Запит цінових пропозицій icon

Запит цінових пропозицій
Скачати 176.23 Kb.
НазваЗапит цінових пропозицій
Дата конвертації20.02.2013
Розмір176.23 Kb.
ТипДокументи

ЗАПИТ

цінових пропозицій


1.Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації Вінницької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02141408

1.3. Місце знаходження: вул. Леніна, 51, смт. Муровані Курилівці, Вінницька область, Україна, 23400.

1.4.Реєстраційний рахунок замовника: 35410001001912.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського зв’язку, е-mail):

Боржемський Юрій Олександрович, головний спеціаліст відділу освіти, вул. Леніна, 51, смт. Муровані Курилівці, Вінницька область, Україна, 23400 тел/факс (04356) 2-15-99, тел 2-16-35, mkrmk@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відділ освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації Мурованокуриловецького району Вінницької області, код за ЄДРПОУ 02141408

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3.Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: mkosvita.at.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі :

5.1. Найменування предмета закупівлі: код ДК 15.20.1 - продукція рибна (риба морожена)

5.2 Опис предмета закупівлі чи його частини, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: риба морожена вищого ґатунку.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: лютий-грудень 2012 року

6. Основні умови договору: відповідно до статей розділу IX ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

7. Строк дії цінових пропозицій : 120 днів

8. Подання цінових пропозицій :

8.1 Місце : смт. Муровані Курилівці,

Мурованокуриловецький район,

Вінницька область,

вул. Леніна, 51

23 400, приймальна начальника

Особисто або поштою

8.2 Строк: до 24 січня 2012 року 10.00 год.

9 Розкриття цінових пропозицій :

9.1 Місце: смт. Муровані Курилівці,

Мурованокуриловецький район,

Вінницька область,

вул. Леніна, 51

23 400, приймальна начальника

9.2. Дата: до 24 січня 2012 року

9.3. Час: 11.00 год.

10.Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги відповідно до ст.16 Закону України “Про здійснення державних закупівель” довідка за телефоном (04356) 2-15-99.


Голова комітету з конкурсних торгів Ю.Боржемський


^ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


1. Валютою пропозиції є національна валюта України – гривня.

2. Оплата буде здійснюватись в українських гривнях згідно Договору.

3. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у додатку 2), основні умови договору про закупівлю (за формою наведеною у додатку1), перелік документів, зазначених у Додатку 3, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.

На конверті необхідно зазначити найменування і адресу замовника, назву предмету закупівлі, а також адресу, номери контактних телефонів, назву та електронну адресу учасника.

В місцях склеювання конверту повинні міститися підпис уповноваженої особи та відбитки печатки учасника (за наявності). Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

4. Кожен Учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

5. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час.

6. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

7. Методика розрахунку ціни пропозиції:

7.1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів (обов’язкових платежів), що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, а також усіх інших витрат.

7.2. В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та додатку 4 до інструкції з підготовки цінових пропозицій (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі), інструкції з підготовки цінових пропозицій, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

8. На Учасника-переможця торгів відповідно до 528, 627, 636 ЦК України, покладаються консалтингові, інформаційні послуги у сумі 2000,00 грн. (дві тисячі грн.) відповідно до укладеного Договору між Консультантом та Замовником (договір на користь третьої особи).

9. Методика оцінки цінової пропозиції:

9.1. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається Учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам Замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

9.2. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

10. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам Замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон).
ДОДАТОК 1


^ Учасник не повинен відступати від даної форми.


Основні умови договору про закупівлю


I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов'язується у 2012 році поставити Покупцеві товар - ______________, зазначений в Додатку №1 до цього договору (Специфікації), а Покупець - прийняти і оплатити такий товар.

1.2.Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.


^ II. Якість товару

2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю товар, якість якого відповідає сертифікатам відповідності УКРСЕПРО, що були подані на торги в складі їх пропозиції.

2.2. Якість товару повинна відповідати державним нормам та стандартам, що діють на Україні на момент постачання товару та підтверджується сертифікатом якості (сертифікатом відповідності УКРСЕПРО).


III. Ціна договору

3.1. Ціна (сума) цього Договору становить ____________________________ грн. з ПДВ у тому числі _______________ грн. ПДВ.

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна (сума) договору не може змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

3.4. Ціна договору не може змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;


^ IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться за загальною сумою визначеною у п. 3.1. цього Договору шляхом попередньої оплати поставки періодичних видань на строк не більше одного року згідно п.п.3 п.1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006р. №1404 із змінами від 19.05.2010р. №367.

4.2. До рахунку додається: видаткова накладна, податкова накладна. (Підставою оплати товару є виставлені Продавцем накладні).

4.3. Ціни встановлюються в національній валюті України - гривні.

4.4. Сума зобов’язань по договору може бути скоригована, відповідно до обсягів реального фінансування

4.5. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюватиметься протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.


^ V. Поставка товару

5.1. Поставка здійснюється згідно з заздалегідь узгодженим з замовником графіком.

5.2. Приймання товару по кількості та якості проводиться Покупцем в момент одержання його від Постачальника.

5.3. Місце поставки товару: навчальні заклади Мурованокуриловецького району (додаток 4).


^ VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

6.1.2. Приймати поставлений товар згідно з з видаткової накладної.


6.2. Покупець має право:

6.2.1. Ініціювати дострокове розірвання цього Договору у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 10 календарних днів.

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків шляхом укладання додаткової угоди, попередивши про це Постачальника протягом трьох робочих днів.

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо).
6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.
6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору, повідомивши про це Покупця у строк 10 календарних днів.
VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

7.2. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі партії товару, заявленої Покупцем, Постачальник сплачує неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

7.3. За прострочення платежу Покупець сплачує Продавцю штраф не нижче однієї облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

7.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

7.5. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.


VIIІ. Строк дії договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання договору і діє до 31.12.2012 року.

8.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


ІX. Інші умови

9.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.2. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

9.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі, та відбудеться не раніше трьох місяців з дня його укладення;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі;

5) змін що стосуються дія договору про закупівлю, яка може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

9.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

9.5. Цей Договір складений українською мовою, на 2 сторінках у 2 примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

9.6. В разі неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань, до винної сторони застосовуються штрафні санкції передбачені чинним законодавством.


^ X. Додатки до договору

10.1. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток №1 (Специфікація).
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

ДОДАТОК 2

Цінова форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.


^ ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, __________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю продукції рибної (риба морожена) - код ДК 15.20.1 згідно з вимогами Замовника торгів.

Вивчивши Інструкцію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче за наступними цінами:Найменування товару

Кількість,

Ціна за од., грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

1

риба морожена

4800Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ
1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваша Інструкція разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами Інструкції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми зобов'язуємося згідно умов запиту щодо цінових пропозицій сплатити 2000,00 грн. (дві тисячі грн.) за консультаційні, інформаційні послуги протягом 5 робочих днів з моменту отримання акцепту, на рахунок Консультанта торгів, згідно з укладеним між Замовником та Консультантом торгів договором (договір на користь третьої особи).

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 робочих дні з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


^ Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (за наявності).

ДОДАТОК 3


Перелік документів для підтвердження відповідності кваліфікаційним

критеріям та іншим вимогам Замовника


Кваліфікаційні критерії:

 1. Документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

  1. Довідка в довільній формі з зазначенням кількості та найменування обладнання, матеріально-технічної бази.

 2. Документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

  1. Довідка в довільній формі з зазначенням кількості та кваліфікації працівників, які мають необхідні знання та досвід.

 3. Документи, що підтверджують наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

 4. Довідка про виконання аналогічних договорів.

 5. Документи, що підтверджують наявність фінансової спроможності:

4.1.Копія балансу за 2010 рік та третій квартал 2011 року.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2010 рік та третій квартал 2011 року.

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2010 рік та третій квартал 2011 року.

4.4.Оригінали чи нотаріально завірені копії довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

4.5. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплати податків і зборів (обов’язкові платежі) до бюджету, яка дійсна на день розкриття.


Інші вимоги Замовника:

 1. Копія Статуту, засвідчена учасником (у разі наявності);

 2. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).;

 3. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

 4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

 5. Копія паспорту (для фізичних осіб), завірена підписом учасника торгів;

 6. Копія довідки (форма №4-ОПП) про взяття на облік платника податків - для юридичних осіб;

 7. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або копія Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва - для юридичної особи.ДОДАТОК 4


технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Назва предмету закупівлі: продукції рибної (риба морожена) (код 15.20.1)


Одиниця виміру: кілограми


Кількість:

- риба морожена вищого ґатунку – 4800 кг.


Товар повинен мати ветеринарну довідку та посвідчення про якість товару.


Поставка товару:

 • Поставки товару буде здійснюватися за заявками замовника.

 • Поставка товару здійснюється автотранспортом Замовника та за рахунок Постачальника.


Вимоги до автотранспорту:

 • копія дозволу санепідемстанції на перевезення вказаного виду продукції (надається в складі пропозиції конкурсних торгів);

 • копія санітарного паспорту на автотранспорт та осіб, які супроводжують товар (водій, експедитор) (надається в складі пропозиції конкурсних торгів);


Залишки терміну зберігання отриманого товару повинні бути не менше 50% до загального терміну зберігання;


Місце поставки:

№ п/п

Назва ЗНЗ

АдресаНавчально-виховний комплекс "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 - гімназія" смт. Муровані Курилівці

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Кошового, 2Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 смт. Муровані Курилівці

23400, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна, 72Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Вербовець

23420, с.Вербовець, вул. Шевченка. 22Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Вищеольчедаїв

23432, с.Вищеольчедаїв, вул. Жовтнева. 4Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Жван

23434, с.Жван, вул. Леніна, 2Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Конищів

23410, с.Конищів, вул. Леніна, 46Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Котюжани

23440, с.Котюжани, вул. Леніна, 27Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Лучинець

23453, с.Лучинець, вул. Бондаря, 2Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Михайлівці

23411, с.Михайлівці, вул. Леніна, 37Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Наддністрянське

23422, с.Наддністрянське, вул. Шкільна, 10Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Немерче

23450, с.Немерче, вул. Ковалевського, 2Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Обухів

23141, с.Обухів, вул. Шкільна, 6АНавчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Рівне

23425, с.Рівне, вул. Постишева, 10Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Снітків

23417, с.Снітків, вул. Леніна, 8Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Бахтин

23412, с.Бахтин, вул. Гагаріна, 52Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Галайківці

23423, с.Галайківці, вул. Шкільна, 17Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Долиняни

23415, с.Долиняни, вул. Мічуріна, 9Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Дружба

23407, с.Дружба, вул. Київська, 46Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Житники

23413, с.Житники, вул. Леніна, 12Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Курашівці

23430, с.Курашівці, вул. ХХІІІ з'їзду, 3Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Лучинчик

23452, с.Лучинчик, вул. Свердлова, 3Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Морозівка

23433, с.Морозівка, вул. Зої Космодем`янської, 18Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Перекоринці

23423, с.Перекоринці, вул. Леніна, 14Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Попелюхи

23434, с.Попелюхи, вул. Нетребчука, 2Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" с.Привітне

23443, с.Привітне, вул. Леніна, 38Середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с.Степанки

23444, с.Степанки, вул. Шевченка, 4

Схожі:

Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconПротокол №21 від «27» травня 2013 р. Засідання комітету з конкурсних торгів
Засідання комітету з конкурсних торгів Відділу освіти Рожнятівської райдержадміністрації щодо розгляду цінових пропозицій за процедурою...
Запит цінових пропозицій iconВідділосвіт и вул. Лозовського, 10 а, м. Лозова, 64600 тел. 2-58-55 запит цінових пропозицій
України «Про здійснення державних закупівель» №2289- VI замовник – Відділ освіти Лозівської районної державної адміністрації запрошує...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Реєстраційний рахунок замовника: 35416001000746 в гудксу в Чернівецькій області, мфо 856135
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Місцезнаходження. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600
Запит цінових пропозицій iconЗапрошення (запит цінових пропозицій) на закупівлю
Місце. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600, кабінет групи матеріально-технічного забезпечення...
Запит цінових пропозицій iconЗапрошення (запит цінових пропозицій) на закупівлю
Місце. Івано-Франківська обл, Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів Шкільна,1, 77600, кабінет групи матеріально-технічного забезпечення...
Запит цінових пропозицій iconЗапит цінових пропозицій
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Запит цінових пропозицій iconПротокол розкриття пропозицій конкурсних торгів ( кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи