Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, icon

Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему,
Скачати 59.15 Kb.
НазваКпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему,
Дата конвертації11.03.2013
Розмір59.15 Kb.
ТипДокументи

КПУ – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини і громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, основні принципи організації і діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, форми безпосередньої демократії


Норми КП – це формально визначені, встановлені чи санкціоновані укр народом, державою чи суб’єктами місцевого самоврядування правила поведінки, що регулюють сусп відносини, які є предметом кп, і забезпечуються усіма засобами впливу, що передбачені чинним законодавством

Особливості норм кп:

 • Виконання приписів цих норм забезпечується державою

 • Становлять основи всіх галузей права

 • Підвищений рівень охорони з боку держави

 • загальнообов’язковий, формально визначений характер

 • основоположне джерело –КУ


Види норм кп:

 1. за змістом

 • норми, що закріплюють засади конст ладу

 • -//- основи правового статусу людини і гром.

 • -//- систему органів державної влади

 1. за ступенем визначеності припису:

 • диспозитні

 • імеративні

 1. за призначенням у механізмі правового регулювання

 • матеріальні

 • процесуальні

 1. за характером припису, що міститься у нормі

 • уповажливі

 • зобов’язальні

 • заборонювальні

 1. за часом дії

 • тимчасові

 • постійні

 1. за територією дії

 • на території України

 • АРК

 • Окремих адм-терит одиниць


Правовий інститутце сукупність правових норм, що врегульовують певне коло однорідних та взаємопов’язаних сусп відн, які утв окрему відособлену групу


Види пр. інститутів:

-загальні – іститут основ правового статусу людини і гром

-головні – інститут громадянства

-початові – інститут втрати громадянства


КП відносинице сусп відн,врегулбовані кп нормами, тобто відносинису’єкти яких наділяються взаємними правами і обов’язками згідно з приписами кп норм


Характеризуються:

 • Специфічним змістом - пов’язані зі здійсненням публ влади та реалізацією прав та свобод людини і гром

 • Особливим суб’єктиним складом – народ, держава, терит громади, депутати …

 • Особливим механізмом реалізації прав та обов’язків суб’єктів – у значній частині цих відносин права та обов’язки суб’єктів реалізуються не безпосередньо, а через інші відносини

Види кп відносин:

 1. Загальні – не визначено конкретних суб’єктів, їхніх прав та обов’язків

 2. Конст-пр стани – конкретниз суб’єктів визначено, але їхні права та обов’язки чітко не встановлено

 3. Конкретні – чітко встановлено суб’єктів, їхні права та обов’язки


Об’єкт кп відносин – це явище, мат чи немат реальність, із приводу якої виникає сусп стосунок, що регулюється кп нормою


Суб’єкт кп відносин – це особі, спільноти людей, органи, організації тощо, які згідно з приписами кп норм є носіями суб’єктивних юрид прав та обов’язків


Юридичний факт – це конретні життєві обставини, з якими кп норми пов’язують виникнення, зміну або припинення кп відносин

 • Дії – це юр факти, що залежать від волі суб’єктів та їх свідомості

 • Події - -//- не залежать


КП відповідальність – це особливий вид юрид відповідальності, що має складний пол-правовий характер, що настає за скоєння кп делікту та яка знаходить вияв у передбачених наслдках для суб’єкта конст делікту


Джерела галузі КПУ:

 1. КУ –основне джерело нац права України

 2. ЗУ, міжнар договори У, норм акти ВРУ

 3. Норм укази Президента У

 4. Норм постанови КМУ

 5. Норм-правові акти ВРУ АРК і Ради міністрій АРК

 6. Статути терит громад, акти місцевих референдумів

 7. Можл рішення КСУНаука кп – галузева юрид наука , що являє собою цлісну систему знань висновків та ідей щодо основ повновладдя народу, правового статусу людини і гром, організації та діяльності органів деож влади, засад місцевого самоврядування тощо

Основні напрямки:

 • Радикалістський – прихильники виступають за авторитарні сиситеми управління, проти поділу влади та місцевого самоврядування, за одержавлення економіки, за нерівність у правах різних груп населення, застосування насильницьких засобів для ліквідації експлуататорів

 • Ліберальний – прихильники виступають за демокр, соц і правову д-ву, поділ влади, визнання та гарантування місцевого самоврядування, пріорітет прав і свобод людини, мирні засоби роз’язання соц конфліктів, за народний (а не класовий) характер держ влади


Наука КП вивчає:

 • Кп норми

 • Сусп відн, що ругулюються кп нормами

 • Практику реалізації кп норм

 • Джерела галузі конст права

 • Становлення і розвиток кп інститутів


Метод науки кп – це сукупність правил, засобів, принципів наукового пізнання, які забезпечують отримання об’єктивних достовірних знань


є такі Методи:

 1. Формально-юрид, що застосовується в дослідженні нормативних джерел

 2. Порівняльно-правовий, що дозволяє аналізувати різні моделі кп регулювання

 3. Історичний, що дозволяє вивчати динаміку становлення кп інститутів, їхній іст розвиток

 4. Системний, застосування якого дозволяє аналізувати структуру всієї галузі кп, взаємозв’язок кп інститутів

 5. Статистичний, за доп якого вивчається практика реалізації кп норм, ефективність їхньої дії

 6. Конкретно-соціологічний – вивчення думки, проведення експериментів тощо


Функції науки кп: пол, методологічна, ідеологічна, евристико-прогностична, комунікативна, інтегративна, практико-прикладна, роз’яснювальна, експертна


Юридична конституція – це система правових норм, які закріплюють засади конст ладу, встан найвищі пр гарантії прав і свобод людини і громадянина, визн систему, принципи організації та функц орг публ влади, встан терит устрій держави


Конституція – це основний закон держави, що приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та ругулює найважливіші сусп відносини, які визанчають принципи організації публічної влади, закріплюючи при цьому засади конст ладу, гарантії прав і свобод людини і гром, систему, порядок організації та компетенцію органів державної влади


Функції конституції:

 1. Юридична – конст визанчає всю систему правового регулювання в сусп

 2. Політична – конст встан основи організації публ влади, визначає осн принципи пол діяльності ф-ння інститутів пол с-ми сусп

 3. Ідеологічна(виховна) – встановлює взаємовідносини д-ви з людиною, інст гром сусп на основі їх взаємної відповідальності

 4. Обмежувальна – норми конст обмежують необгрунтоване втручання д-ви у приватне життя особи

 5. Стабілізуюча – конст є стабілізуючим чинником розвитку сусп відн

 6. Інші – закріплення неперервності спадкоємності держ влади, протидія лівому і правому радикалізму, протидія терит розпадові держави


Види конституцій:

 1. За формою

 • Писані

 • Неписані

 1. За терміном дії

 • Постійні

 • Тимчасові

 1. За способом прийняття

 • Октройовані

 • Народні

 • Договірні

 1. За порядком зміни, внесення поправок та доповнень

 • Гнучкі

 • Жорсткі (дуже та менш жорсткі)

 1. За формою правління

 • Монархічні

 • Республіканські

 1. Залежно від держ-пол режиму

 • Демократичні

 • Авторитарні

 • Тоталітарні

 1. За формою держ устрою, що встан конст

 • Федеративні

 • Унітарні\


Юридичні властивості конституції:

 • Основне джерело права

 • Основа правової системи

 • Юридичне верховенство

 • Стабільність

 • Пряма дія норм

 • Особлива правова охоронаСхожі:

Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconКонституції зарубіжних країн
Конституція (від лат constitutio – організація, устрій, настанова) – основний закон держави, який закріплює її суспільний і державний...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconРеферат на тему: Основи житлового права План Загальне поняття житлового права України
Житлове право України — це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconТема: Права людини і громадянина
Обладнання та матеріали: Загальна Декларація прав людини; Конвенція ООН про права дитини; Конституція України; підручник
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconТема Якими є права й обов'язки людини в демократичному суспільстві”. Мета: розкрити поняття „ права людини”
Мета: розкрити поняття „ права людини”, „ права дитини”, „Обов'язки людини і громадянина України”
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconЖитлове право України: поняття і предмет його правового регулювання
Житлове право України це сукупність правових норм, що регулюють житлові правовідносини між громадянами та громадян із державними...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconФакультет Геолого-географічний Спеціальність Географія 4курс Викладач Безуглий В. В дисципліна Економічна та соціальна географія України
Адміністративно-територіальний устрій – розподіл території країни на систему територіальних одиниць різного рівня, відповідно до...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconРішення №1335 від 22 вересня 2010 року Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Миколаївського району Львівської області
Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Миколаївського району Львівської області
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconПерелік тем з дисципліни «Аграрне право»
Аграрне право України це самостійна галузь права, яка являє собою сукупність правових норм, що визначають правове становище працівників...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, icon1. Філософія як світогляд
Свiтогляд це система уявлень людини про світ, мiсце людини у cвіті, вiдношення людини до свiтy та до самої себе. Світогляд мiстить...
Кпу – це основна галузь права, норми якої закріплюють основи правового статусу людини І громадянина України, державно-територіальний устрій, визначають систему, iconЗміст уроку Ключові поняття
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи