1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. icon

1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
Скачати 54.22 Kb.
Назва1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
Дата конвертації18.02.2013
Розмір54.22 Kb.
ТипДокументи
1. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання10.doc
2. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання11.doc
3. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання9.doc
4. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Розв9.doc
5. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/завдання8.doc
6. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв11.doc
7. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв8.doc
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Задача dcc. Речовина а c
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
М. Київ, 24. 01. 2009 р. 8 клас – Теоретичний тур Задача 1 «Кошеня-бешкетник» (запропонував Д. Кандаскалов)
11 клас Теоретичний тур
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2

1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. Розчинність безводного KAl(SO4)2 (в грамах на 100 г води) становить 24,8 при 60 оС та 5,9 при 20 оС. Чому дорівнює вихід при перекристалізації?


2. Суміш двох нітратів містить 25,00 % азоту за масою. В результаті її прожарювання утворюється індивідуальна розчинна у воді речовина А, що містить 16,45 % азоту.

  1. Встановити якісний та кількісний (у масових %) склад суміші.

  2. Написати рівняння реакцій, що відбуваються.

  3. Яке практичне використання може мати така суміш?

  4. Як реагує сполука А з йодидом калію у середовищі розведеної сірчаної кислоти?


3. У пронумерованих, герметично закритих пластикових пляшках містяться невеликі об’єми водних розчинів таких речовин: карбонат натрію, гідрокарбонат натрію, алюмінат натрію, гідрооксид натрію, хлорид барію, гідрооксид амонію. До цих розчинів, не порушуючи герметичності, поступово при перемішуванні вводять розведений розчин сірчаної кислоти.

Маємо такі спостереження:

Пляшка №1: випав білий осад.

Пляшка №2: пляшка стиснулася.

Пляшка №3: виділення газу почалося при додаванні перших порцій кислоти, пляшку роздуло.

Пляшка №4: випав білий осад, але при додаванні наступних порцій кислоти розчинився.

Пляшка №5: крім незначного розігрівання розчину ніяких зовнішніх змін помічено не було.

Пляшка №6: інтенсивне виділення газу та роздування пляшки почалося тільки при додаванні досить великого об’єму кислоти.

  1. Написати рівняння хімічних реакцій, що відбувалися

  2. Встановити, розчин якої речовини знаходився у якій пляшці, обгрунтувати відповідь.


4. Стандартна мольна ентальпія утворення речовини (Ho) – кількість теплоти, що виділяється при утворенні 1 моля цієї речовини з простих речовин, взята з оберненим знаком. Мольні ентальпії утворення сполук: Ho(CH4) = - 74,9 кДж/моль, Ho(CO2) = - 393,3 кДж/моль, Ho(H2O) = - 286,2 кДж/моль. Який об’єм метану (н.у.) потрібно витратити для нагрівання до кипіння 2 л води, що має вихідну температуру 20 оС, якщо питома теплоємність води становить с = 4,2 Дж/г·оС, а коефіціент корисної дії газового пальника – 40 %.


5. Рідина С є єдиним продуктом взаємодії твердих бінарних сполук А та В. Ця рідина масою 4,60 г бурхливо прореагувала з надлишком води. Одержаний розчин нагріли, при цьому відігнався розчин кислоти D та залишився розчин кислоти E. Розчин, що відігнався, нейтралізували 18 мл розчину гідрооксиду натрію з концентрацією 5,0 моль/л, після чого випарили. Одержали 5,26 г солі F. До розчину кислоти E додали визначену кількість оксиду кальцію, та випарили. Утворилася середня сіль G. До неї додали діоксид силіцію та вугілля, прожарили. Утворився силікат кальцію, токсичний горючий газ (DH2 = 14), та проста речовина X масою 0,93 г. Взаємодія цієї речовини з недостатком простої речовини Y призводить до утворення сполуки H, з надлишком Y – до утворення А. Взаємодія H з киснем призводить до утворення рідини С.

Встановити всі невідомі речовини, написати рівняння реакцій.


6. Здійсніть перетворення, розставте коефіцієнти:


Mg → MgO → MgBr2 → MgCO3 → Mg(HCO3)2 → MgCO3


S → SO2 → SO3 → H2SO4 → NaHSO4 → Na2S2O7 → Cr2(SO4)3 → Cr(NO3)3 → Cr(OH)3

Вкажіть умови проведення реакцій


7. Змішали рівні об‘єми (по 150 см3) розчинів KOH та H2SO4 з рівними масовими частками розчинених речовин (по 0,5 %). Яке середовище - кисле чи лужне, матиме отриманий розчин? Знайдіть молярні концентрації речовин, присутніх в ньому після закінчення реакції. Густини вихідних розчинів вважати рівними 1 г/см3.


8. Суміш Na2CO3, MgCO3 та CaCO3 масою 5,58 г розчинили у надлишку розчину HCl, при цьому виділився газ об’ємом 1,344 л (н.у.). До одержаного розчину додали надлишок Na2SO4. Утворився білий осад, маса якого після висушування до повного видалення води становила 2,72 г.

Розрахувати маси речовин у вихідній суміші.

Розв’язки:

1. Маса KAl(SO4)2·12H2O) у вихідному продукті:

mo(KAl(SO4)2·12H2O) = 47,5 г, з них mo(KAl(SO4)2) = 25,854 г, решта – вода.

Для того, щоб весь KAl(SO4)2 розчинився при 60оС потрібно

100·mo(KAl(SO4)2)/s60(KAl(SO4)2) = 100·25,854/24,8 = 104,25 г води (mo(H2O)).

Нехай при охолодженні випадає x моль KAl(SO4)2·12H2O

Тоді має виконуватися співвідношення:

100/s20(KAl(SO4)2) = (mo(H2O) – 12x·Mr(H2O))/( mo(KAl(SO4)2) - x· Mr(KAl(SO4)2));

100/5,9 = (104,25 – 12·18·x)/(25,854 - 258·x);

x = 0,08034 моль

m(KAl(SO4)2·12H2O) = 38 г, вихід 80 %.


2. Розчинна у воді сполука, що утворюється при розкладі нітрату та містить азот – нітрит, з вмісту азоту – KNO2. Вміст азоту в суміші нітратів більше, ніж у кислотному залишку NO3-, отже суміш KNO3 та NH4NO3.

Склад: 47,3% KNO3 та 52,7% NH4NO3.

Використання – добриво.

2KNO2 + 2KI + 2H2SO4 = 2K2SO4 + I2 + 2NO + 2H2O.


3. 1 – BaCl2; 2 – NH3; 3 – NaHCO3; 4 – Na3[Al(OH)6]; 5 – NaOH; 6 – Na2CO3.


4. CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O + Ho(р-ї)

Ho(р-ї) = Ho(CO2) + 2·Ho(H2O) - Ho(CH4) = - 890,8 кДж/моль,

Q = - Ho(р-ї)·ν(CH4)·η = c(H2O)·m(H2O)·t;

ν (CH4) = 1,886 моль, V(CH4) = 42,25 л.


5. З кількості молів NaOH та маси F знаходимо, що F – NaCl. Проста речовина Х, що утворюється при прожарюванні G з вугіллям та SiO2, могла «взятися» лише з сполуки С. Отже, 4,60 г сполуки С містить 0,09 моль хлору (що потім потрапив у NaCl), кисень (H + O2 = C) та 0,93 г елементу Х (ймовірно – неметал). Отже C – POCl3. A – PCl5; B – P2O5; D – HCl; E – H3PO4; G – Ca3(PO4)2, X – P, Y – Cl2, H – PCl3.

Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 + 5C = 3CaSiO3 + 5CO + 2P.


6. 2 NaHSO4 = Na2S2O7 + H2O (сильне нагрівання);

3 Na2S2O7 + Cr2O3 = Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4 (сплавлення, сполуку Na2S2O7 використовують для переведення у розчинні сполуки хімічно стійких оксидів, таких як Cr2O3).


7. Кисле, 2,23·10-2 моль/л K2SO4; 3,2·10-3 моль/л H2SO4. Відповідь з K2SO4 та KHSO4 теж вважати вірною.

1 додатковий бал за пояснення, що насправді у цьому розчині будуть існувати іони K+, H+, SO42-, а розмови про те, маємо K2SO4 + H2SO4, чи K2SO4 + KHSO4, позбавлені сенсу, бо H2SO4 – сильна кислота.

8. Осад – кальцій сульфат. 2 г CaCO3, 1,06 г Na2CO3 та 2,52 г MgCO3.Схожі:

1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. icon100 гр продукту містить

1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconПро що можна говорити при дітях?
А, тим не менш, малюк на підсвідомому рівні все ж сприймає цю інформацію. І від того, як батьки в розмовах при маляті відгукуються...
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconДо уваги учнів 9-х класів та їх батьків! Центр професійного розвитку запрошує до навчання на 2013-2015 н р. на професії 1
Консультації з приводу вступу можна одержати в каб. 307 або за тел. 2-14-98, 2-14-99, 2-15-00 з 09. 00 до 17. 00 (пн пт.)
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconНаказ №28 Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур
Провести роз’яснювальну роботу серед вихованців дошкільних, позашкільних, учнів загальноосвітніх закладів, щодо поведінки в умовах...
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconСонце – найближча зоря Загальні відомості
Його маса в 333 000 раз більша за масу Землі й у 750 разів перевищує масу всіх інших планет, разом узятих
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconРозробка диспуту з старшокласниками «хто такий патріот»
Чи може кожний громадянин країни бути патріотом? Чи потрібно це бу-ти патріотам? Може без цього можна обійтися? Чи є якісь ознаки,...
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconЛабораторна робота №4
Доступ до всіх функцій програми Word 2003 можна отримати через її головне меню. Меню редактора ms word містить пункти: Файл, Правка,...
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. icon11 клас Завдання ІІ туру з хімії
Завдання Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 93,75% Карбону. Відносна густина за повітрям 4,41
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 2012/2013 навчальний рік
Сплав золота і срібла масою 400 г має густину. Визначити масу золота та його процентний вміст у сплаві, якщо густина золота 19360,...
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconТема: Етапи розв’язування задач на комп’ютері
Перш ніж одержати очікуваний результат роботи програми на комп'ютері, необхідно виконати досить велику копітку підготовчу роботу....
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС. iconНаказ №80 Про роботу навчальних закладів міста в умовах низьких температур
«Про роботу навчальних закладів в умовах низьких температур», у зв’язку з суттєвим ускладненням погодних умов, різким зниженням температури...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи