§ Текстовий редактор Блокнот icon

§ Текстовий редактор Блокнот
Назва§ Текстовий редактор Блокнот
Сторінка4/6
Дата конвертації23.03.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
1. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (методичка).doc
2. /microsoft-word-metodichka/Microsoft Word (методичка)/Microsoft Word (титулка).doc
§ Текстовий редактор Блокнот
Системи обробки текстів
§ 8. Форматування сторінок

У цьому параграфі ви вивчите:

 • установку параметрів сторінок документа;

 • формування колонок в документі;

 • створення і редагування колонтитулів;

 • вставку номерів сторінок.

У попередньому параграфі розглянуто форматування символів і абзаців, Існує ще один, вищий, рівень форматування, який стосується сторінок. Параметри, які задаються в процесі форматування сторінок, діють у межах всього документа (наприклад, розмір паперу, поля, число колонок, колонтитули).

Визначення параметрів сторінок

Нагадаємо, що новий документ створюється на основі якогось шаблону. Однак іноді існуючий шаблон не влаштовує користувача і він бажає, щоб формат створюваного документа дещо відрізнявся від формату шаблону. Якщо такі відмінності стосуються параметрів сторінок, то потрібно визначити нові параметри до створення документа. Якщо перевизначити, скажімо, розміри аркуша або полів уже після введення тексту у документ, то зміниться розподіл тексту на сторінці, а також загальне компонування документа.


Орієнтація сторінок, розмір паперу, поля

Починаючи створення документа, потрібно подумати про розмір сторінок та їхній вигляд. Стандартними розмірами сторінок є А5 (148×210), А4 (210×297), A3 (297×420) тощо (в дужках дано ширину і висоту аркуша в міліметрах). Формат А4 має папір для письма – на такий формат розраховані більшість принтерів.

Сторінка може бути орієнтована широким боком по вертикалі (книжкова орієнтація) або по горизонталі (альбомна орієнтація). Між текстом і краями сторінки документа розташовані порожні ділянки – поля. Розрізняють верхнє, нижнє, ліве і праве поля.

Часто сторінки документів друкуються у розворот, як у книгах (поля цих сторінок розрізняють як дзеркальні зображення). На таких сторінках замість лівого і правого полів визначають внутрішні і зовнішні поля.

Установка параметрів сторінок

Щоб встановити параметри сторінок у створюваному документі, виконайте команду меню Файл→Параметры страницы. У відповідь відкриється діалог, який складається з трьох вкладок. Назви цих вкладок говорять самі за себе.

 • Вкладка Размер бумаги (мал. 8.1, а) дозволяє задати розмір аркуша, на якому друкуватиметься документ.Мал. 8.1. Діалог Параметры страницы:

а – вкладка Размер бумаги

б – вкладка Поля

 • За допомогою вкладки Поля, наведеної на мал. 8.1, б, визначаються роз­міри полів. Значення полів уводяться у лічильники Верхнее, Нижнее тощо, а також визначити орієнтацію аркуша книжкову або альбомну. Якщо ви бажаєте працювати з документом з розворотом сторінок, встановіть опцію Зеркальные поля.

 • На вкладці Источник бумаги можете прийняти установки за умовчанням. Це означатиме подачу паперу для друку з лотка принтера.

Усі встановлені параметри сторінок можна використовувати за умов­чанням, тобто застосувати до наступних створюваних документів. Для цього після настроювання сторінки, перебуваючи на будь-якій вкладці вікна Пара­метри страницы, клацніть по кнопці По умолчанию. Має з'явитися попередження щодо змін, які вносяться, відображатимуться в усіх документах, створюваних на основі обраного шаблону (наприклад, Normal.dot). Ви можете підтвердити або не підтвердити зміни, внесені до шаблону.

Колонки

Щоб зробити текст компактнішим та привабливішим, його розбивають на колонки. Тексти у вигляді колонок друкуються на сторінках газет, журналів, довідкових видань. Розглянемо прості прийоми створення таких колонок у доку­менті Microsoft Word.

Створення колонок інструментом Колонки

Створити багатоколонковий текст найпростіше за допомогою кнопки Колонки панелі інструментів Стандартная. Установіть режим розмітки тексту і виділіть частину тексту, яку потрібно розбити на колонки. Якщо не виділити будь-який текстовий фрагмент, розбиття на колонки буде застосовано до поточного розділу або до всього документа. Клацніть по кнопці Колонки панелі інструментів Стандартная. Натискаючи ліву кнопку миші, виділіть у списку (мал.8.2, а) потрібну кількість колонок і відпустіть кнопку миші.

Колонки, створені таким чином, матимуть однакову ширину. Для стандартних аркушів формату А4 з мінімальними полями та книжною орієнтацією можна створити від 2 до 7 колонок.Мал. 8.2. Найпростіші інструменти створення та настройки колонок;

а – кнопка Колонки; б – маркери колонок на лінійці

а

бВідкоригувати ширину створених колонок, а також проміжки між ними мож­на лінійкою. Включіть лінійку, якщо вона в даний час не відображається у вікні документа (меню Вид→Линейка) та розмістіть курсор у одній з колонок. На горизонтальній лінійці відображатимуться межі колонок (мал. 8.2, б). Ви можете змінити положення будь-якої границі і відповідно шири­ну колонки, якщо мишею перетягнете границю у нове положення.

Текст в колонах можна вводити і редагувати звичайними прийомами.

Створення і форматування колонок за допомогою діалогу Колонки

Широкі можливості для створення багатоколонкового документа надає діа­лог Колонки, який викликається командою Формат→Колонки. У цьому діалозі ви зможете задати кількість і ширину колонок, а також проміжків між ними. За необхідності колонки можна розділити вертикальними лініями. Робота у діалоговому вікні колонки нескладна, тому пропонуємо вам самостійно розібра­тися у цьому питанні.

Колонтитули

Ще одним важливим елементом сторінок є колонтитул.Колонтитулице повторювані елементи документа, розташовані у верхній або нижній частині сторінки.

Верхня або нижня частина сторінки називається зоною колонтитула, там же розташовується і номер сторінки. Наприклад, верхній колонтитул може містити назву глави, а нижній – номер сторінки. У складніших випадках ко­лонтитул парної сторінки (лівої сторінки розгортки) може містити назву книги, а непарної (правої сторінки) – назву глави. До зони колонтитула іноді вводять прізвище автора, дату створення документа або графічний елемент, скажімо, логотип.

Створення колонтитулів

Щоб створити колонтитули, потрібно лише двічі клацнути мишею по зоні колонтитула (або обрати команду Вид→Колонтитулы), вікно Microsoft Word автоматично перейде до режиму розмітки з відображенням зони створення колонтитула (її обве­дено пунктирною лінією), а весь документ стає блідо-сірим та недоступним для редагування. На екрані з'явиться панель інструментів Колонтитулы (мали 8.3).

На панелі Колонтитулы є кнопка Верхний/Нижний колонтитул, яка дозволяє перемикатися між колонтитулами. Оберіть за допомогою її верхній або нижній колонтитул і введіть потрібний текст. У зону колонтитула можна додати поточ­ну дату або час, клацнувши по кнопці Дата або Время.

Після введення у колонтитул необхідних елементів ви можете відформатувати їх, користуючись звичайними засобами Microsoft Word. Закінчивши форматування, натисніть кнопку Закрыть і вікно Word буде переведено у попередній режим редагування.

Для видалення колонтитула увійдіть у режим редагування колонтитулів (команда Колонтитулы), вилучіть увесь вміст колонтитула і натисніть кнопку Закрыть.

Вставка і видалення номерів сторінок

Документи легше читати, коли сторінкам присвоєно номери. Користувачеві не потрібно набирати номери сторінок вручну, тому що вони зазвичай є на полях, які недоступні в режимі редагування основного тексту. Для введення номерів сторінок у процесорі Microsoft Word передбачено спеціальні засоби, які авто­матично оновлюють номери сторінок при зміні їх кількості у документі.Мал. 8.3. Панель інструментів Колонтитулы

Номери сторінок розмі­щуються в зоні колонтитула. Відповідно на панелі Колон-титулы (мал. 8.3) є кнопки Номер страницы і Формат номера страницы, які дозво­ляють вставити номери сторінок і відформатувати їх на­лежним чином. Одним з най­простіших є такий спосіб вставки номерів сторінок

Мал. 8.4. Діалог для вставки номера сторінки

 • Оберіть команду меню Вставка→Номера страниц і у діалозі (мал. 8.4), що відкрився, встановіть положення номера на сторінці і тип вирівнювання (розміщення номера відображатиметься у віконці Образец).

 • Клацніть по кнопці Формат і задайте в наступному діалозі номер, з якого
  почнеться нумерація, а також формат написання номера (арабські цифри,
  римські цифри, літери тощо).

 • Задавши вказані параметри, закрийте обидва діалоги натис­канням кнопки Оk.

Якщо необхідно видалити створені номери, двічі клацніть по номеру, цим активізувавши колонтитули. Далі виділіть номер і натисніть клавішу Delete. Перейдіть до інших колонтитулів, також видаливши їхні номери. Після цього клацніть по кнопці Закрыть панелі інструментів Колонтитулы.

Контрольні запитання

 1. Назвіть параметри сторінок, які встановлюються засобами Microsoft Word.

 2. Як задати розмір паперу та полів документа?

 3. Як задається орієнтація сторінок?

 4. Опишіть найпростіший спосіб створення колонок. Як задати ширину колонок?

 5. Які можливості форматування колонок надає діалог Колонки?

 6. Що таке колонтитул? Як перейти до режиму редагування колонтитула?

 7. Як ввести номери сторінок? Як задається формат нумерації сторінок?

 8. Як вилучити колонтитули разом з номерами сторінок?

§ 9. Стилі та структура документа

У цьому параграфі ви вивчите:

 • поняття стилю;

 • створення, редагування та вилучення стилю;

 • роботу зі структурою документа.

Що таке стиль?

Зовнішнє оформлення документів звичайно задається не присвоєнням пара­метрів формату окремим елементам тексту, а за допомогою інструментів стилю.Стильце набір параметрів форматування, який зберігається під своїм ім'ям, дозволяє однаково оформляти документи та спрощує процес форматування.

Одна дія – присвоєння стилю виділеному тексту – може одразу змінити цілу групу параметрів форматування. Припустимо, ви бажаєте, щоб усі заголовки документа мали однаковий вигляд. Для цього ви заздалегідь задаєте параметри стилю заголовка, а потім присвоюєте стиль кожному заголовку. Якби ви не за­стосовували стилі, потрібно було б значно більше дій: задати для кожного заголовка гарнітуру шрифту, розмір, написання, визначити абзацний відступ, інтервали перед і після заголовка тощо.

Стилі зручні також і тим, що при зміні параметрів стилю увесь текст, на який накладено даний стиль, буде переформатовано відповідно до нових установок. І навпаки, ви можете задати такий режим, що при зміні формату тексту відпо­відний стиль автоматично перевизначається.

Під час запуску нового документа за умовчанням використовується шаблон Normal.dot. Набір тексту у цьому стилі виконується у стилі Обычный. На основі цього стилю формуються інші стилі шаблону – їх можна переглянути в полі Стиль на панелі Форматирование (мал. 9.1).Мал. 9.1. Список стилів

Застосування стилю

Доки ви не створили свої стилі, можете користуватися тими, які передбачені у шаблоні. Щоб застосувати стиль до абзацу, клацніть по абзацу або виділіть кіль­ка абзаців, які ви бажаєте змінити. Якщо необхідно застосувати стиль до слова чи фрагмента тексту, виділіть слово або фрагмент, які будуть змінені. Далі відкрийте список Стиль (мал. 9.1), клацнувши по однойменній кнопці на панелі інструментів Форматирование. Оберіть потрібний стиль клацанням миші і виділений текст, одразу зміниться.

Якщо на вашій панелі інструментів відсутній список Стиль, можна обрати стиль по-іншому. Виконайте команду меню Формат→Стили и форматирование і у діалозі клацніть по імені потрібного стилю.

Зміна стилю

Основною перевагою використання стилів є однакова зміна оформлення тексту. Скажімо, певний стиль використовує шрифт Аrіаl розміром 13 пт, а ви бажаєте задати їм шрифт Pragmatica розміром 14 пт. Для цього вам не потрібно переформатовувати кожен заголовок – досить змінити лише властивості даного стилю.

 • Оберіть команду Формат→Стили и форматирование.

 • У діалозі Стиль натисніть праву кнопку миші на імені стилю, який слід змінити, і у контекстному меню оберіть пункт Изменить.

 • У новому діалозі Изменение стиля (мал. 9.2) натисніть кнопку Формат і
  оберіть атрибут у спадному меню, наприклад, Шрифт або Абзац, який
  змінюватиметься.

 • Для зміни атрибута, наприклад шрифту, відкриється окремий діалог
  (мал. 9.2). Після зміни одного атрибута клацніть по Оk і перейдіть до
  наступного атрибута зі спадного меню (наприклад, Табуляция або Граница).

Створення та видалення стилю

Для створення і налагодження нового стилю увійдіть у меню Формат→Стили и форматирование і натисніть кнопку Создать стиль. У діалозі Создание стиля (мал. 9.3) в полі Имя введіть ім'я нового стилю. Переконайтеся, що у полі Стиль указано, що створюваний стиль буде стилем абзацу. В полі Основан на стиле задайте вихід­ний стиль. Натисніть кнопку Формат і послідовно задайте потрібні атрибути формату абзацу. На кінець задання параметрів нового стилю натисніть кнопку Оk діалогу Создание стиля. Цей стиль створювався для форматування цілого абзацу.

Стиль тексту чи фрагменту створюється аналогічно стилю абзацу, але у діалозі Создание стиля (мал. 9.3) у полі Стиль потрібно обрати опцію знак.

Для видалення стилю по­трібно вилучити його зі списку стилів. Оберіть команду Формат→Стили и форматирование у меню Формат, у списку Стили виберіть із контекстного меню команду Удалить.

Виконуючи ці операції, па­м'ятайте прості правила. Якщо ви видаляєте стиль, то до абза­ців, "які залишилися без стилю", застосовуватиметься стиль, що є основою стилю, який вида­ляється. Якщо ж видалити стиль, який був основою для створення інших стилів, то до них застосо­вуватиметься стиль Обычный.

Мал. 9.2. Діалог Изменение стиля

Мал. 9.3. Діалог Создание стиля

Структура документа

На основі стилів у доку­менті можна задати заголовки різного рівня. Ці заголовки створюють структуру документа, яка нагадує зміст книги. Однак структура відріз­няється від змісту тим, що користувач може активно втру­чатися в неї: змінювати розмі­щення заголовків, надавати їм інший рівень тощо. Для таких операцій у Microsoft Word є відповідні інструменти та передбачено спеціальний режим Структура.

Вікно Word у режимі Структура

Перейти до даного режиму можна командою меню Вид→Структура або клацанням по кнопці Режим структуры ліворуч від смуги прокручування (мал. 3.1). Краще користуватися режимом структури, якщо в документі, окрім основного тексту, є заголовки з вбудованими стилями або стилі з призначеним рівнем. Основним текстом називається будь-який абзац у документі, крім заголовка.

При включенні режиму структури у вікні Word з'являється додаткова панель Структура (мал. 9.4) і змінюється відображення документа.

Перегляд заголовків документа

Заголовки документа залежно від їхнього рівня розташовуються з різними
відступами, причому заголовки вищого рівня містяться лівіше. Ліворуч від
кожного заголовка є знак плюс або мінус. Знак плюс означає, що цей заголовок містить будь-яку підлеглу структуру: основний текст або заголовки нижчого
рівня. Знак мінус з'являється тоді, коли під заголовком немає ні якогось тексту, ні
порожнього рядка. Деякі заголовки можуть бути підкреслені сірою лінією – це означає, що у документі нижче заголовка міститься основний текст (а не заголовок нижчого рівня).Мал. 9.4. Структура документа

Перегляд вмісту заголовків

Хоча структура й призначена для роботи із заголовками, у цьому режимі можна переглядати вміст, який стосується того чи іншого заголовка. Для цього двічі клацніть мишею по знаку плюс, розташованому, ліворуч, від заголовка (або встановіть курсор у заголовок і натисніть кнопку + (Развернуть) на панелі інструментів Структура). На екрані будуть показані лише перші рядки абзаців. Для згортання вмісту заголовка клацніть по кнопці – (Свернуть) на панелі Структура. Якщо вміст заголовка не згортається, перевірте, чи встановлено курсор на рядку заголовка й іще клацніть по кнопці.

Редагування структури

У режимі структури можна легко міняти схему підпорядкування заголовків та їхнє взаєморозміщення, тобто безпосередньо компонувати документ. У да­ному режимі це зручніше, ніж у режимі розмітки. Розглянемо основні прийоми роботи зі структурою.

 • Зміна рівня заголовка. Для підвищення рівня заголовка на один ступінь клацніть мишею по заголовку, а потім – по кнопці зі стрілкою <= (Повысить уровень). Для зниження рівня заголовка; на один ступінь клацніть по кнопці => (Понизить уровень). Для зниження рівня до основного тексту клацніть по кнопці з подвійною стрілкою, направленою праворуч: (Понизить до обычного текста ).

 • Виділення заголовка. Для виділення заголовка клацніть по значку «+» (або «-»), розташованому ліворуч від заголовка. Водночас будуть виділені усі підпорядковані йому підзаголовки та абзаци основного тексту. Отже, режим структура дозволяє значно зекономити час при виділенні великих фрагментів тексту.

 • Переміщення заголовка і фрагмента тексту. Встановіть курсор на заго­ловок, який потрібно перемістити, і згорніть текст, якщо він розгорнутий. Далі натисканням на кнопки ↑ (Вверх), ↓ (Вниз) можете пересувати заго­ловок по документу. Разом із заголовком переміщуватиметься підпорядкований йому фрагмент тексту. Заголовок можна також перетягувати мишею.

 • Видалення елемента структури. Якщо вам потрібно видалити великий фраг­мент документа, використовуйте режим структури. Виділіть у фрагменті, що видаляється, заголовок Найвищого рівня і натисніть клавішу Delete. Якщо інші заголовки не видалилися, те саме виконайте для них.

Контрольні запитання

 1. Що таке стилі і для чого вони потрібні?

 2. Як застосувати стиль до абзацу?

 3. Як відредагувати існуючий стиль?

 4. Наведіть процедуру задання нового стилю за допомогою діалогового вікна Создание стиля.

 5. Що таке структура документа? Як включити режим структури?

 6. Які інструменти панелі Структура призначені для управління відображенням заголовків?

 7. Як у режимі структури відобразити перші рядки абзаців, які стосуються певного заголовка?

 1. Як змінити рівень заголовка інструментами панелі Структура?

 2. Наведіть найпростіший спосіб переміщення заголовка разом з фрагментами тексту у нове місце документа.

 3. Як найпростіше видалити заголовок та підпорядкований йому фрагмент тексту?

1   2   3   4   5   6Схожі:

§ Текстовий редактор Блокнот iconИсследовательская работа «Текстовые форматы» Создать в своей папке папку с названием Текстовые форматы. Открыть текстовой редактор «Блокнот»
Скопировать и вставить первое предложение третьего абзаца текстового редактора «Блокнот» в текстовый документ Безымянный
§ Текстовий редактор Блокнот iconДослідницька робота «Текстові формати»
Скопіювати і вставити перше речення третього абзацу текстового редактора «Блокнот» в текстовий документ Безіменний
§ Текстовий редактор Блокнот iconЛабораторна робота №5 Тема: Word. Створення документа. Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconДокументи
1. /Текстовий редактор Word/Практичн_ роботи.doc
§ Текстовий редактор Блокнот iconТема Word. Створення документа
Мета: Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створювати найпростіший текстовий документ
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор word залікова робота
Набрати текст автобіографії, оформивши першу букву на початку тексту у вигляді «буквиці», наприклад
§ Текстовий редактор Блокнот iconВивчаємо текстовий редактор MsWord "Гарячі" клавіші "Швидкі" команди клавіші"

§ Текстовий редактор Блокнот iconСтандартная, Форматирование, ви­користовуючи пункт Панели инструментов
Запустіть текстовий редактор і розгляньте вікно програми та документа. Вкажіть на різні елементи вікон
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Microsoft Word Як одержати довідку в редакторі Word?
Яку команду виконати, щоб при введенні тексту автоматично перевірялася його орфографія?
§ Текстовий редактор Блокнот iconТекстовий редактор Word Знайомство з текстовим редактором Word
Набір і зберігання електронного текстового документа полягає у введенні його тексту з клавіатури і збереженні у вигляді файла на...
§ Текстовий редактор Блокнот iconЗавдання для 6 класу для самоопрацювання на період припинення занять Німецька мова
Опрацювати підручник за темами: «Текстовий редактор Word», «Редагування та форматування тексту», опрацювати також практичні роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи