План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік icon

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік
Скачати 345.47 Kb.
НазваПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік
Дата конвертації19.02.2014
Розмір345.47 Kb.
ТипПлан роботи


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Методист Гадяцького В.о. директора Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру

_______________С.М.Майборода ___________ С.М. Майборода

«_____» __________________ 2013 р. «____» _____________2013 р.


СХВАЛЕНО

На засіданні районного методичного

об’єднання вчителів предметів

суспільно-гуманітарного спрямування

Протокол № 3 від 29.08.2013


ПЛАН РОБОТИ

районного методичного об’єднання

вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування

на 2013/2014 навчальний рік


Оніщенко Н.А. голова районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування


Гадяч – 2013

ВСТУП

^ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


В умовах становлення в Україні громадянського демократичного суспільства зростає роль гуманітарних предметів системи освіти, які мають виховувати особистість школяра, готувати його до життя в світі, який постійно змінюється, вчити сучасних форм спілкування, розвивати здатність до швидкого засвоєння інформації і прийняття ефективних рішень.

У 2012/2013 навчальному році викладання історії здійснювалось відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році (Лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 № 1/9-426).

У загальноосвітніх навчальних закладах району історію 2012/2013 навчальному році викладали 58 вчителів, з них 28 (48,3 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 17 (29,3 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 (5,2 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 10 (17,2 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 6 педагогічних працівників (10,3 %), «старший вчитель» – 5 (8,6 %). Серед вчителів-предметників 9 (15,5 %) – молоді спеціалісти; 6 (10,3 %) – вчителі пенсійного віку.

Курсовою перепідготовкою охоплені всі вчителі відповідно до перспективного плану. Підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у 2012/2013 навчальному році пройшли 8 вчителів історії і правознавства та 3 вчителів етики загальноосвітніх навчальних закладів району.

Структурою методичної роботи, визначеною наказом відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 03.08.2012 № 355 «Про організацію методичної роботи в 2012/2013 навчальному році», передбачено функціонування районного методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів загальноосвітніх навчальних закладів району, керівником якого є вчитель Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова Оніщенко Наталія Анатоліївна. Традиційною формою роботи районного методичного об’єднання є його засідання. Перше засідання (28.08.2013, приміщення Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки) проведено у вигляді інструктивно-методичної наради щодо ознайомлення членів методичного об’єднання із основними нормативними документами, навчально-методичним забезпеченням викладання предмета і визначення основних напрямків діяльності методичного об’єднання в новому навчальному році. Інші засідання (09.01.2013, приміщення Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова; 29.03.2013, приміщення Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Михайла Драгоманова) були проблемно-тематичними, що висвітлюють певні аспекти реалізації навчально-методичної проблеми, над якою працює методичне об’єднання.

Аналіз діяльності районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2012/2013 н. р. засвідчує, що основною метою діяльності районного методичного об’єднання (далі – РМО) було: залучення вчителів до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток творчої ініціативи педагогів-предметників, виявлення і поширення найбільш ефективних форм та методів їхньої роботи. Визначення змісту, форм і методів роботи районного методичного об’єднання залежить від конкретних умов роботи кожного навчального закладу та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей вчителів. Процес планування роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування здійснювалося на діагностичній основі, що дає можливість визначити проблемні місця в професійній та фаховій діяльності вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, побачити шляхи удосконалення форм і методів роботи із педагогами, обрати тематику навчально-методичної проблеми, спланувати індивідуальну роботу з кожним із педагогів.

З метою реалізації науково-методичної проблеми освітніх закладів району на 2012/2013 навчальний рік «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого навчання та виховання», яка реалізуватиметься за такими напрямами:

  1. Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження

інформаційно-комунікаційних технологій;

  1. Реалізація здоров’язберігаючих технологій;


3. Формування моделі випускника: лідера, освіченої конкурентно-спроможної особистості.

Визначено методичну проблему РМО вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування – «^ Через інноваційну діяльність до розвитку критичного мислення учнів (Набуття вмінь роботи над історичними документами. Проблемно-пошуковий метод)».

Протягом навчального року вчителі приділяли велику увагу самоосвіті з метою теоретичного поглиблення знань освітянських технологій та практичного застосування в роботі. На засіданнях РМО були проведені науково-методичні обговорення з питань навчально-методичного забезпечення вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін і впровадження передових педагогічних технологій.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії і правознавства та етики ґрунтовно вивчено у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4, Веприцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти, Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ст., Качанівській загальноосвітній школі І-ІІ ст., Гадяцькій вечірній (змінній) школі.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, проведених письмових контрольних робіт з історії України та правознавства за завданнями відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та Гадяцького науково-методичного центру, усного опитування учнів, результатів державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, конкурсів, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі історії та правознавства обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання історії і правознавства у 2012/2013 навчальному році, Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, вимогами до державної підсумкової атестації, іншими нормативно-правовими документами; мають належну науково-теоретичну підготовку, володіють сучасною методикою викладання навчальних предметів, вдумливо і науково організовують навчально-виховний процес, працюють над підвищенням рівня навченості школярів, стимулюють інтерес учнів до предметів, формують у них національну свідомість, загальнолюдські моральні якості, поглиблюють знання про історичне минуле держави, народні традиції та звичаї, розкривають особливості формування українського етносу, застосовують різноманітні форми і методи навчання, використовують цікавий додатковий матеріал з доступним, зрозумілим і захоплюючим викладом. Основною метою вивчення курсу етики є формування на цих уро­ках духовних моральних цінностей і орієнтирів особистості внутріш­ньої моральної культури та культури поведінки учнів. Досягнення навчально-виховної мети курсу можливе тільки за умов активної залученості учня до процесу навчання.

Етика як навчальний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу. Вчителі Шимка Н.П. (Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст.), Павленко Г.В., Дорошенко Р.Г. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4), Макаренко Л.М. (Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти) та інші широко  використовують інтерактивні технології навчання. Актуальними є також бесіда, тестування, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення. Оскільки курс «Етика» має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісному підходові надається пріоритетне значення. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів 5-6 класів, їх потреби у спілкуванні, вчителі акцентують свою увагу на конструюванні етичного діалогу (Шимка Н.П.), розігруванню ситуацій «Секрет мого серця», «У світлі добра», «Постав себе на місце…» тощо за ролями (Павленко Г.В., Дорошенко Р.Г., Макаренко Л.М.).  Учителі вбачають свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі та справедливості, навчитися діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні правила та цінності.

Календарно-тематичні плани, за якими працюють вчителі, відповідають діючим державним програмам, погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи та затверджені директором навчального закладу.

Ведення сторінок класних журналів в основному відповідає чинним вимогам.

У вказаних навчальних закладах вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавства здійснюється 1 раз на 5 років відповідно до перспективного та річного планів роботи закладів. Результати контролю узагальнюються довідками та наказами.

Уроки вчителів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Голубенко Л.М. (педагогічний стаж 24 роки), Бутенка С.М. (педагогічний стаж 21 рік), Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти Шкляр З.Р. (педагогічний стаж 14 років) свідчать про високий професіоналізм та ерудицію педагогів. Учителі намагаються зацікавити учнів історією та правознавством, переконують їх у необхідності історичних та юридичних знань, показують практичне значення знань з історії та правознавства, наголошують, що формування історичних компетентностей є необхідним елементом вихованості та освіченості людини. Уроки цих вчителів побудовані на поєднанні особистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання.

Важливим критерієм оцінки роботи вчителя та учнів на уроці є не стільки обсяг матеріалу, що вивчається, скільки формування в учнів вмінь аналізувати та узагальнювати інформацію, робити відповідні висновки. Тому Голубенко Л.М., Шкляр З.Р. навчають учнів працювати з підручником, аналізувати історичні документи, порівнювати історичні явища та процеси, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки шляхом заповнення таблиць, складання схем, огляду історичних пам'яток. Використовуючи настінний картографічний матеріал, атласи, контурні карти, формують в учнів просторову компетентність та картографічні уміння. Навчально-виховний процес на уроках чітко спланований, темп уроків високий.

Готуючи учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання, Бутенко С.М. органічно поєднує на уроках вивчення нового матеріалу і повторення вивченого у попередніх класах.

Учителі: Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Огризько І.В. (педагогічний стаж 21 рік), Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 Сапсай В.П. (педагогічний стаж 27 років), Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Щіпка Ю.П. (педагогічний стаж 26 років), Гадяцької вечірньої (змінної) школи Рябко О.І. (педагогічний стаж 30 років) – досвідчені, творчо працюючий педагоги. Юрій Павлович та Ігор Васильович зібрали тематичні папки з додатковою інформацією, наочними посібниками, роздатковим матеріалом. Вони проводять різні типи уроків, в тому числі і нетрадиційними. Олексій Іванович велику увагу приділяє роботі з підручником, історичними джерелами інформації. При вивченні нового матеріалу вищевказані вчителі використовують методи проблемного, наочного, словесного та практичного навчання (це різні види робіт з підручником, схемами, таблицями, складання планів, відповіді на запитання). Домашні завдання мають різнобічний характер – це і випереджуюче опрацювання параграфа, відповіді на запитання, складання планів, конспектів, повідомлення, реферати, робота з документами, проектами, презентації. Працюючи за принципом особистісно-орієнтованого навчання, вчителі намагаються диференціювати класні та домашні завдання.

Уроки історії, які проводить Сапсай В.П., насичені науковою і пізнавальною інформацією, формують в учнів інтерес і повагу до історії нашого народу, народів світу. Урокам притаманна оптимальна структура, логічність, послідовність. При плануванні обов’язково враховуються вікові особливості учнів, їх інтереси, працездатність. Вдало організовується робота в малих та великих групах.

Пустовгар В.М., учитель Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. (педагогічний стаж 16 років) старанно готується до всіх уроків. На його уроках прослідковується урахування вікових особливостей, індивідуальних здібностей учнів, панує спокійна, доброзичлива атмосфера. Віталій Миколайович використовує міжпредметні зв'язки з правознавством, українською літературою, світовою літературою, образотворчим мистецтвом, приділяє увагу роботі з термінами, формує хронологічні компетентності учнів, доцільно організовує роботу з фото архітектурних пам'яток. У ході подачі вчителем нового матеріалу учні складають опорні конспекти, які використовують на етапі закріплення та при підготовці домашнього завдання. Навчально-виховний процес чітко спланований. Проте переважають уроки комбінованого типу.

Водночас Пустовгару В.М. слід більше уваги приділяти розвитку мислення, культури мовлення, точності думки учнів; з метою розвитку пізнавальної активності учнів оптимально застосовувати форми, методи, прийоми навчальної роботи з учнями на різних етапах уроку, надаючи перевагу проблемно-пошуковим методам навчання; привчати учнів самостійно і з власної позиції оцінювати ту чи іншу історичну подію, історичну добу з позиції сучасності.

Учитель Сарскої спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Лисенко І.В. (педагогічний стаж 2 роки) проводить уроки відповідно до навчальної програми і календарно-тематичного планування. Головну мету викладання історії вбачає у створенні в свідомості учнів позитивного ставлення до навчального предмету, формуванні специфічних, властивих історії, вмінь і навичок роботи, задоволенні природного інтересу дітей до минулого своєї країни та інших народів, вихованні активних особистостей із власним баченням світу. Іван Володимирович велику увагу приділяє формуванню в учнів уміння використовувати підручник для здобуття нових знань, аналізувати історичні документи та робити висновки. Викладаючи новий матеріал, використовує такі методи як пояснення, бесіда, застосовує проблемне навчання, розвиває асоціативне мислення учнів, спирається на їх життєвий досвід.

Але Лисенку І.В. під час підготовки до уроку слід чітко продумувати всі його етапи, звернути увагу на прогнозування навчальної діяльності на кожному етапі уроку; ширше використовувати міжпредметні зв’язки, вчити учнів складати історичні портрети; у повній мірі проводити роботу з картою, атласами, контурними картами, словникову роботу.

Учитель Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. Пустовгар С.В. (педагогічний стаж 5 років) застосовує прийоми і методи навчання, які відповідають віковим особливостям учнів.

Але Сергію Володимировичу слід наполегливіше працювати по формуванню навчальних умінь на уроках історії, усвідомлення учнями сутності історичних явищ та подій, ролі особистості в них, об’єктивних причинно-наслідкових, хронологічних зв’язків; вчити учнів робити висновки, узагальнення, порівняння, виокремлювати основні, найсуттєвіші історичні події; раціонально використовувати час на всіх етапах уроку. Аналіз відвіданих уроків містить достатньо зауважень (щодо підготовки і проведення уроків) для того, щоб адміністрація школи більше уваги приділяла молодому спеціалісту і постійно надавала йому методичну допомогу.

Контрольними замірами знань з історії та правознавства у 2012/2013 навчальному році було охоплено 363 учні 6-11 класів. Високий рівень знань показали 85 учнів (23,4 %), достатній – 136 учнів (37,5 %), середній – 131 учні (36,1 %), початковий – 11 учнів (3 %), якісний показник успішності склав в середньому 60,9 % (Додаток 4).

Добре справилися з завданнями контрольної роботи з правознавства учні 10 класів Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Пустовгар В.М.) де середній бал за контрольну роботу становить 10,6, Римарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Павленко А.М.) – 10, Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Возниця Л.А.), Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди (учитель Нагорна О.П.) – 9,4, Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (учитель Шкляр З.Р.)

Найнижчим є середній бал за контрольну роботу з правознавства в учнів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 – 6,04 (учитель Возниця Л.І.).

Значно поліпшили середній бал учні Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів – 8 проти 5,6 бала у 2012 році (учитель Сватковський В.І.).

Виявлено незначну різницю в оцінюванні знань учнів (+ 0,1) між стартовим рівнем навчальних досягнень, результатами контрольних випробовувань та підсумковою оцінкою, що свідчить про об’єктивність оцінювання знань учнів вчителями правознавства, зокрема необхідно відзначити Сватківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (учитель Будник К.Д.), Лютенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Л. Величая (учитель Шаповал В.В.), Сарську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів (учитель Лисенко І.В.), Велико-будищанську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів (учитель Сватковський В.І.), Мартинівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів (учитель Киричко Г.П.).

Просте слід відмітити високу позитивну динаміку в оцінюванні учнів Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (учитель Пустовгар В.М.) та високу негативну динаміку у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки (учитель Білоус Т.М.), що говорить про значні розбіжності у оцінюванні знань учнів.

При виконанні контрольної роботи з правознавства в учнів виникли труднощі при формулюванні визначення понять, що пов’язано з недостатнім розвитком мовленнєвих здібностей та слабким понятійним апаратом; значна частина учнів 10 класів слабо володіють навичками порівняння, не вміють робити необхідні висновки, недостатнім є розуміння практичного застосування набутих знань з правознавства; у багатьох відповідях спостерігається їх частковість.

Завдання контрольної роботи з історії добре виконали учні 7 та 11 класів Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (учитель Шкляр З.Р.), учні 7 класів Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 (учитель Сапсай В.П.), учні 6 та 8 класів Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. (учителі Пустовгар В.М., Щіпка Ю.П.), учні 8 та 11 класів Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (учителі Лисенко І.В., Огризько І.В.).

Проте якісний показник навченості у учнів 12 класу Гадяцької вечірньої (змінної) школи становить 27 % (учитель Рябко О.І.), а у з 14 учнів 7 класу Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. лише двоє отримали бали високого та достатнього рівнів (якісний показник навченості учнів – 14,2 % !).

Якісний аналіз письмових робіт з історії показав, що учні не вміють системно і послідовно викладати набуті знання, частими є помилки щодо знання учнями хронологічних рамок подій; недостатніми є навички узагальнення, порівняння, систематизації навчального матеріалу для завдань ІІІ та IV рівнів складності, надзвичайно обережно висловлюють свою думку по відношенню до того чи іншого історичного факту; не досить компетентно і цілеспрямовано орієнтуються в інформаційному та комунікативному просторі.

Проте продовжує підвищуватися інтерес і результати діяльності вчителів історії та правознавства з обдарованими дітьми. Особливу увагу до роботи з цією категорією учнів виявляють вчителі їхні учні беруть участь і стають переможцями та призерами районних, обласних етапів Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства, займаються у територіальному відділенні МАН, здійснюють наукові дослідження. У 2012/2013 навчальному році в ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства взяли участь 139 учнів, 47 з яких стали переможцями. Особливо слід відмітити вчителів історії та правознавства, які підготували трьох і більше переможців районного етапу Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства – це Голубенко Л.М. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4) – 8 переможців; Бірченко О.П. – 4 переможці, Нагорна О.П. – 3 переможці (Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди); Пустовгар В.М. (Розбишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст., Качанівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.) – 4 переможці; Білоус Т.М. (Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки) – 3 переможці; Майборода С.М. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова) – 3 переможці.

У 2013 році переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії стали: учень 11 класу Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Столяров Дмитро, ІІ місце (учитель Огризько І.В.), учень 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Качур Владислав, ІІІ місце (учитель Клименко В.Г.).

У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції у секції «Історичне краєзнавство» брали участь 5 учнів, переможці: Качур Владислав учень 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая (науковий керівник Маслова С.І.), Коваленко Вікторія учениця 11 класу Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди (науковий керівник Бірченко О.П.), Лукаш Іван учень 9 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 (науковий керівник Сапсай В.П.); у секції «Релігієзнавство та історія релігії» – 2 учні, переможці: Лобода Лілія учениця Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки (науковий керівник Васюта Л.І.), Титаренко Ольга учениця 9 класу Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. (науковий керівник Шимка Н.П.); у секції «Правознавство» – 2 учні, переможець: Зінчик Вікторія учениця 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая (науковий керівник Сніжко М.М.); у секції «Історія України» – 1 учень; «Етнологія» – 1 учень; «Філософія» – 1 учень.

У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України робота учня 11 класу Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая Качура Владислава у секції «Історичне краєзнавство» виборола ІІ місце.

Відповідно до Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова, затвердженого наказом відділу освіти від 24.09.2012 № 439, зареєстрованого Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.09.2012 за № 8/237, наказу відділу освіти від 18.10.2012 № 483 «Про проведення районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова у 2012/2013 навчальному році» (із змінами внесеними наказом відділу освіти від 18.10.2012 № 483) проведено районний учнівський конкурс знавців історії імені Михайла Драгоманова у два етапи.

Темами районного учнівського конкурсу знавців історії імені Михайла Драгоманова у 2012/2013 навчальному році були теми, присвячені 75-річчю утворення Полтавської області та 90-річчю утворення Гадяцького району: «Україна – це моя Батьківщина» для учнів 4-6 класів; «Полтавщина – мій рідний край» для учнів 7-9 класів; «Історичні постаті Гадяччини» для учнів 10-11 класів.

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 667 учнів 26 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2011/2012 навчальному році – 564 учнів 24 загальноосвітніх навчальних закладів).

ІІ (районний) етап Конкурсу проведено 09.12.2012 у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова.

У районному етапі Конкурсу взяли участь 180 учнів 23 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2011/2012 навчальному році – 123 учні 22 загальноосвітніх навчальних закладів). Вперше у ІІ етапі Конкурсу взяли участь учні Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. та Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 48 призових місця, що становить 26,7 % від загальної кількості учасників.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди (вчителі Бірченко О.П., Нагорна О.П.), Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова (вчителі Анадолова М.П., Бредун М.В., Майборода С.М., Оніщенко Н.А.), Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки (вчителі Федоренко О.О., Білоус Т.М.), Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 (вчителі Сапсай В.П., Голубенко Л.М., Бутенко С.М.), Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 3 (вчителі Возниця Л.І., Кулик К.П.), Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (вчителі Таранушенко В.М., Шкляр З.Р.), Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (вчитель Голоуз А.С.), Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради (вчителі Каліберда О.Л., Галушка Н.А.), Мартинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (вчитель Киричко Г.П.).

03.04.2013 у 7 загальноосвітніх навчальних закладах району проведено Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «ЛЕЛЕКА – 2013»  (залучено 151 учень, у 2011/2012 навчальному році – 167).

У 2012/2013 навчальному році не брали участі в олімпіадах та конкурсах з історії та правознавства учнів Біленченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Середняківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

У 2012/2013 навчальному році проведено ІІ районний учнівський конкурс знавців етики з метою створення сприятливих умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, розроблено Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців етики, яке затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 23.11.2011 № 578, зареєстровано Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.11.2011 № 27/227.

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 297 учнів 26 загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ (районний) етап Конкурсу проведено 08.12.2013 в Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова. У районному етапі Конкурсу взяли участь 60 учнів 24 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2011/2012 навчальному році – 48 учнів 18 загальноосвітніх навчальних закладів).

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 20 призових місць, що становить 31,6 % від загальної кількості учасників. З них 9 чоловік – учні міських загальноосвітніх навчальних закладів, 11 – сільських; 2 учасники вибороли перші місця, 8 – другі, 10 треті.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди, Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4, Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Сватківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Цього року в ІІ етапі Конкурсу не брали участь учні Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Біленченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Плішивецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Проведено моніторингове дослідження якості підручників для 11 класів з всесвітньої історії (автор Ладиченко Т.В.) – залучено 4 вчителі, 20 учнів, 20 батьків та історії України (автори О.І. Пометун, Н.М. Гупан) – залучено 4 вчителі, 20 учнів, 20 батьків та апробацію підручника «Історія України» для 10 класу (рівень стандарту, академічний рівень) авт. Реєнт О.П., Малій О.В. у Петрівсько-Роменській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди (учитель історії Бірченко О.П.) та підручника «Історія України» для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень) авт. Пометун О.І. Гупан Н.М. у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів (учитель історії Кулик К.П.).

Вивчено досвід роботи вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів:

Олійника П.В. – учителя історії Бобрицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії»;

Огризька І.В. – учителя історії Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради «Тестові завдання на уроках історії»;

Сапсай В.П. – учителя історії Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гадяцької районної ради «Виховання толерантності на уроках історії»;

Дубини Н.М. – учителя історії та правознавства Ціпківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради «Особистісно-орієнтоване навчання в процесі вивчення історії».

Окрім того, членами районного методичного об’єднання здійснювалася видавнича діяльність, зокрема методичних посібників: «Використання прийомів технології критичного мислення на уроках історії» / Бірченко О.П. – Петрівка-Роменська: Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди, 2013 та «Активізація розумової діяльності учнів на уроках історії та правознавства. Науково-методичний супровід організації та проведення Всеукраїнських та регіональних конкурсів учнівської молоді суспільно-гуманітарного циклу предметів» / Майборода С.М. – Гадяч: Гадяцький науково-методичний центр, 2013.

Вчителі історії та правознавства розробили:

1.Методичні рекомендації щодо підготовки до Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства (вересень 2012 р.) авт. Майборода С.М.;

2.Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з історії України (11 класи) у 2012/2013 навчальному році (травень 2013 р.) авт. Майборода С.М.;

3.Методичні рекомендації щодо підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів з правознавства у 2012/2013 навчальному році (лютий 2013 р.) авт. Голубенко Л.М.;

4.Завдання до моніторингових досліджень рівня навченості учнів з правознавства (10 кл.) (вересень-грудень 2012 р.) авт. вчителі правознавства ЗНЗ району.

Засвоєнню програмового матеріалу учнями сприяють предметні тижні. У всіх перевірених школах така робота добре налагоджена. У рамках тижнів проводяться театралізовані уроки, заочні подорожі, екскурсії по історичних місцях рідного краю та в музеї, конкурси стінних газет, зустрічі з видатними людьми Гадяччини та Полтавщини, працівниками музеїв, диспути, конференції, перегляд та обговорення історичних фільмів тощо.

Зусиллями вчителів зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів з історії та правознавства – модернізуються наявні навчальні кабінети. Частина з них оформлена згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет: тематичні стенди, таблиці, карти, атласи, науково-методична та довідкова література, реферати, доповіді, дидактичні та дослідницькі матеріали, методичні розробки уроків і позакласних заходів. Серед кращих в районі – кабінети історії та правознавства Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, Великобудищанської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Суттєве значення у формуванні світогляду, розвитку інтересу школярів до вивчення історичних дисциплін відіграють музеї, в першу чергу ті, які створені безпосередньо у навчальних закладах. У переважній більшості загальноосвітніх навчальних закладів створено музей з історії рідного краю, учні під керівництвом вчителів історії в позаурочний час залучаються до проведення пошукової дослідницької роботи, повернення забутих імен національних героїв, вивчення історичного минулого рідного краю, проводяться конкурси, круглі столи тощо. Особливо слід відмітити роботу – Зразкового краєзнавчого музею Лютенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая, музею нафти і газу Полтавщини у Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4, шкільних музеїв Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

15.02.2013 на базі Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М.Є.Пігіди проведено семінар учителів історії та правознавства загальноосвітніх навчальних закладів району з проблеми: «Використання виховного потенціалу навчальних програм з суспільних дисциплін. Критичне мислення – потреба часу» та протягом навчального року – шість засідань творчої групи вчителів історії «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії».

Для покращення координації роботи вчителів історії та правознавства з Гадяцьким науково-методичним центром створено сайт районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району Полтавської області http://rmoist.ucoz.ua.

Проте у викладанні історії та правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах району є ряд суттєвих недоліків і проблем. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів історії та правознавства навчальних закладів району у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів. За останні три роки відзначено тенденцію до зниження якості знань, особливо в учнів 7-9 класів – вони поверхово знають фактичний матеріал, не вміють давати порівняльну характеристику історичних подій, процесів, пояснювати історичні терміни, погано орієнтуються в історичній хронології.

У загальноосвітніх навчальних закладах району, де вивчався стан викладання та рівень знань з історії і правознавства, недостатньо впроваджується допрофільна підготовка і профільне навчання. На даний час профільне вивчення історії здійснюється лише у 2 навчальних закладах району – Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4. Часто історичні гуртки працюють формально.

Бібліотеки навчальних закладів недостатньо поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У загальноосвітніх навчальних закладів не передплачено фахові журнали і газети з історії, погане забезпечення картами з історії України та всесвітньої історії.

Зміст роботи РМО спрямований на розвиток творчого підходу в роботі вчителя, забезпечення інтересу на такому рівні, щоб учень після навчального дня захотів поділитися новими знаннями з батьками, близькими та друзями. Особливої ваги набуває потреба створення засобами суспільно-гуманітарних дисциплін умов для соціальної адаптації молоді, виховання свідомих громадян-патріотів, толерантних до інших народів та культур, збагачених досвідом загальнолюдських цінностей, здатних до самостійного й відповідального вибору. Відтак виховний і розвивальний потенціал суспільно-гуманітарних дисциплін спрямовується на вироблення в учнів прикладних компетенцій: особистісно-життєвотворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних. Це змушує вчителів значно посилити власне методичний бік викладання. Члени творчої групи розпочали роботу над створенням історико-краєзнавчого путівника Гадяччини та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

Переважна більшість членів РМО активно впроваджують в основній і старшій школі новітні педагогічні технології, а саме: особистісно орієнтоване навчання, модульно-розвивальну систему, ігрові технології, метод проектів, технології розвивального навчання, інтерактивні методи навчання. У методичних папках вчителів знаходяться нормативно-правові документи, зокрема накази, листи МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, методичні рекомендації тощо.

Досвід проведення зовнішнього незалежного оцінювання засвідчує необхідність наполегливої підготовки учнів до особливої форми контролю, якою є тестування.

Відтак, План заходів РМО на 2012/2013 навчальний рік було виконано.

^ Головні завдання районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013/2014 н. р.:

1) забезпечення умов для професійної самореалізації вчителів членів РМО, підвищення їхнього соціального статусу;

2) забезпечення виховного впливу на учнів, реалізація програми громадянської освіти й виховання;

3) впровадження у педагогічну діяльність інноваційних технологій навчання й виховання;

4) продовження роботи зі створення навчально-методичної бази;

5) забезпечення виконання документів МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гадяцького науково-методичного центру з питань інформатизації навчально-виховного процесу;

6) впровадження у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду; стимулювання професійного зростання, підвищення педагогічної майстерності вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування;

7) підготовка учнів одинадцятих класів до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників з історії України та всесвітньої історії;

8) забезпечувати впровадження допрофільного навчання в 8-9 класах ЗНЗ та профільного – в 10 – 11-х класах;

9) забезпечити об'єктивність оцінювання знань учнів протягом навчального року;

10) забезпечити участь учителів районного методичного об’єднання в оглядах конкурсах, які проходитимуть у районі в 2012/2013 н. р.;

11) посилити увагу до формування в учнів логічного мислення, розумінні причинно-наслідкових зв'язків, вміння порівнювати різні правові явища, застосовувати набуті знання на практиці тощо. Урізноманітнювати форми роботи на уроках правознавства;

12) продовжувати позакласну роботу з питань культурно-історичної спадщини українського народу;

13) передплатити фахову літературу;

14) забезпечити системне викладання курсів за вибором, факультативів;

15) звертати більше уваги на диференційований підхід до слабо встигаючих учнів;

16) постійно підтримувати позитивне тло навчально-виховного процесу;

17) активізувати видавничу діяльність членів РМО;

18) підготовка та проведення Всеукраїнського моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у основній школі з історії України та всесвітньої історії (10 кл., 21.10.2013).


^ РОЗДІЛ І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ,

ДОПОМОГА В САМООСВІТНІЙ РОБОТІ

1.Відповідно до заявок директорів навчальних закладів направити на курси підвищення кваліфікації при Полтавському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського у 2013/2014 н. р. таких вчителів:п/п

ПІБ вчителя

Назва навчального закладу

Попереднє підвищення кваліфікації

Наступне підвищення кваліфікації

Категорія, звання

1

Деркач Л.В.

Плішивецька ЗОШ І-ІІ ст.

2008

2013

І

2

Сватковський В.І.

Великоюудищанська СШ І-ІІІ ст.

2009

2014

І

3

Степаненко О.В.

Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу В.В.Овсяннікова

-

2014

Спеціаліст

4

Нагорна О.П.

Петрівсько-Роменська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди

2009

2014

Вища,

«учитель-методист»

5

Троян Т.П.

Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ст.

2009

2014

ІІ

6

Войтенко О.М.

Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки

2009

2014

Вища,

«учитель-методист»

2.Продовжити роботу над навчально-методичним наповненням кабінетів, виготовленням сучасних стендів, тематичних папок, роздаткового матеріалу, наочності.

3.Періодично заслуховувати звіти про курсову перепідготовку.

4.Продовжувати вивчати кращий передовий досвід вчителів України за допомогою ЗМІ та колег.

5.Самостійне опрацювання методичної літератури з проблеми, яка стоїть перед учителем.

6.Творчі звіти вчителів, що атестуються:

- Голубенко Л.М. учителя історії та правознавства Гадяцької СШ І-ІІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія, «вчитель-методист»);

- Шкляр З.Р. учителя історії Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (вища кваліфікаційна категорія);

- Щіпки Ю.П. учителя історії Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Деркач Л.В. учителя історії Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія);

- Кримовської Л.В. учителя історії Соснівської ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія);

7.Відвідати уроки вчителів:

- Голубенко Л.М. учителя історії та правознавства Гадяцької СШ І-ІІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія, «вчитель-методист»);

- Шкляр З.Р. учителя історії Веприцької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти (вища кваліфікаційна категорія);

- Щіпки Ю.П. учителя історії Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Деркач Л.В. учителя історії Плішивецької ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія);

- Кримовської Л.В. учителя історії Соснівської ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія);

- Дубини Н.М. учителя історії Ціпківської ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Дроботі М.І. учителя історії Вельбівської ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Розпутько К.П. учителя історії Гречанівської ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія);

- Олефір І.П. учителя Розбишівської ЗОШ І-ІІІ ст. (спеціаліст);

- Шаповала В.В. учителя Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая (вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»);

- Клименко В.Г. учителя Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая (І кваліфікаційна категорія);

- Зубко Л.В. учителя історії Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія, «старший учитель»);

- Голоуза А.С. учителя історії Книшівської ЗОШ І-ІІІ ст. (вища кваліфікаційна категорія);

- Калашник Л.І. учителя історії Лисівської ЗОШ І-ІІ ст. (І кваліфікаційна категорія).

8.Поповнювати банк інформації розробками уроків, методичною літературою.

9.Продовжувати роботу постійнодіючого семінару вчителів історії та правознавства.

10.Продовжувати позакласну та позашкільну роботу з метою формування в учнів патріотизму, позицій громадянина.

11.Брати участь в олімпіадах, конкурсах, експедиціях, акціях, роботі МАН.

12.Особливу увагу приділяти самоосвіті з метою теоретичного вивчення нових технологій та практичному застосуванню на уроках.

13.Продовжувати поповнення матеріалів шкільних музеїв.

14.Поповнити банк завдань моніторингових досліджень рівня навченості учнів 10 класів ЗНЗ з правознавства та 9, 10 класів з історії.

15.Передплатити фахові журнали, періодичну пресу на 2014 рік.


^ РОЗДІЛ ІІ. ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕРЕДОВОГО

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ


1.Вивчати, узагальнювати і поширювати творчий досвід вчителів району:

  • Зубко Л.В. щодо краєзнавчої роботи;

  • Нагорної О.П., Бірченко О.П., Шкляр З.Р., Голубенко Л.М., Огризька І.В., Сапсай В.П., Кулик К.П., Ілляшенко А.Г., Пустовгара В.М., Шимки Н.П., Пантюшенко Н.М. щодо роботи з обдарованими дітьми.

2.Продовжити роботу над створенням історико-краєзнавчого довідника та методичного збірника на допомогу вчителям району при проведенні уроків і виховних заходів з історії рідного краю.

3.Продовжити збір матеріалів позакласних заходів присвячених вшануванню історичних подій та дат (на основі місцевого матеріалу).

4.Брати участь у конкурсах педагогічної майстерності, ярмарках педагогічних технологій.

5.Започаткуквати роботу творчої групи вчителів історії «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії».

6.Провести тематичні семінари: «Розвиток пошуково-дослідницьких здібностей учнів у процесі вивчення історичного краєзнавства» на базі Качанівської ЗОШ І-ІІ ст. та «Удосконалення механізму контролю теоретичних знань і практичних умінь учнів з історії»на базі Гадяцької гімназії ім. Олени Пчілки

7.Продовжувати роботу над формуванням хронологічних і просторових компетенцій учнів; продовжувати роботу над наступністю в системі навчання.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РМО


Серпень

1.Про звіт голови районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів за 2012/2013 навчальний рік (Оніщенко Н.А.).

2.Про методичні рекомендації щодо викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та особливості організації навчально-виховного процесу з метою впровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти в 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році (Майборода С.М.).

3.Про організацію підготовки до моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів за І семестр 2014/2015 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах району з історії (9, 10 кл.) правознавство (10 кл.) (розподіл обов’язків щодо підготовки варіантів завдань, шляхи удосконалення МД) (Майборода С.М.).

4.Про підготовку до професійного конкурсу «Учитель року» номінація «Історія та правознавство» (Майборода С.М.).

5.Про етику діяльності педагогічних працівників, емоційне благополуччя учнів (Оніщенко Н.А.).

6.Про схвалення плану роботи РМО на 2013/2014 н. р. (Оніщенко Н.А.).

7.Про Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 (Майборода С.М.).

8.Про організацію Всеукраїнських олімпіад з історії (8-11 кл.) та правознавства (9-10 кл.), районних конкурсів знавців історії ім. Михайла Драгоманова (4-11 кл.) та знавців етики (6 кл.) (Майборода С.М.).


Січень

1.Про методичні рекомендації щодо організації підготовки учнів до ЗНО з історії України та всесвітньої історії (Оніщенко Н.А.).

2.Про обговорення підсумків ІІ (районного) етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства та вироблення рекомендацій для покращення навчальних досягнень учнів (Майборода С.М., члени РМО).

3.Звіти про курсову перепідготовку. (Вчителі, які проходили курсову перепідготовку).

4.Про використання інноваційних технологій при вивченні суспільно-гуманітарних дисциплін. Обмін досвідом (члени РМО).

5.Використання тестових завдань на уроках історії (Сватковський В.І.).

6.Євроінтеграційна проблема в освітньо-виховному процесі» (Голубенко Л.М.).


Березень

1.Огляд новин методичної і педагогічної літератури (члени РМО).

2.Творчі звіти вчителів, що атестуються.

3.Про модернізацію навчально-виховного процесу з метою підвищення
навчально-пізнавальної, соціальної та комунікативної компетенцій
учнів на уроках історії та правознавства (Майборода С.М.)

4.Обмін думками та пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік (Оніщенко Н.А., всі члени РМО).

5.Формування вміння самостійної роботи учнів на уроках історії (Кримовська Л.В.).

6.Використання інтерактивних методів викладання на уроках історії (Степаненко О.В.).

^ РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

1.Скласти план роботи РМО на 2012/2013 навчальний рік та схвалити його на засіданні.

До 01.09.2013

2.Участь у святкуванні «Дня міста» та 70-ї річниці визволення Гадяччини від німецько-фашистських загарбників.

11-12.09.2013

3.Подати теми й анотації творчих робіт учнів для захисту у МАНі 9 – 11 кл.

До 15.09.2013

4.Подати розгорнуті списки вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування за відповідною формою до науково методичного центру.

До 01.10.2013

5.Участь у заходах до Дня українського козацтва.

14.10.2013

6.Участь у заходах з нагоди 69-ї річниці визволення України від німецько- фашистських загарбників.

28.10.2013


7.Участь у заходах з нагоди 350-річчя від дня проголошення м. Гадяч гетьманською столицею України Листопад


8.Участь у засіданнях РМО.

Серпень, січень,

березень

9.Взяти участь у Всеукраїнській олімпіаді з історії та правознавства.

Вересень- квітень

10.Взяти участь у районному конкурсі знавців етики.

Листопад-

грудень

11.Взяти участь у районному конкурсі знавців історії імені Михайла Драгоманова.

Листопад-

грудень

12.Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору.

24.11.2013

13.Взяти участь Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості.

Січень

14.Підготувати пропозиції до завдань моніторингових досліджень рівня навченості учнів 10 та 9 класів ЗНЗ з історії.

До 05.01.2014

15.Участь у заходах з нагоди відзначення Дня Соборності та Свободи України.

До 22.01.2014

16.Взяти участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека-2014».

Квітень

17.Участь у заходах з нагоди Дня пам’яток історії та культури.

18.04.2014

18.Участь у заходах до Дня Європи в Україні.

17.05.2014

19.Участь у заходах до Дня Конституції України.

До 28.06.2014

20.Участь у заходах до Дня прийняття Декларації про державний суверенітет.

До 16.07.2014

21.Підготувати пропозиції щодо складання плану роботи на наступний навчальний рік.

До 20.08.2014

22.Участь у заходах до Дня Державного Прапора України.

До 23.08.2014

23.Участь у заходах до 23-ї річниці незалежності України.

До 24.08.2014


^ РОЗДІЛ V. ЗАХОДИ ПО ВИВЧЕННЮ СТАНУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ І ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ


1.Перевірити стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у:

- Ціпківській ЗОШ І-ІІ ст.;

- Вельбівській ЗОШ І-ІІ ст.;

- Гречанівській ЗОШ І-ІІ ст.;

- Розбишівській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Лютенській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Л.Величая;

- Хитцівській ЗОШ І-ІІ ст.;

- Книшівській ЗОШ І-ІІІ ст.;

- Лисівській ЗОШ І-ІІ ст.

2.Перевірити матеріальну базу кабінетів, виконання навчальних планів і програм, забезпеченість учнів підручниками, вчителів – фаховими виданнями.

3.Аналізувати стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з суспільно-гуманітарних дисциплін на РМО, доводити до відома рекомендації щодо усунення недоліків у роботі.

4.Спонукати вчителів брати участь у різних конкурсах та аналізувати результативність роботи вчителів району з обдарованими дітьми.


Голова районного

методичного об’єднання

вчителів предметів

суспільно-гуманітарного

спрямування Оніщенко Н.А.

Схожі:

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2011/2012 навчальний рік
Методист Гадяцького Директор Гадяцького науково-методичного центру науково-методичного центру
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПротокол №3 засідання районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району
Присутні: Майборода С. М. – методист Гадяцького науково-методичного центру, Оніщенко Н. А. – голова районного методичного об’єднання,...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПротокол №3 засідання районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району 27. 09. 2012 Гядяцька гімназія ім. Олени Пчілки, каб. №16
Присутні: Майборода С. М. – методист Гадяцького науково-методичного центру, Оніщенко Н. А. – голова районного методичного об’єднання,...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconІнформація на засідання районного методичного обєднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів «Про викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2013/2014 н р. для учнів 6-9, 10-11 класів»
«Історія України. 10-11 класи» авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для...
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПротокол №1 засідання районного методичного об’єднання вчителів біології
Звіт голови районного методичного об’єднання вчителів природничого циклу предметів за 2012/2013 навчальний рік
План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи методичного об'єднання вчителів 3 х класів на 2013 2014 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи міського методичного об'єднання вчителів світової літератури на 2013-2014 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи міського методичного об’єднання вчителів іноземних мов на 2013 2014 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи Методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу Кам’яногребельського навчально виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дитячий садок» на 2012-2013 навчальний рік

План роботи районного методичного об’єднання вчителів предметів суспільно-гуманітарного спрямування на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів світової літератури Аналіз роботи районного методичного об’єднання вчителів сл у 2011 2012 н р
Нова програма зі світової літератури – новий етап у розбудові гуманітарного простору України?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи