Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” icon

Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування”
Скачати 172.89 Kb.
НазваІрина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування”
Зуєва Л.В
Дата конвертації18.05.2013
Розмір172.89 Kb.
ТипПрограма
1. /психология естетика/п_знати св_т 10-11.doc
2. /психология естетика/психолог_я сп_лкування.doc
3. /психология естетика/суз_р. ж_нки гурток.doc
4. /психология естетика/я та естетика.doc
Пізнати світ допоможе прекрасне (10-12 класи)
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування”
Сузір’я жінки (Клуб для дівчат)
Програма факультативного курсу

Розділ 5

Психологічна служба в начальних закладах


Психологія спілкування (5-7 класи)____________________________

Ірина Хронюк,

практичний психолог Сквирського ліцею


Пояснювальна записка

Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” розрахована на учнів 5-7 класів, у яких в цей період відбуваються значні зміни у становленні особистості. Одним з найважливіших новоутворень в особистості учнів цього віку є потяг до самоствердження, бажання бути визнаним оточуючими. Тому спілкування в цей час набуває особливого значення, саме в цей період формуються навички взаємодії в групі.

Мета програми формування в учнів 5-7 класів культури спілкування та навичок ефективної взаємодії у групі.

Факультативний курс „Психологія спілкування” розрахований на 3 ро­ки навчання.

Програма першого року навчання „Культура спілкування і взаємин у повсякденному житті” (для учнів 5-го класу) передбачає засвоєння та осмислення учнями правил культури спілкування, формування їхніх умінь працювати в групі.

Програма другого року навчання „Психологія спілкування і взаємин у повсякденному житті” (для учнів 6-го класу) зорієнтована на ознайомлення з базовими положеннями теорії спілкування, форму­вання навичок ефективної взаємодії у групі.

Програма третього року навчання „Психологія спілкування і взаємодії” (для учнів 7-го класу) спрямована на оволодіння підлітками вмінням виражати свої думки і почуття, формування почуття власної значущості та навички ефективної комунікації, продуктивного спілкування з дорослими та ровесниками.

Програма курсу для п’ятикласників розрахована на 17 занять, 17 на­вчальних годин (1 заняття на тиждень, тривалість – 1 година), для шестикласників та семикласників – на 19 занять, 38 навчальних годин (1 заняття на тиждень, тривалість – 2 години). Заняття можуть проводитись як з усіма учнями класу, так і з окремими групами.

Програма враховує зони найближчого розвитку учнів кожного віку в оволодінні комунікативними навичками, на заняттях не обмежується самостійність і активна участь дітей у вирішенні завдань, заохочується їхня творча діяльність. Усвідомлення нової інформації відбувається через виконання практичних завдань, участь у різноманітних рольових іграх.

Заняття з учнями проводяться за наступною схемою:Структурний компонент

Тривалість

1.

Вступ, повідомлення теми заняття

5 хв.

2.

Активізація учасників

5 хв.

3.

Вправи, спрямовані на формування певних навичок і вмінь учнів

30 хв.

4.

Рефлексія заняття

5 хв.

Під час викладання даного курсу використовуються такі методи та форми роботи:

  • рольова гра;

  • мозковий штурм;

  • робота в групах;

  • дискусія;

  • бесіда;

  • анкетування;

  • тестування.

Засвоївши програмовий матеріал першого року навчання, учні повинні знати правила спілкування в групі, навчитися слухати один одного, регулювати свою поведінку, виражати емпатії, визначати перешкоди у спілкуванні.

Після другого року навчання учні повинні знати правила роботи в групі, види спілкування, що таке пасивна, агресивна, відповідальна поведінка, вміти активно слухати співрозмовника.

Після третього року навчання учні повинні володіти навичками ефективної взаємодії у молодіжному середовищі, різноманітним прийомам вербального і невербального спілкування, застосовувати на практиці основні принципи толерантної поведінки.

Література

1. Безпалько О. Спілкуємось та діємо. – К.: Міленіум, 2002. – 120с.

2. В. Вік, О.Басс. Як набути популярності або правдивий сучасний етикет. – Тернопіль: „Акціонерне товариство „Тарнекс”, 1992. – 128 с.

3. Гірник А.М. Тренінг комунікативних умінь / Практична психологія та соціальна робота. – № 5. – 1999. – 63с.

4. Інтерактивні методи корекційного впливу на поведінку дитини. – Львів: ВНТЛ, 1999. – 56с.

5. Лещинская Е.А. Тренинг общения для учащихся 4-6 классов. – К., 1994. – 130 с.

6. Потапов С., Вакса О. Этикет для подростков или Искусство нравиться себе и другим. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2000. – 368 с.

7. Толстых А.В. Наедине со всеми: О психологии общения. – М.: Полымя, 1990. – 208 с.


Зміст програми

І рік навчання


заняття

Теми

Короткий зміст

Кількість годин

1.

Вчимося спілку­ватися

Вступ. Вправа „Промінці сонця”. Вправа „Абетка настрою”. Вправа „Хочу побажати”.

1

2.

Я та інші

Вступ. Вправа „Мене називають”. Вправа „Я люблю, щоб мене називали”. Впра­ва „Я люблю квітку..., а мій товариш любить квітку...”. Вправа „Будь ласка”.

1

3.

Абетка ввічли­вості

Вступ. Вправа „Конкурс ввічливості”. Вправа „Я хотів би, щоб про мене казали”. Вправа „Хвилина”. Вправа „Будь ласка”.

1

4.

Культура спілку­вання

Вступ. Вправа „Потяг”. Вправа „Передай повідомлення”. Вправа „Через скло”. Вправа „В гостях у Всезнайки”.

1

5.

Правила хорошо­го тону

Вступ. Вправа „Абетка гарних слів”. Вправа „Фантики”. Вправа „В гостях у Всезнайки”. Вправа „Подаруй квітку”. Вправа „Я хотів би, щоб про мене казали”.

1

6.

Спілкування в транспорті, на вулиці, в гостях

Вступ. Вправа „Море хвилюється”.

Вправа „Жестові етюди”. Вправа „Поділись усмішкою”. Вправа „Будь ласка”.

1

7.

Розмова по теле­фону

Вступ. Вправа „Зіпсований телефон”. Вправа „В гостях у Всезнайки”. Вправа „Я зрозумів, чому”. Вправа „Абетка гарних слів”. Вправа „Будь ласка”.

1

8.

Спілкування з комп’ютером

Вступ. Вправа „Цікаво знати”. Вправа „І це здорово!”. Вправа „Абетка гарних слів”. Вправа „Продовж розповідь”. Мозковий штурм „Спілкування з комп’ютером”.

1

9.

Інформаційне по­ві­домлення

Вступ. Вправа „"Скажи іншими словами”. Вправа „Оголошення в газеті”. Вправа „Мені цікаво знати”. Вправа „Хвилина”.

1

10-12.

Культура взає­мин у колективі

Вступ. Вправа „І це здорово!”. Вправа „Наші спільні інтереси”. Вправа „Намисто унікальності”. Вправа „Безлюдний острів”. Вправа „Я та інші”. Вправа „Скринька образ”.

3

13-14.

Секрети дружби

Вступ. Вправа „Чи знаєш ти свого друга?”. Вправа „Комплімент”. Вправа „Поводир”. Вправа „І це здорово!”.

2

15.

Секрети успіху

Вступ. Вправа „У кого довший ряд?”. Вправа „Чарівний мішок”. Вправа „Щоденник настроїв”.

1

16.

Секрети успіш­ного навчання

Вступ. Вправа „Хвилина”. Вправи на розвиток довільної, мимовільної уваги.

1

17.

Підсумкове за­няття

Вступ. Вправа „Чарівний мішок”. Вправа „Будь ласка”. Вправа „Я хочу побажати”.

1

Всього:

17 год


Зміст програми

ІІ рік навчаннязаняття

Теми

Короткий зміст

Кількість годин

1.

Правила спілку­вання у групі

Вступ. Вправа „Не хочу хвалитися, але я”. Вправа „Правила роботи в групі”. Вправа „Перетворення”. Вправа „Хочу побажати своєму сусіду”.

2

2.

Культура спілку­вання

Вступ. Вправа „Де і про що говорити?”. Вправа „Комплімент”. Вправа „Абетка ввічливості”. Вправа „Яке слово промовиш?”.

2

3.

Дистанції у спіл­ку­ванні

Вступ. Вправа "Наші правила". Вправа "Австралійський дощ". Вправа „Список якостей, важливих для спілкування”. Інформаційне повідомлення „Види спілкування”. Вправа „Ситуація”. Вправа „Тортик”. Вправа „Хочу подякувати”.

2

4.

Вербальне та невер­бальне спіл­ку­вання. Активне слухання

Вступ. Вправа „Перетворення”. Вправа „Невербальні етюди”. Вправа „Вислухай і поверни”. Вправа „Подяка за співпрацю”.

2

5.

Емоції людини й етика спілкува­ння

Вступ. Вправа „Наші правила”. Вправа „Як поживаєш?”. Вправа „Абетка настрою”. Вправа „Море хвилюється”. Вправа „Емоції”.

2

6.

Слухати – розу­міти – взаємодіяти

Вступ. Вправа „Море хвилюється”. Вправа „Емоції по колу”. Вправа „Знайди свою емоцію”. Вправа „Яким мені бути?”. Вправа „Щоденник настроїв”.

2

7.

Ефективне спілкування

Вступ. Вправа „Знайди собі пару”. Вправа „Якщо я правильно тебе зрозумів”. Вправа „Перефразуй сказане”. Вправа „Цікаво знати”. Вправа „Історія з торби”. Вправа „Острів найдорожчого”.

2

8.

Безоціночне спіл­кування

Вступ. Вправа „Передача інформації”. Вправа „Вислухай і поверни”. Вправа „Знайди собі пару”. Вправа „Подяка за співпрацю”.

2

9.

Взаємини у ко­лек­тиві

Вступ. Вправа „Наші правила”. Вправа „Вислухай і поверни”. Мозковий штурм „Основні правила ефективного спілкування”. Вправа „Я хочу поділитись новиною”.

2

10.

Секрети дружби

Вступ. Вправа „Якщо я тебе правильно зрозумів”. Вправа „Скажи іншими словами”. Вправи на розвиток уважності.

2

11.

Як спілкуватися продуктивно

Вступ. Вправа „Хвилина”. Вправа „Згода, незгода, оцінка”. Вправа „Я такий щасливий”. Вправа „Повіриш чи перевіриш?”.

2

12.

Різновиди пове­дінки

Вступ. Вправа „Коло фраз”. Вправа „Хто найуважніший”. Вправа „Думка”. Вправа „Ситуація”. Вправа „Я хочу сказати”. Вправа „Я хороший”.

2

13.

Як поводитися гід­но

Вступ. Вправа „Перетворення”. Мозковий штурм „Що заважає людям поводитися гідно?”. Вправа „Я вмію сказати „Ні”. Вправа „Емоційний ланцюжок”. Вправа „Моя просторова територія”. Рольова гра „Відмова позичити книгу”. Вправа „Прибирання класу”.

2

14.

Бар’єри у спіл­куванні

Вступ. Вправа „Знайди собі пару”. Вправа „Штовхання”. Вправа „Бій великих пальців”. Вправа „Плітки”. Вправа „Місток”. Вправа „Розмова через скло”. Вправа „Перешкода”.

2

15.

Жити в мирі із собою та з іншими

Вступ. Вправа „Наші правила”. Вправа „Нетипове використання предметів”. Вправа „Критика і похвала”. Вправа „Комплімент”. Вправа „Скажи мені щиро”. Дискусія „Зроби свій вибір”. Вправа „Брехня”. Вправа „Закінчи речення”. Вправа „За колом”.

2

16.

Шлях до успіху – уміння керувати собою

Вступ. Вправа „Будь впевненим у собі!”. Вправа „Коло фраз”. Вправа „Ураган”. Вправа „Сила волі”. Вправа „Я вмію сказати „Ні”. Вправа „Вірш по колу”. Вправа „Ти про мене ще не знаєш”.

2

17.

Практична допо­мога собі і дру­гові

Вступ. Вправа „Ураган”. Вправа „Сила волі”. Вправа „Відмова”. Вправа „Торбинка на пам’ять”. Вправа „Абетка гарних слів”. Вправа „Невдале спілкування”. Рольова гра „Грабіжник”. Вправа „Мої сильні сторони”.

2

18.

Віртуальне спіл­ку­вання (у всесвіт­ній мережі Інтернет)

Вступ. Вправа „Хто Я?”. Інформаційне повідомлення „Переваги і небезпеки спілкування в Інтернеті”. Вправа „Проект”.

Вправа „Погляд у майбутнє”.

2

19.

Підсумкове заняття

Вправа „Я хочу сказати ровеснику”. Вправа „Емоційний ланцюжок”.

Вправа „Побажання”.

2

Всього:

38 год

Зміст програми

ІІІ рік навчання

заняття

Теми

Короткий зміст

Кількість

годин

1.

Правила спілку­вання у групі

Вступ. Вправа „Про мене сказали б”. Мозковий штурм „Правила спілкування у групі”. Вправа „Найважливіші речі у житті”. Вправа „Побажання”.

2

2

Самовираження у групі. Самопре-зентація

Вступ. Вправа „Не хочу хвалитися, але я”. Вправа „Ураган”. Вправа „Візитка”. Вправа „Моє ім’я”. Вправа „Перетворення”. Вправа "Ти про мене ще не знаєш”. Вправа „Звернення”.

2

3.

Самооцінка й оцінка іншого

Вступ. Вправа „Мовчазне привітання”. Вправа „Потиснемо руки”. Вправа „Знайди свою пару”. Вправа „Бінго”. Вправа „У мене багато спільного з...”. Вправа „Мій портрет у проміннях сонця”. Вправа „Збір валізи”. Тести на визначення рівня самооцінки.

2

4.

Спілкування, йо­го види. Вербаль­не та невербаль­не спілкування

Вступ. Вправа „Яким я є і яким хотів би бути”. Інформаційне повідомлення „Види спілкування”. Вправа „Невербальні етюди”. Вправа „Контакт”. Вправа „Спільний олівець”. Вправа „Готовність до контакту”. Вправа „Скульптура”.

2

5.

Слова і жести у спілкуванні

Вступ. Вправа „Ураган”. Вправа „Знайди собі пару”. Вправа „Жести та міміка”. Вправа „Розкажи вірш руками”.

2

6.

Емоційні стани

Вступ. Вправа „Емоція по колу”. Вправа „Ярлики”. Вправа „Відтворення емоційного стану”. Вправа „Назви емоційний стан сусіда”. Вправа „Що впливає на наш настрій”. Вправа „Про мене сказали б”. Гра „Ситуація”. Вправа „Розвеселити партнера”.

2

7.

Три сторони спіл­ку­вання

Вступ. Вправа „Компліменти”. Вправа „Плітки”. Вправа „Зіпсований телефон”. Вправа „Ти про мене ще не знаєш”. Вправа „Тарабарщина”. Вправа „Продовжи фразу”. Вправа „Я тебе слухаю”.

2

8.

Ефективне спілкування

Вступ. Вправа „Ураган”. Вправа „Вислухай і поверни”. Вправа „Мені було приємно”. Мозковий штурм „Список якостей важливих для ефективного спілкування”. Вправа „Малюнок”. Вправа „Я і мої друзі”. Вправа „Зручна і незручна позиція”. Вправа „Секрети спілкування”. Вправа „Подарунки”.

2

9.

Безоціночне спіл­кування

Вступ. Вправа „Про мене сказали б”. Вправа „Згода, незгода, оцінка”. Гра „Без­людний острів”. Вправа „Мені було приємно ...” Вправа „Я хочу подякувати”.

2

10.

Бар’єри у спіл­куванні

Вступ. Вправа „Ураган”. Вправа „Передача інформації”. Вправа „Вислухай мене”. Вправа „Плітки”.

2

11.

Публічні виступи перед групою

Вступ. Вправа „Хвилина”. Вправа „Звернення”. Вправа „Побажання”. Вправа „Я хочу сказати”.

2

12.

Конфлікт і я

Вступ. Вправа „Зіпсований телефон”. Вправа „Згода, незгода”. Рольова гра „Ситуації”. Інформаційне повідомлення „Стратегії поведінки людини в конфлікті”. Вправа „Картина конфлікту". Вправа „Якщо я правильно тебе зрозумів”. Вправа „Вірю, не вірю”.

2

13.

Толерантне спілкування

Вступ. Вправа „Хвилина”. Вправа „Що таке толерантність?”. Вправа „Я – повідомлення”. Гра „Цивілізація”. Вправа „Це добре”. Вправа „Стереотипні окуляри”. Вправа „Обговорення”. Вправа „Ураган”.

2

14.

Пасивна, агре­сив­на, відпові­дальна поведінка

Вправа „Коло фраз”. Вправа „Хто найуважніший”. Вправа „Думка”. Вправа „Ситуація”. Вправа „Я хочу сказати”. Вправа „Я хороший”.

2

15.

Все залежить від тебе.

Саморегуляція

Вступ. Вправа „Ураган”. Вправа „Коло знань”. Вправа „Ситуація”. Мозковий штурм „Що заважає людям поводитися гідно?”. Вправа „Я вмію сказати „Ні”. Вправа „Так і ні”. Вправа „Спілкування з агресивним співрозмовником”.

2

16.

Все залежить від тебе. Самореалі­зація

Вступ. Вправа „Хвилина”. Вправа „Примірювання ролей”. Вправа „Диригент”.

2

17.

Все залежить від тебе. Самопрогра­­-

мування

Вступ. Мозковий штурм „Дерево моїх інтересів та здібностей”. Вправа „Підтримка друга”. Вправа „Скульптура сьогоднішнього дня”.

2

18.

Людина в світі інформації

Вступ. Вправа „Хто я?”. Вправа „Проект”. Вправа „Погляд у майбутнє”. Вправа „Я хочу сказати ровеснику”. Вправа „Емоційний ланцюжок”.

2

19.

Секрети успіш­ного спілкува­ння. Підсумкове заняття

Вправа „Мені було приємно”. Вправа „Секрети успішного спілкування”. Вправа „Я в майбутньому”. Вправа „Хочу подякувати”. Вправа „Промінці сонця”.

2

Всього:

38 годСхожі:

Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова Наталія Вікторівна практичний психолог Донецького ліцею №30
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПояснювальна записка до програми «Швидка самодопомога» (для учнів 5 класів)
Вітульська З. Г., практичний психолог 1 кваліфікаційної категорії Одеської Маріїнської гімназії практичний психолог 1 кваліфікаційної...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови» для 10 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
«Етика і психологія сімейного життя» програма факультативного курсу для учнів 9-10 класу спеціальної школи-інтернату
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
Куйбишевської районної у м. Донецьку ради, психолог вищої категорії, психолог-методист
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу
...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма курсу за вибором "основи інтернету" для основної школи Автори: Ю. О. Дорошенко > І. О. Завадський > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями навичками роботи в світовому інформаційному просторі, використання...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма факультативного курсу
України у ХХІ столітті (проект), де викладено, що “система освіти має забезпечувати підтримку обдарованих дітей І молоді, формування...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма фахових вступних випробувань
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма фахових вступних випробувань
Основи психологічного консультування, Політична психологія, Юридична психологія, Психологія управління, Психологія конфлікту, Клінічна...
Ірина Хронюк, практичний психолог Сквирського ліцею Пояснювальна записка Програма факультативного курсу „Психологія спілкування” iconПрограма курсу за вибором "основи комп’ютерної безпеки " для основної школи Автори: В. П. Пасько > Н. С. Прокопенко Пояснювальна записка
Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи