Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  icon

Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Скачати 29.66 Kb.
НазваЗадача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Дата конвертації18.02.2013
Розмір29.66 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання10.doc
2. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання11.doc
3. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання9.doc
4. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Розв9.doc
5. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/завдання8.doc
6. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв11.doc
7. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв8.doc
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Задача dcc. Речовина а c
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
М. Київ, 24. 01. 2009 р. 8 клас – Теоретичний тур Задача 1 «Кошеня-бешкетник» (запропонував Д. Кандаскалов)
11 клас Теоретичний тур
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2


Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

м. Київ, 2009 р.


10 клас

Теоретичний тур


Задача 1. У багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та -.

 1. На прикладі молекул BeF2 та СО2 пояснить різницю між цими двома типами зв’язків.

У деяких молекулах та багатьох іонах можлива делокалізація π-зв’язків між декількома атомами, що призводить до їх додаткової стабілізації. Одним із прикладів таких речовин є нітратна кислота, будова якої зображується двома резонансними структурами: 1. Чи можна вважати азотну кислоту сумішшю рівних кількостей молекул І та ІІ? Відповідь обґрунтуйте?

 2. Намалюйте структурні формули наступних сполук та іонів: SF4, Н3РО3, POCl3, НСО3-, SO42-, AsCl5, BF4-, XeF4, NO2F. Укажіть гібридизацію центрального атому. Вкажіть, які з них містять делокалізовані π-зв’язки.

 3. Намалюйте структурні формули наступних часток: NO2, NO2+, NO2-. Які з них є полярними і чому?

 4. Чи можлива делокалізація σ-зв’язків? Відповідь аргументуйте.


Задача 2. Одним з найбільш видовищних хімічних дослідів є «аЦький» вулкан – термічний розклад амоній біхромату. Після чергового виверження такого вулкану залишилося 10,00 г зеленої бінарної речовини А, яка може перетворюватися за наступною схемою:
 1. Розшифруйте речовини, якщо відновлення А призводить до утворення 6,84 г простої речовини В, а амоній біхромат та Y різняться лише катіоном. Вкажіть колір кожної сполуки.

 2. Наведіть рівняння хімічних реакцій, що згадані в умові задачі.

 3. Знайдіть об’єм газів при 150°С та 80°С за нормального тиску, що виділилися протягом «аЦького» виверження.


Задача 3. Реактор об’ємом 2 л заповнений воднем та йодом нагріли до 300°С. Після встановлення рівноваги реакційну суміш швидко охолодили до 0°С і газову фазу пропустили через розчин KOH об’ємом 800 мл і концентрацією 0,05 моль/л.

 1. Знайдіть Кр та Кс реакції, якщо рівноважні концентрації: С(Н2) = 0,2 моль/л, С(І2) = 0,5 моль/л, С(НІ) = 0,1 моль/л.

 2. Встановіть початкові концентрації водню та йоду.

 3. Розрахуйте рН розчину КОН до та після пропускання через нього газової фази. Зміною об’єму розчину знехтуйте

 4. Знайдіть G реакції при температурі 300°СЗадача 4. Каучук та гутаперча є ізомерними полімерами, які утворюються при полімеризації ізопрену А – ненасиченого вуглеводню, який може бути синтезований за наступною схемою: 1. Розшифруйте схему, якщо густина за воднем ізопрену дорівнює 34.

 2. Намалюйте можливі ізомери сполуки, яка утворюється при приєднанні однієї молекули брому до ізопрену та назвіть їх.

 3. Наведіть оптичні ізомери сполуки D та назвіть їх за RS- номенклатурою.

 4. Наведіть рівняння реакцій відновлюваного озонолізу ненасичених вуглеводнів, згаданих в умові.

 5. Зобразіть молекулярну будову каучуку та гутаперчі.

 6. Що таке вулканізація каучуку? Що є її продуктом? Наведіть рівняння відповідної реакції.Задача 5. Відомо, що при повному розкладі 9,5 г суміші карбонатів кальцію та магнію виділяється 2,31 л (н.у.) вуглекислого газу. Розрахуйте склад вихідної суміші та об’єм 1М розчину соляної кислоти, необхідний для реакції з залишком після розкладу.


Задача 6. Протягом 4,5 год постійний струм було пропущено крізь три електролізери з інертними електродами та розділеними катодними та анодними просторами, з’єднані послідовно, які було заповнено наступними розчинами: 1) натрій гідроксиду, 2) міді сульфату, 3) хлоридом металу Х . Після закінчення електролізу в першому електролізері на аноді виділилося 1,12 л газу (н.у.).

 1. Визначіть Х, якщо на катоді виділилося 11,2 г простої речовини.

 2. Запишіть рівняння електродних реакцій, які відбувалися в кожному з електролізерів.

 3. Струм якої сили було використано для електролізу?

 4. Яка маса речовини виділилася на катодах в першому і другому електролізерах?

 5. Як зміниться маса катоду з третього електролізеру, якщо його після завершення електролізу занурити в надлишок розчину невикористаного електроліту з другого електролізеру.


Задача 7. Доповніть та урівняйте наступні схеми реакцій:

 1. Сu + HNO3 = NO +

 2. Fe(OH)2 + … + H2O = Fe(OH)3

 3. Ca(NO3)2 =

 4. KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 =

 5. H3PO3 + KOH(надл.) =

 6. NO2 + NaOH =

 7. FeS2 + O2 =

 8. Ca3P2 + … = PH3 +

 9. Al2(SO4)3 + Na2CO3 + H2O =

 10. AgCl + NH3(водний розчин) =Схожі:

Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconЗадача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, характеризується такими даними
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconЗадача 1 5
Запишіть праві частини рівнянь хімічних реакцій та поставте відповідні стехіо­метричні коефіцієнти
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconОснови фізичної і біомедичної електроніки
Мета курсу – познайомити студентів з основами хімічних зв”язків, енергетичної будови та їх вивченням експериментальними методами
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconТема: вікна ос windows. Типи вікон
...
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconЗаочно-дистанційна олімпіада «Школи «Обдарована дитина» з хімії
Напишіть рівняння реакцій, в результаті яких можна здійснити перетворення кальцій карбіду в 2,4,6-трибромофенол. Зазначте умови протікання...
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconЗадача 1 Наведіть по 2 приклади назв хімічних елементів, які походять від назв
На 1 кг води Світового океану в середньому припадають такі маси солей: NaCl – 27,2 г; MgCl2 – 3,8 г; CuSO4 – 1,3 г; MgSO4 – 1,6 г;...
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconЗадача №1 «Оксиди» Елемент Х утворює ряд оксидів: Склад оксиду Масова частка Оксигену (%)
Зобразіть графічні формули молекул оксидів елемента Х і вкажіть типи гібридизації «некінцевих» атомів у відповідних молекулах
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconАлгоритм складання рівнянь хімічних реакцій. Що потрібно знати
Під час хімічних реакцій кількість атомів хімічного елемента залишається незмінною
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconРішення про загрозливу екологічну ситуацію, яка склалася на гірничо-хімічних підприємствах Львівщини
Рничо-хімічних підприємств щодо екологічної ситуації, яка склалася на гірничо-хімічних підприємствах Львівщини, керуючись статтею...
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconУрок № Тема IV. Конфлікти поняття «конфлікт». Типи конфліктів. Зародження конфліктів та шляхи їх подолання
Мета: забезпечити засвоєння моделі конфлікту; показати, які існують шляхи виходу з конфліктів; розвивати вміння відстоювати та аргументувати...
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та  iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний технікум економіки І хімічних технологій лекції з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія»
Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних хімічних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи