Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій icon

Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
Скачати 76.42 Kb.
НазваВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
Дата конвертації22.01.2013
Розмір76.42 Kb.
ТипДокументиЛОЗІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В І Д Д І Л О С В І Т И


вул. Лозовського , 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (КОТИРУВАНЬ)

Керуючись ст. 35-36 Розділу VI Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289- VI Замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує Вас прийняти участь у запиті щодо цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю Продукції рибної (код Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016-97 –15.20.1 )

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Лозівської РДА Харківської області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 02146162

1.3. Місцезнаходження: Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а, 64600

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р\р 35416003000966 в ГУДКУ Харківської обл., МФО 851011

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, E-mail)

Лукашенко Наталія Юріївна, економіст тел. (05745) 2 38 11, E-mail: loz_rvo@meta.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повна назва та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації, 02146162

2. Джерело фінансування закупівлірайонний бюджет

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.lozrvo.at.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: 15.20.1 Продукція рибна

5.2. Опис предмета закупівлі: Хек свіжоморожений - 4500 кг, з хребтом, без голови та без нутрощів. Зовнішній вигляд, колір, запах – повинні бути притаманні даному продукту і відповідати ГОСТу 7631-85.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. Січень-грудень 2012 р

5.4. Місце поставки: 64600 Харківська область, загальноосвітні заклади Лозівського району.

6. Основні умови договору: наведені у Додатку № 2 до цього запиту.

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце. Харківська область м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а, кімн. 61, 64600

8.2. Строк. Строк: 21.02.2012 р. до 13.00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. Харківська область, м. Лозова, вул. Лозовського, 10-а, кімн. 70, 64600

9.2. Дата. 21.02.2012 р..

9.3. Час. 14.00

10. Додаткова інформація:

До Цінової пропозиції (Додаток № 1 до Запиту) Учасник має також надати1:

1. Копію Свідоцтва про державну реєстрацію;

2. Копію Статуту (перша, друга та остання сторінки) (за наявності);

3. Копію Довідки про включення до ЄДРПОУ;

4. Копію Довідки про взяття на облік платника податків (форма №4-ОПП);

5. Копію Свідоцтва платника податку на додану вартість (за наявності);

6. Копію Свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності);

7. Копія паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб-підприємців).

8. Декларацію про відповідність (посвідчення про якість), що видається виробником продукції на кожну партію харчових продуктів;

9. Сертифікат відповідності чи свідоцтво про визнання відповідності;

10. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

11. Ветеринарні документи (ветеринарна довідка для реалізації в межах адміністративного району, ветеринарне свідоцтво для реалізації в межах України);


1 Усі вищезазначені документи повинні бути належним чином завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника.

11. Підтвердження згоди із основними умовами договору.


Пакет документів подається особисто або поштою за адресою:

Харківська область м Лозова, вул. Лозовського, 10-а, кімн. 61, 64600. не пізніше 21.02.2012 р. до 13.00, у запечатаному, відповідно промаркованому конверті: обов’язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі, назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів та e-mail (за наявності), а також робиться відмітка «Цінова пропозиція. Не розкривати до початку торгів». На місцях склеювання конвертів має стояти відбиток печатки Учасника. Документи, що стосуються цінової пропозиції викладаються українською\російською мовою та мають бути підписані уповноваженою особою та скріплені печаткою Учасника Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. До розкриття цінових пропозицій замовник запрошує всіх учасників, що подали свої цінові пропозиції. Під час розкриття цінових пропозицій перевіряється наявність всіх необхідних документів, правильність їх оформлення, а також оголошуються замовником присутнім представникам учасника найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної цінової пропозиції.

Під час розкриття пропозицій складається протокол, копія якого подається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня після отримання відповідного запиту.

Ціни на товар встановлюються в національній валюті України (гривня).

Пропозиції, що задовольняють вимогам Запиту, будуть оцінені порівнянням їхніх цін у гривнях. Найкращою буде визнана пропозиція, що відповідає вимогам Запиту та має найменшу ціну.


Додаток 1 — Форма «Пропозиція».

Додаток 2 — Істотні умови договору


Голова комітету з конкурсних торгів,

Начальник відділу освіти О.О.Терехов


ДОДАТОК № 1

до Запиту цінових пропозицій


ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Уважно вивчивши Ваш Запит щодо цінових пропозицій (котирувань), цим подаємо нашу пропозицію на участь у торгах на закупівлю

Продукції рибної.

(назва предмета закупівлі)


1. Повне найменування учасника ____________________________________________

2. Адреса (юридична, фактична) _____________________________________________

3. Телефон, факс, e-mail _____________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я, по-батькові) _________________________________

5. Банківські реквізити ____________________________________________________

6. Цінова пропозиція:Найменування товари

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю

(з ПДВ)

Сума, грн

(з ПДВ)

1

Хек свіжоморожений

кг

4500


Разом:


Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.


Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Запиту, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.


Наступним ми беремо на себе зобов'язання у разі визнання нас переможцем торгів укласти з Вами Договір про закупівлю у термін не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.(посада керівника)

(підпис)

(П.І.Б.)
М. П.


Додаток № 2


ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ


  • Постачальник надає Замовникові товар, а Замовник сплачує за наданий товар за цінами, які зазначені у Договорі.

  • Товар поставляється в асортименті, кількості та за ціною, визначеною Договором.

  • Обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

  • Ціна за одиницю товару може бути змінена не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення.

  • Розрахунки за наданий Товар згідно Договору здійснюються на умовах Бюджетного кодексу України у національній валюті (гривні).

  • Поставка Товару за Договором здійснюється на умовах DDP - Україна, за адресами визначеними у Договорі, відповідно до Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів "Інкотермс 2000".

  • Товар має бути поставлений протягом січня – грудня 2012 року

  • Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2012 року.

  • Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

  • Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов цінової пропозиції.Голова комісії з конкурсних торгів

Начальник відділу освіти О.О.ТереховСхожі:

Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 20. 03. 2012 №513 На № повідомленн я про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування предмета закупівлі: 41. 00. 2 Послуги з розподілу води. Послуги з водопостачання та водовідведення
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій №3 від 20. 05. 2013р
Раєцький Віктор Юрійович, секретар комітету з конкурсних торгів, 58029, м. Чернівці, вул. Червоноармійська,176, тел.(03722)3-72-06,...
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconПротокол №21 від «27» травня 2013 р. Засідання комітету з конкурсних торгів
Засідання комітету з конкурсних торгів Відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації щодо розгляду цінових пропозицій за процедурою...
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconРатнівська районна державна адміністрація відділосвіт и
Ратне, вул. Центральна,19 тел./факс 2-24-05, 3-01-43, тел. 2-15-84, р/р 35415009001543 в
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconРатнівська районна державна адміністрація відділосвіт и
Ратне, вул. Центральна,19 тел./факс 2-24-05, 3-01-43, тел. 2-15-84, р/р 35415009001543 в
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconРатнівська районна державна адміністрація відділосвіт и
Ратне, вул. Центральна,19 тел./факс 2-24-05, 3-01-43, тел. 2-15-84, р/р 35415009001543 в
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconРатнівська районна державна адміністрація відділосвіт и
Ратне, вул. Центральна,19 тел./факс 2-24-05, 3-01-43, тел. 2-15-84, р/р 35415009001543 в
Відділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій iconРатнівська районна державна адміністрація відділосвіт и
Ратне, вул. Центральна,19 тел./факс 2-24-05, 3-01-43, тел. 2-15-84, р/р 35415009001543 в
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи