Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 icon

Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
Скачати 25.14 Kb.
НазваЗавдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
Дата конвертації18.02.2013
Розмір25.14 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання10.doc
2. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання11.doc
3. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання9.doc
4. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Розв9.doc
5. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/завдання8.doc
6. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв11.doc
7. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв8.doc
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Задача dcc. Речовина а c
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
М. Київ, 24. 01. 2009 р. 8 клас – Теоретичний тур Задача 1 «Кошеня-бешкетник» (запропонував Д. Кандаскалов)
11 клас Теоретичний тур
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2

Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків

м. Київ, 2009 р.

9 клас Теоретичний тур


Задача 1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20оС. Розчинність безводного KAl(SO4)2 (в грамах на 100 г води) становить 24,8 при 60оС та 5,9 при 20оС. Чому дорівнює вихід при перекристалізації?


Задача 2. Суміш двох нітратів містить 25,00% Нітрогену за масою. В результаті її прожарювання утворюється індивідуальна розчинна у воді речовина А, що містить 16,47% Нітрогену.

а) Встановити якісний та кількісний (у масових %) склад суміші.

б) Написати рівняння реакцій, що відбуваються.

в) Яке практичне використання може мати така суміш?

г) Як реагує сполука А з калій йодидом у середовищі розведеної сульфатної кислоти?


Задача 3. У пронумерованих, герметично закритих пластикових пляшках містяться невеликі об’єми водних розчинів таких речовин: натрій карбонат, натрій гідрогенкарбонат, натрій алюмінат, натрій гідроксид, барій хлорид, амоній гідроксид. До цих розчинів, не порушуючи герметичності, поступово при перемішуванні вводять розведений розчин сульфатної кислоти.

Маємо такі спостереження:

Пляшка №1: випав білий осад.

Пляшка №2: пляшка стиснулася.

Пляшка №3: виділення газу почалося при додаванні перших порцій кислоти, пляшку роздуло.

Пляшка №4: випав білий осад, але при додаванні наступних порцій кислоти розчинився.

Пляшка №5: крім незначного розігрівання розчину ніяких зовнішніх змін помічено не було.

Пляшка №6: інтенсивне виділення газу та роздування пляшки почалося тільки при додаванні досить великого об’єму кислоти.

а) Написати рівняння хімічних реакцій, що відбувалися

б) Встановити, розчин якої речовини знаходився у кожній пляшці, обґрунтувати відповідь.


Задача 4. Рідина С є єдиним продуктом взаємодії твердих бінарних сполук А та В. Ця рідина масою 4,60 г бурхливо прореагувала з надлишком води. Одержаний розчин нагріли, при цьому відігнався розчин кислоти D та залишився розчин кислоти E. Розчин, що відігнався, нейтралізували 18 мл розчину натрій гідрооксиду з концентрацією 5,0 моль/л, після чого випарили. Одержали 5,26 г солі F. До розчину кислоти E додали визначену кількість кальцій оксиду, та випарили. Утворилася середня сіль G. До неї додали силіцій(IV) оксид та вугілля, прожарили. Утворився кальцій силікат, токсичний горючий газ (DH2 = 14) та проста речовина X масою 0,93 г. Взаємодія цієї речовини з недостачею простої речовини Y призводить до утворення сполуки H, з надлишком Y – до утворення А. Взаємодія H з киснем призводить до утворення рідини С.

Встановити всі невідомі речовини, написати рівняння реакцій.


Задача 5. Здійснити перетворення, розставити коефіцієнти:


Mg → MgO → MgBr2 → MgCO3 → Mg(HCO3)2 → MgCO3


S → SO2 → SO3 → H2SO4 → NaHSO4 → Na2S2O7 → Cr2(SO4)3 → Cr(NO3)3 → Cr(OH)3

Вказати умови проведення реакцій


Задача 6. Суміш Na2CO3, MgCO3 та CaCO3 масою 5,58 г розчинили у надлишку розчину HCl, при цьому виділився газ об’ємом 1,344 л (н.у.). До одержаного розчину додали надлишок Na2SO4. Утворився білий осад, маса якого після висушування до повного видалення води становила 2,72 г.

Розрахувати маси речовин у вихідній суміші.

Задача 7. Синтез фосгену СО + Сl2 COCl2 здійснили в посуді об’ємом 10 л при 600 К. Рівноважна суміш газів містить 56 г СО, 71 г Сl2 і 198 г COCl2. Розрахувати:

а) вихідні концентрації (моль/л) СО і Сl2;

б) константу рівноваги Кр;

в) загальний тиск в сосуді і парціальний тиск компонентів у стані рівноваги;

г) вихід COCl2 в об’ємних відсотках.Схожі:

Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання ІІІ етапу 51-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади 02. 2014 р., м. Київ) Теоретичний тур. 9 клас
При розв’язуванні всіх задач використовуйте цілочисельні значення відносних атомних мас елементів
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики Теоретичний тур. 9 клас Київ, 2010 р
Після цих операцій температура води в першій посудині стала рівною t1 = 590 C. Скільки води переливали з першої посудини в другу...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 icon2008-2009 н р. Теоретичний тур "Число" (Number) 30 балів Умова
Завдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (Волинська область)
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 9 клас I. Тестові завдання (10 балів)
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики (теоретичний тур, Рівне 2008) 8 клас 1
При цьому тиск на стіл став рівним 14502 Па. Який тиск чинив спочатку на стіл пластиліновий куб і якою була його початкова висота?...
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 icon9 клас 1 тур (практичний) Завдання 1
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1 iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізики Теоретичний тур (07. 02. 2009 р.)
В, йому назустріч з пункту а починає пливти пліт із швидкістю = 2 км/год. Визначте, скільки разів катер І пліт пропливатимуть один...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи