Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) icon

Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи)
Скачати 197.58 Kb.
НазваПізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи)
Зуєва Л.В
Дата конвертації18.05.2013
Розмір197.58 Kb.
ТипДокументи
1. /психология естетика/п_знати св_т 10-11.doc
2. /психология естетика/психолог_я сп_лкування.doc
3. /психология естетика/суз_р. ж_нки гурток.doc
4. /психология естетика/я та естетика.doc
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи)
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування”
Сузір’я жінки (Клуб для дівчат)
Програма факультативного курсу

Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи)_________________


Олена Стеценко,

вчитель музичного мистецтва Богуславської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1


Пояснювальна записка

Школа ХХІ століття вимагає переосмислення освітньої системи, оновлення змісту, технологій становлення творчої особистості, яка прагне змінити на краще власне життя й життя своєї країни. Доля вчителя – виховати саме таку особистість.

Діти приходять до навчального закладу, щоб оволодіти знаннями. Але, крім знань, дитина повинна долучитися до загальнолюдських цінностей, отримати соціальний досвід, навчитися спілкуванню в колективі і зрозуміти, що вона є індивідуальністю та потрібна суспільству.

Навчально-виховний процес має зміцнювати інтерес дитини до відкриття нового, сприяти її становленню як особистості. Творчість вчителя стає механізмом розвитку, а модель творчої особистості постійно вдосконалюється і розвивається. Усі види розвитку (фізичний, духовний, громадянський, морально-етичний, естетичний) тісно пов’язують і підсилюють один одного.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем природи вихованців, їхніх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості дитини, турботи про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Морально-духовне виховання особистості – одна з найактуальніших проблем сучасної педагогічної теорії і практики. Адже історія людства доводить, що майбутнє будь-якої держави залежить від того, наскільки вона зможе забезпечити виховання духовно зрілих, морально стійких членів свого суспільства. З руйнуванням колишніх ідеалів постає проблема впровадження в школи нових освітньо-виховних технологій. Ми переконані, які б зміни не відбувалися в державі, аксіологічні пріоритети виховання повинні залишатися непорушними, орієнтуючись на загальнолюдські, національні якості.

Програма виховної роботи передбачає системний підхід до виховання духовної культури особистості, формування національної свідомості й самосвідомості, утвердження принципів загально­людської моралі, високої художньо-естетичної культури, сприяє повноцінному фізичному розвитку молодого покоління. Лише при наявності системи, вчитель може сформувати, довести й переконати в своїй роботі молоде покоління. Програма повинна допомогти учням 10-12 класів зрозуміти себе, визначити своє місце в житті та навчитись орієнтуватися в навколишньому світі, на жаль, досить складному і вибагливому.

Програма виховної роботи розрахована на три роки (10-12 класи). Вона побудована за такими змістовими лініями: спілкування, здоров’я, навчання, дозвілля, спосіб життя, адже виховання – це процес безперервний і нагромадження в ньому нових знань, зміни власних поглядів, переконань, звичок відбувається постійно.

Метою даної програми є формування громадянської зрілості, професійних інтересів, духовності і високої художньо-естетичної освіченості; повноцінного фізичного розвитку молодого покоління; почуття любові до рідної землі, гармонії відносин з природою.

Завдання програми:

- становлення самосвідомості, стійкого образу "Я", відкриття свого внутрішнього світу;

- утвердження нових ціннісних і світоглядних позицій;

- формування особистості дитини;

- виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до родини, батьківщини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу;

- ознайомлення вихованців з досягненнями світової і національної культури;

- збереження і розвиток народних звичаїв, обрядів, традицій, участь у народних святах, конкурсах, фестивалях.

Очікувані результати:

- розуміння власних можливостей самоаналізу, самоосвіти, самовихо­вання;

- знаходження раціональних шляхів вирішення завдань;

- вироблення шанобливого ставлення до творів мистецтва, зміцнення стосунків спілкування між однолітками, об’єднаних спільною справою;

- усвідомлення системи пріоритетів життєвих цінностей;

- вміння самокритично оцінювати власну поведінку і діяльність;

- здатність адаптуватися в умовах сучасного життя;

- забезпечення духовного та інтелектуального розвитку учнів.

У рамках програми „Пізнати світ допоможе прекрасне” кожен вихованець повинен знати:

- правила міжособистісного спілкування;

- види професій та їх значення для суспільства;

- народні звичаї, обряди, пісні;

- родинні традиції і свята;

- історію свого села, області, району;

- як турбуватися про здоров'я, розвивати фізичні можливості;

- правила естетичного вигляду;

- види мистецтва.

вміти:

- бути гостинним, привітним, врівноваженим, товариським;

- поєднувати особисті інтереси з потребами колективу в різних видах трудової діяльності;

- сприяти відродженню традицій українського народу;

- підтримувати і примножувати сімейні звичаї, традиції, свята;

- збирати історичний матеріал, записувати спогади своїх земляків;

- гартувати себе фізично, піклуватися про власне здоров'я;

- стежити за своїм зовнішнім виглядом;

- сприймати твори мистецтва, аналізувати їх.

Зміст програми

10 клас

Ми – клас, одна сім’я, а в чому ж наша сила?”

Тема 1. „У чому секрет щастя людини?”

Години спілкування:

Світ людських почуттів”

Орієнтовний зміст: вчимося шанувати та розуміти не лише власні почуття, а й почуття близьких нам людей.

Мово, колиска моя”

Орієнтовний зміст: розкрити красу та багатство рідної мови, усної народної творчості, творів українських письменників та поетів.

Бути самим собою”

Орієнтовний зміст: життєві ситуації здатні штовхнути людину до різних вчинків, тому необхідно мати власну стійку позицію.

Життя це мить – зумій його прожити”

Орієнтовний зміст: життя дається людині лише один раз, і прожити його потрібно так, щоб, озирнувшись на минуле, не було соромно перед собою та людьми.

Година класного керівника „Про зовнішність, мову і духовну культуру”

Орієнтовний зміст: людину красить не лише одяг та врода, а й те, чим вона живе, як спілкується з іншими, чого прагне в своєму житті.

Диспути:

Що означає „жити красиво”?”

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми, молоде покоління, що гідно жити, не означає мати „все”.

Що означає „бути сучасним”?”

Орієнтовний зміст: бути сучасним – не лише гарно одягатися, а й розумітися в цінностях сьогодення.

Випуск тематичної стіннівки „Професії моїх батьків”

Орієнтовний зміст: фотовиставка „Всі професії почесні – вибирай свою”, яких критеріїв припускаєшся ти в виборі своєї майбутньої професії.

Літературний вечір „Безсмертним духом скрипаля”

Орієнтовний зміст: знайомство з життям та творчістю Ліни Костенко.

Тема 2. „У здоровому тілі – здоровий дух”

Година класного керівника „Здорові звички – здоровий спосіб життя”

Орієнтовний зміст: цінність здоров’я людини для суспільства; молоде покоління вибирає здоровий спосіб життя.

Година спілкування „Людина – частина природи”

Орієнтовний зміст: Природа мені, а я – Природі, гармонія душі та тіла.

Бесіда „Причини порушення здоров’я”.

Орієнтовний зміст: зустріч з екологом з причини забруднення повітря; наслідки Чорнобильської катастрофи для українського народу.

Бесіда „Жити в світі, в якому є ВІЛ”

Орієнтовний зміст: зустріч-діалог з медичним працівником про захворювання на СНІД; статистичні дані.

День здоров’я. Зустріч-бесіда з батьками „Здоров’я вашої родини”

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками про здоровий спосіб життя родини та вироблення основних правил.

Тема 3. Навчання – гарант майбутнього

Година класного керівника „Самоорганізація, самодисципліна, відповідальність”

Орієнтовний зміст: сутність понять „самоорганізація”, „самодис­ципліна”, „відповідальність”, розвиток означених якостей.

Диспут Мій слід у житті класу

Орієнтовний зміст: роздуми учнів у формі гри „А я…” (можу, вмію, знаю).

Година спілкування з батьками Батьки і діти

Орієнтовний зміст: сімейні свята, зустрічі, звичаї та традиції, їх виховне значення для взаєморозуміння в сім’ї.

Диспут Емоції і характер – в чому їх взаємозв’язок?

Орієнтовний зміст: „Характер – це великий множник людських зусиль” (Арнольд); поміркуй як твої емоції впливають на оточуючих і чи є це проявом характеру?

Зустріч поколінь Навчання в минулому і сьогоденні

Орієнтовний зміст: родинний діалог, фотолекторій, розповіді, порівняння, побажання.

Твір-роздум Мій вчинок – мої моральні переконання

Орієнтовний зміст: створення учнями картини власних вчинків та спроба переконати в правильності їх вибору оточуючих.

Урок милосердя Допоможи товаришеві

Орієнтовний зміст: що значить бути милосердним; хто потребує нашої допомоги; ми відповідаємо за тих, кого приручили.

Тема 4. Відпочинок – запорука успішного навчання

Екскурсії цікавими і пам’ятними місцями міста, області, України

Орієнтовний зміст: екскурсії до музеїв води (м. Київ), А.М.Люльки (с. Саварка), І.С. Нечуя-Левицького (м. Стеблів); відвідування Націо­нального театру опери та балету; знайомство з історичними та куль­турними пам’ятками міста, області, України.

Акції:

Милосердя

Орієнтовний зміст: значення слова „милосердний”; спілкування з людьми похилого віку; допомога підшефним ветеранам.

Турбота

Орієнтовний зміст: хто сьогодні потребує нашої допомоги: виступ агітбригади в дитячому будинку „Оберіг”; допомога та відвідування будинку пристарілих до дня людей похилого віку.

Вечори

Андріївські вечорниці

Орієнтовний зміст: вивчаємо та шануємо звичаї й традиції українського народу.

КВК – Музичний квартал

Орієнтовний зміст: ми любимо, вивчаємо, шануємо і знаємо музику своєї країни й країн світу та пропонуємо вам у цьому переконатися.

Конкурс краси Весняний вернісаж – до жіночого дня 8 Березня

Орієнтовний зміст: участь у загальношкільному святі та вміння продемонструвати найкращі якості конкурсантки на сцені.

Випуск стіннівки Мово моя солов’їна

Орієнтовний зміст: стіннівка до Міжнародного дня української мови; вислови про мову, вірші, роздуми письменників та поетів.

Оформлення виставок-експозицій: Дари осені, Різдвяні іграшки, Пасхальні свята

Орієнтовний зміст: підбір тематичного матеріалу; розповіді, обговорення, схвалення; створення відповідних композицій в оригінальній формі, дотримуючись певних вимог та критеріїв.

Вечір великої родини

Орієнтовний зміст: „Родина, родина від батька до сина, від матері доні добро передам…”; родинні творчі справи, виконання пісень, читання віршів, інсценізація гумористичних уривків.

Музична вітальня Українські народні музичні інструменти

Орієнтовний зміст: свято народних інструментів; знайомство з народними інструментами, слухання музичних творів.

Тема 5. Художній смак і мода

Тренінг Презентую свою модель

Орієнтовний зміст: розробка та демонстрація учнями власних моделей учнівської форми, захист-презентація її актуальності та зручності.

Прес-конференція Чим мені подобається сучасний стиль

Орієнтовний зміст: роздуми учнів про сучасну моду: представлення власного стилю хлопцями та дівчатами.

Година класного керівника Історичні постаті Богуславщини

Орієнтовний зміст: легендарні особистості, композитори та поети рідного міста (О. Кошиць, М. Богуславка, Т. Шевченко, А. Матійко).

Родинний вечір І рушник вишиваний на щастя на долю дала

Орієнтовний зміст: виставка „Рушник – оберіг дому”; розповіді членів родини про сімейні традиції, пов’язані з рушником; концертна програма.

Диспут Сучасність в музиці та моді

Орієнтовний зміст: виступ вчителя музики та образотворчого мистецтва з питань сучасності в мистецтві та його впливу на моду; роздуми та висновки учнів.


11 клас

Світ, в якому ти живеш

Тема 1. Якого ви племені будете, роду?

Години спілкування

Держава та її символи

Орієнтовний зміст: бесіда про символи України; історія української символіки; співаємо Гімн України.

Як тебе не любити, Києве мій

Орієнтовний зміст: уявна подорож історичними та культурними місцями нашої столиці; головна вулиця міста; слухаємо пісні про Київ.

Твір-роздум Якщо я тільки для себе, то для чого я?

Орієнтовний зміст: що ми розуміємо під словом „егоїзм”; яким я повинен бути, щоб користуватися авторитетом у класі; чи можливо жити лише для себе.

Година класного керівника Громадянське виховання молоді

Орієнтовний зміст: я – громадянин своєї держави; що включає в себе громадянське виховання; бути справжнім громадянином – почесно.

Огляд подій тижня На пульсі планети

Орієнтовний зміст: огляд преси та подій які турбують кожного члена суспільства та, зокрема, „тебе”.

Диспут Чи хотів би ти мати такого друга, як сам?

Орієнтовний зміст: що таке справжня дружба; самооцінка власного „я”, вчинки учнів класу.

Години спілкування з батьками

Юнацький вік і його особливості

Орієнтовний зміст: фізіологічні особливості юнацького віку; бути подругою з мамою чи товаришем з батьком; чи вміємо ми довіряти своїм дітям.

Виховання розумних потреб у сім’ї старшокласників

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми що потребують наші діти; чи доречно дозволяти своїм дітям „все”, чого вони вимагають; анкета для батьків.

Тема 2. Здоровій нації – здорове покоління

Година спілкування Алкоголь і тютюн: як захистити себе від цих шкідливих звичок?

Орієнтовний зміст: бесіда „Які звички є шкідливими та як змінити небажану звичку”; чи мають шкідливі звички люди, які тебе оточують; переваги здорового життя.

Години спілкування з батьками

Чи палите, вживаєте ви алкоголь в присутності своїх дітей?

Орієнтовний зміст: анкета для батьків; бесіда про статистику курців та наслідки захворювань через шкідливі звички.

Сім’я та сімейні цінності

Орієнтовний зміст: що ми розуміємо під основами сімейних цінностей; чи дотримується твоя сім’я певних переконань та правил.

Змагання між однолітками з волейболу Сильні, спритні, сміливі

Орієнтовний зміст: виявити найкращих серед учнів класу у цьому виді спорту та підтримати гравців у змаганнях.

Диспут Що загрожує молоді XXI століття?

Орієнтовний зміст: виявити чи володіють учні інформацією про статистику захворювання на туберкульоз; що вони знають про цю хворобу; які заходи профілактики здійснюються вдома.

Бесіда СНІД – ознаки та профілактика

Орієнтовний зміст: зустріч з медичними працівниками; сумна статистика та шляхи її подолання; як особисто кожен із вас реагує на людину з таким захворюванням.

День здоров’я

Орієнтовний зміст: організація культпоходу разом із батьками до лісу; спортивні змагання; розважальна програма.

Тема 3. Навчання – запорука успіху

Учнівська конференція Навчання – твій обов’язок

Орієнтовний зміст: виступ активу класу на конференції з проблем навчання та дисципліни; допоможи своєму другові; зроби висновок сьогодні, бо завтра вже може бути пізно.

Година спілкування Самоврядування в класі: його вплив на розвиток особистості

Орієнтовний зміст: сутність поняття самоврядування; що особисто ти прагнув би зробити будучи членом учнівського самоврядування; розгляд ситуацій.

Години класного керівника

Усі професії потрібні, усі професії важливі

Орієнтовний зміст: твоє бачення професії робітника, працівника сільсь­кого господарства; чи є престижним сьогодні професії вчителя та лікаря.

Талант і праця

Орієнтовний зміст: бесіда „Талановита особистість, творча праця”; чи завжди людина застосовує свій талант у професійній діяльності; чи потрібні для цього інші якості, здібності.

Бесіда 45 хвилин: багато це чи мало?

Орієнтовний зміст: чи достатньо тобі часу для здобуття знань на уроці; яким ти бачиш урок майбутнього; що змінив би ти, будучи міністром освіти; роздуми, діалоги, висновки.

Дискусія Кого ви вважаєте яскравою людиною?

Орієнтовний зміст: як ти розумієш слова „яскрава людина”; яких критеріїв ти дотримуєшся даючи характеристику; кому з близьких тобі людей пасують ці слова і чому.

Робота з активом класу

Орієнтовний зміст: чи задовольняє тебе робота активу нашого класу; звіт старости та комісій класу про здійснену роботу; зауваження, побажання.

Тема 4. Є чимало справ цікавих

Виховна справа Болить незагоєна рана народу

Орієнтовний зміст: пам’ять про Чорнобильське лихоліття; сумна статистика, жахливі факти, сьогодення та радіаційна зона.

Урок мужності Жертвам голодомору присвячується

Орієнтовний зміст: запали свічку; похід до місця вшанування жертв, розповіді учнів зі спогадів їхніх близьких та рідних про страшні часи; сумна статистика.

Орієнтовний зміст: допомога мешканцям будинку людей похилого віку сільськогосподарськими продуктами; шефська допомога вчителям-пенсіонерам, поздоровлення зі святами; гуманітарна допомога дітям з малозабезпечених сімей та дитячого будинку „Оберіг”.

Година спілкування з батьками Екскурсія до уманської Софіївки

Акції Милосердя, Турбота

Орієнтовний зміст: екскурсія до м. Умань та знайомство з історією створення парку; обмін враженнями від побаченого та почутого.

Родинне свято Твори добро, бо ти – людина”

Орієнтовний зміст: „Ти знаєш що ти людина… ”; чи завжди добро може приносити задоволення, спокій, впевненість; розповіді батьків про життєві ситуації; роздуми, висновки.

Поетичний вечір Легендарна поетеса Надросянщини

Орієнтовний зміст: зустріч з поетесою нашого міста Н.І.Усенко-Півторацькою; розповіді про життя легендарної поетеси; читання її віршів; виконання українських пісень.

Участь у шкільних вечорах

Орієнтовний зміст: допомога в організації та проведенні шкільних вечорів.

Тема 5. Вчимося цінувати прекрасне

Поїздка до Київського театру опери та балету

Орієнтовний зміст: знайомство з театром; відвідування театрального дійства та обговорення побаченого.

Екскурсія до Богуславського краєзнавчого музею

Орієнтовний зміст: знайомство з історією рідного краю.

Подорож з батьками Мандруємо стежками духовної культури наших земляків

Орієнтовний зміст: подорож до с. Іванівка (Богуславського р/н) та знайомство з містами, де народився й працював викладач педагогічного коледжу, самодіяльний композитор Віктор Сидорович Жук; слухання хорових творів.

Музичний вечір Творчість Володимира Івасюка

Орієнтовний зміст: презентація сторінок життя та творчості Володимира Івасюка; музична вітальня його творів.

Екскурсія Вулицями нашого міста

Орієнтовний зміст: екскурсії вулицями міста Богуслава Олександра Кошиця та Миколи Гоголя; історія їхнього життя; чому вулиці нашого міста носять імена саме цих видатних особистостей.


12 клас

Що день прийдешній нам готує?

Тема 1. Майбутнє України в наших руках

Години спілкування

Прагнення в моєму житті

Орієнтовний зміст: бесіда „Твій статус у колективі”; чого ти прагнеш досягнути в майбутньому; що саме не задовольняє тебе на даному етапі життя.

Політична трибуна

Орієнтовний зміст: дискусії на важливі теми, які сьогодні турбують суспільство.

Години класного керівника

Що таке совість?

Орієнтовний зміст: чи розумієш ти сутність поняття „совість”; чи важлива ця риса характеру у прийнятті рішень; чи вважаєте ви себе совісною особистістю.

Мій особистий внесок у життя школи

Орієнтовний зміст: що таке активна життєва позиція?; як зробити шкільне життя цікавим; що корисного роблю для цього я.

Практичне заняття Культура особистості, її здатність до самовдосконалення

Орієнтовний зміст: конкурсна програма, у якій учні демонструють вміння одягатися, розмовляти та знання правил етикету; людина живе щоб розвивати та вдосконалювати в собі нові вміння та якості.

Виховна справа Вклонімося хлібу – він святий

Орієнтовний зміст: літературно-музична композиція; ставлення людей до найціннішої святині людства; шанобливе ставлення до хліба.

Учнівські збори Хочеш бути громадянином своєї країни – навчись бути громадянином своєї школи

Орієнтовний зміст: бути гідним громадянином школи – виконувати всі правила для учнів, дотримуватися режиму роботи, піклуватися про молодших, поважати старших.


Година спілкування з батьками В сім’ї росте дівчина, хлопець

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками про фізіологічні особливості дівчат та хлопців в підлітковому віці; чи вважають вас ваші діти своїми надійними подругами та однодумцями; як краще зберегти дружні стосунки зі своїми дітьми.

Тема 2. Бережи здоров’я змолоду

Година спілкування Людина – часточка природи

Орієнтовний зміст: постановка проблемного запитання „Чи впли­ває екологія на здоров’я людини?”; розповідь вчителя, виступи учнів; підведення підсумків.

Година класного керівника Особиста гігієна

Орієнтовний зміст: чи вважаєш ти особисту гігієну запорукою міцного здоров’я.

Зустріч-діалог Відповідальність за сексуальні злочини

Орієнтовний зміст: зустріч з працівниками правоохоронних органів; статистичні дані.

Акції

Разом проти туберкульозу

Орієнтовний зміст: зустріч з медичним працівником лікарні; заходи профілактики захворювання.

Захистимо себе від ворогів здоров'я

Орієнтовний зміст: виставка малюнків з даної проблеми; бесіда про негативний вплив на здоров’я шкідливих звичок: куріння, алкоголь, наркотики.

Читацька конференція Екологічні проблеми України

Орієнтовний зміст: огляд преси, періодики, виступ бібліотекарів та агітбригади з даного питання; як вберегти своє здоров’я від наслідків радіаційного забруднення.

Спортивні змагання Козацькі забави

Орієнтовний зміст: участь команди класу в шкільних змаганнях;

Година спілкування з батьками Наші діти – майбутнє нації

Орієнтовний зміст: бесіда з батьками „Що таке щастя? Що я роблю для своєї дитини, щоб вона була здорова та щаслива”.

Тема 3. Попереду – дорога у майбутнє

Години спілкування

Хто такий лідер?

Орієнтовний зміст: індивідуальність, яка проявляє себе в різних сферах діяльності – лідер; кого ти вважаєш в нашому колективі лідером; чи хотів би ти бути ним; що для цього необхідно.


Моя мета в житті

Орієнтовний зміст: кожна особистість прагне досягнути своєї мети; анкета для учнів „До чого ти прагнеш в майбутньому”; висновки.

Діалог Критикуєш ти – критикують тебе

Орієнтовний зміст: що ти розумієш під словом „критика”; твоє ставлення до неї; як ти реагуєш на критичні зауваження своїх друзів чи старших наставників.

Бесіда-роздум Який слід ти залишиш про себе в житті школи

Орієнтовний зміст: сьогодні ти – випускник; що ти залишаєш на згадку в цій школі; яким словом про тебе згадають молодші учні та старші наставники – вчителі.

Бесіди-диспути

Навчання – мій обов’язок

Орієнтовний зміст: вчитися ніколи не пізно; який багаж знань я візьму з собою до вузу.

Освіта і твоя майбутня професія

Орієнтовний зміст: будь-яка професія потребує глибоких знань; без освіти людина не має майбутнього.

Година спілкування з батьками Моральні основи сім’ї

Орієнтовний зміст: бесіда для батьків „Що посієш те й пожнеш”; про моральні якості та переконання ваших дітей.

Тема 4. Моє сьогодення – основа мого майбутнього

Година спілкування Неформали. Від чого і для чого?

Орієнтовний зміст: нові течії серед молоді; їх походження, позитив та негатив; поведінка молодого покоління на вулицях нашого міста та її вплив на оточуючих; чи хотів би ти бути таким.

Година класного керівника Народні свята кожної пори року

Орієнтовний зміст: чи знаєте ви звичаї та традиції найбільш пошире­них на Україні народних та релігійних свят; учнівські театралізовані виступи.

Акції

Рідній школі

Орієнтовний зміст: що ти залишиш на згадку своїй школі; подарунки малюкам – першокласникам.

Турбота про ліс

Орієнтовний зміст: насадження ялинок в лісосмузі с. Дмитренки.

Обрядове родинне свято За різдвяним столом

Орієнтовний зміст: свято для учнів та батьків; дотримання простих правил етикету; звичаї різдвяних свят; страви які подаються до столу; музично-розважальна програма.

Диспут "Музика сучасна і класична"

Орієнтовний зміст: чи розуміємо ми класичну та сучасну музику; якій музиці надаєш перевагу особисто ти і чому; слухання та аналіз найкращих зразків світового мистецтва.

Година спілкування з батьками Духовні зв’язки поколінь

Орієнтовний зміст: „Моє родове дерево” – виставка робіт учнів; ким були ваші предки; чи продовжуєте ви родинні традиції; розповіді батьків про родинні звичаї та традиції.

Тема 5. Який ти є, випускник XXI століття?

Лекція Чи потрібні нам музеї, виставкові зали?

Орієнтовний зміст: чи відвідуєш ти музеї, виставки; чи вважаєш ти, що молоде покоління не досить обізнане в мистецькому житті нашого народу; виступ лекторської групи з даної проблеми.

Учнівська конференція Молодь ХХІ століття: проблеми, пошуки, рішення

Орієнтовний зміст: виступи старшокласників з проблеми духовного збагачення підростаючого покоління; що чекає в майбутньому наших дітей; нарікання, зауваження, вирішення проблеми.

Вечір для старшокласників Любов’ю дорожити вмійте

Орієнтовний зміст: перше побачення; перше кохання; зрада і недовіра, образи та відчай; літературно-музична композиція підготовлена старшокласниками.

Бесіда з батьками та учнями Ідеал сучасної молодої людини

Орієнтовний зміст: що таке ідеал; кого ти вважаєш для себе ідеалом; чи є для учнів ідеалом їхні батьки, рідні, друзі.

Ділова зустріч з керівниками підприємств Які професії сьогодні в моді?

Орієнтовний зміст: зустріч з представниками декількох підприємств, юридичних працівників, працівників освіти та культури; які професії сьогодні в моді; запитання до гостей, роздуми, оцінки, зауваження; своє бачення майбутньої професії випускниками.

Зустріч з воїнами різних поколінь

Орієнтовний зміст: ветеран Великої Вітчизняної війни, воїн-афганець; розповіді очевидців про страшні події тих років; запитання, побажання.

Ігри

Що? Де? Коли?

Орієнтовний зміст: підготовка й виступ команди з метою розвитку логічного мислення, пізнавальних здібностей та інтересів.

КВК – Що день прийдешній нам готує?”

Орієнтовний зміст: виступи команд в гумористичній формі про те, що чекає наших випускників у майбутньому.


Література

 1. Бех І.Д. Особистісно-орієнтоване виховання: шляхи реалізації // Рідна школа. – 2000. – № 1.

 2. Виноградова М.В. Книга класного керівника. – Х.: Видавнича група "Основа", 2006.

 3. Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості. (Збірник наукових праць). Книга І-ІІ. – К.: – 2001. – 336 с.

 4. Закон України „Про виховання дітей та молоді” // Освіта України. – 2004. – № 72. – С. 4-6.

 5. Карелова Г. Як виховувати духовні цінності? // Шкільний світ. – Березень 2003. – № 42. – С. 1-3.

 6. Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Методичні рекомендації / За заг. ред. Є.І.Коваленко. – К.: ІЗМН, 1996.

 7. Повалій Л. Чи маємо ми духовну спадщину? // Шкільний світ. – Жовтень 2003. – № 6. – С. 4.

 8. Помиткін Е. Духовний розвиток учня у системі шкільної освіти: Науково-методичний посібник. – К., 1995.– 165с.

 9. Програма виховання учнів 1-12 класів „Основні орієнтири виховання”.

 10. Сорока Г.І. Організація виховної роботи. – Х.: Видавнича група „Основа”, 2005.

 11. Сухомлинський В.О. Виховання високих моральних якостей і норм поведінки // Як виховати справжню Людину. – К.: Рад. пис., 1975. – С. 158.

 12. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368с.

 13. Чорна К.І. Виховання моральності як основи духовного світу школярів в умовах розбудови української держави // Цінності християн­ської культури як фактор морально-етичного формування особистості. зб. наук. ст. / За заг. ред. В.М.Оржеховської. – К., 2002. – С.55.

14. Яременко Н.В. Методичні рекомендації щодо розроблення програми виховання особистості та учнівського колективу // Інформаційно-методичний збірник: Спеціальне педагогічне видання Управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Червень 2005. – № 6 (56). – С.76-82.

Схожі:

Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПерелік соціальни категорій до них належать
Коли діти побачать, що ми хочемо їм допомогти пізнати світ, вони відкриються нам набагато більше
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПам’ятка любий друже! Скористайся наведеною нижче пам’яткою, яка допоможе тобі здійснити цікаву й корисну подорож у світ технології І виготовити власний виріб. I. Організаційно-підготовчий етап
Скористайся наведеною нижче пам’яткою, яка допоможе тобі здійснити цікаву й корисну подорож у світ технології і виготовити власний...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconУрок літератури
Література виконує головну роль у формуванні світогляду, характеру й особистісних якостей та естетичних смаків учнів. Мистецтво слова...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра розміщена на сайті міністерства. Для учнів 11 класу чинною є програма “Історія України....
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconУсний математичний журнал
Хто зневажає досягнення математики, той завдає шкоди всій науці, бо той, хто не знає математики, не може вивчити інші точні науки...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconОсобливості викладання географії та природознавства у 2012-13 навчальному році «Світ можна пізнати не виходячи із свого двору»
«людина – суспільство природа» та оновлення змісту географічної освіти, посилення уваги на показ характеру взаємозв’язків у системі...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи”, котра розміщена на сайті міністерства, а також видрукувана у видавництві “Перун” у 2005...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПро вивчення 2010 /2011 навчальному році
України. Всесвітня історія. 5–12 класи”, яка розміщена на сайті Міністерства освіти, а також видрукувана у видавництві “Перун” у...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування
У 2010 —2011 навчальному році учні 6 10 класів навчатимуться за програмою “Історія України. Всесвітня історія. 5 – 11 класи”, котра...
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи) iconЦитатник переможця Як бути?
Світ складний, бо повний протилежностей. Хто навчиться робити правильний вибір, той навчиться жити. Головне тут пізнати закон протилежностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи