Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 icon

Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13
Скачати 70.99 Kb.
НазваКонцепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13
Дата конвертації18.02.2013
Розмір70.99 Kb.
ТипКонцепція
1. /теор_я питання/Анотований список л_тератури з проблематики юомпетенгн_сного п_дходу до навчання.doc
2. /теор_я питання/Как возможен переход к компетентностно направленному.doc
3. /теор_я питання/Категор_х компетентностей.doc
4. /теор_я питання/Ключевые компетенции.doc
5. /теор_я питання/Компетентностный подход в контексте проблемы качества образования.doc
6. /теор_я питання/МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.doc
7. /теор_я питання/Модель випускника г_мназ_х.doc
8. /теор_я питання/Модель випускника.doc
9. /теор_я питання/Модульный подход в формировании ключевых компетенций у учащихся.doc
10. /теор_я питання/О введении метода проектов в практику образовательных учреждений.doc
11. /теор_я питання/Пор_вняльна таблиця.doc
12. /теор_я питання/Региональна програма компетентн.doc
13. /теор_я питання/Список Интернет.doc
14. /теор_я питання/Ст Лебедева Ком п_дх_д.rtf
15. /теор_я питання/Твор. робота СИСТЕМА ВИР_ШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.doc
16. /теор_я питання/Технология проектирования ключевых и предметных компетенций.doc
17. /теор_я питання/Формирование ключевых компетентностей в ходе физпрактикума.doc
18. /теор_я питання/Шляхи оновлення зм_сту початковох осв_ти.doc
19. /теор_я питання/Шляхи формування основних груп компетентностей.doc
20. /теор_я питання/анкети.doc
21. /теор_я питання/компетентност_.doc
22. /теор_я питання/модель.doc
23. /теор_я питання/пор_вняльна школа життєвох компетентност_.doc
24. /теор_я питання/словарь терм_н_в/Словников_ терм_ни 1.doc
25. /теор_я питання/словарь терм_н_в/тезаурус укр.doc
26. /теор_я питання/список материалов на конференцию.doc
27. /теор_я питання/таблица компетент.doc
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13
Как возможен переход к компетентностно направленному содержанию образования
1. Уміння вчитись
Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования
Компетентностный подход в контексте проблемы качества образования
Метод проектов как технология формирования ключевых компетентностей
Модель выпускника-гимназиста профильного класса
Модель випускника Харцизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Харцизької міської ради Донецької області
Модульный подход в формировании ключевых компетенций у учащихся
Почему необходимо ориентировать систему образования на формирование ключевых компетентностей учащихся
Порівняльна таблиця
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Формирования жизненных компетентностей
О. Е. Лебедев Компетентностный поход в образовании
Шкільна освіта як епіцентр формування життєвих компетентностей (навіщо освіті потрібна компетентнісна основа?)
Технология проектирования ключевых и предметных компетенций
А. В. Сорокин Аннотация в статье представлен оригинальный вариант школьного физического практикум
Шляхи оновлення змісту початкової освіти. Формування життєвих компетентностей
Групи компетентностей
Дякуємо за відверті відповіді. Передайте, будь ласка, анкети до 7 травня в методкабінет Мігді О. М
Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами
Рішення на Землі; екологічно поводиться; гуманістично будує відносини з іншими людьми; усвідомлює свою причетність до долі України
Чим же відрізняється школа життєвої компетентності від традиційної школи?
Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь
Тезауру с поняття компетенція
Список матеріалів, представлених методичною службою м. Дзержинська на виставку в рамках Міжнародної науково-практичної конференції „Компетентнісно-орієнтована освіта”
Таблиця відслідкування ключових компетентностей в навчальних закладах міста Дзержинська 2009-2010 н р

Анотований список використаної літератури

1. Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. - 2002. - №1.

-С.11-13.


Серед основних завдань загальноосвітньої школи цей провідний освітянський концептуальний документ визначає виховання "національне свідомої, вільної* демократичної* життєво і соціальне компетентної особистості".


2. Про запровадження 12-бальноІ шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. -2000. - №19.-С. 28-30.


У спільному наказі Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України щодо впровадження дванадцятибальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів компетентність визначено результатом навчання (вжито термін “компетенція”). Подано визначення компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах, набутих завдяки навчанню, та виокремлено основні групи компетентностей (громадянські; ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві; пов'язані з володінням усною і писемною рідною та іншими мовами; пов'язані з вимогами інформаційного суспільства; щодо бажання і готовності постійно навчатися - загалом п'ять).


3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Директор школи. - 2000. - № 39-40. - 12бс.


Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів регламентують впровадження дванадцятибальної системи оцінювання в педагогічний процес. В цьому документі компетентність визначено результатом навчання (вжито термін "компетенція"). Подано визначення компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, та виокремлено основні групи компетентностей

- соціальні;

- полікультурні;

- комунікативні;

- інформаційні;

- саморозвитку та самоосвіти:

  • продуктивної творчої діяльності - загалом шість).


4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. /У Освіта України. - 2004. -№5


Документ, який регламентує зміст базової і повної загальної середньої освіти, і в загальній частині, і в галузевих стандартах містить численні посилання на компетентнісні основи. Зокрема, зміст "базової і повної середньої освіти створює передумови... для формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності учнів”. Стандарти освітньої галузі "Мови і літератури" називають метою вивчення галузі формування комунікативної і літературної компетенції, а також підкреслюють, що наскрізні змістові лінії галузі формують комунікативну, мовленнєву, мовну, соціокультурну, діяльнісну (стратегічну) компетенцію особистості. Стандарти освітньої галузі "Естетична культура згодують "мистецькі уміння та компетентності", низка інших освітніх галузей наголошує на необхідності формування "відповідних компетентностей" учнів.


5. Концепція профільного навчання в старшій школі //Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. - 2003. - №24. - С. 3-15.

Старша школа в нашій державі функціонує переважно як профільна; серед основних завдань профільного навчання зокрема виокремлено "формування соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофесійному рівні...".


6. Великий тлумачний словник сучасної української мови. - К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2001. -С.445.


Компетенція - 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло повноважень якої-небудь організації, установи чи особи.

Компетентність - властивість від компетентний

Компетентний - 1) який має достатні знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікований; 2) який має певні повноваження, повноправний, повновладний.


  1. Латинско-русский словарь / Й.Х. Дворецкий- М.: Русский язик, 1976. - С. 217.

соmреіtentiа- узгодженість, відповідність;

соm-реto - відповідати, бути годящим, здатним


8. Гончарова-Горянська М. Соціальна компетентність: поняття, зміст, шляхи формування в дослідженнях зарубіжних авторів // Рідна школа. - 2004. - №7-8. - С. 71-74.


Подано огляд публікацій зарубіжних авторів з проблеми формування соціальної компетентності дітей. Визвачево мету формування соціальної компетентності та подано рекомендації і поряди батькам і вчителям щодо підготовки дітей до успішного спілкування і взаємодії з оточуючими.


9. Корсакові О., Трубачева С. До проблеми змісту сучасної шкільної освіти // Біологія і хімія в школі. - 2002. - №6. - С.8 - 13.


Мета освіти виступає свстемоутворювання компонентом - як бажане передбачення результат» освітнього процесу. Ці результати пов'язуються з категорією "компетентність". В статті подано визначення компетентності як загальної здатності особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. Названо основні групи компетентностей -соціальні, полікультурні, комунікативні, дциьнісно-творчі, саморозвитку і самоосвіти.


10. Шишов С.Е., Кальней В. А. Школа: мониторинг качества образования. – М.:Педагогическое общество России, 2000. - 320 с.


Розглянуто поняття компетенції в контексті проблеми якості освіти. Обфунтовано фактори, котрі зумовили необхідність компетентнісного підходу до навчання. Названо основні групи компетенцій (політичні та соціальні; ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві; ті, що стосуються володіння усним і писемним спілкуванням; пов'язані з виникненням інформаційного суспільства; здатність навчатися протягом усього життя).


11. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. - К.: Початкова школа, 2002. - 127с.


Подано визначення компетентності як загальної здатності, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, та виокремлено основні групи компетентностей

- соціальні;

- полікультурні;

- комунікативні; - інформаційні;

- саморозвитку та самоосвіти, - загалом п 'ять).


12. Бондар С. Компетентність особистості - інтегрований компонент навчальних досягнень учнів //Біологія і хімія в школі. - 2003. - №2. - С.8-9.

С. Бондар подає таке визначення: "Компетенції - це здатність розв'язувати проблеми, що забезпечується не лише володінням готовою інформацією, а й інтенсивною участю розуму, досвіду, творчих здібностей учнів'. Автор наголошує, що "...компетентність - це здатність особистості діяти. Але жодна людина не діятиме, якщо вона особисто не зацікавлена в цьому.

/ така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з , тобто в умовах глибокої особистісної зацікавленості в даному виді діяльності... Отже, цінності є основою будь-яких компетенцій".


13. Шишов С. Понягие компетенции в контексте качества образования \\ У Дайджест педагогічних ідей та технологій. Школа-парк. - 2002. - №3. - С.20-21.


С.Шишов визначає компетенцію як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, цінностях, набутих завдяки навчанню. "Компетенція не зводиться ні до знань, ні до навичок, бути компетентним не означає бути ученим чи освіченим”, наголошує він. Компетентність трактується автором як система ключових дій або вмінь.


14. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія реформування освіти в Україні. -К.: "К.ІС/% 2003. - С.13 -41.


Обґрунтовано необхідність узгодження змісту освіти з потребами життя через реалізацію компетентнісного підходу до навчання. Подано аналіз проблеми компетентнісного підходу в українській та зарубіжній освіті. Зроблено огляд варіантів реалізації освітньої політики на засадах компетентнісного підходу в різних країнах. Подано визначення поняття "компетентність" як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти та виконувати поставлені завдання. Запропоновано класифікацію ключових компетентностей з виокремленням соціальної, мотиваційної та функціональної компетентності.


15. Чернишова Р., Андрюханова В. Мета сучасної школи - компетентність //Директор школи. Україна. - 2001. - №8. - С.91-96.


Охарактеризовано основні групи компетентностей (відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів). Запропоновано "формулу компетентності" : Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення.


16. Баханов К. Учнівські компетенції як складова програм з історії для 12-річноІ школи // Доба. -2004.-МЙ4.-С.6-11.


Охарактеризовано особливості сучасних навчальних програм з історії, обґрунтовано необхідність їх коригування в межах запровадження компетентнісного підходу. Запропоновано перелік конкретних предметних умінь, які мають формуватися засобами навчального предмета "історія” та розглянуто їх на прикладі конкретної навчальної теми.


17. Пометун О. Компетентнісннй підхід - найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти // Рідна школа. - 2005. - № 1. - С.65 - 69.


Подано характеристику причин запровадження компетентнісного підходу до сучасної освіти. Визначено три моделі освітнього процесу:

- з точки зору змісту навчання;

- з точки зору процесу навчання;

- з точки зору результатів навчання.

Охарактеризовано певні здобутки європейської освіти в напрямку формування компетентності та визначено проблеми, які потребують розв'язання. Наведено основні ознаки ключових компетентностей та визначено завдання сучасної освіти щодо запровадження компетентнісного підходу.

18. Родигінаї Формування основних груп компетентностей учнів: можливості продуктивного навчання //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - №2 - 3. - С.180 -184.


Охарактеризовано поняття "компетенції, "компетентність", зміст основних груп компетентностей. Розглянуто можливості продуктивних методик щодо формування кожної з визначених груп компетентностей, зроблено висновок про суттєвий потенціал продуктивного навчання в реалізації компетентнісного підходу до навчання.


19. Родигіна 1 Шляхи формування основних груп компетентностей учнів // Директор школи. Україна. - 2004. - №8 -10. - С.148 -153.


На підставі усвідомлення компетентності як інтегрованого результату навчальної діяльності

учнів розглянуто шляхи формування основних груп компетентностей, визначено методи та прийоми навчання, які є найоптимальнішими для реалізації компетентнісного підходу.


20. Родигіна І. Діяльнісний підхід до формування базових компетентностей учнів // Біологія і хімія в школі. - 2005. - №1. - С.34-36.


Охарактеризовано компетентність як педагогічне явище. Розглянуто формування основних груп компетентностей школярів через співвідношення діяльності учителя і учнів. Рекомендації для вчителя допоможуть так побудувати та організувати навчальний процес* щоб мати можливість вийти компетентність учнів як інтегрований результат навчання.


21. Сєдова Н.М. Капінус Н.О., Грабова Г.С. Самоосвітня діяльність молодших школярів: методичні поради, дидактичний матеріал. – 2005 , Харків


Посібник містить методичні поради та цікаві практичні розробки щодо форм і методів організації самостійної та самоосвітньої діяльності молодших школярів.Схожі:

Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconПро реорганізацію загальноосвітньої сш №16 І загальноосв веч
Про реорганізацію загальноосвітньої середньої школи №16 та загальноосвітньої вечірньої (змінної) середньої школи №3 м. Львова
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconПро реорганізацію загальноосвітньої середньої школи №16 та загальноосвітньої вечірньої (змінної) середньої школи №3 м
Про реорганізацію загальноосвітньої середньої школи №16 та загальноосвітньої вечірньої (змінної) середньої школи №3 м. Львова
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconЗвіт про виконання умов контракту за період з 01. 09. 2011 р по 31. 08. 2012 р директора Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Яшиної Л. В
Напрям роботи школи – це створення специфічної внутрішньої атмосфери. Цьому сприяють Концепція розвитку школи, конкретизовані плани...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconДодаток до рішення Донецької обласної ради від № програма
Україні» (від 04. 07. 2005 р. №1013/2005), Концепція 12-річної середньої загальноосвітньої школи, Концепція Державної програми розвитку...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconПаспорт дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівського району на 2011-2012 р р. Директор школи Гладун Наталія Іванівна Заступник директора
Проблемне питання школи: удосконалення форм,методів і прийомів навчання та втілення у практику роботи школи нових підходів у навчанні...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconПаспорт дубівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівського району на 2012-2013 рр. Директор школи Гладун Наталія Іванівна Заступник директора по
Проблемне питання школи: удосконалення форм,методів і прийомів навчання та втілення у практику роботи школи нових підходів у навчанні...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconНаше сьогодення Директор школи
Мета школи: Формування соціально компетентної, духовно збагаченої, фізично здорової, творчо мислячої особистості, яка володіє глибокими...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconДиректор науково методичного центру
Візитка школи «Історія школи та перспективи її розвитку» Дудка П. В., директор школи
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconРозпорядження від 1 лютого 2012 року №35 Про ліквідацію середньої загальноосвітньої школи І ступеня с. Дерешова Згідно статей 6, 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Дерешівської сільської ради від 18 січня 2012 року №67 «Про ліквідацію середньої загальноосвітньої школи І ступеня с. Дерешова»,...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconНаказ №193 Про підсумки атестаційної експертизи Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
«Про проведення державної атестації Чорбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» у період з 23 по 27 квітня по 2012 року проведено...
Концепція 12-річноЗ середньої загальноосвітньої школи //Директор школи. 2002. №1. С. 11-13 iconПрограма для середньої загальноосвітньої шкли
Порівняльний аналіз програмних вимог розвитку дітей старшого дошкільного віку та учнів і-го класу загальноосвітньої школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи