Розпорядження 1 липня 2011 року №207 icon

Розпорядження 1 липня 2011 року №207
Скачати 190.74 Kb.
НазваРозпорядження 1 липня 2011 року №207
Дата конвертації04.08.2013
Розмір190.74 Kb.
ТипРозпорядження
УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ


1 липня 2011 року № 207


З метою забезпечення в райдержадміністрації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», на виконання Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», ураховуючи рішення експертної комісії апарату райдержадміністрації по розробці переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, і яким надається гриф "Для службового користування":


1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф “Для службового користування” ( далі – Перелік), що додається.

2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити впорядкування роботи з документами, які містять відомості, що становлять службову інформацію та визначені цим Переліком.

3. Сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадскістю апарату райдержадміністрації (Колісніченко В.Л.) забезпечити оприлюднення Переліку в порядку, визначеному законодавством.

4. Розпорядження голови райдержадміністрації від 12 березня 2009 року № 87 “Про затвердження Переліку конфіденційної інформації у сфері діяльності Мурованокуриловецької райдержадміністрації, що є власністю держави і якій надається гриф “Для службового користування” визнати таким, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Тарановську Т.В.


^ Перший заступник

голови райдержадміністрації Микола Якимцев

ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження

райдержадміністрації

від 1 липня 2011 року № 207


ПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію

і яким надається гриф "Для службового користування"


1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика


1.1. Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій.


1.2. Відомості про фінансовий стан підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення (дебіторська, кредиторська, балансовий прибуток, складські запаси готової продукції).


1.3. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств.

1.4. Аналітичні матеріали стосовно перспектив нарощування експорту традиційних товарів підприємств району.


1.5. Технічні завдання на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ТЗ НДДКР), технічні завдання на продукцію (виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку НОУ-ХАУ і не підпадає під дію ЗВДТ.


1.6. Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління об’єднання енергосистеми України.


1.7. Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці.


1.8. Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.


1.9. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.


1.10. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.


1.11. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю.


1.12. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.


1.13. Завдання, технічні завдання, окремі завдання на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт щодо новітніх розробок, що виконуються в межах державних науково-технічних програм, міжгалузевих науково-технічних програм, наукових частин інших програм, розробок новітніх технологій науковими установами, відомості про розголошення яких можуть задавати економічних збитків та зашкодити охороні прав на інтелектуальну власність; пояснювальні записки, звітна документація по цих роботах.


^ 2. Житлово-комунальне господарство


2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.


2.2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водо забезпечення.

2.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.


2.4. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.


2.5. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

2.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих та підземних джерел водо забезпечення в районі.


2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання та електропостачання.


^ 3. Будівництво, архітектура, земельні відносини


3.1. Плани населених пунктів району, виконаних на топографічних матеріалах у масштабі:

- 1:50000 і крупніше в будь-якій системі координат, крім державної;

- 1: 100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.


3.2. Топографічні, цифрові карти, фотоплани і фотокарти масштабів 1:10000 – 1:50000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних господарського та оборонного значення.


3.3. Плани населених пунктів масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.


3.4. Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК – 2000 або в системі координат СК – 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 – 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1:25000, 1:50000.


3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК – 2000 і СК – 42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.


3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на території України, визначені з точністю до 10 метрів у будь-якій системі координат, крім умовної та місцевої, а також геодезичні і картографічні матеріали, які дозволяють обчислювати або уточнювати вказані координати з такою самою точністю.


3.7. Картографодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на території України, які покривають площу в одному масиві понад 25 км2.


3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в державних системах координат УСК- 2000 та СК-42, системі координат СК-63 чи іншій місцевій системі координат).

3.9. Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району.


^ 4. Цивільна оборона


4.1.Відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення.


4.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО.


4.3. Відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району.


4.4. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів району.


4.5. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів району.


4.6. Відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, в населених пунктах району.


4.7. Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в районі.


4.8. Відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.


4.9. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в районі.


4.10. Відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.


4.11. Відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.


4.12. Відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони) та документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших заходів.


4.13. Відомості про пункт управління, що не становлять державну таємницю.


4.14. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.


4.15. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з цивільного захисту (цивільної оборони).


4.16. Відомості про кількість та результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту (цивільної оборони).


4.17. Утримання та функціонування пункту управління заходами цивільного захисту на районному рівні на особливий період.


4.18. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки району.


4.19. Забезпечення чергування в системі пункту управління єдиної системи цивільного захисту.


4.20. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.


4.21. Виписки із радіоданих.


5. Зв’язок

5.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.


5.2. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.


5.3. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять державну таємницю).


5.4. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.


5.5. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку.


^ 6. Технічний захист інформації


6.1. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації.


6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах.


6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

6.4. Відомості щодо сучасних засобів забезпечення технічного захисту інформації загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб технічного захисту інформації і мають принципове значення для його нових розробок.


6.5. Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.


6.6. Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.


^ 7. Охорона державної таємниці


7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності (які не підпадають під дію ЗВДТ).


7.2. Відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурі секретних справ.


7.3. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.


7.4. Зведені відомості щодо перевірок наявності секретних документів та інших МНСІ.


7.5. Акти перегляду грифів секретності.


7.6. Акти знищення секретних документів.


7.7. Описи справ постійного зберігання і довготермінового зберігання.


7.8. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації грифи секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.


7.9. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.


7.10. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.


7.11. Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.


7.12. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктного режиму.


7.13. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.


7.14. Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.


7.15.Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».


^ 8. Оборонна та мобілізаційна робота


8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району;

виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в районній державній адміністрації;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районій державній адміністрації, на підприємствах, в установах району;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;

потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.


8.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району.


8.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.


8.4. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.


8.5. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.


8.6. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів району Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.


8.7. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району.


8.8. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.


8.9. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період.


8.10. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду.


8.11. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.


8.12. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району.


8.13. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.


^ 9. Відомості з загальних питань


9.1. Персональні дані про особу, які містяться в особовій справі державного службовця, працівника установи.


9.2. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.


9.3. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації.

9.4. Відомості, аналітичні висновки, прогнози внаслідок розголошення
яких можливе порушення конституційних прав і свобод людини та
громадянина, настання негативних наслідків в державі та районі, створення
перешкод у роботі державних органів.


9.5. Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів субсидій, державних допомоги, пільг, матеріальної допомоги.


9.6. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період.


9.7. Персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток).


9.8. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.


9.9. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів.


9.10. Відомості щодо виробництва ветеринарного майна в особливий період.


9.11. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї.


9.12. Інформаційні повідомлення, звіти про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.


9.13. Інформація про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.


9.14. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).


9.15. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення району, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.


9.16. Відомості щодо релігійної ситуації на території району.


9.17. Окремі матеріали щодо питань національностей та міграції.


9.18. Відомості, що містять інформацію про міжнародні договори та обсяги зовнішньоторго­вельних операцій в розрізі конкретних підприємств.


9.19. Відомості щодо організації та прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.


9.20. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
спецпризначення.


9.21. Матеріали з питань територіальної оборони.


9.22. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.


9.23. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.


9.24. Організаційне забезпечення технічного захисту інформації з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.


^ 10. Безпека і охорона правопорядку


10.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.


10.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.


10.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.


10.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.


11. Інше


Інформація, що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.


Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.


________________________________


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 12 січня 2012 року № 10


Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації від 1 липня 2011 року № 207


Відповідно до ст. 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави", розпорядження голови облдержадміністрації від 29.12.2011 року № 754 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 3 червня 2011 року № 288», протоколу засідання експертної комісії апарату райдержадміністрації від 12 січня 2012 року № 1:


1. Внести до Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового користування", затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 1 липня 2011 року № 207 такі зміни:


Підпункти 9.1, 9.5, 9.7, 9.11, 9.12, 9.13, 9.16, 9.19 пункту 9 виключити.


2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Боднара А.Л.


Голова районної

державної адміністрації Володимир Анікеєнко
Схожі:

Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження голови Рішення районної ради Радивилівської райдержадміністрації від 25. 10. 2011 року №207 від 23. 09. 2011 року №229
Радивилівської райдержадміністрації від 25. 10. 2011 року №207 від 23. 09. 2011 року №229
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження від 19 серпня 2011 року №67 Про внесення змін до розпорядження від 04 липня 2011 р. №60
Внести зміни до п. 1 розпорядження від 04 липня 2011 р. №60 „Про коригування загального фонду бюджету”, виклавши його в редакції...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження 27 липня 2011 року №361 Про виконання бюджету за І півріччя 2011 року
Керуючись ст ст. 6, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” від 09. 04. 1994 року, враховуючи рішення колегії районної...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 5 липня 2011 року 12 липня 2011 року 26 липня 2011 року Виконавчий апарат районної ради

Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження 03 листопада 2011 року №653 Про внесення змін до розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 13 липня 2011 року №333 в частині заміни прізвища
Близнюківській райдержадміністрації, пункт 2 розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 13 липня 2011 року...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження «17» жовтня 2011 року №555 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №353 «Про раду по роботі з кадрами при районній державній адміністрації»
України «Про місцеві державні адміністрації», в зв’язку з кадровими змінами та з метою покращення діяльності районної ради по роботі...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження «19» грудня 2011 року №821 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 жовтня 2011 року №555
Купріної О. Ю.», внести до додатку 1 розпорядження голови райдержадміністрації від 17 жовтня 2011 року №555 «Про внесення змін до...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження «25» липня 2011 року №352 Про внесення змін до розпорядження
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», в зв’язку із кадровими змінами внести до розпорядження голови райдержадміністрації...
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження 26 липня 2011 року №360 Про стан виконання показників Програми зайнятості населення Близнюківського району на 2010-2011 роки за 1півріччя 2011 року
України «Про місцеві державні адміністрації» від 09. 04. 1999 року
Розпорядження 1 липня 2011 року №207 iconРозпорядження 05 жовтня 2011 року №537 Про внесення змін до розпорядження Близнюківської районної державної адміністрації від 14 липня 2011 року №334
Х перехідних положень Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про фермерське господарство» внести зміни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи