Я́кість автомати́чного регулюва́ння icon

Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Скачати 46.17 Kb.
НазваЯ́кість автомати́чного регулюва́ння
Дата конвертації18.03.2013
Розмір46.17 Kb.
ТипДокументи
1. /Екзамен/Chastotni_kharakteristiki.docx
2. /Екзамен/Diferentsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
3. /Екзамен/Kriteriy_Mikhaylov1.docx
4. /Екзамен/Krteriy_Naykvista.docx
5. /Екзамен/PID_zakon_regulyuvannya.docx
6. /Екзамен/PI_-_zakon_regulyuvannya.docx
7. /Екзамен/Peredatochni_funktsiyi.docx
8. /Екзамен/Proportsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
9. /Екзамен/Regulyatori.docx
10. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya (1).docx
11. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya.docx
12. /Екзамен/kriva_rozgonu.docx
13. /Екзамен/viznachennya_optimalnikh_nalashtuvan.docx
14. /Екзамен/Метролог_я/DSP_ta_yiyi_priznachennya.docx
15. /Екзамен/Метролог_я/Pokhibki_zasobu_vimiryuvannya.docx
16. /Екзамен/Метролог_я/Printsipi_ta_metodi_vimiryuvannya.docx
17. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (1).docx
18. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (2).docx
19. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (3).docx
20. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (4).docx
21. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (5).docx
22. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (6).docx
23. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (7).docx
24. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir.docx
25. /Екзамен/Метролог_я/Vimiryuvannya.docx
26. /Екзамен/Метролог_я/Zasobi_vimiryuvalnoyi_tekhniki.docx
Частотні характеристики
Закон регулювання Закон регулювання : Передаточна функція диференціального регулятора: ω→∞ Re Im t u рег
Критерій Михайлова
Кртерій Найквіста
Закон регулювання Закон регулюваня : 65)
Закон регулювання інтегральний закон регулювання : передаточна функція інтегрального регулятора : α t u рег ω→0 Re Im
Передаточні функції
Закон регулювання пропорційний закон регулювання :, де : к рег коефіцієнт передачі регулятора, ∆Х=Х зд -x(t); передаточна функція: ω→0 Re Im α t u рег
Закони керування та автоматичні регулятори
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Крива розгону Перехідна́ фу́нкція
6. 1 Визначення оптимальних настройок регуляторів|регулювальник|
Дсп — це сукупність уніфікованих та нормалізованих рядів блоків, приладів І засобів для одержання, опрацювання та використання інформації
Похибка вимірювання
Принципи та методи вимірювання Принцип вимірювання
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Технічні вимірювання — вимірювання, які проводяться у промисловості і визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання Абсолютними
Засоби вимірювальної техніки

Я́кість автомати́чного регулюва́нняавтоматиці) — визначається видом перехідного процесу при регулюванні, тобто характером повернення регульованої величини до заданого значення після деякого збурення (з боку навантаження або завдання).

Показники якості

Основними прямими показниками якості регулювання є наступні:

 • Максимальне динамічне відхилення. Це найважливіший показник якості перехідного процесу, являє собою максимальну амплітуду відхилення вихідного параметра (y1, рис. 1). Найбільшим відхиленням у збіжному перехідному процесі буде перше відхилення, яке безпосередньо іде за збуренням.

 • Залишкове відхилення. Цей показник називають ще залишковою нерівномірністю. Характеризує величину відхилення регульованої величини від заданого значення по закінченні перехідного процесу. Залишкове відхилення характерне при застосуванні П-регулятора. Залежить від навантаження на об'єкт, його динамічних властивостей і настроювальних параметрів регулятора. (Див. Пропорційний закон регулювання).

 • Час регулювання. Це проміжок часу tр (рис. 1) від моменту надходження на вхід ступінчастого впливу (завдання, збурення) до моменту, коли відхилення регульованої величини від заданого значення стає меншим деякого відносно малого числа δ (зона нечутливості регулятора). Прийнято вважати, що перехідний процес закінчиться в той момент часу, починаючи з якого, відхилення регульованої вели¬чини відрізняється від сталого значення не більш ніж на 5%.

 • Перерегулювання – максимальне відхилення у2 керованої величини від нового заданого значення в бік, протилежний від початкового значення. У тих випадках, коли керована величина наближається до нового значення тільки з одного боку пере регулювання відсутнє (рис. а).

 • Квадратичний інтегральний критерій якості характеризує сумарну площу, обмежену кривою перехідного процес.

Типові перехідні процеси

Характер перехідного процесу, а отже, і якість регулювання визначаються динамічними властивостями об’єкта керування, вибраним законом регулювання і настроювальними параметрами регулятора. Раціональний характер перехідного процесу поняття відносне. Необхідний вид перехідного процесу багато в чому зумовлюється вимогами технології керованого об’єкта. У одних випадках важливою вимогою є мінімальний час регулювання, в інших - мінімально можливе динамічне відхилення. Однак при рівнозначних збуреннях зменшення тривалості регулювання неодмінно приведе до більшого динамічного відхилення.

Для вибору конкретного виду перехідного процесу (в залеж¬ності від технологічних вимог) запропоновано три їх типи:

 • аперіодичний процес з мінімальним часом регулювання (рис. 1 а). - приймають у тих випадках, коли перерегулювання не допускається,

 • процес з 20 % перерегулюванням (рис. 1 б) - доцільний, коли перерегулювання допускається, але до нього висуваються вимоги (обмеження);

 • процес з мінімальною квадратичною площею відхилення (рис. 1 в) – приймається у випадку, якщо об’єкт регулювання вимагає мінімальної величини динамічного відхилення.

Одними з найбільш зручних для оцінки якості перехідних процесів є інтегральні критерії якості, особливо при використанні комп’ютерного моделювання. Це узагальнені показники, які фактично дають оцінку величини площі під кривою перехідного процесу, і тоді однозначно формулюється вимога зменшення відхилення та тривалості перехідного процесу. Використовуються такі інтегральні критерії:

 • лінійний

; (5.21)

 • квадратичний

; (5.22)

 • покращений квадратичний

(5.23)

Лінійний інтегральний критерій є найбільш простим, його зручно використовувати для оцінки якості аперіодичних перехідних процесів, а для коливальних необхідно визначати площі різного знаку під кривими і складати їх за абсолютним значенням. Оцінка може привести до перехідного процесу з малим відхиленням, але з недостатнім затуханням.

Найбільш зручним є квадратичний інтегральний критерій . При його використанні наайбільшу вагу мають перші амплітуди, що також може привести до перехідних процесів з недостатнім затуханням. Цей критерій безпосередньо зв’язаний з характеристиками системи, його значення можна знайти за формулою Релея:

(5.24)

де: - АФХ замкненої системи за каналом збурення;

- Фур’є-перетворення збурення.

Урахування в критерії швидкості відхилення змінної розширює діапазон його застосування, а ваговий коефіцієнт Тв безпосередньо пов’язаний з часом перехідного процесу: , де - бажана тривалість перехідного процесу. Квадратичний інтегральний критерій можна обчислити за коефіцієнтами передаточної функції системи без побудови перехідного процесу.

Різні інтегральні критерії зв’язані між собою та з прямими показниками якості перехідних процесів. Так зменшення приводить до зменшення ,, а також до збільшення (зменшення запасу стійкості системи). В проектних розрахунках зв’язують безпосередньо значення з при обмеженні на А1.

Критерії якості перехідних процесів залежать від сукупності характеристик системи, тому в процесі розробки АСР відбирають найбільш суттєві фактори, наприклад відомий сильний вплив відношення ( - час запізнювання, Т - постійна часу об’єкта) на значення критерія та динамічну похибку А1. Суттєво змінюється значення критеріїв та показників якості при змінюванні коефіцієнта регулятора Крег та коефіцієнтів передачі об’єкта за каналами керування Кок та збурення Козб.Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи