Похибка вимірювання icon

Похибка вимірювання
Скачати 33.19 Kb.
НазваПохибка вимірювання
Дата конвертації18.03.2013
Розмір33.19 Kb.
ТипДокументи
1. /Екзамен/Chastotni_kharakteristiki.docx
2. /Екзамен/Diferentsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
3. /Екзамен/Kriteriy_Mikhaylov1.docx
4. /Екзамен/Krteriy_Naykvista.docx
5. /Екзамен/PID_zakon_regulyuvannya.docx
6. /Екзамен/PI_-_zakon_regulyuvannya.docx
7. /Екзамен/Peredatochni_funktsiyi.docx
8. /Екзамен/Proportsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
9. /Екзамен/Regulyatori.docx
10. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya (1).docx
11. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya.docx
12. /Екзамен/kriva_rozgonu.docx
13. /Екзамен/viznachennya_optimalnikh_nalashtuvan.docx
14. /Екзамен/Метролог_я/DSP_ta_yiyi_priznachennya.docx
15. /Екзамен/Метролог_я/Pokhibki_zasobu_vimiryuvannya.docx
16. /Екзамен/Метролог_я/Printsipi_ta_metodi_vimiryuvannya.docx
17. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (1).docx
18. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (2).docx
19. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (3).docx
20. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (4).docx
21. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (5).docx
22. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (6).docx
23. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (7).docx
24. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir.docx
25. /Екзамен/Метролог_я/Vimiryuvannya.docx
26. /Екзамен/Метролог_я/Zasobi_vimiryuvalnoyi_tekhniki.docx
Частотні характеристики
Закон регулювання Закон регулювання : Передаточна функція диференціального регулятора: ω→∞ Re Im t u рег
Критерій Михайлова
Кртерій Найквіста
Закон регулювання Закон регулюваня : 65)
Закон регулювання інтегральний закон регулювання : передаточна функція інтегрального регулятора : α t u рег ω→0 Re Im
Передаточні функції
Закон регулювання пропорційний закон регулювання :, де : к рег коефіцієнт передачі регулятора, ∆Х=Х зд -x(t); передаточна функція: ω→0 Re Im α t u рег
Закони керування та автоматичні регулятори
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Крива розгону Перехідна́ фу́нкція
6. 1 Визначення оптимальних настройок регуляторів|регулювальник|
Дсп — це сукупність уніфікованих та нормалізованих рядів блоків, приладів І засобів для одержання, опрацювання та використання інформації
Похибка вимірювання
Принципи та методи вимірювання Принцип вимірювання
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Технічні вимірювання — вимірювання, які проводяться у промисловості і визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання Абсолютними
Засоби вимірювальної техніки

Похибки засобу вимірювання

Похибка вимірювання  — це відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної фізичної величини[1]:

\mathcal{4}=x-x_{icm.}\,.

Тут x\,- результат вимірювання величини x\,; x_{icm.}\,- її істинне значення.

Похибка вимірювання є кількісною характеристикою точності вимірювання.

На практиці істинне значення величини невідоме, тому неможливо точно визначити і величину відхилення результату вимірювання від нього. Тому на практиці доводиться користуватися не похибками, а їх оцінками або характеристиками. Оцінку похибки (приблизне значення) можна знайти за формулою

\mathcal{4}\approx x-x_{d.}\,,

де x_{d.}\,- дійсне значення вимірюваної фізичної величини, тобто її значення, знайдене експериментально і настільки близьке до істинного, що може бути використане замість нього. Фактично за таке значення приймають значення міри фізичної величини, еталона або визначене за допомогою точнішої методики.

Наприклад, результат зважування деякого тіла на вагах становив 1 кг. Для визначення похибки зважування була використана еталонна гиря, номінальної маси 1 кг. Її дійсна маса, встановлена під час її повірки і вказана в свідоцтві про повірку, рівна 1,00003 кг. При зважуванні вказаної гирі на цих же вагах, за тим же методом і за тих же умов, що і тіла, одержали значення 0,99998 кг. Тоді оцінка похибки зважування еталонної гирі \mathcal{4}\approx \,(0,99998 -1,00003) кг=-0,00005 кг. Оскільки результат зважування тіла близький до результату зважування гирі, це розраховане значення похибки можна прийняти за оцінку похибки результату зважування тіла.

Класифікація похибок вимірювання В залежності від обраної класифікаційної ознаки існують різні класифікації похибок вимірювання, серед яких можна виділити найбільш поширені:

  • за формою вираження;

  • за джерелами виникнення;

  • за закономірностями виникнення та прояву.


За формою вираження похибки вимірювання поділяються на абсолютні та відносні.

Абсолютна похибка вимірювання - це похибка вимірювання, виражена в одиницях вимірюваної величини.

Відносна похибка вимірювання - це похибка вимірювання, виражена як відношення абсолютної похибки до дійсного чи виміряного значення.

Відносну похибку у частках вимірюваної величини або у відсотках знаходять із співвідношень

\delta=\frac{\mathcal{4}}{x}\,або \delta=\frac{\mathcal{4}}{x}100 %\,,

де x\,- результат вимірювання або дійсне значення вимірюваної фізичної величини.

За джерелами виникнення похибки вимірювання бувають інструментальні, методичні та особисті (похибки оператора).

Інструментальна похибка - складова похибки вимірювання, обумовлена властивостями засобу вимірювання. Ця похибка в свою чергу може містити кілька компонентів, зокрема, похибку засобу вимірювання та похибку обумовлену взаємодією засобу вимірювання з об'єктом вимірювання.

Методична похибка — складова похибки вимірювання, обумовлена недосконалістю методу вимірювання або невідповідністю об'єкта вимірювання його моделі, прийнятій для вимірювання.

Похибка оператора - складова похибки вимірювання, обумовлена індивідуальними властивостями оператора.

За закономірностями виникнення та прояву розрізняють систематичні, випадкові та надмірні похибки.

Систематична похибка - складова загальної похибки вимірювання, яка залишається постійною або закономірно змінюється під час повторних вимірювань однієї і тієї ж величини.

Випадкова похибка - складова загальної похибки вимірювання, яка змінюється випадковим чином (як за знаком, так і за величиною) під час повторних вимірювань однієї і тієї ж величини.

Надмірна похибка - похибка вимірювання, яка істотно перевищує очікувану за даних умов похибку.Схожі:

Похибка вимірювання iconТема: Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка
Мета: Формування поняття відрізка, властивостей вимірювання відрізків; розглянути одиниці вимірювання довжини; розвивати логічне...
Похибка вимірювання iconТема. Кути. Вимірювання кутів
«Відрізки», сформувати вміння розв’язувати типові задачі на застосування аксіом вимірювання та відкладання кутів; відпрацювати навички...
Похибка вимірювання iconОдиниці вимірювання величин. Співвідношення між одиницями вимірювання однієї І тієї ж величини значення десяткових префіксів
Для позначення одиниць різних величин використовуються префікси, які показують, у скільки разів збільшилась чи зменшилась основна...
Похибка вимірювання iconДержавний університет інформаційно-комунікаційних технологій
Навчальні цілі. Ознайомлення студентів з основними характеристиками сигналів електрозв’язку, логарифмічними одиницями вимірювання....
Похибка вимірювання iconУрок 10 Тема: Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання...
Похибка вимірювання iconУрок Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити...
Похибка вимірювання iconОпитувальний лист для вибору засобів вимірювання vega
План роміщення резервуарів та місць, де необхідно відображення результатів вимірювання. Для з‘єднувальних кабелів бажано вказати...
Похибка вимірювання iconВимірювання і оцінювання якості базової математичної підготовки учнів за допомогою моніторингових досліджень
Сучасна школа вимагає розробки нових підходів до вимірювання й оціню-вання якості освіти. Тому в основі оцінювання якості освіти...
Похибка вимірювання iconУрок 4 (11) Тема. Сила струму. Вимірювання сили струму
Навчальна задача: Дізнатися позначення сили струму, формулу для обчислення, одиницю виміру, спосіб вимірювання
Похибка вимірювання iconОбчислення з наближеними даними. Похибки наближень і обчислень
Наближене значення величини. Абсолютна похибка наближення. Межа абсолютної похибки
Похибка вимірювання iconПогоджено Заступник директора школи з нвр
Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи