«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України icon

«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України
Назва«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України
Сторінка1/5
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5


«ЗАРЕЄСТРОВАНО »
Міністерство освіти і науки УкраїниГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


МИХАЙЛІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІРдирекції і трудового колективу

Михайлівської спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернат

на 2010 – 2011 роки


Дата укладання договору “___ ”____ 20___ р.

Дата повідомчої реєстрації “___”____ 20___р.

Реєстраційний номер __________________

На _________ аркушах


с.МИХАЙЛІВКА


^ АДМІНІСТРАЦІЯ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПРОФКОМ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ


ПОСТАНОВА


« ____ »________20__ Р.


ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ ТА ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ МИХАЙЛІВСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЗА ПЕРІОД 2008-2009 Р.Р.


Заслухавши директора школи та голову профкому про стан виконання колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, профспілковий комітет постановляє:

 1. Проведену роботу адміністрації школи та профкому по виконанню колективного договору за період 2008-2008р.р. взяти до відома.

 2. Затвердити колективний договір між адміністрацією та колективом Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату на 2010-2011 р.р.

 3. Колективний договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє на протязі 2010-2011 р.р., до того часу, поки новий колективний договір набирає чинності.

 4. Положення колективного договору є обов’язковим для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії цього колективного договору.

 5. Затвердити спільну комісію для контролю за виконанням даного колективного договору, вирішення питань, що можуть виникнути в ході реалізації даного договору.С К Л А Д К О М І С І Ї :


 1. Могилей Василь Степанович – директор школи ;

 2. Коломієць Віра Филимонівна – голова профкому ;

 3. Оришечко Іван Іванович – відповідальний за техніку

безпеки, член профкому;

 1. Касян Любов Миколаївна – член профкому;

 2. Пугач Надія Микитівна – член профкому;

 3. Острик Лариса Василівна – член профкому;

 4. Шамрай Руслана Миколаївна – член профкому;

8. Дмитрик Світлана Миколаївна – член профкому.


Директор школи В.С.Могилей


Голова профкому В.Ф.Коломієць


Колективний договір
дирекції школи і трудового колективу

Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату

Черкаської обласної ради на 2010-2011 р.р.


^ 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

 1. Цей колективний договір укладено на 2010-2011 рр.

 2. Колективний договір схвалено загальними зборами трудового колективу, протокол №____від «___»_____________20____ року.

 3. Цей колективний договір діє до дня прийняття нового.

 4. Сторонами колективного договору є:

  • адміністрація Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату в особі директора Могилея Василя Степановича, яка представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

  • профспілковий комітет, який відповідно до ст.247 КЗпП України представляє інтереси працівників Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату в галузі виробництва, праці, побуту, культури.

 5. Директор Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату визнає профспілковий комітет єдиним повноважним представником всіх працівників Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату в колективних переговорах.

 6. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства:

паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, у вирішенні питань соціально-економічних і трудових відносин.

 1. Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, Генеральною, Галузевою, регіональною угодами.

 2. Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією, працівниками і профспілковим комітетом.

 3. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

 4. Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї з сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами (конференцією) працівників.

 5. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у 5 денний строк з дня їх отримання іншою стороною.

 6. Жодна із сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

 7. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не раніше як за 3 місяці і не пізніше як за 1 місяць до закінчення строку дії колективного договору.

 8. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 5 днів підписують колективний договір.

Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної Виконавчої влади (райдержадміністрації, виконавчі Комітети сільських, селищних та місцевих Рад ). Через 5 днів після реєстрації колдоговір доводиться до відома профспілкового комітету, працівників установи.


^ II. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ .

Адміністрація зобов’язується:


 1. Забезпечити ефективну діяльність Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, поліпшення становища працівників.

 2. Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

 3. Застосовувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів навчання і т.п.

 4. Здійснювати прийняття на роботу нових працівників лише у випадках забезпечення повної продуктивності зайнятості працюючих і якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п.1 ст.40 КЗпП України.

 5. Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст.42-1 КЗпП України ).

 6. Не застосовувати контрактну форму трудового договору, крім випадків, коли сам працівник виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансової бази.

 7. Відповідно до заявок забезпечити працевлаштування в установі освіти випускників педагогічних навчальних закладів за отриманою спеціальністю, уклавши з ними безстроковий трудовий договір та установивши їм навчальне навантаження в обсязі не нижче кількості годин на ставку заробітної плати.

 8. Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.

 9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз’яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору з ознайомленням під розписку з його умовами.

 10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім погодженням з профспілковим комітетом згідно з чинним законодавством.

 11. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи здійснювати лише після закінчення навчального року.

 12. У термін визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо в установі не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст.7 Закону України “ Про охорону праці”).

 13. Протягом 2-х днів з часу одержання інформації дирекція закладу доводить до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

 14. Забезпечити своєчасне (не рідше одного разу на п’ять років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, виплата добових).

 15. Розподіл навчального навантаження здійснювати за погодженням з профкомом. Попередній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік проводити в кінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників невідкладно. Не обмежувати обсяг навчального навантаження максимальними нормами. Навчальне навантаження в об’ємі менше тарифної ставки встановлювати лише за письмовою згодою працівника. Передавати уроки мистецтва, музики та співів, фізкультури в початкових класах спеціалістам, лише за письмовою згодою вчителя початкових класів.

 16. Включати представника профкому до складу тарифікаційної та атестаційної комісії.

 17. Режим роботи, графіки роботи, розклад уроків затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом та районної СЕС. ( Додатки №№ 17, 18, 13 ). Встановити сумарний облік робочого часу за місяць для таких працівників як вихователь, сторож, помічник вихователя, кухар, медичні працівники, опалювачі, що працюють згідно із затвердженими щомісячно графіками роботи.

 18. При складанні розкладу навчальних занять забезпечити оптимальний режим роботи згідно з чинним законодавством:

  • для жінок, що мають двох і більше дітей віком до 14 років;

  • для тих, хто поєднує роботу з навчанням.

 19. Вільний від навчальних занять день для методичної роботи надавати керівникам методоб’єднань і вчителям, що мають навантаження в об’ємі до 18 годин, іншим працівникам, в т.ч. похилого віку, виходячи із умов.

 20. Не допускати відволікання педагогічних працівників від виконання ними професійних обов’язків, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством (проведення суботників, тощо).

 21. Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу профкому з оплатою її у відповідному розмірі.

 22. У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з профспілковим комітетом графіки, порядок і розміри компенсації.

 23. Залучати на роботу окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою і за погодженням з профспілковим комітетом.

 24. Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством (можна встановлювати більш високі компенсації за рахунок коштів установи).

 25. Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом до 1 червня і доводити до відома працівників (Додаток № 8).

 26. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України “ Про відпустки”).

 27. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадках:

 • порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

 • несвоєчасної виплати заробітної плати за період відпустки, тобто не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст.ст. 10, 21 Закону України “ Про відпустки”).

 1. У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Не використану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у канікулярний період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів від 14 квітня 1997 року № 346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про відпустки».

 2. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

 3. Надавати відпустку (або її частину) керівним та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346).

 4. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в т.ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.

 5. Тривалість додаткових оплачуваних відпусток понад тривалість основної оплачуваної відпустки згідно з додатками №­­14,15,16 (ст.8 Закону України “Про відпустки”, накази Міністерства праці та соціальної політики України №7 від 1 жовтня 1997 року та №18 від 5 лютого 1998 року; лист Міністерства освіти України від 11 березня 1998 року № 1/9-96 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року №679) встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором.

 6. У межах бюджетних асигнувань надавати працівникам інші види відпусток, передбачених ст.19 Закону України “ Про відпустки”, а саме, жінкам, які мають двоє дітей і більше віком до 15 років, 7 днів тощо.

 7. Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, в сім’ях яких не має інших годувальників, членам багатодітних сімей.

 8. Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12 Закону України “Про відпустки”).

 9. Забезпечення дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.

 10. Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення шляхом розгляду на засіданні спільної комісії по трудових спорах.

 11. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальних трудових спорів.

 12. Надавати працівникам, за їх бажанням, відпустки без збереження заробітної плати, згідно із ст..25, 26 Закону України ,, Про відпустки “.Профком зобов’язується :

 1. Роз’яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права та обов’язки.

 2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку.

 3. Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці, розподілення навчального навантаження.

 4. Активно і в повній мірі реалізовувати права, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (з урахуванням змін і доповнень, внесених згідно з листом Міністерства освіти України від 18.04.94 р. № 1/9-88 ).

 5. Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.^ III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ .

Адміністрація зобов’язується:

 1. Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з профкомом не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

 2. Надавати всім бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарант, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.

 3. Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів в установі.

 4. При прогнозуванні масового вивільнення працівників (до 10% від загальної чисельності працюючих) розробити та реалізувати узгоджену з профкомом (трудовим колективом) програму забезпечення зайнятості та соціальної підтримки працівників, яких передбачається вивільнити.

 5. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення класів груп (підгруп), робочих місць. У випадку об’єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його після закінчення навчального року.

 6. При виникненні необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст.40 КЗпП України:

  1. . Повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установи, скороченням чисельності або штату працівників;

  2. . Вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т.д.;

  3. . Направляти на професійну підготовку, перепідготовку із збереженням середнього заробітку на весь період навчання.

 1. Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого часу для пошуку нової роботи (п.3.5.3 Галузевої угоди).

 2. При зміні власника Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату, а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату .


^ Профспілковий комітет зобов’язується :


 1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

 2. Забезпечувати захист вивільнювальних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – частина друга статті 149 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст. 184 КЗпП України ).

 3. Надавати матеріальну допомогу вивільнюваним працівникам у розмірі встановленому профкомом.

 4. Не знімати з профспілкового обліку вивільнених працівників до моменту їх працевлаштування (крім випадків подання особистої заяви про зняття з обліку ).^ IV. ОПЛАТА ПРАЦІ .

Адміністрація зобов’язується:

 1. Забезпечити в установі гласність умов праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочуваних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання, інформуючи всіх працівників на зборах трудового колективу.

 2. Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановленні в колективному договорі умови оплати праці.

 3. Відповідно до ст.15 Закону України “ Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

Формулювання “За погодженням з профкомом “ означає, що профком має право на рівних засадах з адміністрацією розглядати ті чи інші питання.

Єдиною формою вираження погодження профкому є його рішення, прийняте більшістю голосів.

 1. Затвердити попередньо погоджене з профкомом положення про преміювання. Спільно з профкомом:

  • здійснювати преміювання педагогічних та усіх інших працівників не більше посадового окладу у межах бюджетних асигнувань за рахунок економії фонду заробітної плати та згідно з положенням (додаток №11);

  • виплачувати щорічну винагороду педагогічним працівникам за результатами роботи за навчальний рік згідно з положенням, що є додатком до цього колективного договору (додаток № 12) .

   1. Виплачувати працівникам установи заробітну плату у грошовому вираженні за місцем роботи двічі на місяць при надходженні фінансування аванс – 16 - 19 числа остаточний розрахунок – 27 - 30 числа.

   2. Заробітну плату за період відпустки виплачувати у місяць надання відпустки.

   3. При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівників про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати з видачею на руки виписок із розрахунково-платіжної відомості (ст.110 КЗпП України).

   4. При затримці виплат заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно до Положення про порядок компенсації працівникам частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати (постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 року № 1427 ).

 1. Погодинну оплату праці педагогічних працівників здійснювати лише у випадках :

    • заміщення протягом менше ніж два місяці тимчасово відсутніх педагогів;

    • оплати праці працівників інших установ, які залучаються до педагогічної роботи .

При заміщенні тимчасово відсутніх педагогів, яке тривало понад 2 місяці, оплату здійснювати по тарифікації з першого дня заміщення за всі години фактичного навантаження (п.73 Інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти ).

     1. Здійснювати оплату праці у випадках, коли заняття не проводиться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії, сільгоспроботи і т.д.), з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, при умові виконання працівниками іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до їх функціональних обов’язків.

     2. Педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з встановленим при тарифікації, відповідно до п.76 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти виплачувати до кінця навчального року.

     3. Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов’язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (Постанови Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 р. із змінами від 30.07.99., 26.03.01., 30.11.05р.,№348 від 16 травня 1995 року).

     4. Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.10 Закону України “Про охорону праці”).

     5. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у нічний час, додаткову оплату у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час (п.93 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівникам освіти). Вважати нічними зміни, які повністю або частково (не менше 50% робочого часу) припадають на період з 22.00 до 6.00 (п.3.3.2.Галузевої угоди).

     6. Згідно інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти здійснювати збільшення посадових окладів; встановивши допомоги та надбавки:

 1. За роботу в інтернатному закладі (додаток 22)

 2. За престижність професії згідно з постанови КМУ від 05.09.1999. № 1130(додаток 23)

 3. Згідно постанови КМУ від 30.09.09р. №1073 (додаток 24)

 4. За суміщення професій (додаток №25)

 5. За важкі та несприятливі умови праці (додаток №26)

 6. За складність та напруженість у роботі (додаток №27)

 7. За використання миючих та дезінфікуючих засобів (додаток №28)

 8. За обслуговування комп’ютерної техніки (№29)

 9. За класність водіям (додаток 30)

  1   2   3   4   5Схожі:

«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Лист мон №1/9-617 від 10. 09. 13 року міністерство освіти І науки україни №1/9-617 від 10 вересня 2013 року Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим
Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08. 08. 2013 р. №1135 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, ЦК профспілки працівників молоді та спорту України освіти І науки України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки України надсилає рекомендації до планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, тел.(044) 248-91-13
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Ар крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
«зареєстровано» Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни №1/9-66 від 30. 01. 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи