Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії icon

Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Скачати 62.46 Kb.
НазваПроведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Дата конвертації18.03.2013
Розмір62.46 Kb.
ТипДокументи
1. /Екзамен/Chastotni_kharakteristiki.docx
2. /Екзамен/Diferentsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
3. /Екзамен/Kriteriy_Mikhaylov1.docx
4. /Екзамен/Krteriy_Naykvista.docx
5. /Екзамен/PID_zakon_regulyuvannya.docx
6. /Екзамен/PI_-_zakon_regulyuvannya.docx
7. /Екзамен/Peredatochni_funktsiyi.docx
8. /Екзамен/Proportsiyny_zakon_regulyuvannya.docx
9. /Екзамен/Regulyatori.docx
10. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya (1).docx
11. /Екзамен/Ya_769_kist_avtomati_769_chnogo_regulyuva_769_nnya.docx
12. /Екзамен/kriva_rozgonu.docx
13. /Екзамен/viznachennya_optimalnikh_nalashtuvan.docx
14. /Екзамен/Метролог_я/DSP_ta_yiyi_priznachennya.docx
15. /Екзамен/Метролог_я/Pokhibki_zasobu_vimiryuvannya.docx
16. /Екзамен/Метролог_я/Printsipi_ta_metodi_vimiryuvannya.docx
17. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (1).docx
18. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (2).docx
19. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (3).docx
20. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (4).docx
21. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (5).docx
22. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (6).docx
23. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir (7).docx
24. /Екзамен/Метролог_я/Provedit_klasifikatsiyu_metodiv_i_zasobiv_vimir.docx
25. /Екзамен/Метролог_я/Vimiryuvannya.docx
26. /Екзамен/Метролог_я/Zasobi_vimiryuvalnoyi_tekhniki.docx
Частотні характеристики
Закон регулювання Закон регулювання : Передаточна функція диференціального регулятора: ω→∞ Re Im t u рег
Критерій Михайлова
Кртерій Найквіста
Закон регулювання Закон регулюваня : 65)
Закон регулювання інтегральний закон регулювання : передаточна функція інтегрального регулятора : α t u рег ω→0 Re Im
Передаточні функції
Закон регулювання пропорційний закон регулювання :, де : к рег коефіцієнт передачі регулятора, ∆Х=Х зд -x(t); передаточна функція: ω→0 Re Im α t u рег
Закони керування та автоматичні регулятори
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Я́кість автомати́чного регулюва́ння
Крива розгону Перехідна́ фу́нкція
6. 1 Визначення оптимальних настройок регуляторів|регулювальник|
Дсп — це сукупність уніфікованих та нормалізованих рядів блоків, приладів І засобів для одержання, опрацювання та використання інформації
Похибка вимірювання
Принципи та методи вимірювання Принцип вимірювання
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання витрати рідин, газів та сипких матеріалів, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання вологості. В чому суть принципу їхньої дії?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання рівня. В чому суть принципу їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання складу рідин та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання температури та принципи їхньої дії
Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання густини розчинів та в’язкості речовин, охарактеризуйте принципи їхньої дії
Технічні вимірювання — вимірювання, які проводяться у промисловості і визначаються невисоким класом точності засобів вимірювання Абсолютними
Засоби вимірювальної техніки

Проведіть класифікацію методів і засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії?

За принципом дії засоби вимірювань тиску поділяються на: рідинні, деформаційні, електричні.

4.2. Рідинні прилади тиску

Принцип дії рідинних приладів грунтується на зрівноважуванні і рюваного тиску або різниці тисків тиском стовпа робочої рідини. Залі від величини вимірюваного тиску, а їакож від хімічних властивостей і рюваної речовини як робоча рідина застосовуються вода, спирт, ртуть і і ральні масла. Загальною перевагою таких приладів є простота і невіі вартість, досить висока точність, завдяки чому вони поширені у лаборі них і технічних вимірюваннях. Дифманометри дзвонові

Принцип роботи дзвонових дифманометрів грунтується на зрівноважуванні вимірюваного тиску або перепаду тисків, які сприймаються дзвоном, що вільно плаває у рідині, пружними силами каліброваної гвинтової пружини або силами ваги (рис. 4.1, д).


4.3. Деформаційні прилади тиску

Принцип дії деформаційних манометрів грунтується на використанні деформації чутливих елементів або сили, яку вони розвивають під дією вимірюваного тиску і які перетворюють тиск у пропорційне переміщення або зусилля. Таким чином, у деформаційних приладах вимірюване зусилля рв зрівноважується механічною напругою в матеріалі чутливого елемента: рв = кж х, де кж — козфіцієнт жорсткості пружного елемента, Н-м '; х — деформація чутливого елемента, м, яка обмежується частками або кількома міліметрами.

4.4. Манометри електричні

В основу дії цих приладів покладені різні фізичні явиіцч, напршаИ зміна електричного опору провідників та напівпровідників за дії вимірюй ного тиску, виникнення електростатичних зарядів за деформації деяких кв станів, зміна теплопровідності газів залежно від тиску тощо.

4.4.1. Манометри з тензоперетворювачами

Дія тензоперетворювачів грунтується на зміні електричного опору чутливого елемента (наприклад дроту, стрічки або кристалу із тензочутли-вого матеріалу) за його деформації. Звичайно вони використовуються як передавальні перетворювачі для вимірювання деформацій елементів конструкцій або чутливих елементів первинних приладів. Так, тензоперетворю-вачі можуть використовуватися для дистанційного вимірювання сили, обертального моменту, тиску, якщо цей тензоперетворювач з'єднати з об'єктом вимірювань або пружним елементом (пружиною, мембраною тощо).

4.4.2. Манометри п'єзоелектричні

Принцип дії таких приладів грунтується на властивості деяких кристалічних матеріалів утворювати електричні заряди під дією прикладеної сили. Таке явище називається п'єзсефектом.

4.4.3. Манометри опору

Принцип дії манометрів опору грунтується на зміні електричного опі ру речовини під дією зовнішнього надлишкового тиску. До числа таких речі вин відносяться напівпровідники, платина, манганин, волі фрам і ряд інших металів.

4.4.4. Манометри теплові

У цих манометрах використовується явище, яке полягає у тому, шсЯ низьких тисків або вакууму довжина вільного пробігу молекул сумірн геометричними розмірами системи, і у цьому випадку теплопровідність газу зумовлюється його тиском.


4.4.5 Манометри іонізаційні Принцип роботи приладів цієї групи грунтується на використанні за лежнссті сили струму позитивних іонів, що уворюються в результаті іоя зації молекул розрідженого газу, від вимірюваного тиску.

4.4.6. Манометри ємнісні

Принцип дії ємнісних манометрів грунтується на зміні електричної ємності конденсатора та зміни відстані між його обкладками.

4.5. Методика вимірювання тиску

У харчовій промисловості в основному застосовуються прилади тиску загальнопромислового призначення. їх вибір залежить передусім від значення вимірюваної величини, потрібної точності та надійності, а також фізи-ко-механічних властивостей середовища.

Допустимий робочий тиск не повинен перевищувати 3/4 верхньої межі вимірювань, а у випадку змінного тиску — 2/3.

Пристрої для відбирання тиску бажано розміщувати на горизонтальних або з нгвеликим нахилом рівних ділянках трубопроводу. У випадках вимірювання тиску газу або пари відбирання тиску здійснюється вище осі трубопроводу, а за вимірювання тиску рідин — нижче осі. Довжина імпульсних ліній для манометрів з одновитковою пружиною і сильфоном — 30 м. Діаметр імпульсних трубок становить 10-12 мм. Трубка повинна бути вмонтованою врівень з внутрішньою стінкою об'єкта.

Для зменшення впливу пульсацій тиску, а такояі для захисту чутливої частини манометра від високш температур перед манометром установлюють так звав сифонну трубку у вигляді літери U або кільцевої петл (рис. 4.12). Для забезпечення можливості відключанй манометра 3, продування лінії та підключення коні рольного манометра використовується триходовий вен тиль 2. За тиску вище 10 МПа, а також за контролю тис ку радіоактивного теплоносія на виході із вимірюваль ного середовища понад 70 °С сифонна трубка 4 запов нюється водою або самовільно конденсатом.

У випадках вимірювання тиску агресивних cepd довищ або таких, що швидко псуються чи кристалізу ються, використовуються манометри у поєднанні з роз> ділювальними мембранами або розділювальними посу динами. На рис. 4.13 Зображена схема встановлення м» нометра у комплекті з мембранним роздільником. Із об 'єкта вимірювань 1 агресивне середовище проходи! через штуцер 2, запірний голчастий вентиль 3 і я імпульсній трубці 4 подається під мембрану 5, нижні частина якої, як і стінки камери корпусу 6, покриті фто ропластом. Простір над мембраною і чутливий елемент манометра 7 заповнюються кремнійорганічною рідиною Мембранні роздільники вносять додаткову похибку, яке звичайно не перевищує ± 1% діапазону вимірювань.

З використанням рідинних роздільників така пі хибка не виникає. Нейтральна розділювальна рідии (вода, технічні масла, гліцерин, гас тощо), яка заповнкк частину розділк вальної посудини 1 (рис. 4.14), чутл» вий елемент приладу 2 і лінії зв'язку між ними 3, повив

новлення манометрів . .

з мембранними роз- на за густиною значно відрізнятися від вимірюваної!
дільниками середовища 4 і не зміщуватися з ним. На рис. 4.14, а г|

стина агресивного середовища менша розділювальної рідини, а на рис. 4.14 б - більша.

За вимірювання тиску пари або гарячих рідин з t > 100 °С потріби1 попередити попадання пари до чутливого елемента манометра. Для цього щ імпульсній лінії встановлюється конденсаційна посудина 2 (рис. 4.15), щ оточується запірними вентилями 1.

трубка Бурдона  — датчики виконано у вигляді вигнутої по дузі кола (зазвичай на кут близько 250°) трубки, заповненої рідиною. Під впливом прикладеного тиску труба випрямляється. Стрілка манометра переміщається пропорційно деформуванню трубки. При вимірюванні високих тисків трубка виконується гвинтовою або спіральною. Діапазон вимірювання таких пристроїв: від 10 Па до 1000 МПа;

пружна мембрана  — працює аналогічно до трубки Бурдона, але в цьому випадку чутливим елементом є мембрана деформація якої прямо пропорційна прикладеному тиску. Діапазон вимірюваних тисків: від 0,0016 МПа до 4 MПa;

сильфон  — датчик має вигляд тонкостінної металевої трубки або камери з гофрованою (хвилеподібною) бічною поверхнею, зміна довжини якої із зміною тиску середовища в камері свідчить про величину тиску. Діапазон вимірюваних тисків: від 0,1 МПа до 60 MПa.Схожі:

Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconПравознавство. 10 клас у чому суть принципу верховенства закону? Чому це важливо для правової держави. (8 б.)
У чому суть принципу верховенства закону? Чому це важливо для правової держави. (8 б.)
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconУрок Мета
Мета. Пояснити виникнення тиску світла з позицій електромагнітної і квантової теорії світла та розкрити суть досліду П. А. Лебедєва...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconОпитувальний лист для вибору засобів вимірювання vega
План роміщення резервуарів та місць, де необхідно відображення результатів вимірювання. Для з‘єднувальних кабелів бажано вказати...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconІнформації про документи? Суть семантичного і лексичного згортання інформації. Суть макроаналітичного і мікроаналітичного згортання
Поняття наукової обробки документів та поняття аналітико-синтетичної переробки інформації. У чому полягає різниця цих понять?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconЗавдання вступного іспиту з математики до 7-го класу Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради
Позначте на координатній площині точки А(-3;2); В(0;-2); М(3;4). Проведіть пряму ав. Через точку м проведіть пряму m, паралельну...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconПрес-реліз засідання нтр на тему: Результати впровадження в регіоні комплексу стандартів дсту гост 586.(1-5): 2009 „Вимірювання витрати та кількості рідини І газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв”
Грс, де витрати газу вимірюються сучасними електронними комплексами методом змінного перепаду тиску. Підземні газосховища, в які...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconВимірювання і оцінювання якості базової математичної підготовки учнів за допомогою моніторингових досліджень
Сучасна школа вимагає розробки нових підходів до вимірювання й оціню-вання якості освіти. Тому в основі оцінювання якості освіти...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconІнформації про документи? Суть семантичного і лексичного згортання інформації. Суть макроаналітичного і мікроаналітичного згортання. Що таке первинний документ? Що таке вторинний документ?
Поняття наукової обробки документів та поняття аналітико-синтетичної переробки інформації. У чому полягає різниця цих понять?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconАдреноміметики. Для корекції артеріального тиску при колаптоїдному стані хворому було введено мезатон. Який механізм дії даного препарату?
Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconТема: Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка
Мета: Формування поняття відрізка, властивостей вимірювання відрізків; розглянути одиниці вимірювання довжини; розвивати логічне...
Проведіть класифікацію методів І засобів вимірювання тиску. В чому суть принципу їхньої дії iconНад проблемою Втілення інноваційних методів навчання та виховання
Ми діємо з метою підвищення якості навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи