§ Текстовий редактор Блокнот icon

§ Текстовий редактор Блокнот
Назва§ Текстовий редактор Блокнот
Сторінка1/6
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6
1. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (методичка).doc
2. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (титулка).doc
§ Текстовий редактор Блокнот
Системи обробки текстів

§ 1. Текстовий редактор Блокнот

У цьому параграфі ви вивчите:

 • функції текстових редакторів;

 • поняття про шрифти і їхні параметри;

 • створення, відкриття і зберігання текстового документа;

 • прийоми набору тексту.

Коротко про текстові редактори

Досі обробкою текстів займалися в основному професіонали: друкарки, видавці, працівники друкарень. Тепер завдяки поширенню персональних комп'ютерів підготовка тексту стала доступною практично кожній людині, що має навички користувача ПК. Для роботи з текстами створено відповідне програмне забезпечення: текстові редактори, текстові процесори, видавничі системи.

Текстові процесори і видавничі системи – це досить складні додатки, про них ми поговоримо пізніше. А поки що вивчимо технологію обробки тексту за допомогою найпростішої програми – редактора Блокнот. Ця програма у вас завжди під рукою, оскільки вона встановлюється на комп'ютер водночас з операційною системою Windows.Текстовий редакторце програма або модуль, вбудований в іншу програму, яка служить для введення, редагування та зберігання сим­вольного тексту.

Які бувають шрифти

Кожний текст складається із символів, які у комп'ютері відображені двійковим кодом. Однак двійковий код непридатний для відображення символів на екрані монітора або на папері під час друку (уявіть собі текст, що складається з нулів і одиниць). Звичнішим є відображення тексту за допомогою шрифтів.Шрифт – це набір графічних форм визначеного розміру й оформлення, який служить для зображення символів на папері або на екрані монітора. Носіями шрифтів є файли визначених форматів (fon, ttf, pfb тощо).

Шрифти відрізняються, насамперед, гарнітурою, тобто особливостями свого оформлення. Умовно шрифти можна розділити на дві великі групи: шрифти з «зарубками» і «рублені» шрифти (мал. 1.1).

До шрифтів із «зарубками» належать:

Times New Roman,

Courier New,

Garamond

і багато інших. Ці шрифти часто використовуються для друкування художньої, наукової, навчальної і, особливо, дитячої літератури. «Зарубки» мають таку властивість, що на літерах легко «зачепитися» поглядом. Тому текст, що набраний шрифтом із «зарубками», читається легше, ніж текст, набраний «рубленим» шрифтом. З «рублених» шрифтів найчастіше використовуються:

Arial,

Helvetica,

Impact,

Futura та інші.

АБВ

А

АБВ

б

Мал. 1.1. Шрифти різних груп:

а – шрифт із «зарубками»

б – «рублений» шрифт

До тієї чи іншої гарнітури зазвичай належить кілька написів шрифту: зви­чайний шрифт (Normal), напівжирний (Bold), курсив (Italic) або напівжирний курсив (Bold Italic). Іншим важливим параметром шрифту є його розмір. Цей параметр може використовуватися в кількох значеннях, однак найчастіше під розміром шрифту розуміють висоту його символів (літер).Висота літер називається кеглем шрифту. Кегль вимірюється в пунк­тах (скорочено «п»): 1п = 0,353 мм. При наборі текстів найчастіше використовують шрифти з кеглем 10, 11, 12 і 14 пунктів.

Усі шрифти за способом їх відображення у комп'ютері поділяються на растрові і масштабовані. Растровими є всі шрифти, якими відображаються всі написи в інтерфейсі Windows. Це, наприклад, шрифти Sans Serif 8, 10, 12, Courier 10, 12, 15 (число вказує кегль у пунктах), що зберігаються у файлах із розширенням .fon. Зауважимо, що зображення символів у растрових шрифтах не дуже якісні: вони мають східчастий контур, який особливо помітний, якщо зображення збільшити. Масштабовані шрифти буду­ються за допомогою математичних описів контурів окремих символів. При виведенні масштабованих шриф­тів на екран або на принтер опис контуру перетворюється на крапкове зображення. Позитивна якість масштабованих шрифтів полягає у тому, що зміна їх розміру не впливає на якість відображення символів. Прикладами масштабованих шрифтів є: Times New Roman, Arial, Courier New та інші. Масшта­бовані шрифти, якими ви будете користуватися, належать до типу TrueType і збе­рігаються у файлах із разширенням .ttf.TrueType - це технологія масштабованих шрифтів, яка побудована на математичному описі контурів символів і дозволяє якісно відтворювати шрифти на будь-якому пристрої й у будь-якому масштабі.

Завантаження Блокнота та елементи інтерфейсу

Текстовий редактор Блокнот найбільш придатний для створення невеликих текстових файлів (розміром до 64 Кбайт) у форматі ASCII. Інтерфейс користувача цієї програми дуже простий, однак наслідком простоти є незначні мож­ливості редактора. Скажімо, у вікні Блокнота можна працювати тільки з одним документом. Крім того, текст, підготовлений у Блокноті, не дозволяє виконувати форматування.

Щоб запустити Блокнот клацніть по кнопці Пуск на панелі задач і оберіть у Головному меню команду Программы→Стандартные→Блокнот. У відповідь відкриється вікно програми (мал. 1.2), у котрому відразу можна набирати текст з клавіатури.Мал. 1.2. Вікно програми Блокнот

Вікно редактора містить елементи, звичайні для Windows-додатків. Серед них ви знайдете такі:

 • Заголовок вікна, що складається з імені документа (для нового документа по замовчанню підставляється ім'я Безымянный) і назви програми Блокнот. Якщо зачепити мишею за рядок заголовка, то можна перетягнути вікно програми на нове місце на екрані.

 • Кнопки керування вікном: , (або ), , що відповідають командам Свернуть, Развернуть (або Восстановить), Закрыть.

 • Меню програми, що включає пункти Файл, Правка, Формат, Вид і Справка.

 • Смуги прокручування (горизонтальна і вертикальна), що служать для переміщення по документу.

 • Робоча ділянка, що займає центральну частину вікна і призначена для
  набору та редагування тексту.

 • Обрамлення вікна у вигляді граничної рамки. Якщо навести покажчик миші на будь-яку зі сторін рамки, то покажчик перетвориться у двоспрямовану стрілку, і ви зможете зачепити межу мишею і перетягнути її, змінивши розмір вікна.

Є ще один елемент інтерфейсу, не показаний на мал. 1.2 – це системне меню, яке призначене для керування розміром вікна. Щоб викликати системне меню, потрібно клацнути мишею по позначці програми Блокнот, розташованій у лівому куті рядка заголовка.

Створення і відкриття документа

Одразу після запуску програми можна створювати новий документ коман­дою Файл→Создать.

Редактор Блокнот дозволяє також працювати з файлами створеними раніше. Щоб відкрити існуючий файл, виконайте такі дії,

 • Оберіть команду меню Файл→Открыть.

 • У діалоговому вікні, що відкрилося (мал. 1.3), за допомогою списку Папка, який розкривається, оберіть диск і папку з необхідним файлом. Якщо потрібно
  піднятися вгору по дереву папок, натисніть кнопку із вигнутою стрілкою.

 • Відкривши необхідну папку, виділіть мишею потрібний текстовий файл. При
  цьому в полі Тип файла має бути позначена позиція Текстовые документы.

 • На завершення клацніть по кнопці Открыть.
Мал. 1.3. Діалог відкриття документа
Внаслідок таких дій зазначений вами файл буде завантажений у робочу ділянку вікна редактора, і ви можете розпочати роботу з ним.

Загальні прийоми набору тексту

На початку набору тексту перевірте, яку мову клавіатури ввімкнено – вона висвітлюється на індикаторі в куті панелі задач. Текст набирається за допомогою клавіш алфавітно-цифрового блоку на клавіатурі. Місце, у яке вводитиметься символ із клавіатури, позначається на екрані миготливим курсором.

Якщо ввімкнено українську або російську мови, то літери і цифри для набору беруться згідно з нижніми написами на клавішах. У англійській розкладці літери беруться відповідно до верхніх написів на клавішах. Якщо водночас із клавішею літери натискається клавіша Shift, то змінюється регістр, скажімо, із малої літери на велику. Якщо ж клавіша Shift натискається одночасно з цифровою клавішею, то результат не завжди збігається з тим, що зазначений на клавіатурі. Для введення символів із цифрових клавіш при натиснутій клавіші Shift користуйтеся наведеною нижче таблицею.

Для видалення будь-якого символу потрібно розмістити курсор поруч із
цим символом. Якщо курсор розташований перед символом, то видаліть
символ клавішею Delete. Якщо ж курсор розташований за символом, що
видаляється, скористайтеся клавішею Backspace.

Табл.1.1. Таблиця використання цифрових клавіш

Клавіша

(верхній регістр)

Символ, що друкується

Клавіша

(верхній регістр)

Символ, що друкується

1

!

6

:

2

«(або»)

7

?

38

*

4

;

9

(

5

%

0

)

Щоб утворити новий рядок, натисніть клавішу Enter. Дія цієї клавіші нага­дує дію важеля переведення каретки у друкарській машинці.

Описані прийоми набору тексту є загальними практично для всіх програм текстових редакторів і процесорів. У складніших програмах процесорів до цих прийомів додаються й інші, які підвищують комфортність роботи користувача при введенні тексту.

Переміщення по тексту

Щоб переміщатися по документу, який створюється, у програмі Блокнот передбачено низку засобів.

 • Клацання мишею по місцю, у котре потрібно встановити курсор.

 • Смуги прокручування, що дозволяють переміщатися по вертикалі або по горизонталі при натисканні на кнопки зі стрілками, які розташовані на смугах прокручування.

 • Одноклавішні команди, що задаються клавішами керування курсором (←, ↑, →, ↓), клавішами PageUp і PageDown (переміщення на один екран вгору і вниз), а також клавіши Home (переміщення на початок рядка) і End (переміщення у кінець рядка).

 • Клавішні комбінації. Для переміщення на одне слово вліво потрібно натиснути Ctrl+←, а для переміщення на одне слово вправо – комбінацію
  Ctrl+→. Щоб переміститися в початок документа, слід використовувати
  Ctrl+Home, а в кінець документа – Ctrl+End.

Зберігання і друкування текстового документа

Створений вами документ необхідно зберегти у вигляді текстового файла. Для цього виконайте такі дії.

• Оберіть команду меню Файл→Сохранить как або Файл→Сохранить.

 • У діалозі, що відкрився (мал. 1.4), визначте диск і папку, до якої планується зберегти документ.

 • У полі Имя файла наберіть ім'я файла, що зберігається.

 • Клацніть по кнопці Сохранить або натисніть клавішу Enter.

Водночас із закриттям діалогового вікна Сохранить как буде виконано збері­гання поточного документа у файл із розширенням .txt.Мал. 1.4. Діалог зберігання документа

Ви вивчили послідовність дій для зберігання документа під новим ім'ям. Якщо потрібно зберегти файл під попереднім ім’ям, досить виконати команду меню Файл→Сохранить .

Для друкування створеного документа призначена команда Файл→Печать. Після задання цієї команди документ одразу друкується.

Контрольні запитання

 1. Яке призначення програми текстового редактора?

 2. Назвіть існуючі групи шрифтів та відомі вам шрифти. Що таке гарнітура шрифту?

 3. Які бувають написання шрифтів?

 4. Ще таке растрові шрифти?

 5. Що таке масштабовані шрифти та у чому їх перевага перед растровими?

 6. Як запустити програму Блокнот? Назвіть елементи вікна Блокнот.

 7. Який формат файлу, що створюється програмою Блокнот?

 8. Як створити новий документ? Як відкрити текстовий документ?

 9. Назвіть правила роботи з клавіатурою під час набору тексту.

 1. Які клавіші потрібно натиснути, щоб набрати символи: «», %, ?, №?

 2. Назвіть прийоми переміщення курсору по тексту.

 3. Як зберегти документ під попереднім ім'ям (під новим ім'ям)?

 4. Як надрукувати документ на принтері?

Практикум. Створення і зберігання документа у програмі Блокнот

Відкрийте блокнот і наберіть у ньому будь-який текст, що складається з кількох рядків, скажімо, список уроків у школі на сьогодні. Перевірте набраний вами текст, ви­даливши неправильні символи за допомогою клавіш Delete або Backspace і вставляючи правильні символи. Збережіть документ під ім'ям Розклад у папці Мои документы. Файлу автоматично буде надано розширення . txt).

Запустіть програму Проводник, знайдіть створений вами файл Розклад. Клацніть по позначці файла правою кнопкою миші й оберіть у контекстному меню команду Свойства. Прочитайте в діалозі, який відкрився, розмір файла і місце, яке займає файл на диску. Переконайтеся, що файл займає один кластер.

§ 2. Практика редагування тексту

У цьому параграфі ви вивчите:

 • прийоми виділення фрагмента тексту;

 • використання буфера обміну при редагуванні;

 • операції видалення і скасування дій;

 • задання шрифту документа.

Як показує практика, текст документа не може бути одразу набраний в ідеальному й остаточному вигляді. Отже, він має бути відредагований. Редагуванням у програмах обробки текстів називається будь-яка зміна символьного коду текста.

Редагуванням можна вважати як звичайне виправлення помилок у тексті шляхом зміни літер або розділових знаків, так і вставку або видалення частин тексту, перекомпонування частин документа. Довільна частина тексту у доку­менті, над якою виконується будь-яка операція редагування, називається фраг­ментом.

Фрагментом може бути як окремий символ, так і слово, частина слова, кілька слів, або частина речення тощо.

Виділення фрагмента тексту

Операція над фрагментом тексту звичайно починається з його виділення, виділений текст підсвічується темним фоном. Щоб вивчити операції виділення, вам потрібно попередньо набрати у вікні редактора будь-який текст, що скла­дається з кількох рядків. Опишемо найпростіші і найпоширеніші способи виді­лення текстових фрагментів.

Клацніть мишею по початку фрагмента, який виділяється, і протягніть покажчик миші при натиснутій лівій кнопці до кінця фрагмента, потім відпустіть кнопку – виділений текст буде підсвічений темним фоном. Якщо ви протягуєте покажчик миші зверху вниз і зліва направо, то виділяється частина тексту, що випливає за курсором. Якщо ж ви тягнете покажчик знизу вгору і справа наліво, то виділяється текст, розташований перед курсором.

Ще один спосіб виділення фрагментів за допомогою миші – це подвійне клацання мишею по будь-якому слову. В цьому випадку виділиться слово. Дуже зручно виконувати виділення за допомогою клавіш керування кур­сором. Щоб виділити символи, розташовані справа від курсору, натисніть кла­вішу Shift і, не відпускаючи її, натисніть на клавішу →. Аналогічно виділяють символи зліва від курсору (Shift+←). Якщо ви будете використовувати клавішу ↑ або ↓ водночас із клавішею Shift, то це приведе до виділення рядків, розта­шованих вище або нижче курсору відповідно. Якщо потрібно виділити весь текст, використовуйте команду меню Правка→Выделить все.

Щоб скасувати виділення, потрібно клацнути мишею в робочій ділянці документа або натиснути будь-яку клавішу, що зміщає курсор (←,↑, →, ↓).

Операції видалення і скасування дій

Для видалення фрагмента тексту потрібно спочатку цей фрагмент виділити одним з описаних вище прийомів, а потім натиснути клавішу Delete або Backspace. Якщо ж ви натиснете Delete без попереднього виділення, то буде видалений усього один символ, який розташований справа від курсору. На­тискання на клавішу Backspace (також без виділення) приведе до видалення символу зліва від курсору.

При введенні і редагуванні тексту користуйтеся можливістю скасування останньої дії. Для цього можете скористатись одним із способів:

 • вибрати опцію меню Правка→Отменить.

 • натиснути клавіші Alt+BackSpace або Ctrl+Z.

Використання буфера обміну

Основні прийоми редагування тексту основані на використанні буфера обміну. За допомогою буфера виконується копіювання і переміщення фрагментів тексту, вирізання і вставка фрагментів. Крім того, буфер обміну дозволяє просто виконувати вставку об'єктів з інших додатків у текстовий документ. Серед операцій з буфером обміну – такі:

 • Копіювання в буфер – виконується командою меню Правка→Копировать
  або командою контекстного меню Копировать. Виконати копіювання в
  буфер можна і за допомогою клавіш: досить виділити фрагмент і натиснути
  клавіші Ctrl+Ins або Ctrl+C.

 • Вирізування в буфер означає переміщення в буфер обміну виділеного фрагмента. Виконується вирізання фрагмента за допомогою команди меню
  Правка→Вырезать або команди контекстного меню Вырезать. Замінити ці
  команди можна натисканням клавіш Shift+Delete або Ctrl+X.

 • Вставка із буфера – здійснюється тими самими способами, що і копіювання
  (замість команди Копировать використовується Вставить). Найшвидше
  вставка із буфера виконується комбінацією клавіш Shift+Ins або Ctrl+V.

Зміна шрифту документа

Весь документ, який створюється у програмі Блокнот набирається одним шрифтом. За умовчанням таким є останній шрифт, який ви використовували у попередньому сеансі роботи в Блокноті або у роботі з попереднім документом.

Для зміни шрифту виконайте команду меню Формат→Шрифт. У наступному вікні (мал. 2.1) задайте гарнітуру шрифту (список Шрифт), написання шрифту (список Начертание) і кегль шрифту (список Размер), Після задання цих параметрів натисніть кнопку Оk. У результаті весь текст отримає задані вами шрифту.Мал. 2.1. Діалог задання шрифту

Контрольні запитання

 1. Що вважається редагуванням у програмах обробки тексту?

 2. Назвіть способи виділення фрагмента тексту. Яким із способів виділення ви користу­ватиметесь, якщо необхідно в документі виділити одне слово, кілька рядків, весь текст?

 3. Як видалити фрагмент тексту?

 4. Як скасувати останню операцію? Чи можна скасувати передостанню операцію в програмі Блокнот?

 5. Що таке буфер обміну? Назвіть основні операції, які виконуються за допомогою буфера обміну.

 6. Як присвоїти тексту визначений шрифт, скажімо, Arial Суr, курсив, 12 пунктів?

Практикум. Операції з буфером обміну

Відкрийте Блокнот і наберіть у ньому текст: «Був він старий служака-звір, умів дерева з коренями вивертати і барлоги будувати». Користуючись буфером обміну, виправте речення відповідно до оригіналу казки М.Є. Салтикова-Щедріна: «Був він старий служака-звір, умів барлоги будувати і дерева з коренями вивертати».

  1   2   3   4   5   6Схожі:

§ Текстовий редактор Блокнот iconИсследовательская работа «Текстовые форматы» Создать в своей папке папку с названием Текстовые форматы. Открыть текстовой редактор «Блокнот»
Скопировать и вставить первое предложение третьего абзаца текстового редактора «Блокнот» в текстовый документ Безымянный
§ Текстовий редактор Блокнот iconДослідницька робота «Текстові формати»
Скопіювати і вставити перше речення третього абзацу текстового редактора «Блокнот» в текстовий документ Безіменний
§ Текстовий редактор Блокнот iconЛабораторна робота №5 Тема: Word. Створення документа. Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconДокументи
1. /Текстовий редактор Word/Практичн_ роботи.doc
§ Текстовий редактор Блокнот iconТема Word. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор word залікова робота
Набрати текст автобіографії, оформивши першу букву на початку тексту у вигляді «буквиці», наприклад
§ Текстовий редактор Блокнот iconВивчаємо текстовий редактор MsWord "Гарячі" клавіші "Швидкі" команди клавіші"

§ Текстовий редактор Блокнот iconСтандартная, Форматирование, ви­користовуючи пункт Панели инструментов
Запустіть текстовий редактор і розгляньте вікно програми та документа. Вкажіть на різні елементи вікон
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word?
Яку команду виконати, щоб при введенні тексту автоматично перевірялася його орфографія?
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Word Знайомство з текстовим редактором Word
Набір і зберігання електронного текстового документа полягає у введенні його тексту з клавіатури і збереженні у вигляді файла на...
§ Текстовий редактор Блокнот iconЗавдання для 6 класу для самоопрацювання на період припинення занять Німецька мова
Опрацювати підручник за темами: «Текстовий редактор Word», «Редагування та форматування тексту», опрацювати також практичні роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи