Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р icon

Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р
Скачати 51.48 Kb.
НазваПам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р
Дата конвертації10.08.2013
Розмір51.48 Kb.
ТипДокументи
1. /ДПА 11 кл. пам'ятка/ДПА 11 кл. пам'ятка.docПам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р

ПАМ’ЯТКА

щодо проведення державної підсумкової атестації

з математики в 11 класі

у 2012-2013 н.р.


1. Державна підсумкова атестація для учнів 11 класів із математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) проводиться 31 травня 2013 року.

2. Зміст письмової атестації оголошується о 9 год 00 хв.

3. Державна підсумкова атестація з математики в 11-х класах проводиться у формі інтегрованої письмової роботи з математики (інтегрований іспит з алгебри та початків аналізу і геометрії) за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 11 клас» (авт. Глобін О.І., Єргіна О.В., Сидоренко П.Б., Панкратова І.Є. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013).

4. Для учнів класів рівня стандарту та академічного рівня на проведення державної підсумкової атестації передбачено 3 академічних години, для учнів профільних класів – 3,5; для учнів класів з поглибленим вивченням математики – 4 академічних години. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями. Після закінчення часу, відведеного для виконання завдань, учні повинні внести відповіді першої та другої частин атестаційної роботи до бланку відповідей.

5.У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша (в клітинку) ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу.

6. На штампі зазначається дата : 31.05.2013. Учні пишуть кульковою ручкою із синім (або його відтінками) чорнилом.

7. Починають робити записи на тринадцятій-чотирнадцятій клітинці титульної сторінки:


Робота

на державну підсумкову атестацію

з математики

за курс загальноосвітньої середньої школи

учня (учениці) 11-А класу

(прізвище, ім’я та по батькові у формі родового відмінка)


Зразок підпису роботи зазначається на дошці.


8. Перед початком атестації учні почергово вибирають атестаційні бланки для виконання першої та другої частини атестаційної роботи. Чотири варіанти завдань третьої частини учитель записує на класній дошці або (якщо є можливість відкопіювати) розподіляє між учнями.

9. Кожен учень у класі має виконувати один з варіантів першої та другої частин атестаційної роботи та один із варіантів, запропонованих класу, третьої (третьої та четвертої) частини атестаційної роботи.

 • Учні, що вивчають предмет на рівні стандарту виконують завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та два завдання третьої частини (перше обов'язково, та одне із завдань 3.2 та 3.3 на вибір) атестаційної роботи.

 • На академічному рівні виконуються завдання першої (12 завдань), другої (4 завдання) та третьої (3 завдання) частини атестаційної роботи.10.

 • Учні профільних класів виконують усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи, а також два завдання з четвертої частини – одне з двох завдань з алгебри та початків аналізу та одне з геометрії за власним вибором.

 • Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують завдання першої, другої, третьої та четвертої (4 завдання) частин атестаційної роботи. Одне із завдань зі стереометрії слід виконати з повним поясненням, а інше лише з зазначенням основних логічних кроків.

 1. Посібник містить 50 варіантів атестаційних робіт. Кожен варіант атестаційної роботи складається з чотирьох частин, що відрізняються за складністю та формою тестових завдань. Кожний варіант атестаційної роботи включає завдання різних типів і рівнів складності, які охоплюють більшість розділів навчальної програми. Серед них: тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю Таке поєднання дає змогу учневі максимально розкрити свої здібності.
 • У першій частині атестаційної роботи запропоновано 12 тестових завдань закритої форми з вибором однієї правильної відповіді.

 • Для кожного тестового завдання з вибором відповіді подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна.

 • Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь.

 • Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється одним балом.

 • Друга частина атестаційної роботи складається із 4 завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

 • Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо).

 • Усі проміжні етапи розв’язування не перевіряються, а необхідні перетворення, спрощення, обчислення тощо учні виконують у чернетках.

 • Правильне розв’язання кожного із завдань цієї частини оцінюється двома балами.

 • Часткове виконання завдання другої частини (наприклад, якщо учень правильно знайшов один з двох коренів або розв’язків системи рівнянь) оцінюється 1 балом.

 • Третя частина атестаційної роботи складається із 3 завдань відкритої форми (2 завдання з алгебри та початків аналізу і 1 завдання з геометрії) з розгорнутою відповіддю. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь.

 • Правильність виконання завдань третьої частини оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.

 • Схеми оцінювання конкретного завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю розробляють вчителі у відповідності до критеріїв оцінювання завдань. Завдання третьої частини вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав правильну відповідь. Правильне розв’язання завдання 3.1 оцінюється чотирма балами, а кожне із завдань 3.2 та 3.3 - шістьма балами.

11. У бланку відповідей учень фіксує результати виконання завдань першої та другої частини атестаційної роботи.

12. Бланк складається з декількох частин, які передбачають різні способи позначення цих результатів. Будь-які виправлення у бланку відповідей недопустимі.

 • Якщо учень вирішив змінити відповідь до деяких завдань, то правильну відповідь можна зазначити в спеціально відведеному місці, розташованому внизу бланка відповідей.

 • Якщо у бланку відповідей відповідь на завдання відсутня, закреслена, підчищена або виправлена, учню за це завдання виставляється 0 балів.

13. Після закінчення часу, відведеного для виконання атестаційної роботи, екзаменатор збирає

 • атестаційні бланки ,

 • бланки відповідей зі штампом загальноосвітнього навчального закладу;

 • та аркуші зі штампом загальноосвітнього навчального закладу із виконаними завданнями третьої частини атестаційної роботи.

14. Сума балів, нарахованих за правильно виконані учнем завдання, переводиться в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів за спеціальною шкалою.

15. Учень має право, незалежно від кількості виконаних завдань, здати атестаційну роботу до завершення часу, що відведено на проведення атестації.

16. Під роботою учня робимо запис:

За І частину-…балів.

За ІІ частину-…балів.

За ІІІ частину-…балів.

Загальна кількість балів-…

Оцінка - …


Голова атестаційної комісії О.В.Сидоренко

Члени комісії С.М.Кріт

В.П.Лісова


17. Рецензія на роботу учнів не пишеться.

18. Подати у відділ освіти до 07.06.2013 такі документи (в електронному – на електронну скриньку: tishenkoira@ukr.net та в друкованому вигляді, завіреному печаткою та підписом директора):

 1. протокол ДПА з математики в 11 класі;

 2. результати виконання атестаційної роботи з математики;

 3. інформація щодо проведення ДПА в 11 класі.Методист РМК І.А.ТищенкоСхожі:

Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconПам'ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі (2011-2012 н р.)
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconПам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі
Державна підсумкова атестація для учнів 9 класів проводиться за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України по Національному...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році з математики
При підготовці до державної підсумкової атестації користуватися наступними документами
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови у 9 класі для ознайомлення та використання у подальшій роботі
О увагу на недоліки, допущені під час проведення дпа у 2012-2013 н р., які зафіксовано у наказі Департаменту освіти І науки від 10....
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconАналітична довідка про проведення державної підсумкової атестації в 9 класі Валівської зош І-ІІ ступенів у 2011-2012 н р
України (28. 05. 2012 р.) згідно з розкладом проведення державної підсумкової атестації, затвердженим директором школи та погодженим...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconНаказ №127 Про організацію державної підсумкової атестації в 9 класі та контролю за її проведенням
Хмельницької облдержадміністрації від 26. 04. 2013 №680-но «Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconНаказ №128 Про організацію державної підсумкової атестації в 11 класі та контролю за її проведенням
Хмельницької облдержадміністрації від 26. 04. 2013 №680-но «Про порядок закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconНаказ №164 Про організацію державної підсумкової атестації в 9 класі та контролю за її проведенням
На виконання листа мон україни від 27. 01. 2012 р. №1/9- 61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconПерелік основних нормативних документів для проведення державної підсумкової атестації в 2012/2013 н р
Наказ управління освіти і науки облдержадміністрації від 06. 03. 2013 р. №186 "Про порядок закінчення навчального року та проведення...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconПам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації (у формі шкільної підсумкової контрольної роботи) з української мови і літератури в
Головним управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації за посібником: «Українська мова. 11 клас. Збірник текстів для...
Пам’ятка щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 11 класі у 2012-2013 н р iconМатематики в основній школі (9 клас) буде проводитись 28 травня (вівторок) у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри та геометрії за навчальним посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас»
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» (авт. Глобін О. І., Єргіна О. В., Сидоренко П. Б., Комаренко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи