Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів icon

Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів
Скачати 187.76 Kb.
НазваНаказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів
Дата конвертації03.04.2013
Розмір187.76 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


Київ

06.12.20101204

Про затвердження Типових штатних

нормативів професійно-технічних

навчальних закладів


Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1719-р «Питання типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів» та з метою упорядкування штатів професійно-технічних навчальних закладів


НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних закладів, що додаються.

2. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів надається право у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

3. Керівникам професійно-технічних навчальних закладів привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» не допускати збільшення чисельності працівників, що склалася на 01.09.2012.

4. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2012.


2


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Зайцеву І.П.

Міністр Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки України

06.12.2010 № 1204
Типові штатні нормативи

професійно-технічних навчальних закладів


1. Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних закладів поширюються на професійно-технічні навчальні заклади всіх типів (далі – навчальний заклад) і визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць).

2. Штатний розпис навчального закладу розробляється в межах затвердженого фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального закладу, контингенту учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель та споруд, наявності навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств, а також парку навчального обладнання.

3. При затвердженні штатного розпису навчального закладу враховується контингент учнів, слухачів (далі – учні) за списковим складом на 1 січня року, що планується.


Найменування посади

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Директор

1

На навчальний заклад

Заступник директора

1,5

При контингенті до 300 (включно) учнів

2

При контингенті 301-400 учнів

3

При контингенті 401-800 учнів

4

При контингенті понад 800 учнів

1

На кожне територіально відокремлене спеціалізоване відділення з контингентом понад 300 учнів

Директор (завідувач) філіалу

1

При контингенті не менше 150 учнів

Завідувач відділення

1

На територіально відокремлене спеціалізоване відділення

Старший майстер

1

При контингенті понад 200 учнів

1

На територіально відокремлене спеціа-лізоване відділення або філіал з контингентом понад 200 учнів;

за умови підготовки у навчальному закладі двох і більше професій для різних видів виробництв з контингентом не менше 200 учнів для кожної з них можуть вводитися додаткові посади старших майстрів за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання

Методист

1

При контингенті до 400 (включно) учнів

2

При контингенті понад 400 учнів

Майстер виробничого навчання або педагог

професійного навчання


1

На навчальну групу з контингентом не більше 23 учнів

2

На навчальну групу з контингентом 24 і більше учнів

Майстер виробничого

навчання водінню


1

При підготовці робітників для підприємств автомобільного транспорту при обсязі навчального навантаження 1500 год. на рік на кожного майстра за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання

Майстер виробничого навчання на навчально-виробничу майстерню, ділянку

1

На ділянку в майстерні з видів робіт (слюсарну, електромонтажну, токарну та ін.) при обсязі навчального навантаження 1500 год. на рік на кожного майстра за рахунок штатної чисельності майстрів виробничого навчання

Керівник фізичного виховання

1

На навчальний заклад

Керівник гуртка

1

На кожні 150 учнів

Перекладач-дактилолог

1

На кожну навчальну групу учнів, що мають вади слуху

Інженер з охорони праці

1

На навчальний заклад

Юрисконсульт

0,5

При контингенті до 300 (включно) учнів

1

При контингенті понад 300 учнів

Головний бухгалтер

1

На навчальний заклад

Заступник головного бухгалтера

1

При контингенті понад 800 учнів

1

На територіально відокремлене спеціалізоване відділення з контингентом понад 800 учнів

Економіст

1

При контингенті понад 500 учнів

Касир

1

При контингенті понад 600 учнів

Бухгалтер

1

При контингенті до 300 (включно) учнів

2

При контингенті понад 300 учнів

0,5

Додатково вводиться за наявності у навчальному закладі їдальні

Інженер-електронник

1

За наявності від 1 до 2 комп’ютерних класів або від 16 до 32 комплектів комп’ютерної та (чи) оргтехніки

1

На кожні наступні 2 комп’ютерні класи або 32 комплекти комп’ютерної та (чи) оргтехніки

Завідувач господарства

1

На навчальний заклад

1

На філіал (або територіально відокремлене спеціалізоване відділення)

Завідувач бібліотеки

1

При контингенті понад 400 учнів

Бібліотекар

1

При контингенті до 600 (включно) учнів

2

При контингенті понад 600 учнів

Лаборант

0,5

За наявності обладнаних кабінетів фізики та хімії на кожні 5 навчальних груп з наданням загальної середньої освіти, але не більше 2,5 штатної одиниці на навчальний заклад

0,5

В навчальних закладах, що мають обладнані лабораторії для виконання лабораторних та практичних робіт, передбачених навчальними планами із програмами з спеціальних, загально-технічних дисциплін з обсягом робіт не менше 360 годин на рік;

при обсязі робіт не менше 720 годин на рік вводиться 1 штатна одиниця

Секретар-друкарка

1

На навчальний заклад

1

На філіал

Секретар навчальної частини (диспетчер)

1

При контингенті понад 400 учнів

Інспектор з кадрів


0,5

При контингенті 100-400 учнів

1

При контингенті понад 400 учнів

Лікар

1

При контингенті понад 800 учнів, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров’я

Сестра медична

або фельдшер

1

На навчальний заклад, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров’я


Завідувач гуртожитку

1

На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю понад 250 учнів, що проживають у ньому

Комендант

1

На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю до 250 учнів, що проживають у ньому

Паспортист

0,5

На навчальний заклад, що має гуртожиток з кількістю до 500 (включно) учнів, що проживають у ньому

1

З кількістю понад 500 учнів, що проживають у гуртожитку

Начальник штабу

цивільної оборони

0,5

При контингенті до 500 (включно) учнів

1

При контингенті понад 500 учнів

Механік1

За наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 20 одиниць

2

За наявності такого обладнання понад 200 одиниць
Такі самі умови розповсюджуються на філіал або територіально відокремлене спеціалізоване відділення. У навчальних закладах з підготовки кадрів для сільського господарства, автомобільного транспорту механік є одночасно і завідувачем гаражу

Комірник

1

При контингенті до 800 учнів

Комірник (інструмент-тальної комори)

1

За наявності спеціально обладнаної інструментальної комори

Технік (з експлуатації приміщень)

1

На навчальний заклад

Токар

1

Для навчальних закладів з підготовки кадрів для сільського господарства за наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 100 одиниць

Електрогазозварник

1

Для навчальних закладів з підготовки кадрів для сільського господарства за наявності навчально-виробничої майстерні з кількістю одиниць діючого обладнання (верстати, машини, трактори тощо) понад 20 одиниць

2

За наявності такого обладнання понад 200 одиниць

Слюсар-ремонтник

1

На кожні 20 одиниць діючого обладнання (верстатів, машин, тракторів тощо)

Робітник з комплексного обслуговування й ремон-ту будинків (слюсар-сантехнік, електромон-тер з обслуговування та ремонту електроустатку-вання, столяр та ін.)

3

При контингенті до 500 (включно) учнів


4

При контингенті понад 500 учнів

Оператор заправних станцій

1

На навчальний заклад, який здійснює підготовку водіїв та механізаторів, за наявності понад 20 одиниць діючих комбайнів, тракторів, автомобілів

Завідувач складу

1

При контингенті понад 800 учнів


Гардеробник

1

Вводиться в осінньо-зимовий період при контингенті до 300 (включно) учнів

1

На кожні наступні 300 учнів

Прибиральник

службових приміщень1

На кожні 600 кв.м площі, що прибирається, без урахування площ спальних кімнат гуртожитків і класних приміщень навчальних корпусів, але не менше 1 штатної одиниці на навчальний заклад

0,5

На кожні наступні 300 кв. м. площі

Вихователь

1

На кожні 75 учнів, що проживають у гуртожитку, а в гуртожитку секційного типу – на 50 учнів

Черговий по гуртожитку

1

На зміну при 40-годинному робочому тижні

Кастелянка

0,5

При контингенті до 100 (включно) учнів, що проживають у гуртожитку

1

При контингенті понад 100 учнів, що проживають у гуртожитку

Завідувач камери схову (ручного багажу)

1

За наявності камери схову і понад 250 учнів, що проживають у гуртожитку; одночасно виконує обов’язки завідувача господарства у гуртожитку

Машиніст із прання

та ремонту спецодягу (білизни)

1

За умови наявності пункту прання білизни на кожні 100 учнів, що проживають у гуртожитку;

штатна одиниця вводиться також у навчальних закладах, де учні працюють із свинцевмісними припоями


Взуттьовик з ремонту взуття

0,5

За умови, що учні в навчальному закладі забезпечуються спецодягом та взуттям, при контингенті до 280 (включно) учнів

1

При контингенті понад 280 учнів

Швейцар

1

У зміну на навчальний корпус

1

У зміну на відокремлені навчально-виробничі майстерні, розміщені в різних будівлях

Ліфтер

1

У зміну на кожні 2 ліфти

Водій автотранспортного засобу

1

На кожний мото-, автотранспортний засіб, який не використовується у навчально-виробничому процесі, але не більше п’яти штатних одиниць на навчальний заклад

Конюх або возій

1

За наявності у навчальному закладі гужового транспорту


4. У межах затверджених штатних нормативів введення посад заступників директора обов’язково вводиться посада заступника директора з виховної (навчально-виховної) роботи з розрахунку:

при контингенті до 300 (включно) учнів – 0,5 штатної одиниці;

при контингенті більше 300 учнів – 1 штатна одиниця.

5. Посади практичного психолога, соціального педагога вводяться в штатні розписи навчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30.12.99 за № 922/4215 (із змінами).


6. Посада двірника вводиться у штатні розписи навчальних закладів відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається.


7. Посада сторожа вводиться у штатні розписи навчальних закладів, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони. Кількість штатних одиниць посади сторожа визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.


8. Кількість штатних одиниць посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель визначається відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105.


У навчальних закладах, що мають санітарно-очисні споруди, вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості, передбаченої цим пунктом.

Якщо опалення приміщень навчальних закладів не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці посади машиніста (кочегара) котельні в зміну – в котельнях, що опалюються твердими видами палива з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця посади оператора котельні в зміну – в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці посади оператора котельні в зміну – в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:

0,5 штатної одиниці посади опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на навчальний заклад.

У навчальних закладах з централізованим теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів – 1 штатна одиниця в зміну.

Штатні одиниці посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон.

У навчальних закладах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою їдальня, душова, пральня або гуртожиток, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не більше двох одиниць на навчальний заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.


9. За наявності у навчальному закладі їдальні з 3-разовим харчуванням:

Найменування посади

Нормативна чисельність

(максимальна)

Умови введення

Шеф-кухар

1

На навчальний заклад


Кухар

1

З кількістю до 50 (включно) учнів, що харчуються

2

З кількістю 51-200 учнів, що харчуються

3

З кількістю 201-400 учнів, що харчуються

4

З кількістю понад 400 учнів, що харчуються

Завідувач виробництва

1

З кількістю понад 300 учнів, що харчуються

Підсобний робітник

1

З кількістю до 50 (включно) учнів, що харчуються

2

З кількістю 51-200 учнів, що харчуються

3

З кількістю 201-400 учнів, що харчуються

4

З кількістю понад 400 учнів, що харчуються

Сестра медична з дієтичного харчування

1

На навчальний заклад


10. За наявності у навчальному закладі їдальні з 1-разовим харчуванням:

Найменування посади

Нормативна чисельність

(максимальна)

Умови введення

Шеф-кухар

1

На навчальний заклад

Кухар

1

З кількістю до 200 (включно) учнів, що харчуються

2

З кількістю 201-500 учнів, що харчуються

3

З кількістю від 500 учнів, що харчуються

Підсобний робітник

1

З кількістю до 200 (включно) учнів, що харчуються

2

З кількістю 201-500 учнів, що харчуються

3

З кількістю від 500 учнів, що харчуються

Сестра медична з дієтичного харчування

0,5

На навчальний заклад


11. За наявності у навчальному закладі вечірніх (змінних) та очно-заочних відділень:

Найменування посади

Нормативна чисельність

(максимальна)

Умови введення

Заступник директора

1

У навчальному закладі, який здійснює теоретичне навчання робітників з підприємства, вечірню (змінну) підготовку і курсову підготовку з загальним контингентом понад 200 учнів

Майстер виробничого навчання або педагог професійного навчання

1

На 2 групи з тижневим завантаженням за навчальним планом не менше 24 годин в тиждень

Майстер виробничого навчання водінню

1

У навчальних закладах, що здійснюють підготовку водіїв або робітників, які поряд з основною професією отримують права водія, при обсязі навчального навантаження 1500 годин на рік на кожного майстра


Штатні одиниці працівників відділень з підготовки робітників, де учні навчаються за контрактом, вводяться за рахунок коштів спеціального фонду.

12. За наявності у навчальному закладі навчально-виробничих майстерень можуть вводитись такі посади: начальник (завідувач) майстерні (типографії), інженери всіх спеціальностей, економіст, бухгалтер, техніки всіх спеціальностей, старший майстер ділянки (типографії), майстер, контрольний майстер ділянки (типографії), технічні службовці, робітники.

За наявності у навчальному закладі навчальних господарств можуть вводитись такі посади: завідувач господарства навчального, агроном, зоотехнік, лікар ветеринарної медицини, інженери всіх спеціальностей, бухгалтер, техніки всіх спеціальностей, фельдшер ветеринарний, робітники.


При затвердженні штатного розпису навчально-виробничих майстерень і навчальних господарств, персонал яких утримується за рахунок доходів від їх виробничої діяльності (коштів спеціального фонду), слід керуватись штатними нормативами, схемами посадових окладів та умовами оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.


Заступник директора департаменту

економіки та фінансування О.М. ЩегловаСхожі:

Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів Відповідно до Закону України " ", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010
Відповідно до Закону України "Про професійно-технічну освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1719-р...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Відповідно до статті 45 Закону України "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 n...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів
Закону України “Про загальну середню освіту“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1716-р “Питання типових...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті 45 Закону України " ", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010
Закону України "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1716-р "Питання типових...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до статті 45 Закону України " ", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010
Закону України "Про загальну середню освіту", розпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1716-р "Питання типових...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів
Відповідно до статті 39 Закону України «Про дошкільну освіту», на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05....
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів
Відповідно до статті 39 Закону України "Про дошкільну освіту", на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05....
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconПро затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів
Закону України "Про дошкільну освіту" (2628-14), на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05. 10. 2009 n 1122...
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconНаказ №1230 Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів
Затвердити Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів, що додаються
Наказ №1204 Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів iconРішення №19/41 «25» «01» 2012 р м. Кремінна Про затвердження нормативів штатних одиниць дитячих дошкільних закладів на 2012 р
Міністерства освіти і науки України від 04. 11. 2011 р. №1055 «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільна навчальних закладів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи