Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них icon

Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
НазваРішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Сторінка2/4
Дата конвертації22.02.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4

^ У. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

5.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

5.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

5.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

5.5. Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

5.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

5.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.


^ УІ. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.4. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

6.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим Кодексом України.

6.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.


^ УІІ. Особливості нарахування, сплати та подання звітності

з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.

7.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового Кодексу;

4) земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6) збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

7.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 297.1 статті 297, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим Кодексом.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

7.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим Кодексом функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.


^ Секретар сільської ради М.П.Мацюк


Додаток № 2

до рішення № 111 14 сесії сільської

ради 6 скликання від 13 липня 2012 року


Ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, здійснють роздрібну торгівлю на ринках та належать до першої групи платників єдиного податку

Вид діяльності

КВЕД ДК (009:2005).

КВЕД ДК

(009: 2010)

Ставка податку у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року


Роздрібна торгівля на ринках

52.62.0

47.81

47.82

47.89

10


Ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, провадять господарську діяльність з надання побутових послуг та належать до першої та другої групи платників єдиного податку

Вид діяльності

КВЕД ДК (009:2005)

КВЕД ДК

(009: 2010)

Ставка податку у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року

І група платників єдиного податку

ІІ група платників єдиного податку

^ Побутові послуги

Виробництво взуття за індивідуальним замовленням

19.30.0

15.20

8

15

Ремонт взуття

52.71.1

95.23

8

15

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

18.21.0

18.22.0

18.24.0

14.12

14.13

14.19

32.99


8

15

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

18.10.0

14.11

8

15

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

18.30.0

14.20

8

15

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;


18.23.0

14.14

5

10

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

17.40.0

17.53.0

17.54.0

13.92

13.95

13.96

13.99

8

15

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

18.21.0

18.24.0

14.12

14.19

6

15

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

17.30.0

13.30

7

10

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів,

52.74.1

52.74.9

95.29

13.30

6

10

Послуги з ремонту трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

52.74.1

95.29

6

10

Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;


17.71.0

17.72.0

14.19

14.31

14.39

6

10

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

17.51.0

13.93

5

10

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;


52.74.9

95.29

6

10

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;


18.24.0

14.19

6

10

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

52.71.2

95.23

6

10

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;


36.11.0

36.12.0

36.13.0

36.14.0

36.15.0


31.01

31.02

31.03

31.09


10

20

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

36.11.0

36.12.0

36.13.0

36.14.0

36.15.0


95.24

10

20

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;


20.30.0

20.51.0

16.22

16.23

16.29

10

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;


50.20.0

45.20

52.21

10

20

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;


52.72.1

95.21

5

10

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

52.72.2

95.22

8

10

Послуги з ремонту годинників


52.73.1

95.25

5

10

Послуги з ремонту велосипедів


52.74.9

95.29

5

10

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

36.30.2

95.29

5

10

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

28.12.0

28.52.0

25.12

25.29

25.62


10

15

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

28.11.0

28.21.0

52.74.9

33.11

13.30

95.12

95.29

8

10

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;


36.22.0

32.12

10

20

Послуги з ремонту ювелірних виробів

52.73.2

95.25


10

15

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

71.40.0

77.21

77.22

77.29

6

10

Послуги з виконання фоторобіт

74.81.0

74.20

10

10

Послуги з оброблення плівок

74.81.0

74.20

10

15

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

93.01.1

93.01.2

96.01

10

10

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;


93.01.2

96.01

10

15

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

18.30.0

15.11

8

10

Послуги перукарень

93.02.0


96.02

7

10

Ритуальні послуги

93.03.0

96.03

10

20

Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством

01.41.0

01.42.0

02.02.0

01.61 01.63

01.64 81.30

01.62 02.40

10

15

Послуги домашньої прислуги

93.05.0

96.09

5

10

Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.


74.70.0

81.21

81.22

5

10Ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, здійснюють діяльність у сфері виробництва ,ресторанного господарства ,надання послуг та належать до другої групи платників єдиного податку
Вид діяльності

Код КВЕД ДК 009 :2005Код КВЕД ДК 009:

2010

Ставка податку у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року


1

2

3

4
Виробництво м’ясних продуктів

15.13.0

10.13 10.85 10.89

20

Виробництво рибних продуктів

15.20.0

10.20 10.85

20

Перероблення та консервування картоплі

15.31.0

10.31

15

Виробництво фруктових і овочевих соків

15.32.0

10.32

15

Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань

15.33.0

10.39

10.85

15

Виробництво рафінованих та нерафінованих олії та жирів

15.41.0

15.42.0

10.41

15

Виробництво продуктів борошномельно-

круп’яної промисловості

15.61.0

10.61

15

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15.72.0

10.92

10

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів


15.81.0

10.71

10.85

10.89

20

Виробництво сухарів,печива,пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання

15.82.0

10.72

20

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

17.40.0

13.92 13.92 13.96 13.99

15

Виробництво трикотажних пуловерів, та аналогічних виробів

17.72.0

14.19 14.31 14.39

10

Виробництво хутра та виробів з хутра

18.30.0

14.20

20

Виробництво робочого одягу

18.21.0

14.12

10

Виробництво верхнього одягу


18.22.0

14.13 14.14 14.19

15

Виробництво іншого одягу та аксесуарів


18.24.0

14.19

15

Грунтування та дублення шкіри

19.01.0

15.11

15

Виробництво взуття

19.30.0

15.20

15

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

20.10.0

16.10

20

Виробництво теслярських та столярних виробів

20.30.0

16.22 16.23 41.20 43.32

20

Виробництво інших виробів з деревини

20.51.0

16.29 32.99 33.19

20

Виробництво виробів з паперу та картону

21.21.0 21.22.0

21.23.0 21.24.0

21.25.0


17.22. 18.22

17.23 17.24

17.29 18.12

15

Виробництво скла та виробів зі скла

26.11.0 26.12.0

26.13.0 26.14.0

26.15.0

23.11 23.12

23.13 23.14

23.19

15

Виробництво господарських та декоративних керамічних виробів

26.21.0

23.41

15

Виробництво виробів з бетону для будівництва


26.61.0

23.61

20

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу


26.66.0

23.69

20

Оброблення декоративного та будівельного каменю

26.70.0

23.70

20

Виробництво будівельних металевих виробів

28.12.0

25.12

20

Оброблення та покриття металу

28.51.0

25.61

15

Інші операції з оброблення металу

28.52.0

25.62

15

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин ,машинних гвинтових виробів


28.74.0

25.93 25.94

15

Виробництво інших металевих виробів

28.75.0

25.71 25.72 25.99 32.99 33.11 33.20

15

Спеціалізований ремонт тракторів та с/г машин

29.32.4

33.12 33.20 95.22

15

Ремонт, технічне обслуговування і монтаж машин та устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних та шкіряних виробів

29.54.2

33.12 33.20

15

Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів

31.10.2

33.13 33.14

15

Ремонт і технічне облуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устатковання, та ортопедичних пристосовань

33.10.3

33.13

10

Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів

33.20.3

33.112

33.13

10

Виробництво меблів та ремонт меблів

36.11.0

36.12.0

36.13.0

36.14.0

31.01 31.02 31.09 31. 03

95.24

15

Виробництво спортивних товарів

36.40.0

32.30 32.99

10

Виробництвор ігор та іграшок

36.50.0

32.40

10

Виробництво біжутерії

36.61.0

32.13

10

Виробництво інших виробів не віднесених до інших угрупувань (штампи, етикетки)

36.63.0

13.99 15.12 16.29 17.29 22.29 22.23 22.19 20.51 25.99 28.23 30.92 32.99 33.11 33.12 33.17 33.20

10

Торгівля автомобілями

50.10.1

50.10.2

45.11 45.19

20

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів


50.20.0

45.20 52.21

15

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

50.30.2

45.32

20

Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин


51.21.0

46.18

20

Оптова торгівля квітами та іншими рослинами

51.22.0

46.22

15

Оптова торгівля живими тваринами

51.23.0

46.23

20

Оптова торгівля шкурами та шкірою

54.21.0

46.24

20

Оптова торгівля м’ясом та м’ясопродуктами


51.32.0

46.32

20

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами


51.33.0

46.33

20

Оптова торгівля продовольчими товарами , крім підакцизних51.33.0 51.34.0

51.36.0 51.37.0

51.38.0

46.31 46.36

46.37 46.33

46.34

20

Оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення51.41.0 51.42.0

51.42.1 51.42.3

51.42.4 51.47.1

51.47.2 51.47.9

46.41 46.42 46.43 46.44 46.46 46.47 46.48 46.49 46.52 46.71 46.73


20

Роздрібна торгівля продовольчими товарами


52.11.0 52.12.0

52.21.0 52.22.0

52.23.0 52.24.0

52.27.1 52.27.2

47.11 47.19 47.21 47.22 47.23 47.24 47.25 47.29 47.21

15

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами


52.31.0

47.73

15

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами


52.32.0

47.74

10

Роздрібна торгівля непродовольчими товарами


52.33.0 52.41.0

52.42.0 52.43.0

52.44.1 52.44.9

52.45.0 52.46.0

52.47.0 52.48.1

52.48.2 52.48.3

52.48.9

47.75 47.51 47.71 47.72 47.59 47.53 47.43 47.54 47.63 47.52 47.61 47.62 47.71 47.59 47.77 47.78 47.42 47.53 47.64 47.76 47.79 82.99


15

Діяльність готелів

55.10.0

55.10

15

Надання інших місць для тимчасового проживання

55.23.0

55.20

10

Діяльність ресторанів, кафе,барів

55.30.1 55.30.2 55.40.0

56.10 56.30

15

Діяльність їдалень

55.51.0

56.29

15

Послуги з постачання готових страв

55.52.0

56.21 56.29

10

Діяльність автомобільного регулярного та нерегулярного пасажирського транспорту


60.21.1

60.23.0

49.31

49.39

20

Діяльність таксі

60.22.0

49.32

20

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

60.24.0

49.41 49.42

15

Послуги з організації подорожей

63.30.0

79.11 79.12 79.90

15

Організація перевезення вантажів ( брокерські послуги)

63.40.0

52.29

20

Кур’єрська діяльність (крім тієї, що відноситься до пошти)

64.12.0

53.20

10

Здавання в оренду власного нерухомого майна( крім земельних ділянок більше 0,2 га, житлових пиміщень площею більше 100 кв.м., нежитлових приміщень (споруд, будівель), площа яких перевищує 300 кв.м.)

70.20.0

68.20

15

Оренда автомобілів

71.10.0

77.11

18

Послуги у сфері інформатизації


72.10.0 72.21.0

72.22.0 72.30.0

72.40.0 72.60.0

62.02 63.12

62.01 62.09

62.0363.11

15

Ремонт і технічне обслуговування офісної та електронно-обчислювальної техніки техніки

72.50.1

72.50.2

33.12 95.11

10

Діяльність у сфері права (адвокатська, інша юридична діяльність)

74.11.1

74.11.2

69.10

20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку (крім аудиту)

74.12.0

69.20

10

Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, консультування з питань комерційної діяльності та управління

74.13.0

74.14.0

73.20 70.22

70.21 74.90

15

Діяльність у сфері інжинірингу (архітектура, проектування)

74.20.0

71.11 74.20 74.90

71.12

15

Рекламна діяльність

74.40.0

73.11 73.12 59.11

15

Підбір та забезпечення персоналом (працевлаштування)

74.50.0

78.10 78.20

15

Пакування

74.82.0

82.92

15

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу


74.85.0

74.30 82.11 82.19 82.99

10

Діяльність телефонних центрів(диспетчерські послуги)

74.86.0

82.20

10

Надання інших комерційних послуг

74.87.0

63.99

15

Освітні послуги


80.42.0

85.32 85.51 85.52 85.59

10

Надання медичних послуг

85.12.0

86.21 86.22

10

Послуги стоматолога

85.13.0

86.23

15

Інша діяльність у сфері охорони здоров’я людини

85.14.0

81.29 86.90

10

Ветеринарні послуги

85.20.0

75.00

10

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

90.03.0

38.11 81.29 39.00

10

Театральна та інша мистецька діяльність

92.31.1

90.01 90.02 90.03

10

Інша видовищно-розважальна діяльність ( класи аеробіки,хореографії)

92.34.0

85.52 93.29

10

Інша діяльність у сфері спорту

92.62.0

93.11 93.12 93.19

10

Організація інших видів відпочинку та розваг

92.72.0

93.29

10

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

93.04.0

96.04

10

Діяльність фітнес - центрів

93.04.0

93.13 85.51

10

Надання інших індивідуальних послуг


93.05.0

93.05 96.09

10

Будівництво будівель

45.21.1

41.20

15

Монтаж та встановлення збірних конструкцій

45.21.7

41.20

10

Інші спеціалізовані будівельні роботи

45.25.1

42.21

10

Електромонтажні роботи

45.31.0

43.21

10

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря

45.33.1

43.22

15

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи

45.33.2

43.22

10

Газопровідні роботи

45.33.3

43.22

15

Штукатурні роботи

45.41.0

43.31

15

Покрияття підлог та облицювання стін

45,43,0

43.33

15

Малярні роботи та скління

45.44.0

43.34

10

Інші роботи з завершення будівництва

45.45.0

43.39

10

Вирощування зернових та технічних культур

При обробітку землі до 10 га

При обробітку землі від 10 до 20 га

При обробітку землі більше 20 га

01.11.0

01.11

01.12

01.13

01.14.

01.15.

01.16.

01.19

01.2810

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощуваненя продукції розсадників

Вирощування на відкритому грунті при обробітку землі до 20 га

При обробітку землі понад 20 га

01.12.0

01.25

01.3015

20

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

Вирощування на закритому грунті

Вирощуання на відкритому грунті при обробітку землі до 20 га

При обробітку землі понад 20 га

01.13.0

01.21

01.22

01.23

01.24

10


5

8

Розведення великої рогатої худоби

01.21.0

01.41

01.42

10

Розведення овець, кіз

коней

01.22.0

01.43

01.45

5

10

Розведення свиней

01.23.0

01.46

10

Розведення птиці

01.24.0

01.47

10

Розведення інших тварин

01.25.0

01.49

10

Змішане сільське господарство

01.30.0

01.50

20Секретар сільської ради М.П.Мацюк


Додаток № 3

до рішення № 111 14 сесії сільської ради

6 скликання від 13 липня 2012 року

1   2   3   4Схожі:

Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №130 " 27 " червня 2012 року 13 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Затвердити положення по місцевих податках і зборах, згідно з додатками (додаються )
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №51 15 червня 2012 року 11 сесія 6 скликання. Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21....
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №71 «16»травня 2012 року 11 позачергова сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21....
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №65 17. 06. 2011 року 7 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
В зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»...
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення № проект 2013 року сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21....
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №119 29 квітня 2013 року 18 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків і зборів та затвердження нових редакцій положень до них
Відповідно до Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21....
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №35 09 червня 2011 року с. Попелюхи 5 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
В зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»...
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №20 17 січня 2011 року 3 сесія сільської ради 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
В зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»...
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення №111 28 травня 2012 року 13 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакційних положень до них
В зв‘язку з прийняттям Податкового кодексу України,керуючись пп. 24 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від...
Рішення №111 Від 13 липня 2012 року 14 сесія 6 скликання Про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них iconРішення про встановлення місцевих податків І зборів та затвердження нових редакцій положень до них
В зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України, керуючись пп. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи