§ Текстовий редактор Блокнот icon

§ Текстовий редактор Блокнот
Назва§ Текстовий редактор Блокнот
Сторінка2/6
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
1. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (методичка).doc
2. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (титулка).doc
§ Текстовий редактор Блокнот
Системи обробки текстів
§ 3. Системи обробки тексту

У цьому параграфі ви вивчите:

 • призначення текстових процесорів і видавничих систем;

 • способи запуску процесора Microsoft Word;

 • елементи віконного інтерфейсу Microsoft Word;

 • способи отримання довідки;

 • режими відображення документа.

Ви вже вивчали просту програму текстового редактора – Блокнот. Зазначалося, що текстові редактори мають обмежений набір функцій. Значно більші можливості щодо обробки текстів у програм текстових процесорів.Текстовий процесор – це програма, що дозволяє вводити, редагувати і форматувати текст, вставляти малюнки і таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій.

Популярними текстовими процесорами є Лексикон, WordPerfect, а також додаток Word, який входить до комплекту програм Microsoft Office. Проміжною між текстовими редакторами і процесорами є програма WordPad, яка постачається разом з ОС Windows.

Текстові процесори є, як правило, могутніми програмами для створення невеликих текстових документів. Однак вони не досить досконалі, щоб використовувати їх у підготовці до друку книг, газет або журналів. Для цього застосовуються інші програми, так звані видавничі системи. Основним завданням видавничих систем є створення електронного оригінал-макета, де текст та ілюстрації будуть розміщені саме так, як у майбутній газеті чи книзі (з точністю до часток міліметра). Видавнича система забезпечує також точне відтворення кольорів, тобто необхідне процентне співвідношення базових кольорів у отримуваних зображеннях.

Сучасна видавнича система – це програма, яка виконує функції всього електронного видавництва, але працювати можна лише на одному настільному комп'ютері. Тому така програма називається Desktop publishing, або настільна видавнича система.Настільна видавнича система (НВС) це програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні.

З видавничих систем найпопулярнішими та найдоступнішими для роботи на ПК програмами є PageMaker, QuarkXPress, Ventura Publisher.

Ми розглянемо основи роботи у програмі текстового процесора Microsoft Word 2003. Основне призначення Word – це професійне створення, редагування та макетування текстових документів. Microsoft Word має широкі можливості для розміщення в документі графічних об'єктів, таблиць, діаграм. Програма Microsoft Word зручна для роботи з великими документами, тому що в ній є засоби, створення колонтитулів, ієрархічних заголовків, змісту тощо.

Запуск процесора

Якщо на вашому комп'ютері встановлено пакет Microsoft Office, ви можете запустити програму Microsoft Word будь-яким зі стандартних способів, передбачених у Windows. Зазначимо, що можливий запуск власне програми Word або запуск Word з подальшим автоматичним відкриттям документа. Завантажити власне програму Microsoft Word можна, натиснувши кнопку Пуск→Программы→Microsoft Word. У результаті завантаження буде відкрито вікно Word з порожнім аркушем документа, який за замовчанням називається Документ 1 (мал. 3.1).Мал.3.1. Вікно текстового процесора Microsoft Word 2003

Варіанти запуску Word з подальшим відкриттям документа можливий завдяки тому, що в системі Windows для кожного зареєстрованого типу файлів існує відповідний додаток, який його відкриває. Тому якщо ви збираєтесь працювати з існуючим документом Word, то можете зразу відкрити документ, двічі клацнувши по значку документа у вікні Мой компьютер (або Проводник).

Вікно Word

Під час роботи в редакторі Microsoft Word перед користувачем розташовано екранне зображення аркуша документа в обрамленні елементів керування: панелей, кнопок, написів тощо. Більшість з цих елементів (мал. 3.1) уже знайомі вам з досвіду роботи у редакторі Блокнот та інших стандартних Windows-додатках.

У верхній частині вікна міститься заголовок, який включає назву документа й ім'я програми (Microsoft Word).Праворуч від заголовка – стандартна група з трьох кнопок керування вікном (, або , – відповідно Свернуть, Развернуть або Восстановить, Закрыть). Ліворуч від заголовка ви можете побачити піктограму додатка Word, – якщо клацнути по ній, то потрапите до системного меню, яке керує розмірами і розташуванням вікна.

Під заголовком вікна розміщено меню, яке складається з опцій: Файл, Прав­ка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Таблица, Окно, Справка. Зміст кожної опції вам стане зрозумілим під час вивчення програми. У версії Word 2003 засто­соване «інтелектуальне» меню. Це означає, що у підменю є приховані опції, до яких користувач поки що не звертався. Викликати таку опцію можна наве­денням покажчика миші на подвійну стрілку в нижній частині підменю й у списку, що з'явився, обрати необхідну опцію. Один раз вибрана, опція відоб­ражається й надалі.

Нижче смуги меню ви бачите панелі інструментів Стандартная і Фарматирование. Звичайний набір інструментів показано на мал. 3.2. Панелі інстру­ментів забезпечують швидкий доступ до команд, які часто використовуються.

Центральну і найбільшу за площею частину вікна займає робоча область документа. Для переміщення по документу служать смуги прокручування. Вони розміщені по межах робочої ділянки: справа (прокручування по вертикалі) і знизу (прокручування по горизонталі).аб

Мал. 3. 2. Панель інструментів: а – Стандартная; б - Форматирование

Рядок стану

Обговоримо окремо такий елемент інтерфейсу, як рядок стану (мал. 3.3). Він відображає дані щодо поточного стану вмісту вікна та інші корисні відомості У лівій частині рядка стану міститься група даних, у якій вказано поточну сторінку згідно з нумерацією сторінок у документі (у прикладі на мал. 3.3 – це Стр.1), поточний розділ документа (Разд.1), а також фактичний номер сторінки від початку документа та повна кількість сторінок у документі (числа, розділені похилою рискою – 1/3 ).

Праворуч від даних про сторінку розміщено інформацію про позицію кур­сора, а саме: відстань від верхнього краю сторінки до місця вставки (у прикладі на мал. 3.3 – це На 14,8 см), номер поточного рядка (Ст 16) і номер позиції в рядку (Кол 32).

Праворуч від інформації про курсор розміщено різноманітні індикатори, серед яких розглянемо два. Це індикатор ВДЛ, який позначає режим видідення, де рух курсора створює виділену зону в документі, й індикатор ЗАМ, який від­повідає режиму заміщення символів. Ці режими включаються подвійним кла­цанням по відповідному індикатору. Режим заміщення може включатися також клавішею Ins, яка діє як перемикач режимів вставки і заміни символу. Праворуч від чотирьох вказаних індикаторів розташовано покажчик мови клавіатури:Мал. 3.3. Рядок стану вікна Microsoft Word

Отримання довідки

У пакеті Microsoft Office 2003 є два основних засоби отримання довідки: помічник і вікно довідки.

Помічник

Помічник має вигляд різних анімаційних персонажів (мал. 3.4) і виводиться на екран командою Справка→Показать помощника.

Коли помічник на екрані, ви можете ставити запитання саме йому. Для цього клацніть по його зображенню та введіть своє запитання у текстове поле діалогу помічника (мал. 3.4). Скажімо, можете запитати, «как вставить ри­сунок?» або «печать документа». Після набору запитання треба клацнути по кнопці Найти. Пошукавши, помічник виведе у вікно знайдені розділи довідкової системи. Оберіть у наданому списку розділ, що вас цікавить.Мал. 3.4. Зображення

помічника та відповідних елементів

Щоб помічник не закривав основну частину документа, пересуньте його мишею до краю екрана. Надалі, коли ви навчитеся працювати з Microsoft Word, то вам не знадобиться постійна присутність помічника на екрані, його легко можна прибрати командою Справка→Скрыть помощника.

Вікно довідки

Звернутися до довідкової системи Microsoft Word можна як через помічника, так і безпосередньо. Оберіть команду меню Справка→Справка: Microsoft Office Word (або натисніть клавішу F1), після чого з'явиться вікно довідки (мал. 3.5) в правій частині вікна документа Microsoft Word, що надає такі можливості:

 • Пошук відповіді за списком Оглавление. Перейдіть на посилання Оглавление, де розташований список розділів довідки, організований у вигляді па­пок. Так само, як у вікні програми Проводник, можна рухатися по дереву папок, відкриваючи їх клацанням миші. Клацання по розділу нижчого рівня (піктограма зі знаком запитання) виводить вміст розділу у праву частину вікна.

 • Пошук за ключовими словами. В поле Искать введіть ключове слово. Клацніть по кнопці зеленій кнопці зі стрілочкою і виконайте пошук потрібних розділів довідки. Результат буде виведений у нижньому віконці. Після вибору розділу ви зможете прочитати його вміст у правій частині вікна.

Швидка довідка

Немає необхідності з кожного простого питання викликати довідкову систему Microsoft Office, іноді досить лише підказки. Наведіть покажчик на елемент інтерфейсу, який вас зацікавив. У відповідь з'явиться спливаюча підказка.Мал. 3.5. Вікно довідкової системи Microsoft Word

Контрольні запитання

 1. Чим відрізняється текстовий процесор від текстового редактора?

 2. Що таке настільна видавнича система і для чого вона призначена?

 3. Як запускається власне програма Microsoft Word?

 4. Як запускається Microsoft Word з автоматичним відкриттям документа?

 5. Назвіть елементи вікна Microsoft Word.

 6. Які додаткові елементи порівняно з Блокнотом є у вікні Microsoft Word?

 7. Для чого потрібен рядок стану та які елементи він містить?

 8. Назвіть довідкові засоби пакета Microsoft Office.

 9. Як викликати та вилучити помічника?

 1. Які види допомоги надає вікно довідки?

§ 4. Початок створення документа. Набір тексту

У цьому параграфі ви вивчите:

 • поняття шаблону;

 • особливості набору тексту в програмі Microsoft Word;

 • прийоми переміщення по документу.

Створення нового документа

Отже, після запуску Microsoft Word за допомогою головного меню або подвійного клацання по значку програми буде відкрито порожній Документ 1. Він створюється за замовчанням на основі шаблону Новий документ (файл Normal.dot).Шаблон документа – це файл, який має всі ознаки форматів, характерні саме для даного типу документів

Найкращий аналог шаблону – друкарський бланк, який потрібно заповнити вручну або на друкарській машинці. Однак на відміну від бланка, у якому ви нічого не можете змінити, шаблон Word можна настроювати.

У Microsoft Word є вбудовані шаблони, за якими можна оформити діловий лист, заяву, Web-сторінку і навіть дисертацію. Користувач може обрати потрібний йому шаблон та створити документ на його основі. Щоб обрати шаблон, задайте команду меню Файл→Создать. У наступному діалозі оберіть потрібний шаблон, користуючись будь-якою із запропонованих вкладок.

Режими відображення документа

Вид документа на екрані задається режимом його відображення. Останні версії процесора Microsoft Word, включаючи Word 2003, підтримують кілька режимів відображення. Розглянемо основні:

 • Звичайний режим вмикається командою меню Вид→Обычный. Цей режим використовується для введення, редагування і фор­матування тексту. Межі сторінок і колонтитули у звичайному режимі не відображаються.

 • Режим розмітки задається командою Вид→Разметка страницы. Його можна назвати також режимом макетування, бо відобра­жається реальне розташування тексту, колонтитулів, малюнків тощо на друкованій сторінці.

 • Режим Web-документа вмикається командою меню Вид→Web-документ. Цей режим зручний для відображення Web-документів.

 • Режим читання. У програмі Microsoft Word для зручності введення тексту передбачено режим відображення документу в залежності від потреб користувача. Цей режим викликається командою Вид→Режим чтения. Він надає можливість як збільшувати візуальне сприйняття тексту на сторінці, так і навпаки. В цьому режимі передбачені можливості швидкого переходу по заголовках та інші додаткові можливості, що дають змогу швидко відшукувати, читати та редагувати текст.

Набір тексту

З основними прийомами набору тексту ви вже знайомі з програми Блокнот, тому поговоримо лише про додаткові можливості процесора Microsoft Word для набору. Вводити текст у документ Word можна в будь-якому режимі відображення, заданому з меню Вид.

Мова клавіатури

Для перемикання мови клавіатури, скажімо, з української на англійську, застосовуються комбінації клавіш, задані у настройках системи Windows. Такими комбінаціями можуть бу­ти Ctrl+Shift або Alt+Shift. Ще один спосіб вибору мови – клацання по індика­тору мови на панелі задач і далі клацання по необхідній мові у списку вста­новлених.

Зміна регістра

Відомо, що для перемикання регістра клавіатури застосовуються клавіші Shift і CapsLock. При наборі тексту у Word ви можете клавішами Shift+F3 міняти регістр літер у словах, що вже набрані. Повторні натискання цих клавіш змінюють «по колу» великі і малі літери, наприклад, «цикл → Цикл → ЦИКЛ → цикл».

Переведення рядка

Коли текст уводиться з клавіатури, то курсор автоматично переводиться на новий рядок по закінченні попереднього. Якщо ви бажаєте створити новий абзац, то натисніть клавішу Enter (вона діє як важіль переведення каретки у друкарській машинці). Часто виникають ситуації, коли потрібно почати новий рядок абзацу, залишаючись у попередньому абзаці. Так буває, наприклад, при наборі віршів. Тоді треба натиснути клавіші Shift+Enter.

Пробіли

Щоб набраний вами текст був грамотним, користуйтесь правилами засто­сування пробілів. Перед розділовим знаком (крапкою, комою, двокрапкою тощо) пробіл не ставиться, але після знака – обов'язково. У Word передбачено також знак нерозривного пробілу, що застосовується при введенні словосполучень, які не можна розірвати на два рядки, Скажімо, не можна розривати ініціали та прізвище (Т.Г. Шевченко, А.П. Чехов), число та місяць у запису дати (31 грудня) тощо. Нерозривний пробіл уводиться одночасним натисканням клавіш Ctrl+Shift +Пробіл.

Режими вставки і заміни

Вводити текст у редакторі Microsoft Word можна в режимі вставки та в режимі заміни. Перемикання цих режимів виконується клавішею Ins. При ввімкненому режимі вставки символи, які вво­дяться у місце розташування курсора, автоматично пересувають праворуч увесь текст, що розміщений справа від місця вставки. У режимі заміщення символ, який вводиться з клавіатури, заміщає попередній, який міститься у цій самій позиції, тобто в режимі заміщення новий текст набирається зверху попереднього.

Вставка символів

При наборі тексту іноді треба вводити символи, які не входять до шрифтів, наприклад, ∑, π, ↔, ±, ≠, ↨, ≤, ≥ тощо. Всі подібні символи містяться в файлах спеціальних шрифтів, які встановлюються разом з системою Windows, а саме: Symbol, Marlett, Webding, Wingding. Щоб вставити у текст символ, розмістіть курсор на місце вставки і виконайте команду меню Вставка→Символ. У на­ступному діалозі (мал. 4.1) вкажіть потрібний символ і натисніть кнопку Вста­вить.

Вставлений символ видаляється так само, як і будь-який друкований сим­вол: клавішами Delete або Backspace.

Переміщення по документу

Усі прийоми переміщення по документу, які ви засвоїли у редакторі Блокнот, можна застосувати, працюючи у Microsoft Word. До цих прийомів належать клацання мишею, використання смуг про­кручування, клавіш керування курсором (←, ↑, →, ↓), клавіш PageUp і PageDown.Мал. 4.1. Діалог вставки символів

Під час роботи у Microsoft Word зручно використовувати комбінації клавіш. Окрім відомих вам Ctrl+Home або Ctrl+End (переміщення на початок або у кінець
документа), передбачено комбінацію Shift+F5. Вона дозволяє повернути курсор
на попереднє місце, що може бути корисним при частих переходах між різними
частинами документа.

Скасування дій

Зазначимо, що у Microsoft Word, як і у редакторі Блокнот, є можливість скасувати виконані дії. Але, на відміну від Блокнота, можлива відміна на невизначене число кроків назад.

Для послідовного скасування дій можна використати один з таких прийомів:

 • натискання комбінації клавіш Alt+BackSpace;

 • вибір команди Правка→Отменить;

 • клацання по кнопці Отменить на панелі інструментів.

Останній дозволяє відмінити будь-яку дію з списку виконаних операцій; Список розкривається при клацанні по трикутній стрілці праворуч від кнопки Отменить.

Контрольні запитання

 1. Що таке шаблон документа?

 2. Як створити новий документ у Word?

 3. Назвіть відомі вам режими відображення документа та відмінності між ними. Як ці режими вмикаються?

 4. Як перемкнути мову клавіатури?

 5. Що таке нерозривний пробіл і як вставити його в текст?

 6. Чим відрізняються режими вставки та заміщення? Яка клавіша перемикає ці режими?

 7. Опишіть операцію вставки символу.

9. Які способи переміщення по документу вам відомі?

 1. Як повернутися у попереднє місце розташування курсора?

 2. Як скасувати попередню операцію редагування?

 3. Чим відрізняється засіб відміни дій у Word від відміни дій у Блокноті?

Практикум. Набір тексту

Створіть новий документ, набравши у ньому текст першого абзацу пункту «Спеціальні символи». При цьому застосовуйте українську та англійську мови клавіатури та засоби вставки символів. Для виправлення помилок при наборі застосовуйте клавіші Delete або Backspace, а також засіб відміни дій.

1   2   3   4   5   6Схожі:

§ Текстовий редактор Блокнот iconИсследовательская работа «Текстовые форматы» Создать в своей папке папку с названием Текстовые форматы. Открыть текстовой редактор «Блокнот»
Скопировать и вставить первое предложение третьего абзаца текстового редактора «Блокнот» в текстовый документ Безымянный
§ Текстовий редактор Блокнот iconДослідницька робота «Текстові формати»
Скопіювати і вставити перше речення третього абзацу текстового редактора «Блокнот» в текстовий документ Безіменний
§ Текстовий редактор Блокнот iconЛабораторна робота №5 Тема: Word. Створення документа. Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconДокументи
1. /Текстовий редактор Word/Практичн_ роботи.doc
§ Текстовий редактор Блокнот iconТема Word. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор word залікова робота
Набрати текст автобіографії, оформивши першу букву на початку тексту у вигляді «буквиці», наприклад
§ Текстовий редактор Блокнот iconВивчаємо текстовий редактор MsWord "Гарячі" клавіші "Швидкі" команди клавіші"

§ Текстовий редактор Блокнот iconСтандартная, Форматирование, ви­користовуючи пункт Панели инструментов
Запустіть текстовий редактор і розгляньте вікно програми та документа. Вкажіть на різні елементи вікон
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word?
Яку команду виконати, щоб при введенні тексту автоматично перевірялася його орфографія?
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Word Знайомство з текстовим редактором Word
Набір і зберігання електронного текстового документа полягає у введенні його тексту з клавіатури і збереженні у вигляді файла на...
§ Текстовий редактор Блокнот iconЗавдання для 6 класу для самоопрацювання на період припинення занять Німецька мова
Опрацювати підручник за темами: «Текстовий редактор Word», «Редагування та форматування тексту», опрацювати також практичні роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи