Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних icon

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних
Скачати 52.05 Kb.
НазваДодаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних
Дата конвертації10.08.2013
Розмір52.05 Kb.
ТипДодаток

Додаток 2

до наказу відділу освіти райдержадміністрації

від 28.12.2012 № 593


ПОЛОЖЕННЯ

про Зональну школу новаторства керівних,

педагогічних працівників освіти


1. Загальні положення


1.1. Зональна школа новаторства керівних, педагогічних працівників (далі – ЗШН) є формою підвищення фахового рівня керівних та педагогічних працівників освіти, школою вирощування вчителя-новатора, школи новаторства.

1.2. Організацію діяльності ЗШН забезпечує Гадяцький науково – методичний центр.

1.3. ЗШН діє в межах Всеукраїнської школи новаторства (ВШН). Партнерами є: Регіональна школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників освіти, Всеукраїнська школа новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти, що діє в межах науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти», інформаційні партнери – Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал «Імідж сучасного педагога» (гол. редактор – Н. І. Білик), обласний науково-методичний журнал «Постметодика» (гол. редактор – С.Ф. Клепко), обласний часопис «Освіта Полтавщини» (гол. редактор В.В.Зелюк).

1.4. ЗШН здійснює свою діяльність відповідно до нормативно-правових документів з питань освіти, положення про «Консорціум», Положення відділу освіти і цього Положення.


2. Педагогічна проблема, мета, завдання та напрями діяльності


2.1. Педагогічна проблема – «Впровадження технологій новаторської діяльності в контексті розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у післядипломній освіті».

2.2. Метою діяльності ЗШН є посилення новаторського руху в освітньому просторі регіону, виявлення, популяризація педагогічних технологій, проектів тощо та всебічне впровадження їх у педагогічну практику, підвищення фахового рівня керівних, педагогічних працівників освіти.

2.3. Робота ЗШН відбувається за такими напрямами:

 • розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу завдяки впровадженню нових педагогічних технологій і методик науково-методичного забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі;

 • визначення актуальних потреб щодо науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності педагогічних працівників;

 • організація підвищення професійного рівня слухачів ЗШН шляхом залучення до роботи в ній методистів;

 • нові форми впровадження і поширення передового педагогічного досвіду як необхідна умова створення інноваційного освітнього середовища;

 • бібліотеки Гадяччини на допомогу розвитку освіти в регіоні;

 • діяльність методичної служби в умовах єдиного освітнього простору;

2.4. Основними завданнями ЗШН є:

 • вивчення й популяризація інноваційних педагогічних технологій, вирішення проблем оновлення й модернізації науково-методичного забезпечення навчальних закладів району;

 • пропаганда перспективних моделей новаторського досвіду з актуальних проблем педагогічної та управлінської діяльності;

 • підвищення фахової компетентності й педагогічної майстерності педагогічних та управлінських кадрів;

 • сприяння створенню інноваційного освітнього простору в освітній процес навчальних закладів району.3.1. Опис моделі: ЗШН – Зональна школа новаторства співпрацює із Регіональною школою новаторства, яка створені на базі Полтавського ОІППО ім.М.В.Остроградського.

3.2. При бібліотеці Гадяцького НМЦ створюється інформаційний банк даних «Зональна школа новаторства».

3.3. Етапи роботи:

І етап – навчально-тренувальний (2012 р.):

1.1. Організація роботи ЗШН.

1.2. Планування роботи ЗШН.

1.3. Проведення І етапу (районного) обласного фестивалю «Золотий фонд уроків Полтавщини».

ІІ етап – творчо-пошуковий (2013–2014 рр.):

2.1. Методичні студії (засідання) ЗШН

2.3.Створення сторінки ЗШН на сайті Гадяцького НМЦ.

2.2.Створення інформаційного банку даних.

2.3. 2.4.Участь у семінарах, конференціях.

ІІІ етап – рефлексійний (2015 р.):

3.1. Педагогічні мости між іншими ЗШН.

3.2. Видавнича продукція ЗШН.

3.3.Творчий звіт ЗШН.


4. Організаційно-правові засади діяльності


4.1. ЗШН здійснює свою діяльність під керівництвом координатора Регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти.

4.2. Для виконання завдань ЗШН, забезпечення колегіальності у схваленні рішень, розроблювання напрямів діяльності створюється координаційна рада ЗШН із числа 5 осіб.

4.3. Склад координаційної ради ЗШН затверджується наказом Гадяцького науково-методичного центру.

Голова ради:

 • керує роботою ради, спрямовує її діяльність на забезпечення виконання плану роботи щодо ефективності й розвитку діяльності ЗШН;

 • спрямовує, координує, контролює діяльність членів ради;

 • звітує про результати діяльності ЗШН;

4.4. До діяльності ЗШН можуть залучатися наукові та науково-педагогічні працівники вишів Полтавської області, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, досвідчені й визнані фахівці (науковці й практики) з районів і міст Полтавської області, автори інноваційного досвіду, представники галузевих видань, засобів масової інформації.

4.5. Зміст, форми та методи роботи ЗШН визначає координаційна рада, плани роботи затверджує директор Гадяцького науково-методичного центру.

4.6. Методичні напрацювання педагогічних працівників, що презентують досвід про використання сучасних педагогічних технологій, інноваційних методів навчання і виховання, можуть подаватися на розгляд до науково-методичної ради Гадяцького НМЦ з метою рекомендації їх до впровадження їх у навчальних закладах, а їхні автори запрошуються до участі у роботі ЗШН.

4.7. Учасниками ЗШН є керівники, педагогічні працівники навчальних закладів, які мають бажання підвищити свій фаховий рівень, ознайомитися з науково-теоретичними й практичними засадами впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньо-виховний процес навчальних закладів.

4.8. Організаційно-методичними формами діяльності ЗШН можуть бути:

 • конференції, методичні фестивалі, семінари-практикуми, лекції, тренінги, форуми, «круглі столи», консультації, творчі звіти тощо;

 • моделювання навчальних занять;

 • обговорення й рецензування педагогічних та управлінських проектів;

 • методичні фестивалі;

 • виставки педагогічних ідей і технологій;

 • створення творчих груп з педагогів, які бажають розробити методичний матеріал за певною темою;

 • самостійна робота запрошених до участі в ЗШН для опрацювання відповідної літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих інноваційних методів, прийомів, засобів, форм роботи, елементів інноваційних технологій тощо.

4.9 ЗШН працює упродовж навчального року. Засідання ЗШН відбуваються на базі Гадяцького НМЦ.

4.11. За підсумками роботи можуть організовуватися виїзні засідання, у програмі яких можливі навчальні тренінги з методики використання новаторського досвіду вчителів, шкіл.

4.12. За рішенням координаційної ради найкращі учасники ЗШН й автори найкращих розробок отримують сертифікат, затверджений Гадяцьким НМЦ.

4.15. Постійно висвітлювати діяльність ЗШН у засобах масової інформації, зокрема у галузевих виданнях.


5. Фінансування діяльності РШН


5.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до законодавства України.


Головний спеціаліст Р.В.КузьменкоСхожі:

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconНаказ №593 Про створення зональної школи новаторства керівних, педагогічних працівників з метою реалізації положень Національної стратегії розвитку
...
Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 1 до наказу по відділу освіти Катеринопільської райдержадміністрації від 02. 01. 2008 року №3 Положення > про >

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 4 до наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 11. 12. 2012 №562
Кузьменко Р. В. головний спеціаліст відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації
Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 1 до наказу по відділу освіти від 03. 09. 12 року №318 І
«Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 20. 07. 04 р. №601 «Про затвердження Положення про...
Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 12. 09. 2011р.№245
Білай І. В. – голова експертної групи, методист відділу освіти райдержадміністрації
Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 6 до наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 11. 12. 2012 №562

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 1 до наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 11. 12. 2012 №562

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconНаказ №61 Про проведення підсумкової колегії відділу освіти Згідно Положення та плану роботи відділу освіти райдержадміністрації, наказую: Провести 14 лютого 2012 року о 09 год підсумкову колегію у відділі освіти. Затвердити план роботи колегії (додається)
Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації Бізюкова Ф.І
Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 1 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 13. 12. 2011 №238 Протокол

Додаток 2 до наказу відділу освіти райдержадміністрації від 28. 12. 2012 №593 положення про Зональну школу новаторства керівних iconДодаток 1 до наказу відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради №55 від 17. 09. 2013 положення про Славутицьке наукове товариство учнів
Додаток 1 до наказу відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради №55 від 17. 09. 2013
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи