Частотні характеристики icon

Частотні характеристики
Скачати 32.97 Kb.
НазваЧастотні характеристики
Дата конвертації18.03.2013
Розмір32.97 Kb.
ТипДокументи
1. /Екзамен/Chastotni_kharakteristiki.docx
2. /Екзамен/Diferentsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
3. /Екзамен/Kriteriy_Mikhaylov1.docx
4. /Екзамен/Krteriy_Naykvista.docx
5. /Екзамен/PID_zakon_regulyuvannya.docx
6. /Екзамен/PI_-_zakon_regulyuvannya.docx
7. /Екзамен/Peredatochni_funktsiyi.docx
8. /Екзамен/Proportsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
9. /Екзамен/Regulyatori.docx
10. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya (1).docx
11. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya.docx
12. /Екзамен/kriva_rozgonu.docx
13. /Екзамен/viznachennya_optimalnikh_nalashtuvan.docx
14. /Екзамен/Метролог_я/DSP_ta_yiyi_priznachennya.docx
15. /Екзамен/Метролог_я/Pokhibki_zasobu_vimiryuvannya.docx
16. /Екзамен/Метролог_я/Printsipi_ta_metodi_vimiryuvannya.docx
17. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (1).docx
18. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (2).docx
19. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (3).docx
20. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (4).docx
21. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (5).docx
22. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (6).docx
23. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (7).docx
24. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir.docx
25. /Екзамен/Метролог_я/Vimiryuvannya.docx
26. /Екзамен/Метролог_я/Zasobi_vimiryuvalnoyi_tekhniki.docx
Частотні характеристики
Закон регулювання Закон регулювання : Передаточна функція диференціального регулятора: ω→∞ Re Im t u рег
Критерій Михайлова
Кртерій Найквіста
Закон регулювання Закон регулюваня : 65)
Закон регулювання інтегральний закон регулювання : передаточна функція інтегрального регулятора : α t u рег ω→0 Re Im
Передаточні функції
Закон регулювання пропорційний закон регулювання :, де : к рег коефіцієнт передачі регулятора, ∆Х=Х зд -x(t); передаточна функція: ω→0 Re Im α t u рег
Закони керування та автоматичні регулятори
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Крива розгону Перехідна́ фу́нкція
6. 1 Визначення оптимальних настройок регуляторів|регулювальник|
Дсп — це сукупність уніфікованих та нормалізованих рядів блоків, приладів І засобів для одержання, опрацювання та використання інформації
Похибка вимірювання
Принципи та методи вимірювання Принцип вимірювання
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Технічні вимірювання — вимірювання, які проводяться у промисловості і визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання Абсолютними
Засоби вимірювальної техніки

Частотні характеристики. При розв’язанні задач аналізу та синтезу необхідно оцінювати також властивості елементів та систем в частотній області, при різних частотах вхідних сигналів. Частотні характеристики – це реакція елемента чи системи на гармонійний сигнал (2.9) при змінюванні частоти від 0 до . Вихідний сигнал відрізняється від вхідного амплітудою та фазою:

, (2.27)

Динамічні властивості досліджуваних елементів чи систем визначаються амплітудно-частотною А(ω), фазо-частотною φ(ω) та амплітудно-фазовою характеристиками (рис.2.4).

ω→


Im
ωp

A(ω)

ω

-900

φ

ωRe
φi

ω=0

Vi
Ai
б)

в)

ωi

a)Рис.2.4 Частотні характеристики,а - амплітудно-частотна (АЧХ); б - фазо-частотна (ФЧХ); в - амплітудно-фазова (АФХ)

При збільшенні ω амплітудно-фазова характеристика А(ω)→0, тобто проявляються інерційні властивості елемента та системи. Чим менша інерційність, тим ширша А(ω), тобто більша смуга (діапазон) пропускаємих частот. Часто існує резонансна частота, коли А(ωр) має максимальне значення.


Фазо-частотна характеристика φ(ω) від’ємна, тобто вихідні коливання відстають від вхідних за фазою.

На комплексній площі А(ω) та φ(ω) об’єднуються в одну - амплітудно-фазову характеристику (АФХ) – рис.2.4,в. Це крива (годограф), яку описує кінець вектора А при зміні частоти від 0 до . Проеції вектора на дійсну (Rе) та уявну (Im) осі – дійсна U(ω) та уявна V(ω) частотні характеристики.

Важливою особливістю лінійних систем є те, що частота вхідних та усталених вихідних (після зникнення перехідної складової) сигналів співпадають. Крім того, якщо розглядати відношення амплітуд вихідного та вхідного сигналів, то при ω=0 – це коефіцієнт передачі

( А(0)=К ).

Частотну характеристику можна отримати підстановкою р=jω в вираз для передаточної функції, наприклад (2.20), тоді

, (2.28)

Цей вираз називають частотною передаточною функцією, яку можна подати у вигляді:

, (2.29)

де: , (2.30)

(2.31)

В загальному випадку виконують такі перетворення: записують вираз:

, (2.32)

після чого звільняються від уявності в знаменнику:

, (2.33)

де: (2.34)

, (2.35)

В практичних розрахунках користуються також логарифмічними частотними характеристиками, побудованими в логарифмічних координатах, тому їх можна замінити ломаними лініями, складеними з кількох прямолінійних відрізків. Крім того, в логарифмічних координатах легко знаходити характеристики різних з’єднань елементів: операціям множення і ділення відповідають додавання та віднімання ординат логарифмічних характеристик, наприклад:

; , (2.36)

Амплітудно-фазові характеристики будуються в координатах , фазочастотні - . Одиницею довжини по осі частот є декада – інтервал частот між ωі та 10ωі. Ординати логарифмічної амплітудно-частотної характеристики вимірюють в логарифмічних одиницях – белах (Б) або децибелах (дБ), що відповідає відношенню потужностей двох сигналів: якщо потужність одного сигналу більша (або менша) іншого в 10 разів, тоді потужності відрізняються на 1Б (lg10=1). Потужність гармонійного сигналу пропорційна квадрату його амплітуди, тому при вімірюванні відношення амплітуд перед логарифмом необхідно враховувати множник 2. Наприклад, на деякій частоті А(ω) =100, що означає різницю вхідного і вихідного сигналів в 1002 разів, тобто 2·lg100=4Б (40 дБ), а L(ω)=20·lgА(ω)=40 дБ.Схожі:

Частотні характеристики icon6 клас Світова література
Виписати цитати до характеристики головного героя. Підготуватися до характеристики образу Робінзона
Частотні характеристики iconДокументи
1. /Характеристики тест_в 2013/Har_Biol_2013.pdf
2. /Характеристики...

Частотні характеристики iconДовідник учня типові плани-характеристики з географи План характеристики карти
Географічне положення моря відносно інших географічних об'єктів, екватора, нульового меридіана
Частотні характеристики iconДокументи
1. /Техн_чн_ характеристики ЗНО/з _НОЗ МОВ.pdf
2. /Техн_чн_...

Частотні характеристики iconМетодичні рекомендації до написання педагогічної характеристики дитини шкільного віку на пмпк характеристика дитини дається на підставі ії всебічного попереднього вивчення
Психолог і педагог складають кожен свою частину характеристики, проте відомості про дитину повинні доповнювати одне одному
Частотні характеристики iconРічний план роботи днз №1 «Калинка» на 2012-2013 навчальний рік розділ І основні характеристики дошкільного навчального закладу (ясел садка) №1 «Калинка»
Основні характеристики дошкільного навчального закладу (ясел – садка) №1 «Калинка»
Частотні характеристики iconДокументи
1. /Хвостов В.М. 1895 - Опыт характеристики понятий aequitas и aequum jus в Римской империи/Хвостов...
Частотні характеристики iconУрок 11 Дата Тема: Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця, джерело його енергії
Тема: Фізичні характеристики Сонця. Будова Сонця, джерело його енергії Мета: сформувати в учнів уявлення про Сонце та його будову,...
Частотні характеристики iconХарактеристики

Частотні характеристики iconХарактеристики

Частотні характеристики iconТехнические характеристики

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи