Задача dcc. Речовина а c icon

Задача dcc. Речовина а c
Скачати 47.78 Kb.
НазваЗадача dcc. Речовина а c
Дата конвертації18.02.2013
Розмір47.78 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання10.doc
2. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання11.doc
3. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання9.doc
4. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Розв9.doc
5. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/завдання8.doc
6. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв11.doc
7. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв8.doc
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Задача dcc. Речовина а c
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
М. Київ, 24. 01. 2009 р. 8 клас – Теоретичний тур Задача 1 «Кошеня-бешкетник» (запропонував Д. Кандаскалов)
11 клас Теоретичний тур
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2

Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

м. Київ, 2009 р.

11 клас Теоретичний тур

Задача 1. DCC. Речовина А (C6H10O) є багатотоннажним продуктом промисловості і використовується, наприклад, для отримання капролактаму. При дії на А амоній форміату отримують речовину В (містить 14.12% N). Якщо на надлишок В діяти реакційноздатною газуватою за звичайних умов сполукою С (містить 12.13% С;16.18% О та ще один елемент) в присутності триетиламіну отримується D. Дегідратація D з високим виходом дає речовину Х. Речовина Х широко застосовується в органічному синтезі.


 1. Напишіть формули А-D, Х та зобразіть схему перетворень.

 2. Як отримують з А капролактам?

 3. Що буде утворюватись , якщо при реакції В з С реагенти брати у співвідношенні 1:1?

 4. Де використовують Х?


Задача 2. Ізомери. Речовина А має емпіричну формулу С3Н4F2. Наведіть реально існуючі ізомери цієї сполуки. Назвіть їх.


Задача 3. Прості речовини. В таблиці наведені значення енергії дисоціації зв’язків у молекулах простих речовин:

Х

O

S

N

P

ΔH (X–X) кДж/моль

146

266

159

200

ΔH (X=X) кДж/моль

498

425

-

-

ΔH (X≡X) кДж/моль

-

-

945

490


За допомогою цих даних покажіть, яка структура більш енергетично вигідна:

1. X6 (циклічна) чи Х2 (лінійна) для а) Х = O; б) Х = S?

2. Х4 (тетраедрична) чи Х2 (лінійна) для а) Х = N; б) Х = P?

3. У вигляді, яких молекул зустрічаються прості речовини, що складаються з атомів вказаних елементів?

4. Наведіть просторову структури будь-яких п’яти оксидів, що складаються з атомів вказаних елементів (S, N, P).


Задача 4. Від жовтого до чорного. При обережному додаванні розведеної сірчаної кислоти до розчину жовтої сполуки A утворюється розчин помаранчевої солі B. Якщо ж сполуку А обробити концентрованою сірчаною кислотою, то утворюється червона сполука С. При дії на сполуку С хлороводню можна одержати криваво-червону речовину D. При витримуванні сполуки D за температури вище 400°С під тиском у кисні утворюється чорна сполука E.

Сполуки А-Е містять Оксиген. В таблиці наведені дані щодо процентного вмісту Оксигену у сполуках.

Сполука

A

B

C

D

E

Вміст Оксигену (%)

33.0

38.1

48.0

20.6

38.1

 1. Розшифруйте сполуки А-Е, якщо відомо, що С та Е – оксиди елементу X.

 2. Напишіть всі згадані в умові рівняння реакцій.

 3. Зобразіть просторову будову сполук А-D, та вкажіть тип гібридизації центрального атому.

 4. Запропонуйте будову речовини E, якщо відомо, що елемент Х присутній в ній у двох характерних для нього ступенях окислення.

 5. В слабко кислих розчинах між сполуками A та B утворюється хімічна рівновага. Встановіть константу рівноваги перетворення А у B. Відомо, що якщо з 1 молю сполуки А, додаючи розведену сірчану кислоту, створити 1 л розчину з pH = 2.0, то кількість молекул B у 1000 разів більше ніж А.Задача 5. Кумол. При дії на деякий алкен Х бромоводню переважно утворюється продукт Y1. Якщо ж реакція відбувається в присутності молекулярного кисню на світлі, можна отримати продукт Y2. Y1 та Y2 легко реагують з бензолом (в присутності алюміній хлориду ), утворюючи єдиний вуглеводень Z (т.кип 1580С). Z – Важливий промисловий продукт. Нагрітий до кипіння Z вступає у каталітичну реакцію з киснем, а при обробці утвореного продукту розведеною кислотою отримують дві важливі рідини A та B, які легко розділюються. Рідина В може бути отримана з Y1 послідовною дією водного розчину лугу та суміші CrO3/піридин.

 1. Встановіть структури невідомих речовин, якщо MY1/MX=2.93.

 2. Поясніть результати реакції алкену з бромоводнем в залежності від умов проведення реакції. Чи відрізняються при цьому механізми ?

 3. Чому при реакції Y1 та Y2 з бензолом утворюється єдиний продукт ?


Задача 6. Кінетика. Реакції нуклеофільного заміщення є одними з найпоширеніших в органічному синтезі. Знайдено, що метаноліз 1-фенілетилхлориду прискорюється за наявності метилата натрію:Але порядок реакції не можна було виразити цілим числом. Хьюз та Інгольд запропонували, що данну реакцію можна розглядати як конкурентні S­N1 та SN2 реакції(тобто в певній мірі вона іде по обом механізмам).

 1. Виходячи з припущення Хьюза та Інгольда знайдіть вираз для швидкості метанолізу 1-фенілетилхлориду (Для S­N1 реакції V=k1[PhCHClCH3], а для SN2 V=k2[PhCHClCH3]×[NaOCH3]).

 2. Знайдіть значення констант швидкостей реакцій S­N1 та SN2 виходячи з даних наступної таблиці:

[PhCHClCH3],М

[NaOCH3],М

V*106­­, М­/с

0.1

0.35

6.5

0.1

0.25

4.9
 1. Який продукт утвориться із R-ізомера, якщо реакція іде на 100% по механізму S­N1 або SN2?


Задача 7. Рівняння. Доповніть та урівняйте наступні схеми реакцій:

 1. Сu + HNO3 = NO +

 2. Fe(OH)2 + … + H2O = Fe(OH)3

 3. Ca(NO3)2 =

 4. KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 =

 5. H3PO3 + KOH(надл.) =

 6. NO2 + NaOH =

 7. FeS2 + O2 =

 8. Ca3P2 + … = PH3 +

 9. Al2(SO4)3 + Na2CO3 + H2O =

 10. AgCl + NH3(водний розчин) =Схожі:

Задача dcc. Речовина а c iconЗадача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, характеризується такими даними
Задача dcc. Речовина а c iconЗадача Озонований кисень
При цьому утворилося 10,8 г речовини В, при розчиненні якої у 100 мл води утворився розчин речовини С. При поглинанні цим розчином...
Задача dcc. Речовина а c icon10 клас Задача Див. Лабораторна робота №2 (10 клас). Задача Див. Задача 2 (9 клас) 11 клас
Кладемо диск на міліметровий папір і визначаємо внутрішній і зовнішній його діаметри. Тоді
Задача dcc. Речовина а c iconТема: Матерія, речовина, поле. Загальні ознаки та властивості твердих тіл, рідин і газів. Перехід речовини з одного стану в інший
Починаючи говорити про матерію, варто наголосити, що це фізичний термін, який дозволяє пояснювати певні поняття в залежності від...
Задача dcc. Речовина а c iconУрок 10 Тема: Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання...
Задача dcc. Речовина а c iconУрок Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити...
Задача dcc. Речовина а c iconЗадача пошуку найкоротшого шляху. Обгрунтування та аналіз алгоритму Дейкстри
Змістовні постановки задач та їх математичні моделі. Задача про перехрестя доріг
Задача dcc. Речовина а c iconЗадача 1
Задача На систему двох тонких лінз падає світловий промінь, який виходить із збиральної лінзи так, як показано на малюнку. Яка відстань...
Задача dcc. Речовина а c iconПоложення про проведення конкурсу на створення оригінал-малюнків поштових марок Конкурсне завдання Тема: «з різдвом Христовим!». Задача
Задача: Створити художню композицію, яка відображатиме народні традиції святкування Різдва
Задача dcc. Речовина а c iconЗадача 25 c = c + c Di c автономнее споживання с = 5 + (0,6 20) = 17 Ответ: 17 Задача 26 y дохід економіки c споживання

Задача dcc. Речовина а c iconЗадача Геодезическая задача математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется на прямую и обратную задачу
Геодезическая задача – математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи