Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» icon

Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»
Скачати 121.55 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»
Дата конвертації03.03.2014
Розмір121.55 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі

від 26.09.2013 р. № 18Положення

про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»

1. Загальні положення


1.1. Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за інформаційною підтримкою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Київського університету імені Бориса Грінченка.


1.2. Організацію та проведення Конкурсу в регіонах забезпечують представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за підтримкою громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі в регіонах, управлінь/департаментів освіти (за згодою).

Для організації та проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.


1.3. Учасники Конкурсу – учні та студенти навчальних закладів України (далі – учасники). Конкурс передбачає індивідуальну та групову участь.


1.4 Учасникам Конкурсу можуть надавати допомогу педагоги, батьки, керівники громадських організацій, представники органів учнівського самоврядування тощо (далі – керівники).


1.5. Мета Конкурсу – популяризація духовних і моральних надбань, консолідація зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів.


1.6. Основні завдання Конкурсу:

створення умов для виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів та студентів;

поширення системи етичних норм, правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей та уявлень про добро, честь і гідність, громадянський обов`язок, совість, справедливість;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

популяризація суспільно значущих форм діяльності (далі – діяльність) учасників.


^ 2. Учасники Конкурсу, умови та строки його проведення


2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах серед таких вікових груп:

1) учні 1–4 класів;

2) учні 5–8 класів;

3) учні 9–11 класів;

4) учні (студенти) професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів;

5) студенти вищих навчальних закладів;

6) змішана група (діяльність представників різних вікових груп).


2.2. Для участі в Конкурсі учасники кожної вікової групи обирають один із тематичних напрямів (екологічний, соціальний або культурологічний) своєї діяльності та готують у довільній формі творчий звіт про неї.


2.3. Учасники можуть надсилати на Конкурс творчі звіти як про індивідуальну, так і про колективну діяльність.


2.4. Конкурс проводиться щорічно від вересня до квітня поточного навчального року.

Для поширення інформації про діяльність учасників та їх заохочення доцільно проводити Конкурс поетапно:

І етап – місцевий (у навчальних закладах) – вересень – грудень;

ІІ етап – районний (відбір творчих звітів з числа переможців І етапу), подання на розгляд регіональним оргкомітетам – грудень – січень;

ІІІ етап – регіональний (відбір від 1 до 6 творчих звітів від регіону, запропонованих до участі у підсумковому етапі) – лютий.

До організаційного комітету ІІІ етапу Конкурсу входять представники Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

ІV етап – підсумковий (м. Київ) – березень – квітень.

На кожному з етапів Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі.


2.5. Конкурс завершується церемонією нагородження переможців.


2.6. За підсумками І–ІІІ етапів Конкурсу можливе заохочення учасників та переможців.


2.7. До оголошення наступного Конкурсу на місцевому, районному, регіональному, всеукраїнському рівнях проводяться виставки-презентації творчих звітів, покази, фестивалі та конкурси відеороликів.


2.8. На адресу Національної комісії відправляються:

– статистична довідка за результатами Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (додаток 1 до цього Положення), що заповнюється республіканським (АР Крим), обласними, Київським та Севастопольським міськими оргкомітетами Конкурсу на підставі інформації, наданої оргкомітетами попередніх етапів, якщо Конкурс проводився поетапно.

до 15 лютого поточного н.р.;


– творчі звіти, з позначкою «Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» від оргкомітетів (республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських), навчальних закладів або окремих осіб.

До кожного творчого звіту обов’язково вкладається реєстраційна картка у 2-х примірниках, що заповнюється учасниками Конкурсу (додаток 2 до цього Положення).

Відправлення творчих звітів здійснюється за рахунок відправника у будь-який зручний спосіб кур’єрською доставкою (через відділення «Укрпошта», «Нова пошта», «Автосвіт» тощо), або особисто:


не пізніше 20 березня поточного н.р. за поштовим штемпелем/позначкою про відправлення.


2.9. Посилки з творчими звітами, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.


2.10. Адреса Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73.


^ 3. Вимоги до оформлення та змісту творчих звітів,

що надсилаються на Конкурс


3.1. Для участі у Конкурсі учасники подають творчі звіти у довільній формі: фоторепортаж, стіннівка, плакат, текстові матеріали (нарис, вірш, буклет та ін.), відеосюжет тощо), які розкривають зміст, тривалість, цільову аудиторію, результати та наслідки діяльності.

Назва творчого звіту має відповідати його основному змісту.


3.2. До творчого звіту обов’язково додається реєстраційна картка у 2-х примірниках (додаток 2 до цього Положення).

Творчі звіти без реєстраційної картки не розглядаються.


3.3. Творчий звіт у формі відеосюжету розглядається як окрема номінація для учасників 3–6 вікових груп.

До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує 0,5 стор. формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.

В титрах відеосюжету або в голосовому супроводі має бути стисла інформація, викладена у додатку 2 до цього Положення, про учасників Конкурсу та авторів відеосюжету.


3.4. Обсяг творчого звіту залежно від обраної учасниками форми:

  • фоторепортаж, стіннівка, плакат – 1 сторінка формату А3;

  • фоторепортаж, текстові матеріали – від 1 до 10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5;

  • відеосюжет – від 3 до 10 хвилин.3.5. Творчі звіти, підготовлені керівниками, а також такі, що не відповідають вимогам цього Положення, організаційним комітетом підсумкового етапу не розглядаються.


3.6. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».


^ 4. Організаційний комітет та журі Конкурсу


4.1. Для організації та проведення Конкурсу на кожному з його етапів утворюються організаційний комітет та журі.


4.2. До складу організаційного комітету та журі включаються представники Міністерства освіти і науки України (за згодою), Міністерства культури України (за згодою), Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Київського університету імені Бориса Грінченка, інших наукових установ (за згодою), вищих навчальних закладів (за згодою), Національної спілки журналістів України (за згодою), громадських колегій (регіональних комісій) з питань захисту суспільної моралі в регіонах (за згодою), благодійних фондів (за згодою), громадських організацій (за згодою), керівники загальноосвітніх навчальних закладів (за згодою), вчителі-методисти, які мають досвід практичної та науково-педагогічної діяльності (за згодою).


4.3. Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу на кожному з етапів здійснює відповідний організаційний комітет, який визначає умови та порядок проведення Конкурсу, дату, місце та порядок заохочення учасників і переможців.


4.4. Склад організаційного комітету та журі підсумкового етапу затверджується рішенням Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.


4.5. Журі очолює Голова, який:

призначає секретаря;

організовує роботу журі та здійснює розподіл повноважень між його членами;

керує роботою з організації та проведення Конкурсу;

проводить засідання журі.


4.6. Секретар журі:

реєструє Конкурсні матеріали;

систематизує матеріали відповідно до номінацій та вікових груп;

забезпечує ведення необхідної документації.


4.7. Журі:

надає оцінку результатам діяльності, висвітленої в творчих звітах, що подані на Конкурс;

визначає переможців.


^ 5. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

5.1. Після розгляду творчих звітів на підсумковому етапі журі визначає по три переможці у кожній віковій групі відповідно до набраної кількості балів.


5.2. Переможці підсумкового етапу Конкурсу нагороджуються дипломами Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

5.3. Керівникам, які координували діяльність і підготовку творчих звітів переможців підсумкового етапу Конкурсу, вручається подяка Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.


5.4. Для учасників будь-якого з етапів Конкурсу можуть бути передбачені спеціальні відзнаки журі, співорганізаторів, благодійних фондів, громадських організацій.


5.5. Інформація про перебіг та результати Конкурсу розміщуються на сайтах Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (http://www.moral.gov.ua/konkurs4/), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (http://www.iitzo.gov.ua), Київського університету імені Бориса Грінченка (http://kubg.edu.ua/) та інших, що підтримують мету та основні завдання Конкурсу.


5.6. Творчі звіти учасників підсумкового етапу не рецензуються і не повертаються. З метою популяризації суспільно значущої діяльності учнів та студентів можуть бути використані Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі у виставках, презентаціях, фестивалях тощо.


^ 6. Фінансування Конкурсу


Підсумковий етап Конкурсу фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України в межах асигнувань Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, а також коштів, не заборонених законодавством України.


Додаток 1

до Положення про

Всеукраїнський конкурс

«Моральний вчинок»

^ СТАТИСТИЧНА ДОВІДКА
за результатами районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» _____________________________

(назва району)

(станом на 01 лютого поточного навчального року)


^ Загальна кількість учасників, розподіл за віковими групами та напрямами діяльності

Вікова група

Кількість учасників

^ Напрям діяльності

Відеосюжет

(для учасників

3-6 вікових груп)

соціальний

культурологічний

екологічний

1. Учні 1–4 класів

2. Учні 5–8 класів


3. Учні 9–11 класів

4. Учні (студенти) професійно-технічних навчальних закладів, коледжів, технікумів

5. Студенти вищих навчальних закладів

6. Різновікова

Разом:Додаток 2

до Положення про Всеукраїнський конкурс

«Моральний вчинок»


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
до творчого звіту Всеукраїнського конкурсу

«Моральний вчинок»

(подається у 2-х примірниках, інформація розміщується на 1 стороні аркуша)


Тематичний напрям діяльності

(екологічний, соціальний або культурологічний)
Назва творчого звіту

Форма творчого звіту

(фоторепортаж, стіннівка, опис діяльності, відеосюжет тощо)
Групова діяльність (позначити літерою «Г» та вказати загальну кількість учасників, у тому числі батьків, педагогів та ін. осіб)

Повна назва навчального закладу, клас (група)

Індивідуальна діяльність (позначити літерою «І»)
Прізвище, ім’я індивідуального учасника
Повна назва навчального закладу, клас (група)
Вікова група

(позначити цифрою 1 – 6)
Повна поштова адреса навчального закладу
Телефон, факс (з кодом) навчального закладу
Електронна адреса
Керівник учасників/ка Конкурсу

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Контактні телефони
Електронна адреса
Підпис керівника учасників/ка Конкурсу ________________________

Дата «___»____________________


Підпис керівника навчального закладу __________________________

Дата «___»____________________

Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» І. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» І. Загальні положення
Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) проводиться Національною експертною комісією України з питань захисту...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПро ІІ всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»
Науково-методичний центр повідомляє, що Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі в період з 12...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПоложення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» І. Загальні положення
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Інституту інноваційних технологій І змісту...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconНаказ №35 Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (далі – Конкурс) відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок»,...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconНаказ №40 Про проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
Провести міський етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» відповідно до положення (додаток 1)
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
«Моральний вчинок» (спільний наказ від 23. 10. 2010 №1110/207-У), метою якого є популяризація духовних, моральних надбань, спрямованих...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconПро проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок»
Хода від 24. 01. 2011 року №01-12/311, відділ освіти проводить ІІ (районний) етап Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» за...
Положення про Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» Загальні положення Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» iconДепартамент освіти І науки, молоді та спорту 29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, тел. (0382) 79-51-36
України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Інституту інноваційних технологій І змісту освіти Міністерства освіти І науки,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи