пісня - душа народу.

 9. На крилах музики.

 10. Музика у нашому житті.

 11. Сучасні українські співаки.

 12. Мистецька палітра ріднокраю.

 13. Світ твоїх захоплень.

 14. Секрети затишку оселі.

 15. Все про культуру.

7. Екологічне виховання.

 1. Людина і природа.

 2. Екологія і ми.

 3. Дзвони Чорнобиля.

 4. Біль Чорнобиля.

 5. Попіл Чорнобиля стукає в наші серця.

 6. Червона Книга України.

 7. Ми відповідаємо за тих, кого приручили.

 8. Безпека довкілля у наших руках.

 9. Бережи зеленого друга !

 10. Ти і світ навколо тебе.

 11. Наші брати менші просять про допомогу.

 1. На захист природи.

 2. Глобальні проблеми сучасності і Україна.

 3. Земля - наш спільний дім.

 4. Водні ресурси України та їх охорона.

 5. Бережіть природу.
 1. Конкурс "Місто очима молодих".

 2. Конкурс "Молода економіка".

 3. Шоу «Згадаймо пісні і мелодії минулих літ».

Тематика інформац. годин:

 1. Світ за тиждень.

 2. Новини Дніпропетровщини.

 3. Усвіті наукових досягнень.

 4. Міжнародна панорама.

 5. Події, факти, коментарі.

 6. Актуальні новини.

 7. Україна за тиждень.

 8. У світі цікавого.

 9. Панорама тижня.

 10. Спортивний тиждень.

 11. Україна і світ.

 12. 7 днів.

 13. Політичні події в Україні.

 14. Підсумки минулого року.

 15. Українські новини.

 16. Я так думаю…

Схожі:

Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconПланування виховної роботи дозволяє значно зменшити частину непередбаченості у розвитку педагогічної ситуації, забезпечити наступність сьогоднішніх і завтрашніх дій, впорядкованість та ефективність виховної роботи. Планування
Методичні матеріали щодо надання допомоги педагогам-організаторам з питання планування виховної роботи
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconПлан виховної роботи на вересень (2012р.)
Нарада класних керівників „Методичні рекомендації щодо планування роботи в 2012-2013 н р
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо планування виховної роботи закладу. Методист нмц І. Г. Худенкова м. Енергодар Планування
Планування вид управлінської діяльності, спрямований на визначення мети управління, завдань управління, змісту управлінської діяльності,...
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх закладах в новому 2011-2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в знз 2011-2012 н р А. М. Романенко
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації класним керівникам Миколаївської гімназії №3 щодо планування виховної роботи, згідно з напрямками Концепції розвитку закладу
Миколаївської гімназії №3 щодо планування виховної роботи, згідно з напрямками Концепції розвитку закладу
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо організації та планування виховної роботи у пришкільних таборах
Дитячі заклади оздоровлення і відпочинку створюють умови для педагогічно обґрунтованого, змістовного та цікавого дозвілля дітей,...
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо аналітичної діяльності заступника директора з виховної роботи
Методичні рекомендації сспр щодо розвитку закладу освіти в системі особистісно-орієнтованого навчання І виховання
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи у навчальних закладах
Провідне завдання виховної роботи в навчальних закладах: створення сприятливого виховного середовища та сучасного науково-методичного...
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації щодо організації оздоровлення дітей та проведення виховної роботи у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку
Харківської районної державної адміністрації надсилає для неухильного виконання лист Міністерства освіти і науки України від 01....
Методичні рекомендації для кураторів щодо планування виховної роботи в групах iconМетодичні рекомендації до підготовки та проведення Першого уроку в 2010-2011 навчальному році. Упорядник Злобіна О. О. завідувач відділу виховної роботи І здорового способу життя чоіппо імені К. Д. Ушинського
Методичні рекомендації можуть бути використані заступниками директорів з виховної роботи, педагогами-організаторами, вихователями,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи