Тема: Введення і редагування тексту за зразком icon

Тема: Введення і редагування тексту за зразком
Скачати 40.77 Kb.
НазваТема: Введення і редагування тексту за зразком
Дата конвертації09.04.2013
Розмір40.77 Kb.
ТипДокументи
1. /Текстовий редактор Word/Практичн_ роботи.docТема: Введення і редагування тексту за зразком

Практична робота №1

Тема: Введення і редагування тексту за зразком

Практичну роботу пропонується виконувати у такій послідовності:

 1. Проаналізуйте тексти, наведені в п.3 і п.5. Текст, наведений у п.3, необхідно ввести з клавіатури. Текст, наведений у п.5, є « зразком ». Після введення і редагування тексту, заданого в п.3, він має набути вигляду зразкового.

 2. На основі аналізу текстів, заданих у п.3 і п.5, установіть необхідні параметри роботи текстового редактора.

 3. Введіть такий текст, у якому є багато помилок.

« Хоч і упала українська держава після Ярослава, та багато всякого — осталося од неї на довгі віки. Осталася християнська наука і віра, церкв і духовенство, письменство, однакова книжна й мова славянська по усіх землях: остався один книжний рід, з котрого виходили довго потім в ріжних земх: осталося спільне ім’я руське: осалося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті:життя по ріжних українських землях виробилося однакове люей почувати себе близькими одні до одних. Тим-то Київка держава, хоч і загунула давно, ле має велику вагу в нашій історії.

З цього часу началися на Україні сварки поміж князями, а через і поміж народом. Тоді, коли треба було з’єднати і зміцнити молодє царство, воно само себе руйнувало. Цьому допомогли, що насулизя з заходу, на місце. Печенігів, та вликога клоту завдали українській землі. »

 1. Відредагуйте введений текст.

 2. « Хоч і упала українська держава після Ярослава, та багато всякого люду — і доброго і лихого осталося од неї на довгі віки. Осталася християнська наука і віра, церква і духовенство, письменство, й однакова книжна й церковна мова слов’янська по всіх наших землях; осталося спільне ім’я руське; осталося однакове право і закони, однаковий лад у громаді, в управі, однакові власті, життя по різних українських землях виробилося однакове і заставляло людей почувати себе близькими одні до одних. Тим-то ця українська, Київська держава, хоч і загинула давно, але має велику вагу в нашій історії.

З цього часу почалися на Україні великі сварки поміж князями, а через них і поміж народом. Тоді, коли треба було з’єднати і зміцнити молоде царство, воно само себе руйнувало. Цьому допомогли ще й половці, що насунулися з заходу, на місце Печенігів, і великого клопоту завдали українській землі ».

 1. Подайте відредагований текст учителю.

 2. Після отримання дозволу від вчителя збережіть текст на дискеті. Запам’ятайте ім’я файла.Практична робота №2

Тема: редагування і форматування тексту

Практичну роботу пропонується виконувати у такій послідовності:

 1. Завантажте текст, який ви зписали на дискету при виконанні роботи №7, у вікно №3.

 2. Проаналізуйте текст, який ви маєте ввести (п.4), і « зразковий » текст (див. п.6).

 3. Установіть необхідні параметри текстового редактора.

 4. Введіть наступний текст (з помилками) у вікно №4.

« Найстаріший уділ був Київський, де сидів Великий княз: зараз після його почитався уділ Новгородський, але він скоро одчахнувся од інших уділів, бо новгородці стали громадою уділ Переяславський, - він був більший од усіх і простягався од Дніпра Азовського моря: далі йшли улі: Чернігівський, Смоленський, Валанський і Галицький: Полский уділ по-старому зоставався в ролі Рогніди. вибирати собі кнзі і, котрі їм було не до вподоби тих прогонили і на їх місце кликали других. За Новгородським ішов Ізяслав , Святослав та Всеволод визволили свого дядька Судіслава з тюр, де просидів 22 роки з того часу, як укув тади його Ярослав; вийшовши на волю, Судіслав зробився ченцем.

Не вспіли сини поховати батька свого, як поміж ними почалися сварки і невзгоди. У Киві став князем , як напрайший з усіх, Ізяслав; брати його, а кияне не любили. По де-котрих князівствах понасовали князі своїх синів, - наприклад, у Тмуторокані Святослав посадовив сина свого Гліба; Ростіслав, Володимирів, вигнав його відтіль і сам почав зювати там, але Греки Корсунські, побачивши його вдачу і завзятіусть, стали боятися його, щоб він як небудь не пошкодив їм; вони закликали його у Херсонес, і на банкеті у тамошнього намісника (начальника города) отруїли, після його зосталося три сина, та про них буде мови далі.»

 1. відредагуйте та від форматуйте текст у вікні №4.

 2. « Найстаріший уділ був Київський, де сидів В е л и к и й княз; зараз після його почитався уділ Новгородський, але він скоро одчахнувся од інших уділів, бо новгородці стали громадою вибирати собі князів і, котрі їм були не до вподоби, тих прогонили і на їх місце кликали других. За Новгородським ішов уділ Переяславський, - він був більший од усіх і простягався од Д н і п р а аж до А з о в с ь к- о г о моря; далі йшли уділи: Чернігівський, Смоленський, Волинський і Галицький; Полоцький уділ по-старому зоставався в роді Рогніди.

Не вспіли сини поховати батька свого, як поміж ними почалися сварки і невзгоди. У Київі став князем , як найстарший з усіх, Ізяслав; брати не слухали його, а кияни не любили. По де-котрих князівствах понасодовили князі своїх синів, - наприклад, у Т м у т о р о к а н і Святослав посадовив сина свого Гліба; Ростислав, син Володимирів, вигнав його відтіль і сам почав князювати там, але Греки Корсунські, побачивши його вдачу і завзятість, стали боятися його щоб він як небудь не пошкодив їм; вони закликали його у Херсонес, і на банкеті у тамошнього намісника (начальника города) отруїли, після його зосталося три сина, та про них буде мови далі.

Ізяслав , Святослав та Всеволод визволили свого дядька Судіслава з тюр, де просидів 22 роки з того часу, як укув тади його Ярослав; вийшовши на волю, Судіслав зробився ченцем.»

 1. Об’єднайте тексти з вікон №3 і №4 та розмістіть текст у вікні №1.

 2. Розбийте текст на сторінки так, щоб він розмістився на двох сторінках.

 3. Відмініть розмітку тексту на сторінках.

 4. Виконайте нову розмітку тексту на сторінки так, щоб він розмістився на трьох повних сторінках.

 5. Установіть на кожній сторінці значення контитула « Історія України-Русі ».

 6. Виконайте операцію щодо знаходження у тексті підрядка «вони закликали його у Херсонес.»

 7. Замініть підрядок «вони закликали його у Херсонес» новим підрядком «Вони приїхали до Київа.» Після цього відновіть попередній підрядок.

 8. Відмітьте підрядок «Вони закликали його у Херсонес». Виконайте операції щодо переходу до відміченого тексту.

 9. Покажіть відредагований текст вчителю. З його дозволу збережіть текст на дискеті з попереднім іменем.Схожі:

Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТема: Введення, редагування та форматування тексту
Мета: закріпити навички створення документів на основі стандартних шаблонів і створення власних документів
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТема: Редагування тексту. Використання буферу обміну. Робота з фрагментами тексту виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення, пошук і заміна фрагментів тексту
Редагування тексту. Використання буферу обміну. Робота з фрагментами тексту – виділення, копіювання, вилучення, вставляння, переміщення,...
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconУроку: «Введення та редагування даних різного типу. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці» Мета
Набути практичних вмінь і навичок введення, редагування даних та форматування таблиці
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconРедагування тексту в середовищі
Мета роботи. Навчитися відкривати та зберігати документ; редагувати документ; виділяти фрагменти тексту; переміщати та копіювати...
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТема: Системне програмне забезпечення. Файлова система
За допомогою програм якого класу можна здійснювати введення, редагування та оформлення текстових даних?
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТеоретичні відомості Введення та редагування числової та текстової інформації. Зберігання даних. Електронна таблиця (ET)
Введення та редагування числової та текстової інформації. Зберігання даних. Електронна таблиця (ET) — це програ­ма, призначена для...
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТема. Введення тексту з клавіатури
Виконуючи роботу, потрібно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки!!!
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconТема: Текстовий процесор Microsoft Word (14 год.)
Системи опрацювання текстів. Завантаження текстового процесора. Система вказівок Word. Введення тексту з клавіатури
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconВведення та редагування даних в табличному редакторі ms excel

Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconУрок №12 Тема: Графічний редактор Microsoft Paint. Створення та редагування малюнків
Розглянути можливості редагування малюнків у графічному редакторі Microsoft Paint. Формувати навички відкриття і редагування малюнків....
Тема: Введення і редагування тексту за зразком iconПравила техніки безпеки при роботі на пк призначення текстових редакторів. Як здійснюється запуск Word? Що таке редагування тексту? Як здійснюється перевірка правопису?
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи