Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 icon

Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2
Скачати 23.38 Kb.
НазваЗадача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2
Дата конвертації18.02.2013
Розмір23.38 Kb.
ТипЗадача
1. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання10.doc
2. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання11.doc
3. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Завдання9.doc
4. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/Розв9.doc
5. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/завдання8.doc
6. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв11.doc
7. /Завдання м_ського туру ол_мп_ади з х_м_х Кихв/розв8.doc
Задача у багатьох ковалентних сполуках існують 2 типи хімічних зв’язків: - та 
Задача dcc. Речовина а c
Завдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків м. Київ, 2009 р. 9 клас Теоретичний тур Задача 1
1. Визначити масу чистого продукту, що можна одержати при перекристалізації 50 г алюмокалієвого галуну (KAl(SO4)2·12H2O), що містить 5% домішок, в інтервалі температур від 60 до 20 оС.
М. Київ, 24. 01. 2009 р. 8 клас – Теоретичний тур Задача 1 «Кошеня-бешкетник» (запропонував Д. Кандаскалов)
11 клас Теоретичний тур
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2


Розв’язки і відповіді (2009-8 кл.)


Задача 1. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O;

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O;

Na3N + H2O = NaOH + NH3;

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2;

NaH + H2O = NaOH + H2.


Задача 2. Проста речовина Б (дуже інертний газ) – азот. Безбарвний нетоксичний газ А, який розкладається на кисень і азот, – нітроген(І) оксид N2O:

2N2O = 2N2 + O2

(із 2-х об’ємів газу утворюються 3 об’єми; збільшення об’єму – в 1,5 рази).

Повітря «збагачене» легшим газом (азотом): V(N2) : V(O2) = 4 : 1. Тому газова суміш, яка утворюється при розкладі N2O, важча за повітря.

D(за пов.) = (2 · 28 + 32) : (3· 29) = 1,01. Суміш важча за повітря в 1,01 рази.


Задача 3. 1. Обчислення проби сплаву:

m(монети) = ρV = ρSh = ρπr2h = 17,2 · 3,14 · (3,2 : 2)2 · 0,25 = 34,57 г.

w(Au) = 31,1 : 34,57 = 0,900 (проба сплаву).

2. Масові частки металів:

w(Au) = 0,9; w(M1) = (1 – 0,9) : (3 + 2) · 3 = 0,06; w(M2) = (1 – 0,9) : (3 + 2) · 2 = 0,04.

3. Визначення металів:

Аr1) = 1,69Аr(M2); 3,85 · [ν(M1) + ν(M2)] = ν(Au);

3,85 · {[0,06 : 1,69Аr(M2)] + 0,04 : Аr(M2)]} = 0,9 : 197;

Аr(M2) = 63,7 (М2 – мідь); Аr(M1) = 1,69 · 63,7 = 107,6 (М1 – срібло).


Задача 4. Газ, який у 1,5 рази важчий за повітря і дає осад із розчином вапна, – СО2. Звідси мінерал – карбонат. Металічний елемент може належати IV групі (як Карбон) або VI групі (як Оксиген). Відповідним металом, відомим з давніх часів, може бути свинець або олово.

Можливі формули мінералу – MCO3 і М(СО3)2.

ν(СО2) = 0,0839 : 22,4 = 0,00375 моль;

ν(M) може бути 0,00375 моль або 0,00375 : 2 = 0,001875 моль.

Звідси Аr(M) = 0,775 : 0,00375 = 207 (метал – свинець) або 0,775 : 0,001875 = 413 (відповідного металу немає).

Формула мінералу – PbCO3.

Рівняння реакцій:

PbCO3 + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + CO2 + H2O;

СО2 + Са(ОН)2 = СаСО3 + Н2О;

2Pb(NO3)2 = 2PbO + 4NO2 + O2;

PbO + H2 = Pb + H2O.

Pb(NO3)2 + 2NaOH = Pb(OH)2 + 2NaNO3;

Pb(OH)2 + 2NaOH = Na2Pb(OH)4 (або Na2PbO2 + 2H2O).


Задача 5. Із формул сполук Y видно, що цей елемент виявляє валентність 4 і 6. Це, ймовірно, S. Тоді XY – ZnS або CuS (у цих сполуках масова частка металічного елемента майже вдвічі більша за масову частку Сульфуру). Вибираємо ZnS, бо сполуки Х мають білий колір. Те, що Х – Zn, узгоджується і з формулами сполук Х.

Рівняння реакцій за годинниковою стрілкою (один із варіантів):

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2;

2SO2 + O2 = 2SO3;

SO3+ H2O = H2SO4;

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O;

ZnSO4 + 2NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4;

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O;

ZnCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Zn(NO3)2;

Zn(NO3)2 + Na2S = ZnS + 2NaNO3.

Рівняння реакцій проти годинникової стрілки (один із варіантів):

ZnS + 10HNO3 (конц.) = Zn(NO3)2 + H2SO4 + 8NO2 + 4H2O;

ZnCl2 + 2NaOH = Zn(OH)2 + 2NaCl;

Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O;

H2SO4 = SO3 + H2O;

2SO3 = 2SO2 + O2. Усього 5 реакцій.

У хімічних рівняннях мають бути вказані умови перебігу реакцій.


Задача 6.

I. А2, Б3

ІІ. А1, Б3, В2, Г1, Д4, Е5

ІІІ. А3,4 Б2,4

IV. Г

V. Б, Г, ДСхожі:

Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 icon) І нітритної (hno
Ці сполуки називаються харчовими добавками. Нітрити та нітрати – входять до складу харчових добавок
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, характеризується такими даними
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 icon10 клас Задача Див. Лабораторна робота №2 (10 клас). Задача Див. Задача 2 (9 клас) 11 клас
Кладемо диск на міліметровий папір і визначаємо внутрішній і зовнішній його діаметри. Тоді
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача пошуку найкоротшого шляху. Обгрунтування та аналіз алгоритму Дейкстри
Змістовні постановки задач та їх математичні моделі. Задача про перехрестя доріг
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача 1
Задача На систему двох тонких лінз падає світловий промінь, який виходить із збиральної лінзи так, як показано на малюнку. Яка відстань...
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconПоложення про проведення конкурсу на створення оригінал-малюнків поштових марок Конкурсне завдання Тема: «з різдвом Христовим!». Задача
Задача: Створити художню композицію, яка відображатиме народні традиції святкування Різдва
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача 25 c = c + c Di c автономнее споживання с = 5 + (0,6 20) = 17 Ответ: 17 Задача 26 y дохід економіки c споживання

Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача Геодезическая задача математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется на прямую и обратную задачу
Геодезическая задача – математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется...
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача по «строительству» личности, причём иногда приходится заниматься укреплением и перестраиванием самого фундамента
Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. Зависит оно от трех переменных: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее...
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЗадача Побудувати таблицю значень аргумента
Задача Побудувати таблицю значень аргумента х і функції y=f(х), якщо х змінюється від 1 до 12 з кроком 1, n — порядковий номер комп’ютера,...
Задача ch 4 + 2O 2 = co 2 + 2H 2 O; 4nh 3 + 3O 2 = 2N 2 + 6H 2 O; Na 3 n + h 2 o = Naoh + nh 3; 2no 2 + h 2 o = hno 3 + Hno 2; NaH + h 2 o = Naoh + h 2 iconЛабораторная работа №1 Двойственная задача линейного программирования по дисциплине " Математические методы исследования операций "
В этом случае задача отыскания решения, предпочтительного по всем признакам, будет некорректной, т е не будет иметь ни одного решения....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи