Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др icon

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др
Скачати 56.26 Kb.
НазваПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др
Дата конвертації03.08.2013
Розмір56.26 Kb.
ТипПрограмма

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2012/2013 н.р.


У 2010/2011 навчальному році в Україні було започатковано проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Її результати зумовили внесення коректив до процесу організації та проведення II й III етапу зазначеної олімпіади.

У 2012/2013 навчальному році пропонуватиметься тільки один варіант завдань, спільний для всіх представників кожної паралелі, незалежно від того, в якому класі (з українською чи російською мовою викладання) навчаються учасники олімпіади. Тому кожний регіон може бути представлений тільки одним учасником від паралелі (крім тих, де були учні, які посіли перше місце у попередньому навчальному році). Це пояснюється тим, що на IV етапі не передбачено номінацій «Класи з російською мовою навчання», «Класи з українською мовою навчання».

З 2011/2012 навчального року в олімпіаді з російської мови і літератури на III та IV етапі беруть участь учні 9-11 класів.

Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання (5-9 класи) чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Н.Г. Озерова, Г.А. Михайловская, Л.В. Давидюк и др.». Учні класів з українською мовою навчання (інваріантна складова, 5-9 класи: 5 клас – перший рік навчання) навчаються за «Программами для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. 5-12 классы / И.Ф. Гудзик, В.А. Корсаков». Для учнів, які вивчають російську мову з 1 (2)-го класу (інваріантна складова, 5-9 класи), чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н.Ф. Баландина и др.».

Програми для 10-11 класів шкіл з російською й українською мовами навчання розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Окремими виданнями вони не виходили.

Якщо викладання російської мови починається з 5, 6, 7, 8 класу (курс за вибором), то необхідно користуватися «Программой для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык (курс по выбору) / Т.Я. Фролова». Акцентуємо увагу на тому, що навчальний матеріал у цій програмі розміщено відповідно до року, з якого починається вивчення курсу (1-ий рік навчання, 2-ий рік навчання і т.д.). Чинною є програма, затверджена у 2010 році (лист МОН України №1/II- 7504 від 06.08.2010), програму розміщено на освітньому порталі КОІПОПК (сторінка кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Крім того, російська мова в деяких загальноосвітніх навчальних закладах вивчається факультативно за оновленими «Программами для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 5-9 классы / Л.В. Давидюк» (Протокол науково-методичної ради МОН №6 від 28.10. 2010). Програму розміщено на освітньому порталі КОІПОПК (сторінка навчально-методичного кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Кожна програма розрахована на різну кількість годин і має свою змістову і структурну специфіку. Це враховувалось у процесі складання олімпіадних завдань, але за основу було взято програму Н.Ф. Баландіної та інш. Рекомендуємо вчителям, які працюють у класах з українською мовою навчання, під час підготовки учнів до олімпіади орієнтуватись на зміст саме цієї програми, а також на роботу за підручниками, які забезпечують викладання російської мови за зазначеною вище програмою:

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10 класс / Н.Ф. Баландина и др. – К.: Знання України, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы / Н.А. Пашковская и др. – К.: Освіта, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Русский язык. 8 класс / Л.В. Давидюк и др. – К.: Освіта, 2008.

Русский язык. 8, 9, 10, 11 классы / А.Н. Рудяков и др. – К.: Грамота, 2008, 2009, 2010, 2011.

Олімпіадні завдання на II та III етапі структуровано у два блоки: перший блок – 6 завдань з російської мови; другий блок – 2 завдання з російської літератури.

Завдання з російської мови дібрано таким чином, щоб охопити матеріал різних розділів програми («Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія», «Орфографія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення» та інш.), який вивчався не тільки у цьому навчальному році, але і в попередні роки. Пропонуються лінгвістичні задачі з метою перевірки не лише знань учнів, але й умінь логічно мислити, аналізувати, зіставляти мовні та мовленнєві явища.

Повторення орфографічних тем можна здійснювати за такими посібниками:

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 5 класс. – Симферополь, 2011.–

144 с.

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 6 класс. – Симферополь, 2011. – 64 с.

Фролова Т.Я. Русский язык: практикум. 10-11 классы. – Симферополь,

2006. – 104 с.

Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий. – Симферополь, 2011. – 64 с.

Фролова Т.Я. 20 ступенек грамотности. – Симферополь, 2010. – 60 с.

Фролова Т.Я. Русский язык в схемах и рисунках. – Симферополь, 2011. –

52 с.

Фролова Т.Я. Русский язык в рифмованных алгоритмах. – Симферополь,

2011. – 32 с.

Митюшкина Н.В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 3-5 классы, ч. 1) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н.В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 5 класс, ч. 2) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н. В. Нормы произношения и ударения. – Черкассы, 2010. – 36 с.

Літературний блок містить два завдання. Перше завдання – письмовий коментар запропонованого поетичного твору з елементами аналізу. Друге передбачає перевірку знань і вмінь, які учні отримали, вивчаючи твори російських письменників у курсі світової літератури. В деяких класах у програмі курсу світової літератури твори російських письменників взагалі не представлені або будуть вивчатися тільки наприкінці навчального року, тому завдання зорієнтовані на твори, які вивчалися в попередніх класах.

Теми, що передбачають знання текстів художніх творів, які вивчаються за програмою «Литература (русская и зарубежная). Интегрированный курс: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Л.А. Симакова, В.В. Снегирева», на цьому етапі пропонуватися не будуть, оскільки тільки в 10 навчальних закладах області є класи з російською мовою навчання. Але деякі завдання спрямовані не тільки на перевірку знання програмових творів, а й на загальну ерудицію, читацькі смаки, культуру читання, оскільки такі завдання пропонувалися на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури.

Під час складання завдань для проведення II та III етапу олімпіади враховувалася практика проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Завдання цього етапу структуровано у 2 блоки: російська мова – 8 завдань; російська література – 6 завдань. Така кількість завдань зумовлена тим, що IV етап олімпіади проводився у два тури (перший – російська мова; другий – російська література) упродовж двох днів. Оскільки II і III етап олімпіади проводяться упродовж одного дня, кількість завдань у порівнянні з IV етапом суттєво зменшена. Із завданнями IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури та орієнтовними варіантами відповідей на них можна ознайомитися на освітньому порталі КОІПОПК (на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Варто відзначити, що у 2011/2012 навчальному році два представники Київської області посіли треті місця на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури, яка проходила у м. Севастополі. Це Костенко Яна, учениця 9 класу НВК «Міцва-613» м. Білої Церкви (вчитель – Двухбабна А.О.) та Павленко Анастасія, учениця 10 класу Броварської гімназії ім. С. Олійника (вчитель – Завадська О.М.). Переможці III етапу (перші місця) та переможці IV етапу, яким виповнилося 15 років, були нагороджені поїздкою за екскурсійними маршрутами «Санкт-Петербург» та «Золотое кольцо». Переможці III етапу учнівської олімпіади (перші місця) 2011/2012 навчального року за ініціативи та підтримки Київської обласної державної адміністрації мали можливість відпочивати на острові Крит.

Кірнасовська Р.В., методист

навчально-методичного кабінету

іноземних мов КОІПОПКСхожі:

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения/ Н. Ф. Баландина и др
Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2011-2012 н р
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconРусский язык 1 – 4 классы общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения русский язык в школах с украинским языком обучения Пояснительная записка
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconРусский язык 1 – 4 классы общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения русский язык в школах с украинским языком обучения Пояснительная записка
Русский язык как предмет инвариантной части учебного плана представлен в школах (классах) с украинским языком обучения с изучением...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconУчебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учебных заведений с украинским
Языком обучения. Русский язык. 5 класс. Авторы: Н. А. Пашковская, И. Ф. Гудзик, В. А. Корсаков
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconН. Ф. Баландіна, К. В. Дегтярьова, С. А. Лебеденко пояснительная записка
Настоящие программы предназначены для учащихся общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения и построена таким...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання пояснительная записка
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання пояснительная записка
Настоящая программа разработана для курса русского языка, который изучается в 5–9 классах общеобразова­тельных учебных заведений...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Программа представляет курс русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения, который вводится...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Программа представляет курс русского языка в общеобразовательных учебных заведениях с украинским языком обучения, который вводится...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconУчебник для 8-го класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. Харьков, Издательская группа «Основа», 2008 г., с. 172-173
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи